asoscongress
Fırat Üniversitesi Logo
Fırat Üniversitesi Logo
Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler


PDF Versiyon:
Saygın Bilim İnsanları;
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan III.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu kabul edilen bildiri listesi aşağıdaki gibidir.
Sempozyuma toplamda 927 bildiri/sergi/poster müracaatı olmuştur. 689 bildiri/sergi/poster ise hakemler tarafından sunulabilir bulunmuş ve kabul almıştır.
Sempozyuma yoğun ilgi gösteren tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.
Kabul edilen bildiriler ile ilgili bilgiler (Yazar Sıralaması, Bildiri Adı) sorumlu yazarın beyanına göre düzenlenmiştir.
Sempozyumda görüşmek dileğiyle...
Düzenleme Kurulu

Tümü

Sıra No Başvuru ID Yazar İsmi Bildiri İsmi Kabul Mektubu
1410Abdül Samet ÇelikçiGeleneğin Yeniden İcadı ve Türkiye'de Resmi Milliyetçiliğin Yeniden Üretimi: Cumhuriyet'in 75. Yıl Kutlamaları Örneği
2448Abdullah Çetin, Adem DoğanBilim ve Sanat Merkezlerinde Görev Yapan Matematik Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar
3917Abdullah ErdenSelçuk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Staj Eğitimi Hakkindaki Görüşleri
447Abdullah Oğrak, Okan KarataşAile İşletmelerinde Yönetim Sorunları:van İlin’de Bir Araştırma
5283Abdullah ŞahinDin Öğretiminde Sembol ve Sembolik Anlatım
6315Abdullah Yıldırmaz, Suat OkayÜniversite Halkla İlişkiler Faaliyetleri ve Öğrencilerin Bu Faaliyetlere Bakış Açısının Değerlendirilmesi
7445Abdurrahman Eceİbrâhîm B. Muhammed El-Hasankeyfî’nin İrşâdu'l-Mu'minîn ve İkâzu'l-Ğâfilîn Adlı Eserinin Hadis İlmi Açısından Değeri
846Adem Doğan, Abdullah ÇetinÜstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Problemlerine Karşı Tutumlarının İncelenmesi
995Hülya Demirağ, Adem SağırGösteri Toplumunda Evlilik Programlarına Sosyolojik Bir Bakış : Karabük Üniversitesi Örneği
10109Gönül Yıldırım Turan, Adem Sağırİlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencilerinin Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Çalışma: Batı Karadeniz Üniversiteleri Örneği
11382Adem YelmenBilgisayar Programlarına İlişkin Lisans Sözleşmelerindeki Gizlilik Hükümleri
12211Osman Akın, Osman Kürşat Onat, Adile AktarKaizen Maliyet Yönteminin Antalya Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Üretim İşletmelerinde Uygulanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi
13941Adnan OktayŞem’î’nin Farsçadan Türkçeye Tercüme Metodu: Terceme-İ Tevârîh-İ Şeref Hân’da Mukaddime Örneği
14148Agit Ataş, Halit Buluthan ÇetintaşBilinçli İlaç Tüketimi Kültürünün Oluşturulması İçin Sosyal Medyanın Kullanılması
15452Nesrin Sis, Ahmet Cihan Bulundu Atatürk’ün “Büyük Nutuk” Adlı Eserinde Unvanların Kullanımı Üzerine Derlem Temelli Bir İnceleme
16877Bülent Özkan, Ahmet Cihan BulunduÇocuk Yazını Eserlerinde Kitap Kavramı: Mine Soysal’ın “Eyvah Kitap!” Adlı Eserinde Kitap -Bir Derlem Araştırması-
17721Ahmet ÇırakoğluUluslararası İlişkilerde Hayalcilik ve Gerçekçilik
18488Kamil Unur, Ahmet Erdem, Onur KızılcıkKonaklama İşletmeleri Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesi: Adana Örneği
19761Ahmet EyimOlağan Bilim ve Paradigmalar Arası Mukayese Edilemezlik
20852Şafak Narbay, Ahmet GüneşSermaye Piyasalarında Tahvil ve Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi
21198Ahmet HaşimiKırıkkale İli Ağızlarında Şimdiki Zaman Anlamlı Biçimbirimlerin Zaman, Görünüş ve Kip İşlevleri
22820Ahmet Kara, Eyüp İzciSınav Kaygısının Algılanan Öğretim Elemanı Davranışlarına Etkisi
23184Ahmet Karakoç, Murat KarabulutOtlaklarda Kanopi Nem İçeriği Tahmininde Uygun Vejetasyon İndekslerinin Belirlenmesi
24334Ahmet KayaElektronik Ticaret'in Mağazacılık Dinamiklerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma
25340Ahmet KayaBilimsel Çalışmalarda Araştırma Hiyerarşisi ve İstatistiksel Riskler
26455Hasan Kürşat Güleş, Ahmet Melih EyitmişDeğer Zincirinde Bilgi Transferinin İşletme Performansına Etkisi: Kahramanmaraş Tekstil Sanayinde Bir Araştırma
27740Ahmet ÖzRuhu’l Furkan Tefsirindeki Bazı Yorumlara Eleştirel Yaklaşım
28221Ahmet SimsarTurkish Students’ Attitudes Toward Science İn Early Childhood Education: Impacts Of Multiculturalism İn Science Education
29234Ahmet Simsar, Metin KadimPreservice Early Childhood Teachers’ Science Teaching Experiences: Mentor Teachers’ Mentoring About Science
30177Ahmet Turan SinanDeğerler Eğitimi Bağlamında Türkçe Ders Kitaplarındaki İlişki Sözleri
31507Ahmet Turan Sinan, Fatma Döner DoğanDilde Belirsizlik ve Anlam
3264Ahmet UsluMetinlerarasılık Bağlamında Erdem Bayazıt’ın Şiiri
33806Akif KöseOkul Müdür Yardımcılarının Gözüyle Okul Müdür Yardımcılığı Görevi *
34499Akın Ay, Emin AkınTelevizyon Reklamlarının Satın Alma Davranışı ve Tüketimin Değişimi Üzerindeki Etkisi
35738Alaaddin Revaha Kürün, Ali AyhanMüzik Öğretmeni Adaylarının Güncel Müzik Yazılımlarını Okul Şarkılarına Destek Amaçlı Kullanmalarının İncelenmesi
36129Alaiddin Koşar, Pelin Demircioğlu, Onur KaraaslanMateryalizm ve Hedonizmin Dürtüsel Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
37484Alev DuranMacar Turancılığına Bir Nazar
389Alev Gültürk Uysal Belleğin Kültürel Kodlarla Yeniden İnşası: Nasreddin Hoca ve Fıkraları
39884Metehan Göktaş, Ali AyhanKoro Çalışmalarının, Sosyokültürel Katkılar Açısından İncelenmesi (Malatya İli Örneği)
