asoscongress
Fırat Üniversitesi Logo
Fırat Üniversitesi Logo
Programı

Sempozyum Programı


PDF PROGRAM:

13 Ekim 2016 Sempozyum Programı

09.00-10.00

Sempozyum Kayıt (Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi)

10.00-11.00

Açılış-Konuşmalar

10.30-11.00

Workshop - Doç.Dr.Orhan Cebrailoğlu - Performans

11.00

Konferans: Professeure des Universités Nassira HEDJERASSI-Université de Reims Champagne-Ardenne

Konu: Recherche en Education et en Formation: Enjeux Epistemologiques - Eğitim ve Öğretimde Epistemolojik Yaklaşımlar

11.30-12.00

Workshop-Hiperlink: Hiperkitap

12.00-13.00

Yemek-Fırat Üniversitesi Kongre Merkezi

13.00

Sergi Açılışı

13.30-17.45

Oturumlar

 

13 Ekim 2016 Perşembe-1. Oturum

Yusuf Has Hacip Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Ramilya Yarullina Yıldırım

13.30

Prof.Dr. Ramilya Yarullina Yıldırım

Çağdaş Tatar Edebiyatında “Maskeli” Kahramanlar

13.45

Prof. Dr. Hasan Boynukara, Okutman Cengiz Karagöz

Brick Lane Adlı Romanda Medeniyetler Çatışması Olarak Küreselleşme

14.00

Doç.Dr.Ümran Türkyılmaz

Amin Maalouf’un Ölümcül Kimlikler Adlı Yapıtında Kimlik Sorunsalı

14.15

Yrd.Doç.Dr.Mahfuz Zariç

Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme: Libido ve Destrudo

14.30

Hatice Toprak, Hatice Subay

Nasreddin Hoca Fıkraları ve Günümüz Mizah Anlayışı

14.45-15.15

Çay Kahve Arası

 

Mimar Sinan Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr.Ünal Taşkın

13.30

Doç.Dr.Ünal Taşkın

69 Numaralı İvraca Adet-İ Ağnam ve Resm-i Ağıl Defterinin Tanıtımı ve Değerlendirilmesi

13.45

Doç.Dr.Ayten Koç Aydın

18. Yüzyıl Osmanlı İlminde Madde Teorisi

14.00

Yrd.Doç.Dr.Bedrettin Basuğuy

Salâhaddîn-i Eyyûbî Döneminde İlmî Hayat ve Dönemin Önde Gelen Âlimleri

14.15

Yrd.Doç.Dr.Yaşar Bedirhan

Celale’d-din Harzemşah’ın Kafkasya ve Doğu Anadolu Faaliyetleri

14.30

Kazım Kartal, Serpil Sevim Kartal

1848/1849 (1264)  Tarihli Cizye Defterine göre Kayseri’de Yaşayan  Rum ve Ermeni Nüfusun Sosyo-Ekonomik Yapısı 

14.45

Qalib Qasımov

Çağdaş Azərbaycan Təsviri Sənətində Ənənə və Müasirlik

14.45-15.15

Çay Kahve Arası

 

 

 

Kaşgarlı Mahmud Salonu

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Feridun Nizam

13.30

Yrd.Doç.Dr. Feridun Nizam, Ceyhun Bağcı

Türkiye’de İletişim Eğitimi ve Bir Uygulama Birimi Olarak Üniversite Televizyonlarına Genel Bir Bakış (Kampüs Tv ve Fırat Tv Örneği)

13.45

Yrd.Doç.Dr.Fatma Nisan

15 Temmuz Darbe Girişiminin Ardından Ulusal Demokrasi Şöleni: ‘Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ Örneği 

14.00

Yrd.Doç.Dr.Sertaç Timur Demir

Modernitenin Yeni Türk Sinemasına Yansımaları

14.15

Yrd. Doç. Dr. Ayça Çekiç Akyol, Arş.Gör.Caner Çakı, Arş. Gör. Mehmet Ali Gazi

Türkiye'deki Valiliklerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında Sosyal Medya Kullanımının Facebook Üzerinden İncelenmesi 

14.30

Yahya Engin, Duygu Furuncu

Dijital Mobil Uygulama İşbirliğinin Sağlanması İle Ulaşımda Qr Kod Kullanımı

14.45

Yrd.Doç.Dr. Feridun Nizam, Müberra Nesibe Bayram

Sosyal Medyada Gözetle(n)menin Meşrulaşması; Fırat Üniversitesi Örneklemiyle Üniversite Öğrencilerinin Periscope Kullanim Analizi Akıllı

14.45-15.15

Çay Kahve Arası

 

 

İbni Sina Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Yüksel Göğebakan

13.30

Doç.Dr. Yüksel Göğebakan

Müzelerin Anlaşılabilir Kılınması Bağlamında Yapay Aydınlatmanın Önemi ve Bu Aydınlatma Biçiminin Türkiye Müzeleri Üzerinden İrdelenmesi

13.45

Arş. Gör. Murat Aytaş

Ağ Toplumu ve Dijital Medyada Ontoloji, Zaman/Mekan Kavramları Üzerine

14.00

Yrd.Doç.Dr. Elif Sanem Külekci, Ibrahim Şevket Güleç

Modern Bir Türk Balesi: “Likya Dede”  

14.15

Yrd.Doç.Dr. Yeliz Selvi

Türkiye’de Sanatın Olağanüstü Hâlleri  

14.30

Arş.Gör  Abdülmecit Adam

Sanat Eğitimi ve Mizah 

14.45-15.15

Çay Kahve Arası

 

Farabi Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Fatih Mehmet Öcal

13.30

Doç.Dr. Fatih Mehmet Öcal

Ar-Ge Harcamalarının Ekonomiye Etkisi: Türkiye ve Ülkeler Karşılaştırılması  

13.45

Yrd.Doç.Dr. Bülent Darıcı

Türkiye İçin Temel Makroekonomik Göstergelerin Performansı ve Gelecek Beklentileri (1950 2014)  

14.00

Öğretim Görevlisi Haydar Hoşgör  

2015-2016 Urap Raporuna Göre Türkiye’de İlk 10’da Yer Alan Üniversitelerin Akademik Performanslarının Topsis Yöntemi İle Karşılaştırılması

14.15

Yrd.Doç.Dr.Servet Önal, Dilem Seher Akçakale, Arş.Gör. Murat Mat

Bilişim Teknolojilerinin Denetim Mesleğine Etkileri

14.30

Serdar Yetişen, Aykut Sezgin, Onur Demirel

Düzey 2 Bölgelerinde Beşeri Sermaye Yapısının Endeksleme Yöntemi İle Karşılaştırılması (2007-2011)

14.45-15.15

Çay Kahve Arası

 

MK1 Salonu

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Aliye Bulut  

13.30

Yrd.Doç.Dr. Aliye Bulut  

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Bölümünde Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerin Ötenazi Hakkındaki Düşünceleri

13.45

Yrd.Doç.Dr. Bircan Ulaş, Fatoş Uncu

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Vitamin-Mineral Kullanım Sıklığı 

14.00

Öğretim Görevlisi Suat Okay

Entelektüel Sermaye ve Muhasebe İle Ölçülmesi ve Raporlanması  

14.15

Uzman Uğur Küçüközyiğit

Köşe Yazarlarının Ekonomik Öngörülerinin Tutarlılığı Üzerine Bir İnceleme  

14.30

Araştırmacı Yusuf Çözeli

Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hukuk Devleti Kavramı  

14.45-15.15

Çay Kahve Arası

 

MK2 Salonu

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Recep Özdemir 

13.30

Yrd.Doç.Dr. Recep Özdemir 

İslam Hukuk Tarihinde Muvatta'nın Konumu  

13.45

Yrd.Doç.Dr. Necmettin Tan

Yüksek Din Öğretiminde Felsefe ve Sosyal Bilimlerin Yeri ve Önemi  

14.00

Yrd.Doç.Dr. Tuna Tunagöz

Ebü’l-Berakât El-Bağdâdî’Nin Risâle Fî Mâhiyyeti’l-Melâl Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme 

14.15

Arş.Gör. Yusuf Eşit

Seyit Bey’in Hilafete Dair Görüşlerinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  

14.30

Öğretim Görevlisi Doktor Serpil Bardakçı Tosun

Halkalı’da Yaşayan Suriyelilerin Kültürel Sorunları  

14.45-15.15

Çay Kahve Arası

 

MK3 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Emin Çelebi

13.30

Doç.Dr. Emin Çelebi, Seyfettin İliter 

Varoluşun Olgusallığı Üzerine Felsefece Bazı Değerlendirmeler  

13.45

Yrd.Doç.Dr. Faruk Manav

Ötanazi Olgusuna Varoluşçu Bir Yaklaşım  

14.00

Yrd.Doç.Dr. Kudret Aras

Aşkınsal Ampirizm Açısından Bir Kafka Okuması  

14.15

Yrd.Doç.Dr. Uluhan Özalan

Felsefedeki “Şey” (Nesne) Kavramı ve Bu Kavramın Türk Dili Üzerinden Türk Düşüncesine Yansıması 

14.30

Arş.Gör. Abdulbaki Kınsün

Bilgi, Felsefe ve Eğitim Kavramlarının ne’liği Üzerine  

14.45-15.15

Çay Kahve Arası

 

13 Ekim 2016 Perşembe-2. Oturum

Yusuf Has Hacip Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ahmet Akkaya

15.15

 

Doç.Dr. Ahmet Akkaya, Ömer Gökhan Ulum

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Sığınmacıların Dil Öğrenimine İlişkin İnançları Yabancılara Türkçe Eğitimi 

15.30

 

Yrd.Doç.Dr. Eylem Şentürk Kara

Kültürlerarası İletişim Bağlamında Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Türkçeye ve Türk Kültürüne Bakışı

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Asiye Duman

Soydaşlara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Edebî Metinler -Acı Su Örneği

16.00

 

Yrd.Doç.Dr. Erhan Akın, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gedik

Türkçe Öğretmenlerinin Türkçe Ders Kitaplarındaki Dinleme Metinlerine Yönelik Görüşleri Üzerine Bir İnceleme 

16.15

 

Okutman Nurullah Aykaç 

Kelime Hazinesi, Önemi ve 2015 Türkçe Dersi Programında Kelime Hazinesinin Yeri

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

Mimar Sinan Salonu

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Derya Şahin

15.15

 

Yrd.Doç.Dr. Derya Şahin

Zihinsel Engelli Çocukların Eğitiminde Görsel Sanatlardan Yararlanma Konusunda Öğretmen Görüşleri

15.30

 

Yrd.Doç.Dr. Gökçen Şahmaran Can, Yrd. Doç. Dr. Tahir Çelikbağ

Bilgi ve İletişim Çağında Sanat Üretimi

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Ercan Yılmaz

Heykel Eğitiminde Heykel Koleksiyonlarının Önemi: Trakya Üniversitesi Örneği  

16.00

 

