7. Uluslararasi Hukuk Sempozyumu
Sizleri 27-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu’nda nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturularak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve hukuk alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir.

7. Uluslararası Hukuk Sempozyumu hukukla ilgili tüm disiplinlere açıktır. Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Bildiriler Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre içerisinde sözlü olarak sunmaları beklenmektedir.

Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilen bildirilerin özetleri, bildiri özet kitabında; bildirilerin tam metinleri tam metin e-kitabında ISBN’li olarak yayımlanacaktır. Sempozyum ücretsiz olup yine isteyen katılımcıların bildiri tam metinleri, sempozyumu destekleyen hakemli dergilerde, hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak da yayımlanabilecektir. Tüm bildiriler SOBIAD veri tabanında indekslenecektir.

Sempozyuma, ulusal ve uluslararası düzeyde hukuk alanında çalışmakta olan akademisyenler, uygulayıcılar, öğrenciler ve hukuk bilimine ilgi duyan dinleyiciler davetlidir.

Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Philip Kunig
Konuşma Başlığı

"Die International Ordnung, der Rechtsstaat und die Pandemie - was werden wir verlieren?"
(The International Legal Order, the Rule of Law and Pandemia - what shall we loose?)

Prof. Dr. Pascal Pichonnaz
Konuşma Başlığı

“Contract Law under Pressure in Pandemic Times – Soft Law in Action and the Threat on Consumers’ acquis

DESTEKLEYENLER