40725Ali Eren Alper, Gürçem ÖzaytürkAlternatif Enerji ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Saklı Eş Bütünleşme Testi
4135Ali Fikret AydınMarka İletişimi Açısından Etkin Bir Kanal Olarak Sosyal Medya: Vodafone Freezone Örneği
42302Ali Haydar KaradamlaEmine Işınsu'nun Küçük Dünya, Azap Toprakları ve Hacı Bektaş Romanlarındaki Yinelemelerin Şekil Bilgisi Bakımından İncelenmesi
43437Ali Rıza Başün, Mevlüde DoğanÇarpanlar ve Katlar Alt Öğrenme Alanının Oyunla Öğretiminde Öğrenci Görüşlerine Yönelik Nitel Çalışma*
44896Ali Şenİktisat Eğitiminin Çevresel Duyarlıklar Üzerine Etkisi
45106Ali UzunYaratıcı Yazma Etkinliklerinin Çinli Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Becerilerine Etkisi
46903Kürşad Emrah Yıldırım, Ali YıldırımYönetici-Lider Ayrımında Hizmet Bekleyen Devlet Yönetiminden Hizmetkâr Devlet Yönetimine Bir Dönüşüm
4730Ali Yılmaz Gündüz, Ali Fatih GündüzKayısı Üretiminin Sosyal ve Ekonomik Faydasının Yanında İnsan Sağlığı Açısından Önemi
48304Ali Yılmaz Gündüz, Abubakar Muhammad YahayaTürkiye-Nijerya Arasındaki Sosyo-Ekonomik İlişkiler
49264Alimcan Buğda, Alaaddin Hançerİslâm Hukuku’nda Teysîr Olgusu, Teysîr – İstihsân İlişkisi ve Furu’ Fıkh'a Yansımaları
50197Aliye KüçükpınarMaraş Basınında Demokrat Parti(1950-1960)
51819Alper Göksu, Melek TınmazBulanık Aas Yöntemiyle Teknoloji Perakende Mağazaları Alternatifleri Seçimi ve Değerlendirilmesi
52281Alper Şakalar, Turan SağerTürkiye’deki Şan Öğretiminde Modernizm ve Yerellik
53222Arif Selim Eren, Mesut BilginerTeknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Bilişim Teknolojileri (Bt) Sağlayıcısı Firmaların Bt Altyapısı Önceliklerinin Belirlenmesi
54190Yavuz Akçi, H. Seçil Fettahlıoğlu, Arif YıldızŞehir Markalaşması Sürecinde Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçülmesi: Adıyaman İli Üzerine Bir Uygulama
55359Arife ÇağlarŞeyhî’nin Hüsrev Ü Şîrîn Mesnevisinde Sosyal Hayatın Panoraması
56236Armağan ÖztürkKant Felsefesinde Savaş ve Barışa Yönelik Temel Tezlerin Eleştirisi
576Arzu Bozdağ Tulum, Yelda SevimGençliğin Medya İle İmtihanı: Mankurtlaştırma
58164Derya Özilhan, Emel Gelmez, Arzu UysalTüketici Davranışları Açısından Reklamın Rolü: Avm Müşterilerinin Şampuan Reklamlarına Yönelik Tüketici Tutumları Üzerine Bir Çalışma
59848Aslı KayaHizmet Kalitesinin Servqual Ölçeği İle Ölçülmesi: Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Üzerine Bir Araştırma
60134Asuman GökhanFurûğ Ferruhzâd’ın Şiirlerinde Kadın İmgesi
61801Ayça Çekiç Akyol, Selcan ÖzcanToplumsal Rollerdeki Çatışmanın Televizyon Reklamlarında Kullanımı: Gelin-Kaynana Çekişmesi Üzerine Bir Analiz
62817Aydın Özdemir, İbrahim ÇütcüÇalışanların Kayıtdışı İstihdama Yönelik Algıları ve Uluslararası Karşılaştırması: Gaziantep İli Örneği
63285Ayhan GüneşNicolas Sarkozy’nin Türkiye’ye İlişkin Söylemlerinin Analizi
64463Ayhan Yalçınsoy, Metin IşıkToksik Liderlik İle Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisine Yönelik Bir Araştırma
6556Ayla Sevim Erol Antropoloji Bilimleri ve Türkiye'de Gelişimi
66938Aylin Yılmaz, Mustafa Atilla ArıcıoğluKümeler Güvene Dayanır: Konya Küme Üyeleri Üzerine Saha Araştırması*
67137Ayşe Çakır 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Bağlı Nama Yazılı Payların Devri
6868Ayşe Dürüye Bahar, Gülsüm Günbala GüvenTürk Hukukunda Franchising Sözleşmesi
698Ayşe Eroğluİris Murdoch’un “Melekler Zamanı” Romanında Din, İnanç ve Ahlaki Değerlere İnsanın Yabancılaşması
70892Alaeddin Koska, Nusret Göksu, Mehri Banu Erdem, Ayşe Yılmaz, Burcu ÇoskunYeni Ürün Geliştirmede Bilgi Yönetimi ve Fırsatçılık Arasındaki İlişki: Kahramanmaraş İlinde Bir Araştırma
71435Ayşem Selen Mantoğlu14 Ekim 1973 Genel Seçimleri’nin Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyal Demokrasi Bağlamında Bir Analizi
7238Ayten CeferovaArkeolojide Türk Halay Danslari`nın Tarihi ve Özellikleri
73417Aziz Cumhur KocalarTarihi Kentlerin Turizmde Başarısına Eşsiz Örnek: (Açık Hava) Şehir Müzeciliği (Praq, Çekoslovakya)
74824Bahadır Köksalan, Hikmet Zelyurtİlkokulda “Algılanan Öğretmen Davranışları” Ölçeğinin Geliştirilmesi
75313Bahar GidersoyModernleşme ve Modern Olma Sorununda Bir Mimar: Vedad Tek
76828Bahar İşigüzelYükseköğretim Öğrencilerinin Yabancı Dil Yeterlilik Düzeylerinin Temel Beceriler Bağlamında Analizi
77774Bahar Öcal ApaydınSerbest Yararlanma, İzinsiz İşleme ve İntihal Üçgeninde Bir İnceleme
78139Banu AkgünKültür Sanat ve Toplum
79150Banu GeboloğluTürk Müziği Eğitimi Veren Devlet Konservatuvarı Öğrencilerinin Çalgı Çalışmaya Yönelik Tutumlarının Sosyo Ekonomik- Açıdan İncelenmesi
80728Banu YamanPedagojik Formasyon Egitimi Almakta Olan Ogretmen Adaylarinin, Çok Kültürlülük Tutumları İle Değer Algıları Arasındaki İlişkinin Incelenmesi
81384Barbaros Andiç, Özgenur Reyhan Güler KurtulduOyunculuk Sanatının Paradoksu: Sinema
82180Barış Ağır Wallace Stevens’ın Şiirlerinde Doğa: Ekoeleştirel Bir İnceleme
8355Barış Kılınç, Engin Kılıçatan'kış Uykusu’ Filminin Politik Eleştirisi
84496Başak Lütfiye Seyhan20. Yüzyıl Başında “Molla Nasreddin” Dergisi ve Ressam Karikatürist Azim Azimzade’nin Eserleri Üzerine
85453Baykal Hasan AydemirDüşünce Teknoloji ve Uluslararası İlişkilerin Kimyası
86271Bengü Hırlak, Hüseyin Çiçeklioğlu, Ömer Okan FettahlıoğluA ve B Tipi Kişilik Özellikleri İle Duygusal Emek İlişkili Midir?