Yrd.Doç.Dr. Sertaç Timur Demir

Görsel Kültür Ürünü Olarak Modern Bedenler

16.15

 

Öğretim Görevlisi Nergis Çanak

Otizm ve Sanat

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

Kaşgarlı Mahmud Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Elmas Şahin

15.15

 

Doç.Dr. Elmas Şahin

Türkiye'de Karşılaştırmalı Edebiyat: Kuram, Uygulama ve Algılayış 

15.30

 

Doç. Dr. Şengül Çelik, Yrd.Doç.Dr. Seda Arıkan

Acımak ya da Acımamak? Reşat Nuri Güntekin’in Acımak Romanında Eylem, Erdem ve Ahlâk Felsefesi

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Dilek Çetindaş

Yer Altı Edebiyatının İki Örneği Olarak Anthony Burgess’in Otomatik Portakal ve Ali Teoman’ın Bir Garip Cindi Zümrüdüanka İsimli Antagonistik Romanlarına Mukayeseli Edebiyat Çerçevesinde Bir Bakış

16.00

 

Arş.Gör. Ferda Atlı

“Hilkaten Korkak Yaratılmış Bir İnsanın Tehlikeli Bir Gece Yolculuğu” Abdullah Efendi’nin Rüyaları Hikâyesinde Korkunun Hükümranlığı 

16.15

 

Arş.Gör. Yunus Alıcı

Baskın Babanın Kaostaki Oğlu: Yahya Kemal ve Tanpınar İlişkisine Oidipus Kompleksi ve Psikanalizm Ekseninde Bir Yorum  

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

İbni Sina Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Oğuz Türkay

15.15

 

Doç.Dr. Oğuz Türkay

Yaşam ve İş Değerlerinin Çalışma Bölgeleri İtibariyle Farklılaşması: Otel Çalışanları Üzerine Kültürlerarası Bir Karşılaştırma  

15.30

 

Tuncay Yılmaz , Yrd.Doç.Dr. Bora Yenihan

Türk İlaç Sektöründe Çalışan Tıbbi Tanıtım Temsilcilerinin Sendikalaşma ve Bir Sendikaya Üye Olma Eğilimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği

15.45

 

Öğretim Görevlisi Haydar Hoşgör, Doç. Dr. Emrah ÖNDER

Diş Sağlığı Hizmetlerinde Hastaların Algılanan Hizmet Kalitesi Önceliklerinin Belirlenmesi: Kamu, Özel ve Üniversite Hastaneleri Ekseninde Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Uygulaması 

16.00

 

Serdar Yetişen, Musa Türkoğlu, Seçil Ökten

Dış Borçların ve Yurtiçi Tasarrufların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Türkiye için Zaman Serisi Yaklaşımı (1985-2014)

16.15

 

Öğretim Görevlisi Dilek Ünlü

Gastronomi Eğitiminde Mutfak Kültürü 

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

Farabi Salonu

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Sefer Kalaman

15.15

 

Yrd.Doç.Dr. Sefer Kalaman

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve Medya Kullanım Pratikleri  

15.30

 

Yrd.Doç.Dr. Duygu Dumanlı Kürkçü

Twitter'da Kullanıcı Etkileşiminin Haber Tweetleri Üzerinden Analizi 

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Serdal Kara

Toplumsal Dil Bilim ya da Sosyal Medya 

16.00

 

Arş.Gör. Ersin Diker, Yrd.Doç.Dr. Zülfiye Acar Şentürk

Güncellenen Durumlarla Sosyalleşen Bireyler: Bağlantı Kurma Biçimi Olarak Facebook Durum Güncellemeleri  

16.15

 

Yahya Engin, Salim İbiş

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi Örneği 

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

MK1 Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bülent Öz

15.15

 

Doç. Dr. Bülent Öz, Hasan Umur Balıkoğlu, Cançağ Gülmez

Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Hakkında Düşünceleri ve Memnuniyet Düzeyleri: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde Bir Araştırma

15.30

 

Yrd.Doç.Dr. Fatoş Uncu, Bircan Ulaş, Pınar Soylar

Fazla Kilolu veya Obez Yetişkinlerin Gece Yeme Durumlarının Değerlendirilmesi

15.45

 

Yrd. Doç. Dr. Cem Ayden, Gülşen Gündoğdu,

Çalışma Yaşam Kalitesi: Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Yönelik Teorik Bir İnceleme 

16.00

 

Yrd. Doç. Dr. Taner Kılıç, Ali Sülükoğlu

Düzce'nin Batısında Mevsimlik Tarım İşçileri 

16.15

 

Hale Eda Akduru, Sarp Güneri, Fatih Semerciöz

Çalışanlarda Prososyal Motivasyon İle İş ve Yaşam Doyumu Düzeyi İlişkisine Dair Bir Araştırma  

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

MK2 Salonu

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Rifat Becerikli

15.15

 

Yrd.Doç.Dr. Rifat Becerikli

Yeniden Çevrim (Re-Make) Filmlerde Ayrışan/ Benzeşen Kültürel Kodlar: Türkiye-Güney Kore Filmleri Karşılaştırması  

15.30

 

Yrd.Doç.Dr. Serap Durmuş, Elif Sever

Reklam-Retorik-Mimarlık: Konut Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Algısı  

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Süleyman Güven

Siyasal İletişim Sürecinde Mekânın Rolü Bağlamında Fatih-Çarşamba Semti Örneği  

16.00

 

Arş.Gör. Aslı Erciyes Tosun

Gerçekliğin Dönüşümü ve Yeniden İnşasına Fotoğrafın Etkisi: Reklam Fotoğrafları İncelemesi  

16.15

 

Öğretim Görevlisi Özcan Demir

Steven Spielberg Filmlerinin Ses Tasarımının Örnek Çözümleme Bağlamında Değerlendirilmesi  

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

MK3 Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan

15.15

 

Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, Öğretim Görevlisi Doktor Bengü Hırlak, Yrd.Doç.Dr. Gamze Ebru Çiftçi, Enise Fidan

Kahramanmaraş’taki Kadın Girişimcilerin Özellikleri, Girişimci Olma Nedenleri ve Karşılaştıkları Sorunlar 

15.30

 

Yrd.Doç.Dr. Sevgi Işık Erol

İşgücü Piyasalarında Yeniden Yapılanma ve Sorun Alanları  

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Yunus Zengin, Erdoğan Kaygın

Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektörü Örneği  

16.00

 

Öğretim Görevlisi Tuncer Yılmaz, Erdoğan Kaygın, Bekir Gerekan, Mehmet Ali Özer

Gıda Maddeleri Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performansının Topsis Yönetimi İle Ölçülmesi: Bist Örneği  

16.15

 

Uzman Haydar Albayrak

Kamu Politikaları Açısından Gıda Güvenliği  

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

13 Ekim 2016 Perşembe-3. Oturum

Yusuf Has Hacip Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Filiz Yalçın Tilfarlıoğlu

16.45

 

Doç. Dr. Filiz Yalçın Tilfarlıoğlu, Vasıf Karagücük

Eğitimde Yeni Bir Yöntem: Yalın

17.00

Doç.Dr. Hasan Güner Berkant, Mustafa Gül

Sendika Üyesi Öğretmenlerin Sendikalara Yönelik Algıları ve Beklentileri  

17.15

Yrd.Doç.Dr. Ali Korkut Uludağ 

Bireysel Çalgı Eğitimi Derslerinde Revizyon Gerektiren Öğretim Sorunları ve Yapılandırmacı Yaklaşımlar

17.30

Yrd. Doç. Dr. Abidin Dağlı, Arş.Gör. Bünyamin Han

21. Yüzyıl Türkiye’sinde Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesine İlişkin Bir Model Önerisi  

17.45

Yrd.Doç.Dr. Şahin Saruhan

Glottal Düzlem Açısından Konuşmacı/Aktör Formantı İle Larinksin Vertikal Pozisyonu İlişkisi

 

Mimar Sinan Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Sibel Cengiz

16.45

Doç.Dr. Sibel Cengiz

Gıda Egemenliği ve Küçük Köylülüğün Önemi: Türkiye Örneği

17.00

 

Prof. Dr. İsmail Bakan, Arş.Gör. İnci Fatma Doğan

Duygusal Zekâ, İletişim Etkinliği, İş Tatmini, Motivasyon ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki ve Bir Alan Araştırması

17.15

Yrd.Doç.Dr. Pınar Soylar, Bircan Ulaş Kadıoğlu, Fatoş Uncu

Genç Erkek ve Kadınların Şişman Bireylere Yönelik Tutumları

17.30

Uzman Sevinç Korkmaz

İşletmelerde Nefes Eğitimi: İşletme ve Çalışanların Kazançları Üzerine Bir Değerlendirme

17.45

Uzman Adalet Görgülü Aydoğdu, Ayhan Biber

Medya Okuryazarlığı ve Yetişkin Eğitimi

 

Kaşgarlı Mahmud Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan

16.45

Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, Öğretim Görevlisi Doktor Bengü Hırlak, Yrd.Doç.Dr. Gamze Ebru Çiftçi, Enise Fidan

Etik Liderliğin Örgütsel Güven ve İşe Adanmışlık Üzerine Etkisi  

17.00

 

Doç. Dr. Hüseyin Ağır, Pelin Yinaç

İhracata Dayalı Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Tahminler

17.15

Yrd.Doç.Dr. Yavuz Akçi, Kazım Kılınç

Alışveriş Sonrası Pişmanlık

17.30

Arş.Gör. Emre Çubukçu

Çatı ve Teras Bahçelerinde Tasarım Yaklaşımları ve Kullanıcı Psikolojisi  

17.45

Prof. Dr. Erol Asiltürk, Yrd.Doç.Dr. Mustafa Uğraş

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Disiplinlerarası Yaklaşıma İlişkin Görüşleri  

 

İbni Sina Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem

16.45

Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem Betül Dağ

Müseyyeb-nâme’nin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi 

17.00

 

Doç. Dr. Yegane Çağlayan, Erhan Çağlayan

Güney Kafkasya’nın Kadim Antroponimlerinde Türkçenin İzleri

17.15

Yrd.Doç.Dr. Kamil Doğancı

Gaius Iulius Caesar’ın “De Bello Gallico” Adlı Eserine Göre Erken Dönem Roma-Germen İlişkileri

17.30

Arş.Gör. Esra Yalazı, Arş.Gör. Ayşe Yakut

Hippokrates’in Havalar, Sular ve Yerler Adlı Eserinde Coğrafi Koşullar ve Mevsimsel Faktörlerin İnsan Üzerindeki Etkisi

17.45

Öğretim Görevlisi Sevilay Arslan

Sosyal Medyanın Lisans Öğrencilerinin Akademik Performansı Üzerindeki Etkisi 

 

