asoscongress
Fırat Üniversitesi Logo
Fırat Üniversitesi Logo

Sık Sorulan Sorular

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda sunduğum bildiriyi akademik teşvikte kullanabilir miyim?
Sempozyum uluslararası olduğu uluslararası katılımlı olduğu için akademik teşvikte puan değeri vardır.
2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na en fazla kaç bildiri ile katılabilirim?
Sempozyuma en fazla iki bildiri (Sözlü veya poster) ile katılabilirsiniz.
3. Bildiri olarak kabul edilen çalışmalar tam metin olarak yayınlanacak mı?
Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacak ayrıca isteyen yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanacaktır.
4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda sunulan bildirileri kendi imkanlarım ile yayınlayabilir miyim?
Bildiri sahibi çalışmasını dilediği herhangi bir yerde yayınlayabilir.