87273Bengü Hırlak, Hüseyin Çiçeklioğlu, Mustafa Taşlıyanİşe Yabancılaşma İle Örgütsel Sağlık İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması
88189Berat AkıncıCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Siyaset ve Kamu Diplomasisine Etkileri
8981Berna Uslu KayaEskimeyen Gel Git Senfonisi: Tutunamayanların Bir “Günlük” Bestesi
90501Betül Duman, İsmail CoşkunMuhalif Bir Kültürel Kimlik: İslami Hip Hop
91422Beyda Topan, Figen BozkuşTürk Kültüründeki Eserlerin Matematik Öğretiminde Kullanılabilirliği
92185Beyhan DoğanAlmanya’da Kültüre Duyarlı Yaşlı Bakım Hizmetinden Yararlanan Yaşlı Türk Göçmenlerin Güçlenmesinin “Multi Focal Vision” Kapsamında Değerlendirilmesi: Berlin Örneği
93840Mustafa Taşlıyan , Bengü Hırlak, Bilge Güler, Enise Fidanİnternet Bağımlılığı, Yaşam Doyumu ve Bazı Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler
94231Bircan Ulaş KadıoğluArtan Gıda Hipersensitivitesi Sıklığının Epidemiyolojik Olarak Değerlendirilmesi
95312Bircan Ulaş KadıoğluSağlık Bilimleri Öğrencilerinin Yeme Alışkanlıklarının ve Vücut Ağırlıklarının Değerlendirilmesi
96743Baykal Biçer, Birol Arslan Coğrafi Kavram Yanılgıları ve Anne- Baba Eğitimi Arasındaki İlişki
97771Birol İpekAzerbaycan Türkçesinde Modal Sözler ve Özellikleri
98805Buket KaratopYönetim Biliminde Strateji İle Etik İlişkisi ve Ahilik Sistemi
99370İsmail Bakan, Buket Sezer, Ayşegül AkmeşeÖrgütsel Ustalık ve Liderlik Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması
100767Bülent KaraNiğde İlinde Sağlıklı Bir Çevre Politikası Oluşturmak Açısından Taraf Olan Kamu Kurumlarının Yeri ve Önemi
101290Bülent Okyaz, Ökkeş Alpaslan GençayFarklı Branşlarda Spor Yapan Bireylerin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi
102192Bünyamin, Abidin DaglıÖrgütsel Dedikodu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalismasi
103199Burak Şahin, Neriman AçıkalınBorn Into Brothels: Calcutta’s Red Lıght Kıds’te Yoksulluğun ve Toplumsal Damgalanmanın Varisi Olarak Çocukluk
104291Burak Uğur, Sena TürkmenOrtalama Tüketim Eğilimi Türkiye’de Durağan Mı?
105741Burcu AyGiysi Tasarımında Stil Deneysellik ve Yaratıcılık
106276Burcu Ökmen, Abdurrahman Kılıçİngilizce Dersi Öğretim Uygulamaları
107758Burcu Umut Zan, Merve Atabey Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Etkisi Üzerine Nitel Bir Çalışma: Çankırı Karatekin Üniversitesi
10865Burhan ÇonkorGiritli Sırrı Paşa’nın Tefsire Dair Bir Risâlesi: “Tabakât ve Âdâb-I Müfessirîn”
109470Çağdaş CeyhanTürkiye’de Anaakım Spor Medyasına Karşı Alternatif Arayışları Taraftar Grupları ve Twitter: Ankaragücü Örneği
110319Çağrı TaşgetirenKültürel Aidiyetler ve Liberal “Birey” Tasavvuru
111473Canan Emek İnan, Koray AlbulutTürkiye’de İşletmelerin Çevre Sorumlulukları: Altın Madenciliği Sektörü Üzerinden Bir İnceleme
112456Canan ÖzgürEffects Of Musıc Therapy On Patıents Wıth Dementıa
113748H. Seçil Fettahlıoğlu, Çetin Çildir, Cansu BirinOrganik Ürünlere Karşı Tüketicilerin Fiyat Duyarlılığı ve Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi
114357Ertuğrul Kızılkaya, Cem Engin2002 Yılı Sonrası Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermayenin Gelişimi ve Önemi
115301Cemal Durmuşçelebi, Harun Yılmaz, Cevher YükselHavacılık Çalışanlarının Emniyet Bilinci ve Örgütün Emniyet Yönetim Sisteminin, Çalışanın Emniyet Davranışı Üzerindeki Etkileri.
116107Cemzade Kader DüşgünImmanuel Kant Felsefesinde Ahlak-Özgürlük İlişkisi
117250Cengiz AtlıDemokrat Parti Döneminde Türkiye'de Petrol Arama Çalışmaları
11873Cengiz ŞavkılıMaraş Millȋ Mücadelesinde Kadın Kahramanlar
119196Ceren Akgün, Onur TarlacıAlanya Ağzında Kullanılan “Âmadıñ Öküzü Gibi Bakmak” Deyimi Üzerine Bir Değerlendirme
120902Ceyhun UçukGastronomi, Mutfak ve Sanat İlişkisi Üzerine
121278Cihan ArdiliÜç Kuşak, Üç Kadın, Üç Çocukluk: Gaziantep Örneği
122167Cihat Tanış1949 Bingöl-Karlıova Depremi
12342Cüneyt UzunluMevlâna’nın Mesnevî’sinde Anlatım Metodu Üzerine Bir İnceleme [“Köylü ve Şehirli Hikâyesi”(Iıı/189-720) Örneği]
124836Damla AğüzümÇetin Altan'ın "çemberler" Tiyatro Eseri İle Turan Oflazoğlu'nun "gardiyan" Tiyatro Eserinin Karşılaştırılmalı Çalışması
125119Davut Atılgan, Turgut KaplanSporda Kriz Yönetimi
126509Zülfü Demirtaş, Davut NacarOkul Yöneticilerinin Yeterliliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
127516Davut Nacar, Hamdi Öztürk, Hakan AvanÖrgütlerde İnsan Kaynakları Biriminin Çalışanların İş Doyumuna Etkisi
128814Derya Barut, Serkan GüneşGösterişçi Tüketimin Nedenleri ve Mobilya Firmalarının Gösteriş Üzerine Geliştirdikleri Algı
129170Derya Çevik Taşdemir, Filiz ÇayırağasıTüketici Satınalma Davranışlarını Etkileyen Psikolojik Faktörlere Yönelik Bir Çalışma
130918Derya Elmalı Şen, Evşen Yetim, Elif ÖztürkZihinde ve Sanal Mekânda Mahremiyet Algısı
13121Derya SönmezTürkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Eğitim ve Öğretim Alanında Yapılan Tez Çalışmalarının Analizi
13211Derya Uzun AydınMinimalizm Sanat Akımı ve Heykeltraş Şadi Çalık