  Farabi Salonu

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Hikmet Serdar Mutlu 

16.45

Yrd.Doç.Dr. Hikmet Serdar Mutlu         

Kamusal Alanda Seramik Heykel Uygulaması “Malatya Örneği”  

17.00

 

Yrd.Doç.Dr. Eylem Şentürk

Kara Türk Basın Tarihinde Muhalif Bir Gazete: Tanin

17.15

 

Arş.Gör. Osman Gazi Birgül

Felsefenin Tanımı Bağlamında Çağdaş Sofistlere Dair Bir İnceleme  

17.30

Öğretim Görevlisi Elif Asya Albayrak

İkinci Dünya Savaşı'nın (1939-1945) Kadın Giyimine Etkileri  

17.45

Öğretim Görevlisi Serdal Işıktaş

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

18.00

Başak Lütfiye Seyhan 

Ana Hatları İle Cumhuriyet Öncesi Dönemden Günümüze Türkiye’de Sanat Eğitiminin Gelişim Sürecine Genel Bir Bakış

 

MK1 Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nesrin Sis

16.45

Doç. Dr. Nesrin Sis, Gülşah Mete,

7. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarıları ve Okumaya Adanmışlık Düzeyleri Arasındaki İlişki 

17.00

 Doç. Dr. Necdet Konan, Efraim Öztürk,

İlkokul Öğretmenlerinin Okullarının Vizyon ve Misyonuna İlişkin Bilgi Düzeyleri 

17.15

Yrd.Doç.Dr. Birsen Serhatlıoğlu

Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Sürecinde Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşleri  

17.30

Serdar Erdem, Ömer Faruk Tutkun

Lise Öğrencilerine Göre İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 

17.45

Tacettin Açıkgöz, Ömer Faruk Tutkun

Ortaokul Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ve Okula Karşı

 

MK2 Salonu

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Levent Uncu

16.45

Yrd. Doç. Dr. Levent Uncu, Remzi Satı

Bilecik (Merkez İlçe)’de Antropo-Jeomorfoloji Araştırmaları  

17.00

 

Öğretim Görevlisi Vedat Açar, Bilal Akyol

Türkiye ve Fransa Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Karşılaştırılması 

17.15

Elif Yavuz, Korkmaz Meral

Kyzikos Geç Roma Definesi  

17.30

Gürcü Aygün, Cengiz Akbulak

Ardahan İlinde Arazi Kullanımının Yerşekilleri ve Arazi Kabiliyet Sınıfları Bakımından İncelenmesi  

17.45

Arif Oruç

Descartes’in Meditasyonları Bağlamında Modern Öznenin Kurgulanışı

 

MK3 Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zafer Akbaş

16.45

Prof.Dr. İsmail Bakan, Arş.Gör. İnci Fatma Doğan, Sibel Akben,Mehtap Koçdemir

Hizmetkâr Liderlerin Çalışanların Stres Düzeyleri ve Örgütsel Sinisizm Üzerindeki Etkisi 

17.00

 

Doç. Dr. Zafer Akbaş, Öğretim Görevlisi Veysel Babahanoğlu, Öğr.Gör. Ercan Yelman

Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik İzlediği Açık Kapı Politikasının Ulusal Güvenliğine ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri  

17.15

Yrd.Doç.Dr. Şükran Gölbaşı

Bir İktidar Formu Olarak Bilgi: Yönetim Söylemlerinin Retoriği  

17.30

Yrd.Doç.Dr. Selim Cengiz, Yusuf Gör

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Ufrs)’nin Finansal Oranlar Üzerine Etkisi: Bist’te Bir Araştırma 

17.45

Abdulhamit Usta

Ana Haber Bültenlerinde Oluşturulan Suriyeli Algısı: Kanal D, a Haber, Kanal 7 Örnekleri 

 

14 Ekim 2016 Cuma-1. Oturum

Yusuf Has Hacip Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ahmet Aksın

9.00

 

Prof.Dr. Ahmet Aksın

Osmanlı Devletinde Kadına Şiddet (Geçmişten Günümüze Yansımalar)  

9.15

 

Yrd.Doç.Dr. Gökçe Cerev, Doç.Dr. Abdurrahman Benli

Kadının İşgücüne Katılımında Eğitimin Önemi: Kalkınmada Öncelikli Bölgeler Üzerine Araştırma  

9.30

 

Arş.Gör. Tülay Demir

Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Emel Boyraz/ Türkiye ve Özpınar/Türkiye Kararları Üzerine Bir Değerlendirme  

9.45

 

Arş.Gör. Maide Şila Tiftikçi

 "Devlet"te Kadının Yeri ve Eğitim 

10.00

 

Arş.Gör. Selcen Altınbaş

Kadınlara Yönelik Sosyal Politikaların Kalkınma Planlarındaki Yeri

10.15-10.30

Çay Kahve Arası

 

Mimar Sinan Salonu

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. Ali Yılmaz Gündüz

9.00

 

Prof.Dr. Ali Yılmaz Gündüz

Geçmişten Günümüze Elazığ İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Fırat Üniversitesinin Katkısı 

9.15

 

Yrd.Doç.Dr. Ensar Yılmaz

 Erol Güngör’de Temel Kavramlar: Milliyetçilik, Kültür-Medeniyet, Kültür Değişmesi, Aydın 

9.30

 

Arş.Gör. Nilüfer Öztürk Aykaç

Popüler Ankara Türküleri Bağlamında Ankara’nin Değişen Kültürel Dokusu: Ankara Alt Kültürü

9.45

 

Arzu Bozdağ Tulum, Yelda Sevim

Kadınların Siyasal Yaşama Katılımına Etki Eden Demografik Etkenler: Malatya Örneği  

10.00

 

Serkan Nemli, Ömer Faruk Tutkun

İlkokul Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Programlarının Etkililiğine Yönelik Görüşleri  

10.15-10.30

Çay Kahve Arası

 

Kaşgarlı Mahmud Salonu

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. Beyhan Asma

9.00

 

Prof.Dr. Beyhan Asma

Oryantalistik Bakışla Türk ve Batı Edebiyatlarında Kadın İmajı  

9.15

 

Doç. Dr. Ahmet Tarhan Fatih Çelik

Yaşam Tarzı Unsurlarının Türk Dizilerindeki Sunumu: “Huzur Sokağı” Dizisi Üzerine Bir Analiz  

9.30

 

Doç.Dr. Bülent Kırmızı

Wolfgang Borchert’in Kısa Hikayeleri Üzerine Bir İnceleme

9.45

 

Yrd.Doç.Dr. Ali Öztürk

Modern ve Postmodern İndirgemeci Kadın Metafiziğinin Eleştirisi ve Yeni Yaklaşımlar  

10.00

 

Yrd.Doç.Dr. Veysel Şahin

Sosyolojik Açıdan Ağır Hayatın “Ağır Roman”ı ve Metin Kaçan  

10.15-10.30

Çay Kahve Arası

 

İbni Sina Salonu

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. Ercan Alkaya

9.00

 

Prof.Dr. Ercan Alkaya

Türk Lehçebilim Araştırmaları İçinde Sibirya Tatar Türkçesinin Yeri ve Durumu Üzerine  

9.15

 

Prof.Dr.Flera Sayfulina

Tatar Müslüman İmamı, Vaiz ve Yazar Abdurashid İbrahim Faaliyetleri

9.30

 

Yrd.Doç.Dr. Eyüp Sertaç Ayaz

15. Yüzyılda Yazılan Manzûme-i Ferâ’İz İsimli Eserde Birleşik Fiiller 

9.45

 

Yrd.Doç.Dr. Özkan Aydoğdu

Hilye-i Hakanî ve İmla Özellikleri Üzerine Bir Değerlendirme

10.00

 

Arş.Gör. Muhammet Raşit Öztürk

 Uygur Türkçesinde Gelecek Zaman Bildiren Ekler Üzerine Bir İnceleme

10.15

 

Arş.Gör. Doğan Çolak

Saha Türkçesinde İsim + Yardımcı Fiil Şeklinde Kurulan Birleşik Fiiller

10.15-10.30

Çay Kahve Arası

 

Farabi Salonu

Oturum Başkanı:  Prof.Dr. H. Birsen Hekimoğlu-Örs

9.00

 

Prof.Dr. H. Birsen Hekimoğlu-Örs

Modern Ulus-Devlet ve Beden Politikası  

9.15

 

Yrd.Doç.Dr. M. İnanç Özekmekçi

II. Abdülhamid Döneminde Makbul Özneyi Kurmak: Çocuklara Mahsus Gazete (1896-1908)  

9.30

 

Yrd.Doç.Dr. Sanem Yamak Ateş

Erken Cumhuriyet Döneminde “Motor ve Makine Karşında Aktif Yurttaş” Yetiştirme Projesinin Bir Aracı Olarak Beden Terbiyesi ve Spor Politikalarının İktisadi Boyutu  

9.45

 

Arş.Gör. Cemile Burcu Kartal 

1927-1930 Dönemi Hâkimiyet-I Milliye Gazetesinde Ankara’nın İmarı ve “Yeni Ankara” 

10.00

 

Arş.Gör. Rumeysa Öztürk

Hareket Dergisi Üzerine Bir İnceleme (1939-1953)  

10.15-10.30

Çay Kahve Arası

 

 

MK1 Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr.  İsmail Aytaç

9.00

 

Doç. Dr.  İsmail Aytaç

Harput İç Kalesi Belek Burcu 2014 Yılı Arkeolojik Kazılarında Çıkarılan Mimari ve Küçük Buluntularının Değerlendirilmesi  

9.15

 

Prof.Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Taha Kaan Bulut

Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Çevre Eğitimi Özyeterliklerine İlişkin Görüşleri

9.30

 

Arş.Gör. Derya Güneri

Soğanlı Vadisi Karabaş Kilisesi Şarap İşliği

9.45

 

Öğretim Görevlisi Şerife Bilgi 

Edirne Muradiye, Diğer Adıyla Mevlevihane Camii Kalem İşleri 

10.00

 

Öğretim Görevlisi Elif Aksoy, Latif Taraşlı

Tunceli Ayazpınar Köyü Camiinde Bulunan Şavak Aşireti Halı Seccadeleri 

10.15-10.30

Çay Kahve Arası

 

 

MK2 Salonu

Oturum Başkanı:  Doç.Dr. Cemal İyem

9.00

 

Doç.Dr. Cemal İyem , Melike Güler, Nihan Bilkay

İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Örgütsel Bağlılık Sağlamadaki Rolleri: Evrimden Faydalanmak

9.15

 

Yrd.Doç.Dr. H. Buluthan Çetintaş

Sosyal Sponsorluk  

9.30

 

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Çavuşoğlu, Araş. Gör. Tuğçe Bayram

 Bir Baskı Grubu Olarak Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Disk): Rıdvan Budak’ın Disk Başkanlığı Dönemi (1994-1999)  