133200Didem Yavuz Söyler, Oğuzhan Altungül, M.fatih KarahüseyinoğluRekreatif Faaliyetlerin Kadınların Beden Algıları Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması
134143Dilek ÇetindaşResmin ve Şiirin Gölgesinde İki Muzdarip, İki Aşinâ Ruh: Mihri Müşfik Hanım ve Tevfik Fikret
135447Dilek FerudunSürdürülebilir Kalkınma Parametreleri ve Hiyerarşik Küme Analizi Yöntemleri Kullanılarak İller Arası Benzerlik Analizi
13663Dilsah KalayHazırlık Sınıflarında Kullanılan “Face2Face” Kitaplarında Çokkültürlülük
137303Durdu Mehmet Biçkes, Celal YılmazGençlerin İnternet Kullanımının Bir Öncülü Olarak Kişilik: Yüksek Öğrenim Öğrencileri Örneği
138155Durmuş Sezer, Umut Tolga Gümüş, Gözde Sarak, Ümran GümüşGetiri ve Risk Analizi: Bist 100’de İşlem Gören Gayri Menkul Sektörü Üzerinde Bir Uygulama
139163Duygu Akyol, Abdullah Çiğdem, Tuğba DüzenliToplumsal Değişim Sürecinde “Kamusal Mekan” In Dönüşümü
140429Duygu Aydın, Zehra ÖzbulutMüslüman Tepe Kazısı Demir Çağ Tabaklarından Bulunan Suidae Ailesine Ait Kemiklerin İncelenmesi
141171Ebru Özgen, Dzheylyan Yalmaz HatıpKurumsal Sosyal Sorumluluğun Marka Bilinirliğine Etkisi
142413Emsal Merve Biçer Yumak, Burcu ArısoyÖrgütsel Bağlılık: Sivil Havacılık Kabin Ekipleri Üzerine Bir Araştırma
143416Emsal Merve Biçer YumakLüks Moda Markalarının Sosyal Medya Kullanımı: Y Kuşağının Algısı Üzerine Bir Araştırma
144736Ebru ElpeModern Sanata Etki Eden Faktörler
145428Ebru GüvenenKahramanmaraş Ağzından “Derleme Sözlüğü”Ne Katkılar
146810Elif KaracaSağlık Veren Çevrelerin Tasarımında Salutojenik Yaklaşım
147466Elif Özlem Aşkınİşgücü Piyasasında Enformel Kadın İşgücü: Ev Eksenli Çalışan Kadınlar
148939Elif ŞenelSlogan Sanatı Bağlamında Moda ve Sanatın Eleştirel Tavrının Çözümlenmesi
149940Elif Yüksel OktayOsmanlı Döneminde Balkanlardan Türkiye’ye Göç: Bulgaristan’dan Göçler
150734Emel PoyrazBelediyelerin Sosyal Hizmet ve Yardım Politikaları Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme: Babaeski Belediyesi
151159Emel Tanyeri Mazıcı, Nur Banu AteşPazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler (Mpr) Uygulamalarında İlişkisel Yaklaşım: Chatbot Örneği
152832Emin ÇelebiAnlamın Doğası Üzerine Bazı Değerlendirmeler
15389Emine CengizJ. Bentham'ın Faydacı Ahlakının İmkanın Sorgulanması
154818Emine Gümüş Bökeİslam Aile Hukukunda Evlilikte Denklik Meselesi
155513Emine İkikat Tümer, Dilek ÖzerTarladan Sofraya Üzüm Yetiştiriciliğinde Kadının Rolü: Adıyaman İli Besni İlçesi Örneği
156331Emine Karakaplan ÖzerLiderlikte Psikodinamik Yaklaşım
157851Emine Orhaner, Emre TopalgökçeliKredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Kredi Kartı Borçlarına Yönelik Çözümlerin Etkisi
158394Emine UzunSlow Motion Animasyon Tekniğinin Zihinsel Modele Etkisi
159398Emine Uzun, Ülkü Yücel, Aysel GökmenSlow Motion Animasyon Tekniği İle Modelleme: Dünyamızın Uydusu Ay
160944Emine Vasfiye Korkmaz, Yaşar KorkmazÇalışanların Örgütsel Güven ve Motivasyon Düzeylerinin, Sanal Kaytarma Davranışı Üzerine Etkisi, Kamu ve Özel Banka Karşılaştırması
161511Emine Yılmaz BolatOkul Öncesi Öğretmenlerinin Ev Ziyaretlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
16222Emine YurteriÜstün Yetenekli Çocukların Velilerinin Üstün Yetenek Algısı
163834Emrah TürkOrhun Abideleri'nin Söz Varlığında "millet" Kavramı
164288Emre BaşcıAlışveriş Merkezlerinde Çalışan Satış Görevlilerinin Çalışma Koşulları: İzmir'de Bir Saha Araştırması
165268Emre Harun KaraaslanKimya Eğitiminde Diyalojik ve Otoriter Söylem
16685Emre YılmazYaygın ve Yetişkin Din Eğitim Kurumu Olarak Kur’an Kursları ve Dindarlık
167778Emrullah Yakut, Mehmet Halit AyarHint Üslûbu Şairlerinin Lafız ve Mânâya Bakışı
168213Eren BaleviLiselerde Strateji Eğitimi
169172Erkan Işıktaş1316 ve 1317 Tarihli Bitlis Vilayet Salnamelerine Göre Siirt Sancağının Merkez İdari Teşkilatının Bürokratik Yapısı ve Memurları
170318Erkan PerktaşKüreselleşme Sürecinde İşletmeler Açısından Bilgi Yönetiminin Artan Önemi
171444 Erkan PerktaşBilgi Yönetimi Özelinde Entelektüel Sermayenin Artan Önemi
172144Erol Çetinİdeal Bir Düşünür Portresi: Nurettin Topçu
173912Ersan SarıkahyaYaratıcı Üç Boyutlu Açık Hava Reklamlarının Etkisi
174329Esen EserMakul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Neticesinde Bireysel Başvuru Hakkı
175389Esengül İplik, İlksun Didem Ülbeği, Alptekin DeveliÇalışanların İş-Yaşam Kalitesi Algısının Üretkenlik Karşıtı Davranışlar ve Performans Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
176272Esin Yüzbaşı, Bayram AkçaIsparta’nın Coğrafi Konumu, Fiziki Yapısı ve Yer Altı Kaynakları
177322Esin Yüzbaşı, Bayram Akça1923-1980 Yılları Arasında Cumhuriyet Döneminde Isparta’da Eğitim
178260Esma Ebru Şentürk, Cihat Kartal, Recep Yücel, Prof.dr.tülin Durukanİşgörenlerin Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma: Thy'nin İstanbul’daki İşgörenleri Üzerinde Bir İnceleme
179366Mehmet Sezai Türk, Esma GökmenEğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Medya Bağlamlı Eğitim
180826Esra Ayınİşten Ölen Var Da, Ölen İş/işletme Yok Mu?