9.45

 

Doç.Dr. Lutfiye Özdemir, Öğretim Görevlisi Sevtap Sarıoğlu Uğur,

Örgütsel Yönetim Sorunlarına Genel Bir Bakış ve Bir Araştırma  

10.00

 

Uzman Haydar Albayrak

Kamu Politikaları Açısından Gıda Güvenliği  

10.15-10.30

Çay Kahve Arası

 

MK3 Salonu

Oturum Başkanı:  Doç.Dr. Funda Kızıler Emer 

9.00

 

Doç.Dr. Funda Kızıler Emer 

Karanlık İmgelem Dünyasını Yansıtan Bir Metniyle Georg Trakl  

9.15

 

Doç.Dr. Mehmet Özger

Postmodern Bir Anlatı Olarak Yine Doğdu Tanyıldızı  

9.30

 

Yrd.Doç.Dr. Ayla Oğuz

Virginia Woolf’un Orlando’sunda Cinsiyet Değişimi

9.45

 

Okutman Emel Çözeli

"Attitudes Of Turkish Parents Towards Using English As A Medium Of Instruction"

10.00

 

Okutman Selami Alan

Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Karikatüristik Tip Örnekleri 

10.15-10.30

Çay Kahve Arası

 

14 Ekim 2016 Cuma-2. Oturum

Yusuf Has Hacip Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hacer Tor

10.30

 

Prof.Dr. Hacer Tor

Yaşlanan Nüfus ve Türkiye’de Yaşlıların Durumu

10.45

 

Yrd.Doç.Dr. Emel Yeşilkayalı,Özgür Örüklü

Sosyal Çalışmada Maneviyat Odaklı Müdahale

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. Salih Batal

Yoksulluk Kavramının Yerelleşmesi: Kentsel Yoksulluk ve Yerel Yönetimlerin Konuya Yaklaşımı  

11.15

 

Yrd.Doç.Dr. Bircan Ulaş, Fatoş Uncu, Pınar Soylar

Elazığ İl Merkezinde Yaşayan Yetişkinlerin Sağlıklı Yeme Tutumları

11.30

 

Öğretim Görevlisi Esra Ayın

Çalışıyor Gibi Görünmek; Presenteeism  

11.45-13.30

Öğlen Yemeği

 

Mimar Sinan Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. İ. Gülsel Sev

10.30

 

Prof.Dr. İ. Gülsel Sev

Çocuk Dili Sözcüklerinin Güncel Türkçe Sözlükteki Yeri Üzerine  

10.45

 

Yrd.Doç.Dr. Yakup Yılmaz

Genel Sözlükler, Terimler ve Ders Kitapları Meselesi   

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. Eyüp Sertaç Ayaz

Köktürkçede Hâl Eklerinin İşlev ve İfadeleri Üzerine  

11.15

 

Arş.Gör. Gülşah Yılmaz

Kazan Tatar Bilmecelerinin Dil ve Üslup Özellikleri

11.30

 

Uzman Mariana Budu

Türk ve Rumen Dillerinde Deyimler 

11.45-13.30

Öğlen Yemeği

 

Kaşgarlı Mahmud Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Erdem

10.30

 

Prof.Dr. Mehmet Erdem

Orta Asya Müslümanlarının Din Algıları ve Hanefi – Matüridi Yorumun Önemi  

10.45

 

Yrd.Doç.Dr. Halise Kader Zengin 

Din Eğitiminde Yaparak Yaşayarak Öğrenmenin Yolu- Kett Metodu

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. Şakire Balıkçı

Mardin ve Çevresine Ait Eskatolojik Anlatımlardaki Ortaklıklar 

11.15

 

Arş.Gör.Dr.Melda Keser

Kültürler Arasılık'tan 'transkültür'e'

11.30

 

Veysel Karani Altun, Recep Uçar

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Arapça Dersine Karşı Tutumların Değerlendirilmesi  

11.45-13.30

Öğlen Yemeği

 

İbni Sina Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ünal Taşkın

10.30

 

Prof.Dr. Mehmet Köçer, Volkan Aydemir

1927-1931 Dönemi Maarif Vekâletine Ayrılan Bütçe ve Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde Görüşülmesi  

10.45

 

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Erdoğdu

17. Yüzyıl Harput’unda Ticarete Sülûk Eden Askerîler Hakkında Bazı Tespitler  

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. Özlem Başarır

Osmanlı Mali Pratiğindeki Baskı ve Uzlaşma Eğilimi Çerçevesinde XVIII. Yüzyılın Sonlarında Donanma-yı Hümâyûn Kalyonlar Mevâcibinin Karşılanması  

11.15

 

Yrd.Doç.Dr. Osman Kubilay Gül

Sivas Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu Hakkında Genel Bir Değerlendirme 

11.30

 

Öğretim Görevlisi Memduh Yağmur

Sinemanın Osmanlı Devletine Gelişi ve İlk Film Gösterileri 

11.45-13.30

Öğlen Yemeği

 

Farabi Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz

10.30

 

Prof.Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Ayşe Ülkü Kan, Aysel Murat

Pedagojik Formasyon Kursuna Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Öğrenme-Öğretme Anlayışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi

10.45

 

Yrd.Doç.Dr. Ozan Coşkunserçe

Ortaokul Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Psiko-Sosyal Yönleri 

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. Esin De Thorpe Millard

Bir Müzik Yöneticisinin En Önemli Gücü: “Zaman Yönetimi”

11.15

 

Araştırmacı Mustafa Önder Şekeroğlu, Dr.Burhan Başoğlu, Arş.Gör. Emrah Altun

Öğretmenlerin Aile-İş Çatışması İle İş-Aile Çatışmalarının Yaşam Doyumuna Etkisi ve Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi  

11.30

 

Adem Yılmaz, Elif Tan, Ersin Nacaroğlu

Yükseköğretimde Kalite ve Uluslararasılaşmaya Yönelik Eğilimler: Bir Meta Analiz Çalışması  

11.45-13.30

Öğlen Yemeği

 

MK1 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Cemal İyem

10.30

 

Doç.Dr. Cemal İyem, Melike Güler, Nihan Bilkay

Din Adamlarının Emek Süreci 

10.45

 

Yrd.Doç.Dr. Gülçin Taşkıran

Aktif İstihdam Politikaları ve Güvencesiz İstihdamın Ekseninde Toplum Yararına Çalıştırma Programı 

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. Guzel Sadykova, Ozodbek Karamatov

Arazi Piyasası Fonksiyonlarının Kamu Yatırımlarının Sektörel Dağılımındaki Rolü 

11.15

 

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Kaya Özel

İstihdam Büroları İşsizliğe Çare Olacak mı?  

11.30

 

Arş.Gör. Sedat Polat, Arş. Gör. Muhammet Aktuğ

Günah Vergileri: Abd ve Türkiye’deki Mevcut Durumun Karşılaştırılması  

11.45-13.30

Öğlen Yemeği

 

MK2 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Yasin Doğan

10.30

 

Doç.Dr. Yasin Doğan, Hayri Batmaz

Sosyal Bilgiler Dersinde Para ve Posta Pullarının Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi  

10.45

 

Doç. Dr. Necdet Konan, Efraim Öztürk

İlkokulların Vizyon ve Misyon İfadelerinin Yoğunlaştığı Alanlar  

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. Cihan Kara, Kerem Coşkun, İbrahim Ferat Kaya

Küresel Vatandaşlığın Sosyal Bilgiler Programına Yansımaları 

11.15

 

Arş.Gör. Emrah Apak

İmam Cafer Buyruğunun Değerler Açısından İncelenmesi   

11.30

 

Hüseyin Erol, Muzaffer Çatak

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Değerlendirilmesi 

11.45-13.30

Öğlen Yemeği

 

MK3 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mustafa Kirkiz

10.30

 

Doç.Dr. Mustafa Kirkiz

Araplarda İlk Belagat Kıvılcımları  

10.45

 

Yrd.Doç.Dr. Asuman Gökhan

Ebu’l-Kâsım-ı Lâhûtî ve Vatan Teması  

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. İbrahim Usta

Arap Edebiyatında Mitoloji Kültürü 

11.15

 

Yrd.Doç.Dr. İsmail Bayer

Kur’an Kelimelerinde Harf Dizimine Ait Anlamsal Çağrışımlar-Çıkarımlar  

11.30

 

Yrd.Doç.Dr. Naif Yaşar

Oryantalistik Görüşler Bağlamında Kur’an’ın Metinleşme Süreci  

11.45-13.30

Öğlen Yemeği

 

14 Ekim 2016 Cuma-3. Oturum

Yusuf Has Hacip Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mukadder Boydak Ozan

13.30

Prof.Dr. Mukadder Boydak Ozan, Hakan Polat, Seda Gündüzalp, Zübeyde Yaraş

Proaktif Okul Liderliği   

13.45

 

Yrd.Doç.Dr. Ali Ayhan 

İmgelerin Okul Şarkılarında Temsili Yoluyla Çocuk Eğitimi

14.00

 

Yrd.Doç.Dr. Yusuf Arslan

Hendek Terörü Nedeniyle Farklı İllerdeki Okullara Yollanan Öğrencilerin Travma Tepkileri Üzerine Bir Araştırma/Şırnaklı Öğrenciler Örneği  

14.15

 

Yahya Akyol

II. Meşrutiyet Dönemi Eğitimcilerine Göre Değerler Eğitimde Çocuk Oyunlarının Yeri   

14.30

Adem Yılmaz, Zeynep Fakirullahoğlu

Fen Bilgisi Öğretmen Yetiştirme Programlarında Bulunması Gereken Yeterlilikler ve Örnek Ülkeler Kapsamında Değerlendirilmesi  

14.45-15.15

Öğlen Yemeği

 

Mimar Sinan Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mukadder Erkan

13.30

Prof.Dr. Mukadder Erkan

Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın Romanında Kadın Fail  

13.45

 

Yrd.Doç.Dr. Ensar Yılmaz

Yakup Kadri’nin Romanlarından Türk Modernleşmesine Bakmak  

14.00

 

Yrd.Doç.Dr. Mahfuz Zariç Kerime

Nadir'in Aşk Hasreti Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme 

14.15

 

Arş.Gör. Emine Ulu İletişimsizliğin

Absürd Tiyatrodaki Temsili: Aziz Nesin’in Kısa Oyunları 

14.30

Okutman Alev Uysal 

Yaşar Kemal’in "İnce Memed-I" Romanının Mekân-İnsan İlişkisi Bağlamında Değerlendirilmesi  

14.45-15.15

Öğlen Yemeği

 

Kaşgarlı Mahmud Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa Sever

13.30

Prof.Dr. Mustafa Sever

Yenisey Mezar Taşlarındaki Resimlerin ve Kavramların, Türk Değerler Sistemi Açısından Değerlendirilmesi 

13.45

 

Yrd.Doç.Dr. Abdulhamit Gümüşlü

Grafik Tasarım Eğitiminde Bir Eksiklik: Söz Sanatları

14.00

 

Yrd.Doç.Dr. Ayfer Uz, Doç. Dr. Orhan Cebrailoğlu

Bauhaus’da Eğitim ve Özgün Yöntemleri ile Klee ve Itten Öğretilerine Genel Bir Bakış

14.15

 

Yrd.Doç.Dr. Meher Bayramoğlu, Sedef Kaya

Simmetri Sanatı ve Yazmacılık

14.30

 

Sema Oruç

Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeler'inde Milli Romantik Duyuş Tarzı

14.45-15.15

Öğlen Yemeği

 

İbni Sina Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Turgut Karabey

13.30

Prof.Dr. Turgut Karabey

Salih Efendi'nin Adem Kasidesi'ne Dair 

13.45

 

Yrd.Doç.Dr. Bülent Şığva

Şeyh Hasan Haydar ve Gazellerinin Tertibi Üzerine Bazı Tespitler 

14.00

 

Yrd.Doç.Dr. Hakan Yalap

Necati Bey Dîvân'ında Zaman Mefhumu 

14.15

 

Yrd.Doç.Dr. Mesut Bayram

Düzenli Hoca-Zâde Ahmed Kâmil Efendi ve Divanı  

14.30

Bestami Bilge

Klâsik Türk Şiirinde Mitolojik At 

14.45-15.15

Öğlen Yemeği

 

 

Farabi Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Elmira Hamzayeva

13.30

Prof.Dr. Şehrebanı Allahverdiyeva

Dede Korkut Destanlarında Kullanılan Zarf-Fiiller 

13.45

 

Doç.Dr. Elmira Hamzayeva

Müqayisəli-Tarixi Dilçiliyin Yaranmasinda Sanskrit Dilinin Rolu 

14.00

 

Yrd.Doç.Dr. Gökçe Yükselen Peler

Derbendname’nin Azerbaycan’da Bulunan Üç Nüshası ve Azerbaycan Sahasına Ait Karışık Dilli Bir Metin 

14.15

 

Arş.Gör. Perihan Ölker

Oğuz Türkçesinin Değişimine Birleşik Fiiller Penceresinden Bir Bakış Dil

14.30

Prof. Dr. İbrahim Örnek, Arş.Gör. Gül Dertli

Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması ve Türkiye  

14.45-15.15

Öğlen Yemeği

 

MK1 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Zekerya Batur

13.30

Doç.Dr. Zekerya Batur, Simuzar Yusufoğlu

Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin İncelenmesi: Süreç Temelli Şiir Yazma

13.45

 

Yrd.Doç.Dr. Serkan Biçer, Mehmet Can Metin

1950-1960 Dönemi Türk Sinemasıyla 2000 Sonrası Türk Sinemasındaki Aile Konulu Filmlerin Karşılaştırmalı Göstergebilimsel Analizi

14.00

 

Yrd.Doç.Dr. Salim Durukoğlu, Sevim Salik Türk

Sürgün, Katliam ve Soykırımlarının Türk Şiirine Yansımaları  

14.15

 

Arş.Gör. Caner Çakı, Arş. Gör. Mehmet Ali Gazi

Kurumsal İmaj Oluşturmada Sosyal Medya Performansının Rolü: İl Emniyet Müdürlükleri Üzerine İnceleme

14.30

Arş.Gör. Mustafa Kemal Sancar

Abluka (2015): Postmodern Türkiye'nin Distopyası 

14.45-15.15

Öğlen Yemeği

 

MK2 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Dündar Alikılıç

13.30

Doç.Dr. Dündar Alikılıç

Özelleştirmenin Arşivsel Boyutu: Aras Elektrik Örneği  

13.45

 

Yrd.Doç.Dr. Ali Rıza İnce, Abdulbaki Gök

Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetsel ve Organizasyonel Sorunların Karşılaştırılması  

14.00

 

Arş.Gör. Erhan Boğan 

Alanya’daki 4 ve 5 Yılıizlı Otel Çalışanlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı 

14.15

 

Öğretim Görevlisi Esra Uygun 

Vergilendirme Alanında Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu Kararlarının Durumu  

14.30

Öğretim Görevlisi Remezan Dağ, Öğr. Gör. Hatice Hurç Apali, Öğr. Gör. Sinan Araman

Türkiye’deki Hasta Haklarının Biriminin Özel ve Devlet Hastanelerinde İşleyişi 

14.45-15.15

Öğlen Yemeği

 

 

 

MK3 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Fatih Arslan

13.30

Doç.Dr. Fatih Arslan

Attilâ İlhan’ın Şiir Kadınlarında Annelik Biçimleri: Sığınma, Doğurgan, Sevgili…  

13.45

 

Yrd.Doç.Dr. Sami Baskın

Popüler Türk Romanlarının Kelime Öğretiminde Kullanılabilirliği: Söz Varlığı Açısından Bir Değerlendirme  

14.00

 

Yrd.Doç.Dr. Servet Şengül

1980 Kuşağı Türk Şiirine Eleştiriler  

14.15

 

Arş.Gör. Fatma Topdaş 

"Ferit Edgü’nün ‘Kış’ Adlı Öyküsünde ‘Ölüm’ İzleği"  

14.30

Öğretim Görevlisi Emin Onuş

Mehmet Topal’ın Kıbrıs’ta Türk Olmak Adlı Eseri Üzerine  

14.45-15.15

Öğlen Yemeği

 

14 Ekim 2016 Cuma-4. Oturum

Yusuf Has Hacip Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Şafak Kaypak 

15.15

 

Doç.Dr. Şafak Kaypak 

Çevresel Güvenlik ve Yansımaları (Hatay Örneğinde) 

15.30

 

Yrd.Doç.Dr. Celal Kızıldere

G-20: Eleştirel Bir Bakış ve Türkiye Zirvesi Değerlendirmesi  

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Erhan Örselli, Veysel Babahanoğlu

Türkiye Özelinde Uyuşturucu Madde Sorununun Kamu Politikalarına Etkisi: Pest Analizi  

16.00

 

Öğretim Görevlisi Hatice Parmaksız, Kayhan Ahmetoğulları

Finansal İyilik Halinin Finansal Okuryazarlık ve Kredi Kartı Tutumuyla İlişkisi   

16.15

 

Arş.Gör. Erhan Ergin, Mehmet Cihangir, Hasan Umur Balıkoğlu

Finansal Okuryazarlığın Önlisans ve Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrenciler Üzerinde İncelenmesi: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Örneği  

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

Mimar Sinan Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem

15.15

 

Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Murat Yıldız, Tuğcihan Güvendik

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan B1 Seviyesindeki Yeni Hitit Türkçe Ders Kitabı Dinleme Etkinliklerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programına Göre Değerlendirilmesi

15.30

 

Yrd.Doç.Dr. Cihan Çakmak

 Codex Cumanicus’un Yabancılara Türkçe Öğretimindeki Yeri

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Esma Dumanlı Kadızade, Elif Canan Kılıç

İlköğretim Türkçe Programı İle Türkçe Çalışma Kitaplarındaki Kazanım ve Etkinliklerin Yazma Becerisi Açısından Değerlendirilmesi

16.00

 

Yrd.Doç.Dr. Sezgin Demir

Türk Dili ve Edebiyatı Dersinin Etkililiği Üzerine Bir Değerlendirme 

16.15

 

Yrd.Doç.Dr. İlknur Emekli

Çağdaş Ürdün Romancılığında Gâlib Helsâ

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

Kaşgarlı Mahmud Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr.Sabahattin Devecioğlu

15.15

 

Yrd.Doç.Dr. Gökhan Arastaman           

Okul Müdürlerinin Psikolojik Güçlendirme Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

15.30

 

Yrd.Doç.Dr. Esra Kabataş Memiş, Büşra Nur Çakan Akkaş

Okulöncesi Eğitiminde Araştırma-Sorgulama Temelli Uygulamaların Öğrencilerin Yoğunluk Konusunu Anlamlandırmasına Etkisi

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Ali Ayhan, Alaaddin Revaha Kürün

Güncel Müzik Yazılımlarının Okul Şarkıları Öğretiminde Uygulanan Yöntem ve Tekniklere Destek Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Model Önerileri

16.00

 

Prof.Dr. Serap Buyurgan, Arş.Gör. Yelda Usal

Okulöncesi Eğitimde, Müzede Öğrenmenin Çocukların Gelişimlerine Katkısı 

16.15

 

Emin Tamer Yenen, Şefik Kartal, Ayhan Bulut

Türkiye ve Şangay Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması  

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

İbni Sina Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Hasan Buran 

15.15

 

Doç.Dr. Hasan Buran 

Üniter Devlet ve Başkanlık Sistemi: Üniter Devletlerde Başkanlık Sistemi Uygulamasının Muhtemel Sonuçları 

15.30

 

Doç.Dr.Ferit Izci, Selim Bozdoğan

Türkiye’de Bürokrasinin Siyasal Kontrolü: Bürokrasi – Siyaset İlişkisinin Kamu Yönetimine Yansımaları

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Arman Zafer Yalçın

Karadeniz Kirliliğinin Önlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Bölgesel Kamusal Mallar  

16.00

 

Yrd.Doç.Dr. Şahin Çetinkaya 

Ekonomik Büyümede Küreselleşmenin Etkileri: 2005-2015 Dönemi Türkiye Örneği 

16.15

 

Arş.Gör. Çağrı D. Çolak

6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri: Trabzon Örneği  

16.30

 

Öğretim Görevlisi Raziye Akyol

Nitelikli Sağlık Hizmetinin Gerçekleşmesinde Sağlık Kayıtlarının Önemi, Olumsuz Etkenler ve Çözüm Önerileri

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

Farabi Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. İhsan Erdem Sofracı

15.15

 

Doç.Dr. İhsan Erdem Sofracı

Sosyal Kimlik Ve Kategorizasyonun Mali Davranışlar Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Deneme 

15.30

 

Yrd.Doç.Dr. Bülent Güner

Çarpık Kentleşmeden Uydu Kentlere; Türkiye’de Kentleşmenin Bugünkü Sonuçları  

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Canan Sancar, Ahmet Uğur, Yusuf Ekrem Akbaş

Gelişmiş OECD Ülkelerinde Para PolitikasI ve Hisse Senedi Fiyat Endeksleri İlişkisi (2008 Finansal Krizi Sonrası Dönem İçin Bir Uygulama)  

16.00

 

Arş.Gör. Damla Mursül, Ali Kaya

Y Kuşağı Öğrencilerinin Kamu Hizmeti Beklentilerine Dair Bir Analiz: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Örneği 

16.15

 