181239Esra Bayrak Ayaş, Fatih Murathan, Mehmet Kartal,Hande İnanSpor Lisesi Öğrencilerinin Zihinsel Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi (Malatya İli Örneği)
182747Esra Gür, İlkay YıldızVergi Ahlakı ve Vergiye Gönüllü Uyum Çerçevesinde Vergiye Karşı Tutum ve Davranışlar: Maliye İle Medya ve İletişim Programı Öğrencilerinde Anket Araştırması
18376Feriha Akpınarlı , Esra Seçim Geleneksel Dantel Motiflerinin Lazer Kesim Yöntemi İle Tekstil Yüzeyine Aktarılması
184321Erkan Alsu, Esra YarımbaşSermaye Yapılarının Belirlenmesinde Finansal Hiyerarşi Teorisi (Pecking Order Theory) ve Ödünleşme Teorisi (Trade Off Theory):imalat Sektörü
185305Eva MrekajovaPoster: Misafirler Türkiye'deki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Yönelimleri ve Dostluk Ağlarının Değerlendirilmesi
18694Eylem Dayı, Ferda Gürgan ÖztürkTürkiye’de Zihinsel Engelliler Özel Eğitim Okulları, Müzik Öğretmeni ve Müzik Sınıflarının Durumu
18777Eylem Şentürk KaraAlmanya’da Çocuklara Yönelik Yayınlanan Logo Kindernachrichten (Çocuk Haberleri) Programında Türkiye’nin Sunumu
188822Eyüp İzci, Ahmet KaraOrtaöğretimde “Algılanan Öğretmen Davranışları” Ölçeğinin Geliştirilmesi
189323Eyüp YakaRasûle İtaatı ve İttibayı Emreden Ayetler Çerçevesinde Sahabe’nin Sünnet Bilinci
19066Fadime Korkut, Nihat Toğa, Ali AksoyÖrgütsel Adalet Algısının Tükenmişlik Sendromuna Etkisi: Bir Alan Çalışması
191133Fadime KorkutSosyal Politika ve 20. Yüzyılda Sosyal Politika Uygulamaları
192372Fadime Suata Alpaslan, Banu UzAmasya - Kirazlıdere Erken Bizans Nekropol Alanı
193779Fahrettin KorkmazTürkiye’de Öğretmen Yetiştirme Alanında Yapılan Çalışma ve Sorunların Analizi
194780Fahrettin Korkmaz, Nafiye Nur MeşeTürkiye’de Öğretmen Yetiştirme Alanında Yapılan Çalışma ve Sorunların Analizi
195332Fahri DağıTürk Destanlarında Sağaltıcılar
196839Fahri ÖztekeAsar-İ İslamiye ve Milliye Tedkik Encümeni'nden Afet İnan'a Milli Tarih Bilincinin İnşası
197279Faruk Manav2017 Yılı Ortaöğretim Felsefe Dersi Öğretim Programının 11. Sınıf Kazanım ve Açıklamaları Üzerine Bir Değerlendirme
19813Faruk ŞimşekVücudumuzdaki Sistemler Ünitesine Yönelik Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması
19915Faruk ŞimşekOrtaokul Yetiştirme ve Destekleme Kursuna Katılan Öğrencilerin Kurs Hakkında Görüşleri
20016Faruk ŞimşekOrtaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi
20140Fatih ArslanDünya Zamanına Yaslanmış Bir Şiir: Mit ve Anlatıların İzinde “Behçet Necatigil”
20241Fatih ArslanÖmer Seyfettin Öyküsünde Bir Tip Çözüm Denemesi: Dindarlar ve Din Adamları
203113Fatih Ertugay, Ergin Ulusoy“Benim-Bizim”: Çatışmacı Sosyo-Politik Kültürümüzün Bir Değerlendirmesi
204432Fatih GürsesVatandaşların E-Devlete Yönelik Algısı: Kaygı, Güven ve Risk Algısı Değişkenleri Bağlamında Bir Araştırma
205467Fatih ÖztaşTürkiye'de Yazılı Basının Din-Sekülerleşme İlişkisine Bakışı
20696Fatih PalaSosyal Bilgiler Dersinde Ölçme ve Değerlendirme Olarak Kullanılan Çoktan Seçmeli Testlere İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri
207282Fatih TiyekTefsirin Kronik Problemlerinin Çağdaş Versiyonu: Sosyal Medya Tefsirciliği (16 Nisan 2017 Referandumu Bağlamında)
208865Fatma Erdoğan, Sare ŞengülYansıtıcı Düşünme Etkinliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi
209866Fatma Erdoğan, Ayşegül GökhanOrtaokul Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
210942Fatma Feyza Gündüz, Selim Gündüz, Celile Özçiçek DölekoğluTürkiye’nin Tekstil Ticareti Yaptığı Ab Ülkelerinin Kümeleme Analizi
211943Fatma Feyza GündüzDuygusal Zekânın Üniversite Öğrencilerinde Arkadaş Seçimi Üzerine Etkisi; Adana Örneği
212459Fatma İnceSosyal Medya ve Tüketici Davranışları Üzerine Bir Araştırma
213460Fatma İnceBelediyelerde Örgüt İklimi Araştırması: Bir İlçe Belediyesi Örneği
214183Fatma KayaMarka Kent Yaratma Süreci Kapsamında Antalya İlinin Değerlendirilmesi
21570Fatma Nisan2016 Abd Başkanlık Seçimlerinin Medya Gösterisi Olarak Sunulması: Trump ve Clınton Düellosu Örneği
216871Fatma Nur Büyükbayraktar Ersoy, Refik DilberAktif Öğrenme Uygulamalarıyla Yapılan Fizik Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Bilimsel Muhakeme Becerilerine Etkisi
217872Fatma Nur Büyükbayraktar Ersoy, Refik DilberManyetizma Konusunun Aktif Öğrenme Uygulamalarıyla Öğretimi
21828Fehminaz ÇabukOsmanlı-İran Münasebetlerinde Hudut Boylarındaki Kürt Aşiretlerin İltica ve Dehalet Meselesi
219130Hamit Ersoy, Ferhat Bakır2015-2016 Yılları Reyting Listesi Karşılaştırmalı Program Analizi
220816Feridun NizamSms Reklamları Örneğiyle Tüketicilerin Mobil Pazarlama Faaliyetlerine Yaklaşımları
221510Ferit İzci, Mehmet SarıtürkKamu Yönetiminde Yolsuzluk Hastalığı: Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri
222790Mehmet Sarıtürk, Ferit İzciKarmaşık İlişkiler Ağı Olan Örgütlerde Amaçların Analizi ve Yönetimi
223793Fethullah Yıldız, Melda Harbalıoğlu, Gamze ÖzelDestinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Serhat Şehir Örneği
224794Gamze Özel, Fethullah Yıldız, Melda HarbalıoğluGeleneksel Kilis Mutfağı Yemeklerinin Restoran Menülerinde Yer Alma Düzeyi
225403Mehtap Sönmez, Feyza NazikÜniversite Öğrencilerinin Boyuneğici Davranışları ve Etkileyen Faktörler
226406Feyza Nazik, Mehtap Sönmez, Gülsen GüneşÜniversite Öğrencilerinde Problemli İnternet Kullanımı ve Boyuneğici Davranışlar
227471Feza Solak Tuygunİngiltere’nin Avrupa Şüpheciliği Yaklaşımı ve Brexit Kararı
228898Metin Kurumak, Fikret BademciKonya Kent Kimliğinin Oluşmasında Bisiklet Sporunun Rolünün Mekansal Bağlamda Değerlendirmesi
229800Fikri AydemirCahit Külebi'nin Şiirlerinde İmajlar
230915Filiz Erden, E. Elhan Özus , Melek Tufan Model Uygulamalı Kalıp Çizimlerinde Öğretim Yöntemi Olarak Oyunun Kullanılması Amacıyla Hazırlanan Puuzzlın Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri
231916Filiz Erden, E. Elhan Özus , Melek Tufan Bartın İlinin Kültüründe Önemli Bir Yere Sahip Olan Tel Kırmanın Giysi Tasarımlarında Kullanılması
232787Fındık Özlem Alper, Filiz YetizTicari Dışa Açıklık İle İşsizlik Arasındaki İlişki: Ekonometrik Bir İnceleme
233265Hasret Aktaş, Funda ŞehirliAmbalajlı Su Ürünlerinde Marka İmajının Önemi ve Tüketici Satın Alma Davranışındaki Rolü: Çumra Meslek Yüksekokul Öğrencileri Örneği
234901Gamze GülerPierre Bourdie’nün Kavramları ve Çeviri Sosyolojisiyle Çeviriye Yansımaları
235174Gamze Köprülü2007-2017 Yılları Aralığında Türkiye’de Müzik Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
236131Gamze Ünsal TopçuBir İstanbul Beyefendisi Cemil Mahmud Bey
237342Giray KoçaslanMüzik Formu Analizinde Felsefi Bir Yaklaşım: Teleolojik Oluşum
238750Abdulsemet Yaman, Gökbörü ÖnalpÖrgüt Kültürünün Kamu Kurumlarında Hizmet Verimliliği Üzerine Etkisi
239751Abdulsemet Yaman, Emine AltıntaşKamu Kurumları ve Özel Kurumlarda Vizyon ve Misyon Kavramları ve Farklılıkları
240890Hasan Gedik, Gökçe Bahar GürbüzerGirişimcilik ve Pazarlamada Kadın İş Gücünün Artan Önemi
241335Gökçe Deniz Güçlü, Fahriye ÇakırSkopos Kuramı Açısından Diplomatik Metinlerin Çevirisi
242783Gökhan BaşÖğretme-Öğrenme Anlayışları ve Öğretim Programına Bağlılık: İlişkisel Bir Araştırma
243482Gökşen YıldırımAlbert Camus’nün “Yabancı”Sında Yabancı/lık
244344Gönül Cengiz, Mehmet Ali BüyükparmaksızSanatta Hibritleşme: Kısa Film ve Video Sanatı
245240Görkem YargülDoğa Kampları Yapmanın Ruhsal Sorunlar Yaşayan Öğrencilerin Üzerindeki Olumlu Etkileri
246477Nesrin Sis, Görkem YılmazDede Korkut Hikâyeleri'nde Derlem Temelli Bir Söz Varlığı İncelemesi
247299Gözde KestellioğluKentlerin Markalaşması: Örneklerle Durum Analizi
248151Gül Seda Acet, Fazlı DoğanSuriye Örneği Üzerinden İnsani Krizlere Karşı Koruma Sorumluluğu Yaklaşımının Sorunları
24997Gülay Özdemir AkgündüzKendilik Öyküsünün Yaratıcısı Olarak Yüz
250270Esen Turan Özpolat, Gülden GürsoyAday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi Üzerine Boylamsal Bir Çalışma: Görev Öncesi ve Sonrası
251860Gülden GürsoyFen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Yansımaları
2522Gülden GökAhilikte Tüketicinin Korunması
25359Gülder Şüheda EskiŞamanizm İnancı Üzerine Bir Değerlendirme
254411Gülreyhan Şutanrıkulu Toplumsal Bir Kurum Olarak Din
255246Gülşah MeteOkumaya Adanmış Ol(A)Mamanın Nedenleri (Eyvah Kitap Örneği)
256388Gülşah Parlak KalkanKültürel Belleğin Günlük Yaşantıdaki Kodları: Kilis'teki İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme.
2575Gülşen Kırpıkİş Performans Etkinliği İle Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişki: Devlet Üniversitelerinde Çalışan İdari Personeller Üzerinde Bir İnceleme
25867Gülsüm Günbala Güven, Ayşe Dürüye BaharKusursuz Sorumluluk Kapsamında Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
259280Arif Selim Eren, Gülsün Kalkan, Uğur SefilMetal Mutfak Eşyası Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada Lojistik Yer Seçimi: Ahp Uygulaması
26060Yunus Berkli, Gülten GültepeTürk-İslam Sanatında Kişileştirme ve Metafor Olgusu
261161Gülümser Palta, Erkan AlsuMarka Değerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Üzerine Finansal Bir Yaklaşım: Ampirik Bir Çalışma
262492Pelin Mastar Özcan, Güngör ÖzcanTürkiye'de Miras Hukuku Açısından Veraset ve İntikal Vergisinin Değerlendirilmesi
263791Günseli Boşgelmez, Halil İbrahim Korucu İş Yaşam Dengesi Entegrasyonu İle Esnek Çalışma Saatlerinin Çalışan Memnuniyetine Etkisi
264909Gürcü Aygün, Cengiz AkbulakTürkiye’de Erken Evliliklerin Mekânsal Dağılışı ve Sosyo-Ekonomik Faktörlerle İlişkisi
265412Hacer AkülküYaşlılara Yönelik İhmal ve İstismar
266776Hacer Çoruhİon Kolonizasyonunda Başarılı Bir Örnek: Kyzikos
26762Hacı ÇiçekZemahşerî’nin Arap Dili ve Edebiyatına Yaptığı Katkılar –“Atvâku’z-Zeheb Fi’l-Mevâ‘İz Ve’l-Hutab” Örneği-
268418Hacı Hayrettin Tıraş , Hüseyin AğırD-8 Ülkelerinin Sağlık Harcamaları Bakımından Karşılaştırılması: Betimsel Bir Analiz
269419Hacı Hayrettin Tıraş , Hüseyin Ağırİslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinin Çeşitli İnsani Gelişmişlik Göstergeleri Açısından Değerlendirilmesi
270295Metin Demirci, Hacı Muharrem DilipakAhmet Rasim’in İmlâ-Yı Osmânî Adlı Eseri Üzerine
271508Hadiye KüçükkaragözSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Geleceğe Yönelik Beklentileri ve Kontrol Odağı İnançları
272744Hakan Avan, Davut Nacar, Hamdi ÖztürkAcil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Personelin Depresyon Düzeyinin Belirlenmesi
273745Hamdi Öztürk, Hakan Avan, Davut NacarAcil Sağlık Hizmetleri Personelinin Tükenmişlik Düzeyinin Belirlenmesi
274515Hakan Çalıkİmdat Avşar’ın Hikâyelerinde Bireysel ve Sosyal Meseleler
275905Hakan Çalık “Vatansız Bir Halk”: Ahıska Türkleri ve Vatan Kokusu Adlı Hikâye Üzerine Bir Değerlendirme
276206Hakan Doygun, Şule KısakürekKahramanmaraş Ahir Dağı’nda Çevre Sorunları ve Halkın Çevre Bilinci Üzerine Bir İnceleme
277210Hakan DoygunDoğal Nitelikli Mesire Alanlarında Kullanımlara Bağlı Çevre Sorunları Üzerine Bir Araştırma
278314Hakan GündoğduAhlakı Temellendirmede Güçlü Psikolojik Egoizmin Sorunları
279859Hakan Yalap, Gökhan GüneşBaki Divanı’nda Hayvan Mitolojisi
280408Hakan YılmazBir Osmanlı Aliminin Tarihte Yöntem Bilim Çalışması: Kafiyeci’nin Muhtasar Fî İlmit’t -Târîh’inin Modern Tarih Yazıcılığı Açısından Değeri
281346Halil Altun, Mevlüde DoğanTeog Sınavı Matematik Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi
282841Halil HacımüftüoğluTebliğ Başlığı: Kuran Halihazırda Yahudilerin ve Hristiyanların Elinde Mevcut Tevrat Zebur ve İncil’i Tasdik Ediyor Mu?