Öğretim Görevlisi Pınar Akarçay

Türkiye ve İsveç’te Yerel Katılım Mekanizmalarının Etkinliği  

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

MK1 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Özgür Sarı

15.15

 

Doç.Dr. Özgür Sarı

Türkiye'de Göçün Ekonomi Politiği ve Suriyeli Sığınmacılar  

15.30

 

Yrd.Doç.Dr. Murat Sezik

Kentsel Yoksullukla Mücadelede Toplum Yararına Çalışma Programı (Typ) ve Sonuçları 

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Özlem Demir

 Yoksullukla Mücadele ve İstihdam Politikası Aracı Olarak Türkiye’de Uygulanan Mikrokredi Modelleri 

16.00

 

Yrd.Doç.Dr. Gülçin Taşkıran, Zafer Kiraz

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrencilerinin “Sendika” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

16.15

 

Gökbörü Önalp

Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi (AKADP)  

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

MK2 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Sibel Kılıç

15.15

 

Doç.Dr. Sibel Kılıç

İslamiyet Öncesi ve Sonraki Dönemde Büyü Olgusunun Orta Asya Türk Takılarına Yansımaları  

15.30

 

Doç.Dr. Gülnare Kanbarova, Çelik Cingiz

Türk-İslam Mimarisinde Selçuklu Camileri   

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Aslı Sağıroğlu Arslan

Yozgat Tekkeyenicesi Köyü Eski Cami  

16.00

 

Arş.Gör. Fadime Özler

Kayseri Tavlusun Köyü Aydınlar Mezarlığı’nda Bulunan Sütun Şahideli Mezar Taşları

16.15

 

Arş. Gör. Güneri Alaettin Selahattin oğlu

Diyarbakır'ın Cami Mimarisinin  

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

MK3 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Saffet Kartopu

15.15

 

Doç.Dr. Saffet Kartopu, Hamza Aktaş, Hızır Hacıkeleşoğlu

Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Eğilimlerine Göre Suçluluk Düzeylerinin İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği  

15.30

 

Yrd.Doç.Dr. Abdulnasır Yiner

Medreseler Hakkında İki Layiha ve Değerlendirme  

15.45

 

Yrd.Doç.Dr. Emrullah Ülgen

Kader-Denetim Odağı (Locus Of Control) Bağlamında Kur’an-Psikoloji İlişkisi  

16.00

 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Uyar

Kütüb-i Sitte’nin Ahlak İle İlgili Bölümlerinin Muhteva Analizi  

16.15

 

Yrd.Doç.Dr. Zuhal Güler

Yaşlılık ve İntihar

16.30-16.45

Çay Kahve Arası

 

14 Ekim 2016 Cuma-5. Oturum

Yusuf Has Hacip Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Bülent Cercis Tanrıtanır

16.45

 

Doç.Dr. Bülent Cercis Tanrıtanır, Nilüfer Kardaş

Mitch Albom’un Morrie İle Her Salı Eserinde Hayata Sarılmak İçin Ölümü Kabullenmenin Önemi 

17.00

 

Yrd.Doç.Dr. F.Gül Koçsoy

The Process Of Self-Actualization Through The Idealization Of Religious Experience İn Jane Fenn Hoskens’ Life  

17.15

 

Okutman Nilay Erdem Ayyıldız

Abrogation And Reappropriation İn Emecheta’s Second Class Citizen 

17.30

 

Arş.Gör. Ceyda Üstünel Keyinci, Arş.Gör. Esra Yalazı

Antik Yunan ve Roma’da Hicvin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 

17.45

 

Arş.Gör. İhsan Koluaçık, Arş. Gör. Dr.Sena Coşkun

Türk Sineması Minimalizm İlişkisi: “Tatil Kitabı” Örneği 

 

Mimar Sinan Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Ferit İzci

16.45

 

Doç.Dr. Ferit İzci, M. Şerif Yıldız

Türkiye’de Hukuk Devleti Sorununa Katkı Bağlamında Kamu Denetçiliği Kurumu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri  

17.00

 

Yrd.Doç.Dr. Yavuz Akçi, Hüseyin Alkış

Kişilik Özellikleri İle Mesleki İlginin İncelenmesi  

17.15

 

Yrd.Doç.Dr. Erhan Örselli, Veysel Babahanoğlu

Türk Kamu Yönetiminde Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliğine İlişkin Kurumsal Yapılanma: Kişisel Verilerin Korunması Kurumu  

17.30

 

Arş.Gör. Pakize Çoban Karabulut

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kurulması ve Ulusal Bilinç  

17.45

 

Arş.Gör. Sinem Şahnagil, Tahsin Güler, Hazan Güler

2000’li Yıllarda Yerel Demokrasi ve Yerel Yönetimlerde Demokratik Uygulamalar 

18.00

 

Arş.Gör. Abdullah Aydın, Aziz Belli

6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme

 

Kaşgarlı Mahmud Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mukadder Boydak Ozan

16.45

 

Prof.Dr. Mukadder Boydak Ozan, Hakan Polat, Seda Gündüzalp, Zübeyde Yaraş

Öğretmenlere Yönelik Yaş Ayrımcılığına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri  

17.00

 

Prof. Dr. Mustafa Cin, Ayşe Uğur, İsmet Eryılmaz

Aday Öğretmenlik Yetiştirme Sürecinde Karşılaşılan Sorunların Aday Öğretmenler Tarafından Belirlenmesi 

17.15

 

Yrd. Doç. Dr. Mesut Gün, Ramazan Cömert, Akif Uzbek

Yeni Hitit Ders Kitabının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programında B1 Yazma Seviyesinin Kazanımlarına Uygunluğu

17.30

 

Okutman Furkan Canbay, Şehnaz Şahinkarakaş

Türkiye’de Bir Üniversitedeki İngiliz Dili Eğitimi Öğrencilerinin Akademik Motivasyon İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasıdaki İlişkinin İncelenmesi

17.45

 

Emin Tamer Yenen, Fevzi Dursun, Ayhan Bulut

Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Aday ve Danışman Öğretmenlerin Görüşleri

 

İbni Sina Salonu

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğan

16.45

 

Doç.Dr. Meral Erol Fidan, Nasıf Şahin

Muhasebe Dersi Alan Lisans Öğrencilerinde Etik Karar Alma Davranışları: Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi Örneği  

17.00

 

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Doğan

Kurumsal Yönetim ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkisi  

17.15

 

Yrd.Doç.Dr. Selim Cengiz, Yusuf Gör

Muhasebede Muhafazakarlık Kavramı ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları Arasındaki İlişki: Bist’te Bir Araştırma  

17.30

 

Öğretim Görevlisi Aysun Atagan Çetin

Ters Yüz Sınıfın Muhasebe Eğitimine Yansıması  

17.45

 

Öğretim Görevlisi Suat Okay Muhasebe

Hata ve Hilelerinin Meslek Etiği İle İlişkilendirilmesi ve Sonuçları Diyarbakır Örneği  

 

 

Farabi Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Şafak Kaypak

16.45

 

Doç.Dr. Şafak Kaypak

Kentsel Bir Sorun Olarak Kentsel Güvenlik 

17.00

 

Yrd.Doç.Dr. Bülent Güner

Türkiye’de Göçün Kentsel Kaynakları Üzerine Bazı Değerlendirmeler  

17.15

 

Yrd.Doç.Dr. Canan Sancar, Ahmet Uğur, Yusuf Ekrem Akbaş

Enflasyon, Faiz ve İşsizlik: Türkiye Örneği  

17.30

 

Arş.Gör. Sedat Polat, Muhammet Aktuğ, Aykut Başoğlu

Gayrimenkul Rant Gelirlerinin Vergi Dışı Bırakılmasının Vergilemede Adalet ve Ödeme Gücü İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi  

17.45

 

Yrd.Doç.Dr. Özlem Demir, Arş.Gör. Fatih Akpınar

Özel İstihdam Büroları Aracılığı İle Geçici İş İlişkisinin İşgücü Piyasası Açısından Değerlendirilmesi  

 

MK1 Salonu

Oturum Başkanı:  Doç.Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz

16.45

 

Doç.Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, Okt. Gürkan Temiz

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği: Anamur’da Düğün Geleneği 

17.00

 

Yrd.Doç.Dr. Birol Azar

Öteki/başkası: Evlatlık ve Kültürümüzde Edinme Boyutu  

17.15

 

Yrd.Doç.Dr. Onur Aykaç

Ortaoyunu Geleneğini Yenileştirme Çabaları ve Günümüzde Bu Geleneğin Sürdürülebilirliği Üzerine Düşünceler  

17.30

 

Öğretim Görevlisi Sunay Akkaya 

Kent Kültüründen Kent İmgesine Bir Kent Markası Tasarımı: Elazığ’a Evliya Çelebi’nin Gözünden Bakmak  

17.45

 

Uzman Okan Aksu 

Bir Paradigmayı Anlamak: Yeni Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm 

10.15-10.30

Çay Kahve Arası

 

MK2 Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr.  Gülbuğ Ebru Erol

16.45

 

Doç. Dr.  Gülbuğ Ebru Erol

Beyaz Perdeden Beyaz Cama Semih Kaplanoğlu ve Kadın İmgesi: Şehnaz Tango  

17.00

 

Yrd.Doç.Dr. Fatma Okumuş, Mustafa Algül

Sihirli Orman (Into The Woods) Filmi Örneğinde Peri Masallarının Hollywood Sinemasındaki Metinlerarası Evreni  

17.15

 

Yrd.Doç.Dr. Feridun Nizam, Şengül Boşkut

Kültür Temsilleri Bağlamında “Yeni Gelin Evi” Adlı Tv Programının Analizi  

17.30

 

Yrd.Doç.Dr. Nalan Sinay

Yeni Medya Çağında Sinemanın Geleceği ve Transmedya  

17.45

 

Arş.Gör. Akil Fikret Tosun

2000’li Yıllardan Günümüze Türkiye Sinemasında Korku Filmlerinin Zihinsel Kültürel Arka Planı 

 

MK3 Salonu

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr.  Hüsamettin Karataş

16.45

 

Yrd.Doç.Dr. Hüsamettin Karataş

Japonların Kadim Dini Şintoizm’de …  

17.00

 

Yrd.Doç.Dr. Halide Aslan

 İlahiyat Fakültelerinde Hazırlanan İslam Tarihi Tezlerinin-Dönem, Kaynak ve Yöntem Açısından- Değerlendirilmesi  

17.15

 

Yrd.Doç.Dr. Necmettin Çalışkan

Kasas Sûresi 77. Âyet Bağlamında Kur’an’da Ticarî (Meslek) Ahlak Kuralları

17.30

 

Yrd.Doç.Dr. Süleyman Karacelil

Din Eğitimi Açısından Allah İnancı Temalı Çocuk Edebiyatı Ürünleri Üzerine Bir Araştırma: Teklifler-Öneriler

17.45

 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Sait Sıcak

Kur'ân-ı Kerîm’de Davet/Tebliğ-Ücret İlişkisi

 

15 Ekim 2016 Cumartesi-1. Oturum

Yusuf Has Hacip Salonu

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara

9.00

 

Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara

Demokrat Parti Döneminde Kıbrıs Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Bu Meselenin Meclis Celse Zabıtlarında Başlangıçta Tâbi Tutulduğu Değerlendirme

9.15

 

Yrd.Doç.Dr. Arman Zafer Yalçın

Karadeniz Kirliliğinin Önlenmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Bölgesel Kamusal Mallar 

9.30

 

Yrd.Doç.Dr. Eylem Özdemir

Demokrasi Teorisinde Katılım ve Müzakere  

9.45

 

Arş.Gör. Çağrı D. Çolak

6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri: Trabzon Örneği  

10.00

 

Arş.Gör. Mehmet Talha Paşaoğlu

Devletin Hareket Alanı ve Kamu Yararı

10.15

 

Kubilay Gündüz

Toplumların Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerinde Temel Unsurlar: Eğitim Politikaları-Demokrasi-Hukku

10.15-10.30

Çay Kahve arası

 

Mimar Sinan Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. İbrahim Işıtan

9.00

 

Doç.Dr. İbrahim Işıtan, Doç. Dr. Arzu Özyürek, Ayşe Çörtük

Gençlerin Manevi Değer Oluşumunda Ebeveynin Rolü 

9.15

 

Yrd.Doç.Dr. Muhammed Tayyib Kılıç

Fukahanın İhtilaf Sebepleri  

9.30

 

Yrd.Doç.Dr. Muhammet Fatih Kılıç

İslam Düşüncesinde Bir Kavramın Doğuşu: “Tam Sebeb”in Kısa Tarihi  

9.45

 

Yrd.Doç.Dr. Muhammet Irğat

Hikmetli Kılan “İlim”den Kudretli Kılan “Bilim”e: Çağdaş İslâm Entelektüel Algısında Niyet Sapması  

10.00

 

Yrd.Doç.Dr. Muharrem Çakmak

H. III. ve IV. Asırlarda Tasavvufa Yöneltilen Eleştiriler 

10.15-10.30

Çay Kahve arası

 

Kaşgarlı Mahmud Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Nazmi Özerol

9.00

 

Doç.Dr. Nazmi Özerol

Klasik Türk Şiirinde Bir Sembol Olarak “Kitap”  

9.15

 

Yrd. Doç. Dr. Arif Yılmaz, Okutman Aykut Çelik, 

Mizah Kavramı Çerçevesinde Yeni Garipçi Şiire Bir Bakış 

9.30

 

Arş.Gör. Necla Dağ

Sevinç Çokum’un Tren Burdan Geçmiyor Romanında Geleneksel ve Modern Toplum Yapıları Üzerinden Erkeklik Eleştirisi

9.45

 

Öğretim Görevlisi Mehmet Akif Kara 

Orhan Kemal'in "Bereketli Topraklar Üzerinde" Romanında Kırdan Kente Göç Olgusu ve Toplumsal Yapının Dönüşümü  

10.00

 

Araştırmacı İbrahim Biricik

Türk Romanında (1980-1990) Sosyolojik Olarak Öteki

10.15-10.30

Çay Kahve arası

 

İbni Sina Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Turan Akkoyun

9.00

 

Doç.Dr. Turan Akkoyun

Anadolu’ya Girişten İstanbul’un Fethine Devlet Yönetimdeki Gelişmeler 

9.15

 

Yrd.Doç.Dr. Cihad Cihan

Türklerde Erkeklerin Kulağa Halka veya Küpe Takma Âdeti  

9.30

 

Yrd.Doç.Dr. Aydın Taş

Selahaddîn Eyyûbî Döneminde Fakih Bir Devlet Adamı: Bahâuddîn İbn Şeddâd (539-632/1145-1234)  

9.45

 

Yrd.Doç.Dr. Fatma Çapan

Bizans İmparatoru I. Justinianos’un(527-565) Evrensel İmparatorluk Çabaları ve Sonuçları  

10.00

 

Yrd.Doç.Dr. Abdullah Temizkan

Kur’an Kıssalarında Yer Alan Kimi Peygamberlere Ait Bazı Özel Sıfatlar  

10.15-10.30

Çay Kahve arası

 

Farabi Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Özlem Demirel Dönmez

9.00

 

Doç.Dr. Özlem Demirel Dönmez

Romanya Tulça İli Babadağ İlçesi Türk Ağızlarında Kalınlık İncelik Uyumu  

9.15

 

Doç.Dr. Nesrin Deliktaşlı

Türk Hukuk Dilinde –name Eki İle Biten Sözcüklere Türkçe Karşılık Önerileri 

9.30

 

Doç. Dr.  Serdar Yavuz, Eren Ünlü

Gümüşhane İli Şiran ve Köse İlçeleri Ağızları Ses Bilgisi Üzerine

9.45

 

Yrd.Doç.Dr. Yakup Yılmaz, Soner Toktar

Holdermann'ın Grammaire Turque'ünün 1777 Tarihli Rusça Çevirisi: Turetskaya Grammatika

10.00

 

Ece Erol

Amerikan Sinemasında Neo Noir Türünün Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi

10.15-10.30

Çay Kahve arası

 

MK1 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Muhittin Kapanşahin

9.00

 

Doç.Dr. Muhittin Kapanşahin

Kanunî Sultan Süleyman Dönemi Osmanlı Macar İlişkileri  

9.15

 

Yrd.Doç.Dr. Esra Kaçmaz Levent

Yeni Assur Dönemi Ordusunda Süvariler (Pithaillu)  

9.30

 

Yrd.Doç.Dr. Bilcan Gökce

Urartuların Yaşamında Tekerlekli Taşıtlar   

9.45

 

Yrd.Doç.Dr. Mahmut Bolat

Atatürk’ün Gözüyle Hatay

10.00

 

Arş.Gör. Gulbanu Koshenova, Yerlan Zhiyenbayev

Kazakistan Dede Korkut Türbesi ve Günümüzdeki Korkut Ata 123 Kompleksi

10.15-10.30

Çay Kahve arası

 

MK2 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Erdal Arlı

9.00

 

Doç.Dr. Erdal Arlı

Haftalık Yat Turuna Katılan Turistlerin Güvenlik Algısı Üzerine Bir Çalışma  

9.15

 

Doç.Dr. Hasan Ayaydın, Öğretim Görevlisi Abdulkadir Barut,

Ekonomik Büyüme ve Turizm Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Analizi

9.30

 

Yrd.Doç.Dr. Esra Mankan

Türkiye’de Sunulan Gastronomi Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinde Gastronomi Eğitiminin Yeri    

9.45

 

Arş.Gör. Yılmaz Seçim

Türkiye’de Şarap Üretimi ve Destinasyon Alanları

10.00

 

Salih Tellioğlu, Mahmut Tekin

Türkiye'de İç Turizm Hareketlerinin İncelenmesi

10.15-10.30

Çay Kahve arası

 

MK3 Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz

9.00

 

Doç.Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, Okt. Gürkan Temiz

Anamur Yöresinde Yöresel Yemeklerde Kullanilan Bitki Türleri ve Etnobotanik Özellikleri  

9.15

 

Yrd.Doç.Dr. Erol Gündüz

Divan Şiiri Nazım Şekillerinin Çağdaş Türk Edebiyatındaki Görünümleri  

9.30

 

Yrd. Doç. Dr. Nurşat Biçer, Öğretim Görevlisi Yakup Alan, Öğr. Gör. Dr. Muhammed

Hüküm, Çocuğa Görelik İlkesi Açısından Cemal Süreya’nın Aritmetik İyi, Kuşlar Pekiyi Adlı Eseri

9.45

 

Arş.Gör. Züleyha Hande Akata

Dilde Yeni Ögeye Karşı Tutumlar: Selfie mi, Özçekim mi?  

10.00

 

Arş.Gör. Sedat Erol

“Evliya Çelebi Gibi” Yapıtının Çocuk Edebiyatının Temel İlkeleri Bakımından İncelenmesi

10.15

 

Arş.Gör. Mine Sungur, Öğr.Gör. M. Kübra Kaymaz

Çocukların Dünyasında İç Mekan Tasarımlarının Gelişim Süreçlerine Etkisi

10.15-10.30

Çay Kahve arası

MK 4 Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr.  Özcan Bayrak

9.00

 

Doç.Dr. Özcan Bayrak 

Celil Mehmetkuluzade’nin Eserlerinde Dilsel Sıralamanın Tekniksel İmkanları

9.15

 

Doç.Dr. Emel İslamoğlu, Arş.Gör. Elif Alp, Arş. Gör. Abdülkadir Altınsoy

Türkiye’de Gemiadamlarının Sendikal Hak ve Sorunları

9.30

 

Yrd.Doç.Dr.Üzeyir Kement, Öğr. Gör. Ahmet Uslu, Aslıhan Kement

Turizm Sektörünün Ödemeler Dengesine Etkisinin İncelenmesi

09.45

 

Arş.Gör. Dr. Sena Coşkun

Türk Görsel-İşitsel Medya Hizmetlerinde Kamu Spotları ve Zorunlu Yayınlara Dair Bir Değerlendirme

10.00

 

Öğretim Görevlisi Tahsin Yaprak

Muhafazakarlık ve Marksizm Bağlamında Bursa'ya İki Farklı Bakış

10.15

 

Uzman Mustafa Sarper Alap

Türkiye’de Öğrenilmesi Gereken Bir Dil “Peştuca”

 

15 Ekim 2016 Cumartesi-2. Oturum

Yusuf Has Hacip Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Bülent Cercis Tanrıtanır

10.30

 

Doç.Dr. Bülent Cercis Tanrıtanır, Nilüfer Kardaş Sherman

Alexie’nin Kızılderiliye Yer Yok ve Maskeli Süvari ve Tonto Cennette Yumruklaşır Eserlerinde Hikaye Anlatmanın Gücü 10.45

10.45

 

Yrd.Doç.Dr. Zennure Köseman

Living Past İn Present İn Grace Paley’S Short Short Story “Mother”

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. Önder Çakırtaş

Post-War Politics and the Death of Idealism: James Graham’s Eden’s Empire

11.15

 

Yrd.Doç.Dr. Birol İpek 

Heyder Baba’ya Selam Şiirinin Elazığ’daki Yansımaları  

11.30

 

Okutman Nilay Erdem Ayyıldız

‘To Be An “Angel İn The House” And Not To Be’ İn Brontë’S Jane Eyre: The Protagonist Against The Stereotypes Of The Victorian Period

 

 Mimar Sinan Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Fatih Özek

10.30

 

Doç.Dr. Fatih Özek

Arapgir Ağzından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar  

10.45

 