283769Harun Yılmaz, Cemal Durmuşçelebi, Cevher YükselTürk Sivil Hava Taşımacılığı Sektöründe Yönetim Organizasyon Çalışmalarının İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma
28484Baki Demirel, Hasan DurmuşFutbolun Ticari Sektöre Dönüşmesi ve Futbol Süper Lig Kulüplerinin Sportif ve Mali Başarı Üzerine Araştırma
285727Hasan Fikri BilgiçÖrgütsel Bağlılık - İş Tatmini İlişkisi
286880Hasan Gedik, Hayrullah KesekNöropazarlama Yaklaşımının Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi
28758Hasan KazakPerakende Sektöründe Stratejik Tedarikçi Değerlendirmesi: Süpermarket İşletmelerinde Yılbaşı Tedarikçi Değerlendirme Kararları İçin Bir Uygulama Modeli
288913Hasan Tutar, Sevilay GülerEski Şarabın Yeni Şişede Sunulması Veya Neolojizm: Örgütsel Davranış Literatürü Üzerine Eleştirel Bir Analiz
289512Hatice Arslan SözüdoğruHoca – Devlet Ricâli İlişkisine Örnek: Sarı Gürz Nureddîn Efendi (928/1521)
290838Hatice Arslan SözüdoğruUnutulmuş Bir Alim Arap Gramercilerinin Hocası: Muhammed B. Mesud El-Gaznevî
291324Hatice Bahattin Ceylan, İbrahim Gökhan Ceylan, Yasin YılmazMagazin Dergilerindeki Reklam Tasarımlarının Grafik Öğeleri Açısından İncelenmesi
292888Hatice Bayanaİ. S. Şmelyov’un ‘Hac’(Bogomolye) Adlı Eserinde Kutsal Üçlü Sergi Manastır (Svyato Troitse Sergieva Lavra) Örneği Üzerinden ‘Manastır’ Kavramına Bakışı
293476Hatice Çınar, M.kübra Müezzinoğlu, Mine SungurTasarım Eğitiminde Form Yaratma Sürecine Bir Örnek: Biyomimesis
294430Hatice Kübra ArıkanKahramanmaraş'ta Bakırcılık Sanatı ve Güncel İlişkileri
295775Hatice Nilüfer Süzenİtalyan Oryantalist “Fausto Zonaro’nun Fırçasından İstanbul”
296233Hatice ÖzerTürkiye’de Kadavradan Organ Nakilleri ve Beyin Ölümü: Tutum ve Yaklaşımlar Üzerine Bir Değerlendirme
297869Haydar KaradağGayrimenkul Projelerinin Finansmanında Yeni Eğilimler: Katılım Bankalarında Gayrimenkul Yatırım Fonları
298823Hikmet Zelyurt, Bahadir KöksalanOrtaokulda “Algılanan Öğretmen Davranışları” Ölçeğinin Geliştirilmesi
299441Hatice Hurç Apalı, Hilal DeğirmenciŞehir Hastanelerinin Sağlık Turizmine Etkisi
300352Huda Husseın AzeezBağdat Üniversitesi -Diller Fakültesi- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün 4. Sınıfın Öğrencilerinde İşlek Olan Gramer Hataları
301885Hülya Yüceer, Seçil Seçal, Buse AçıkDemiryolu Mirası ve Kültürel Turizm
302930Hüsamettin KarataşAltun Yaruk (Suvarnaprabhasa) Sutra
303926Hüsamettin KarataşŞahsuvar Köyündeki Halk İnanışları ve Uygulamaları
304297Hüsamettin YıldırımLisans Eğitiminde Materyal Geliştirme: Klasik Mantık
305327Hüseyin ErolYeni 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Değerlendirilmesi: Öğrenme Alanları, Kazanımlar ve Beceriler
30690Hüseyin KöseMarjinal Sözün Kurumsallaşması Ya Da Bir Hakikat Elçisi Olarak “Soytarı”
307858Hüseyin ÖzçelebiEleştirmen: Bütün Yazılarının Işığında Fahir Onger
308179Hüseyin Selvi, Gülhan Orekici TemelAngoff, Ebel ve Nedelsky Yöntemleriyle Belirlenen Kesme Puanlarının Sınıflama ve Regresyon Ağaçları Yöntemiyle Sınıflama Başarılarının İncelenmesi
309891Hüseyin Yaşar, Yunus NasırHer Gece Bodrum Romanında Mekân Kullanımı
310895Hüseyin YaşarSamiha Ayverdi'de Mürebbiyelerin Eğitim Sistemin Ortaya Çıkan Sorunlar
311218Khusniya ZikrullaevaPeculiarities Of Semantic Translation İn Voices Application
312219Khusniya ZikrullaevaNeologisms Appearance İn S&t Texts
313795Yeliz Mohan Bursalı, İbrahim Aksel , Sabahat Bayrak Kök , Sevcan DemirayOtantik Liderlik ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki ve Alan Araştırması
314796Sabahat Bayrak Kök , İbrahim Aksel , Yeliz Mohan Bursalı , Pınar UçarÖğretim Elemanlarının Örgüt İklimi Algılarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
315325İbrahim Bora OranKüreselleşme Sisteminde Markalar ve Küresel Markalar Üzerinde Çokuluslu Şirketlerin Etkileri
316749Ibrahım Cankaya, Murat YücelMeslek Yüksek Okuluna Devam Eden Birinci ve Son Sınıf Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Karşılaştırılması
317449İbrahim DoyumğaçSöylem Kavramı ve Metin İlişkisi
318494İbrahim Erşahin, Ahmet PırnazBağlamsal Kuram Çerçevesinde Kahramanmaraş’ta Geleneksel Hikaye Anlatıcıları
319933İbrahim ÖrnekTürkiye’nin Büyüyen Ekonomisinde Kahramanmaraş’ın Yeri
320440İbrahim Şevket GüleçFlamenko ve Arabesk Müziğin Sosyal ve Kültürel Bağlantısı
321923İbrahim Solak, Arslan DoğanOsmanlı’da Doğal Afetler ve Sosyal Hayata Etkisi (İstanbul Örneği Xvı. -Xvııı. Yüzyıl)
322165İbrahim TozluSosyal Medya Hadis Paylaşımlarında Tekfir Problemi
323166İbrahim TozluSosyal Medyada Hazreti Ömer ve Hadisleri Üzerinden Kadınlara Şiddet Algısı
324381İbrahim YücedağYeryüzü Cenneti Vaadi: Sanallık ve Ütopya
325929İhsan Çapcıoğlu , Fatma Çapcıoğlu Iı. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımlarının Medreselerin Islahına Yönelik Önerileri Çerçevesinde Yüksek Din Öğretiminde Klasik Geleneğe İlişkin Tartışmalar
326328Ilgım KılıçGüzel Sanatlar Liseleri Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
327245İlhami Doğan, Murat KarabulutKahramanmaraş Yavşan Yaylası ve Kalekaya Mahallesinde Bulunan Anıt Sedir Ağaçların Ekolojik Ortamlarının İncelenmesi
328768İlhami Katırcıoğlu, Baki DemirelKüresel Finans Krizi ve Türkiye'deki Konut Sektörüne Etkileri
32925İlhan İlterSosyal Bilgiler Sınıflarında Öğretmenlerin Öğretim Yöntemleri ve Pedagojik Uygulamaları
330798İlkay ErkenTarih Araştırmalarında Saha Çalışmasının Önemi: Kryezi Köyü Örneği
33129İlkay Kaydu Akbudak, Zeynel Başıbüyük, Alper Gölbaş, Meltem GürbüzOrta Anadolu’daki (Kırşehir Müzesi Envanterinde Bulunan) Taştan Yapılmış İşlevsel Objelerin Jeoarkeolojik İncelemesi
332224Fatih Arslan, İlker İşlerCengiz Aytmatov’un “Dişi Kurdun Rüyaları” ve “Elveda Gülsarı” Anlatılarında Ekim Devrimi Üretim Algısının Olumsuz Yansımaları
33334İlkgül Kaya ZenbilciBizans Sanatında "başmelek Mikhail'in Khonai Mucizesi"