Yrd.Doç.Dr. Yüksel Çelik

Seyyid Şerif Cürcani’nin Dilciliğine Yöneltilen Tenkitler ve Tahlili

11.00

 

Okutman Kenan Bozkurt

Fuzûlî’de Erkek Güzelliği ve Mahiyeti

11.15

 

Okutman Mustafa Karadeniz

Cemal Süreya’da Şiirsel Dönüşümün Bir Göstereni Olarak Kuş İmgesi 

11.30

 

Araştırmacı Ünsal Karbuz

Psikolojik Antropoloji Bağlamında Kültür-Kişilik ve Benlik Üzerine Bir Değerlendirme

 

Kaşgarlı Mahmud Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Mustafa Karabulut

10.30

 

Doç.Dr. Mustafa Karabulut

Necip Fazıl Kısakürek’ın Şiirlerindeki Söz Varlığının Üslûpbilim Açısından İncelenmesi  

10.45

 

Doç.Dr. Kemal Erol

Talip Apaydın’ın Şiirlerinde Mekânın Poetiği ve Köylü Algısı  

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Aydemir, Nusret Yılmaz

Toplumsal Bellek Bağlamında Sarıkamış Harekâtı’nın Türk Romanına Yansıması

11.15

 

Okutman Gökşen Yıldırım

 Tanzimat Devri Türk Romanında Ahlak Anlayışı ve Steril (Arınık) Toplum Düşü

11.30

 

Eyyüp Güneş

Varoluşçuluk ve Şiir

11.30

 

Uzman Muhammet Özcan

Cenani Dökmeci’nin Şiirlerinde Milli Şuur

 

  

   

İbni Sina Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Elif Yüksel Oktay

10.30

 

Prof.Dr. Elif Yüksel Oktay, Bahar Kayram

Şanlıurfa'da Yaşayan Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Yerel Yönetimlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu Örneği  

10.45

 

Doç.Dr. Beşir Mustafayev

Kafkaslar’daki Dört Günlük Savaşın Analizi (2-5 Nisan 2016)   

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. Murat Silinir

 “Arap Baharı” mı, Ortadoğu’nun Sonu mu? Geleceğe Yönelik Yapısal Projeksiyonlar

11.15

 

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Şit, Ahmet Şit

Türkiye’de Bölgesel Yoksulluğun Yapısı ve Çözüm Önerileri  

11.30

 

Okutman Serdar Bulut

Dereli Eynesil ve Görele İlçeleri Ağızlarından Derleme Sözlüğü'ne Katkılar  

 

Farabi Salonu

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Sinem Yıldırımalp

10.30

 

Doç.Dr. Sinem Yıldırımalp, Emel İslamoğlu

Ev Hizmetinde Çalışan Kadınların Yeni Sosyal Güvenlik Düzenlemelerine Yönelik Düşünceleri  

10.45

 

Doç. Dr. İlknur Kumkale, Yrd.Doç.Dr. Olgun Çetin

Sosyal Medya Kullanım Düzeyinin Satın Alma Niyetine Etkisinde Faydacı Motivasyonun Aracı Rolü

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. Murat Aykırı, Kerem Karabulut

Sürdürülebilir Büyümenin Sağlanmasında Beşeri Sermayenin Önemi: Üst-Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Bir Uygulama

11.15

 

Öğretim Görevlisi Bekir Değirmenci, Sibel Değirmenci

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Demografik Özellikleri, Yönetici Asistanlığı Programını Tercih Etmelerindeki Etmenler, Mesleğe Bakış Açıları ve Kariyer Planlamasına Yönelik Alan Araştırması: Besni Meslek Yüksekokulu Örneği 

11.30

 

Öğretim Görevlisi Kübra Kaymaz, Mine Sungur

Mobilyada; Modernizmin Öncü Ekolü “Bauhaus” Etkisi

 

MK1 Salonu

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Kara

10.30

 

Doç. Dr. Ahmet Kara Esra Şahin,

Okul Müdürlerinin Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 

10.45

 

Yrd.Doç.Dr. Burcu Gezer Şen

İbni Haldun’un Eğitime İlişkin Görüşlerinin Sosyolojik Analizi

11.00

 

Arş.Gör. Hilmi Güney, Çimen Bayburtlu

‘’Türkiye’de Müzelerdeki Taşle Eserlerin Arkeogemolojik Yönden İncelenerek Yeniden Envanterlenmesinin Önemi’’ 

11.15

 

Öğretim Görevlisi Mustafa Aslan

4+4+4 Eğitim Sistemiyle Gelen Bir Yenilik: Zeka Oyunları Dersi 

11.30

 

Öğretim Görevlisi Muhammed Mustafa Güldür, Sinem Bayram

Moda ve Mimarlık Etkileşimi   

11.45

 

Araştırma Görevlisi Emrehan Özcan

Türkiye’de Kentsel Arkeolojik Alanlara Yönelik Yasal Düzenlemelerin Tarihi Gelişimi, İngiltere ve İtalya’daki Yasal Düzenlemelerle Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

 

MK2 Salonu

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Remziye Tuba Karatepe

10.30

 

Prof.Dr. Remziye Tuba Karatepe, Fadime Taşçı

Üni̇versi̇te Kütüphaneleri̇nde Bi̇lgi̇ Okuryazarlığı Eği̇ti̇mi̇ni̇n Veri̇lmesi̇nde Kütüphaneci̇leri̇n Yetki̇nli̇k ve Sorumlulukları Bilgi ve Belge 

10.45

 

Doç.Dr. Ahmet Büyükşalvarcı, Eylül Güçlü, Arş. Gör. Mustafa Cüneyt Şapcılar

Sağlık Turizmi Kapsamında; Konya İlinde Sağlık Turizmi Uygulamaları

11.00

 

Yrd. Doç. Dr. Mesut Gün, İlhami Kaya

2015 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın (7-8. Sınıflar) Medya Okuryazarlığı Dersi Eğitimine Uygunluğu

11.15

Arş.Gör. Haşim Bağcı, Yunus Emre Kahraman

Leasing Şirketi Seçiminde Electre Yönteminin Kullanılması

11.30

Uzman Çağdaş Cengiz

Döviz Kurlarındaki Değişmeleri Açıklayan Geleneksel ve Modern Teorik Yaklaşımlar

 

 

MK3 Salonu

Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr. Ebru Onurlubaş

10.30

 

Yrd.Doç.Dr. Ebru Onurlubaş, Emel Yıldız, Salih Yıldız

Üniversite Öğrencilerinin Sigara Tüketimini Etkileyen Faktörler  

10.45

 

Yrd.Doç.Dr. Alper Karavardar

Denetim Takımlarında Denetim Kalitesine Yönelik Görüş Farklılıkları: X ve Y Kuşakları  

11.00

 

Yrd.Doç.Dr. Neslihan Çelik 

Toplumcu İnovasyon Yaklaşımı: Küba Biyoteknoloji Sanayii Örneği  

11.15

 

Yrd.Doç.Dr. Şebnem Koltan Yılmaz, M. Mustafa Yücel

Yapay Sinir Ağlarıyla Yapılmış İşletme Uygulamaları  

11.30

 

Öğretim Görevlisi Serenay Şahin

Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İstatistiksel Durumu

11.45

 

Yrd.Doç.Dr.Cevdet Kızıl, Şadi Evren Şeker, Derya Bozan

Bilgi Teknolojileri İle Bilgisayar Kullanımının Muhasebe Eğitimi Kapsamında Öğrenci Başarısına Etkisi

 

MK4 Salonu

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erol Asiltürk

10.30

 

Prof. Dr. Erol Asiltürk, Başak Yaşar Çetin

Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Denklem ve Hesaplamalar Konusunu Öğrenmeleri Üzerine Fenomenografik Bir Çalışma

10.45

 

Yrd.Doç.Dr. Feridun Nizam, Tuğba Adıgüzel

Reklam ve Modanın Değersizleştirdiği Değerler

11.00

 

Okutman Gülsüm Sonal

Türkiye ve Romanya'daki Beden Eğitimi Derslerinin Karşılaştırılması

11.15

 

İsmail İncebacakoğlu

Demokrat Parti ve Muhafazakarlık

11.30

Arş.Gör. Yılmaz Seçim, Mustafa Akturfan

Turizm Sektörünün Gelişmesinde Mutfakta Ar-Ge ve Aşçının Önemi 

11.45

Gökçe ÜSTÜNDAĞ

Türkiye’de ki Medya Çalışanları Tarafından Ölçümlü Medya Algısı (Elazığ İl Örneği)

 

Sergi

Sergi

Doç.Dr. Arzu Uysal -Mış Gibi...

Doç. Dr. Yüksel Göğebakan-Geleneğin Direnişi

Yrd.Doç.Dr. Abdulhamit Gümüşlü-"Doğaya Dön" ve "Bir Ağaç Olmak"

Yrd. Doç.Dr. Ayfer Uz-İsimsiz

Yrd.Doç.Dr. Emrah Uysal-Kaos

Yrd. Doç.Dr. Gökçen Şahmaran Can-İsimsiz

Yrd.Doç.Dr. Metin Şen-Paradoks 33

Yrd. Doç. Dr. Tahir Çelikbağ-Şaman Dansçı

Yrd. Doç. Dr. Tamer Kavuran-Harput Kalesi

Arş. Gör. Aslı Erciyes Tosun-Syrian Woman

Arş.Gör. Aylin Beyoğlu-İsimsiz

Arş. Gör. Cihangir Eker-Adansonia Grandidieri

Arş. Gör. Elvan Kanmaz-At Üzerinde Seymen-İki Seymen

Arş. Gör. Gökhan Demirel-Kahvehane

Arş. Gör. Murat Aytaş-İsimsiz

Arş. Gör. Müsebbih Fındık-Tıka Basa Dolu

Arş. Gör. Şule Sayan-Crow

Öğretim Görevlisi Çetin Acar-Savaşa Hayır

Öğretim Görevlisi Elif Aksoy-Asur Ninova'dan

Öğretim Görevlisi Mustafa İpek-We Left Our Guns

Uzman Bilal Güneş

Uzman Hacı Mehmet Acar-Harput Tarihi Çeşme

Araştırmacı Bülent Polat-Kuş

Öğretim Görevlisi Hasan Arıoğlu-Planlı Kentleşme

 

15 Ekim 2016 Cumartesi-Gezi

Gezi Programı

13.00

Elazığ Keban ilçesine gezi. Keban Çırçır Alabalık tesislerinde yemek. İlçe gezisi.

16.00

Elazığ'a hareket.

17.00

 

Harput gezisi

 

18.30

 

Harput Konukevinde akşam yemeği ve müzik programı...

 

Not: Katılım ücretini ATM'den yatıranların isimleri banka listesinde çıkmamıştır. ATM dekontunu gönderen katılımcıların isimleri programa eklenecektir. Saygılarımızla...