334380İlknur EmekliLübnanlı Hikâye Yazarı: İlyâs Hûrî
335889İlyas OkumuşTürkiye'de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: Ekolojik Ayak İzi Göstergesinin Rolü
336893İlyas OkumuşG7 Ülkelerinde Ekonomik Büyüme İle Çevre İlişkisinin İncelenmesi: Kyoto Etkisi
337730İnci Fatma Doğan, İsmail BakanYabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Dışlanma Algılarının Akademik Başarı ve Özgüven Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
338731İnci Fatma Doğan, İsmail Bakan, Y.sonay Yılmaz, Makbule OğuzSağlık Personellerinde Presenteism Algısının Stres ve Performans Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması
339341İncilay ErduruBankalarda Müşteri Kârlılık Analizi Uygulaması ve Bir Vakaa Analizi
340354Ali Deran, İncilay ErduruTürkiye’de Faaliyet Gösteren Taşıma ve Depolama İşletmelerinin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi: Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerine Bir Araştırma
341464Reyhan Can, İncilay Erduru, Ali DeranGerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı ve İşletme Yönetimi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
34214İpek Fatma Çevik, Setenay Sezer Babalıoğlu, Fatih ÇevikDemokratik Rejimlerde Medyanın İşlevi: ‘All The President’s Man’ Film Örneği
343426İrfan SevinçTürkiye’de Kur’an Kursları ve Yetişkin Din Eğitimi (Kur’an Kursu Programları Üzerinde Bir Değerlendirme)
344401Işıl Şahin GülterRevived Victorian Perception Of Domesticity İn The Theatre Of Anger: An Analysis Of Domestic And Public Crisis İn John Osborne’s Look Back İn Anger
345402Işıl Şahin GülterChallenging Victorian Heroine Conventions İn Neo-Victorian Novel: A Comparative Study Of George Eliot’s Middlemarch And Alasdair Gray’s Poor Things
34672İsmail Aydemir, İbrahim Kaynak, Yağmur Kumcu, Hulya ÖnerTürkiye' Nin 2023 Dış Ticaret Hedefleri Üzerine Bir Analiz
347867İsmail Barış , Melike BoztilkiManevi Sosyal Hizmet Müdahalesinde Değerlendirme Süreci
34893İsmail ErmağanÇin ve Avrupa Birliği İle İlişkileri
349746Ramazan Sever, İsmet EryılmazMesleki Değerlerin ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleki Değerlerinin Öğretmen Görüşleri Açısından İncelenmesi
350358Kadriye Şahin, Gönül ReyhanoğluÇiğ Mi? Pişmiş Mi? Anadolu’da Bir Ritüel: Zekeriya Sofrası
351468Kağan KayaTarihle Oynamak: Howard Brenton’dan Arabistan Ardından Lawrence
352821Kağan Susuzİleri Tarihli (Post Date) Çekler Nedeniyle Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar
353465Kaya YılmazSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının 15 Temmuz Darbe Girişimine Yönelik Bakış Açıları
354479Burcu Akpınar, Kaya YılmazSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretimde Edebi Ürünlerin Kullanımına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
355495Yaprak Keçeci, Kaya YılmazÇok Kültürlü Eğitim Üzerine Nitel Bir Araştırma: Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çok Kültürlü Eğitime Bakış Açıları
356487Kübra Güler, Kaya YılmazSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Üstbiliş Becerilerinin Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
357442Kazım KartalCebe Defterleri Üzerine Kısa Bir Deneme: 368 Numaralı Sivas Defterinin Analizi
358443Kazım KartalSivas Kalesinde Bulunan Harp Malzemeleri Üzerine Bir Değerlendirme (1741-1792)
359191Kazım Mertİşletmelerde Pazar Yönlü Kültürel Değişimin İş Yeri İsimlerine Yansıyan Etkisi Farklılık İçin Kaybedilenin Farkında Mıyız?
360875İbrahim Ethem Taş, Kemal UçacakTürk Kamu Yönetiminde Bürokratik İşlemlerin Azaltılmasında Uyap Uygulamasının Önemi
361876İbrahim Ethem Taş, Kemal UçacakTürk Kamu Yönetiminde Bürokratik İşlemlerin Azaltılmasında E-Devlet Uygulamasının Önemi
362286Kenan BozkurtFuzûlî'nin Leylâ Vü Mecnûn Mesnevisinin Kürtçe Bir Tercümesi: Şeyh Muhammed Can'ın Leylâ Û Mecnûn'u
363176Koray İlgarViyolonselin Türk Halk Müziği İcrasında Ezgi ve Eşlik Çalgısı Olarak Kullanılabilirliğine Yönelik Bir İnceleme
364244M.kübra Müezzinoğlu, Mine Sungur, Hatice ÇınarTasarım Eğitiminde, Biçimsel Soyutlamanın Yaratıcı Düşünceye Etkisi
36523Kudret ArasDuyumsal Devindirici Hareket Karşısında Görmenin Gücü: Bu Dünyaya İnancın Sinematografik Yansıması
36633Kudret ArasKafka’nın “Yasa Önünde” Metninin Yargı Yetisi Açısından Felsefi Analizi
367126Kudret SavaşNamık Kemal’de Dil ve Alfabe Algısı
368120 Erdal Demir, Kurtuluş MerdanEkolojik ve Konvansiyonel Tarım Ürünleri Üretiminin Ekonomik Yönü ve Geleceği
369121Erdal Demir, Kurtuluş MerdanEkolojik Tarımın Ekonomik Değerlendirilmesi: Gümüşhane İli Örneklemi
370122Kurtuluş MerdanOrganik ve Helal: Doğal Üretim Talebinin Medya Üzerinden Bilgilendirilmesi ve Pazarlama Sorunları
371123Kurtuluş MerdanDoğu Karadeniz’de Tarıma Dayalı Sanayi: Gümüşhane’de Pestil-Köme Üretiminin Maliyet ve Pazarlama Sorunları
372141Levent Duman, Özgür ÜşenmezGlobal Or Internatıonal? Debatıng Contemporary Economıc Relatıons
373142Levent Duman, Özgür ÜşenmezUnequal Partners: Us-Turkey Relations Since 1945
374393Murat Kurun , Lokman ŞahinUluslararası Sözleşmelerde Sosyal Güvenlik Hakkı
37587Lütfi Alıcı, Sadi GedikMar’aşîzâde Ahmed Kuddûsî ve İcâzetnâme-İ Kuddûsî Adlı Eseri
376919Lütfiye Cengizhan AkyolYabancı Dil Öğreniminde Yazı Dilinde Yapılan Hatalar
377420Reyhan Ağçam, M. Pınar BabanoğluSolo Analysis Of Efl Learning Outcomes İn Turkish Secondary Education
378391Mustafa Akdağ, Mahmut AkgülDisiplinlerarasılık Mı Melezleşme Mi: İletişim Fakültelerindeki Kadro Mühendisliği Üzerine Bir Araştırma
379309Murat Karahan, Medet İğdeYaratıcı Muhasebe Uygulamaları: Ampirik Bir Çalışma
380934Mehmet Akif BalkayaThe Expressionaist Representation Of A Dystopian World İn Karel Capek's R. U. R.
381935Mehmet Akif BalkayaT. S. Eliot's Standpoint On The Characteristics Of Metaphysical Poetry: An Analysis Of "the Collar" By George Herbert And "death Be Not Proud" By John Donne.
382258Mehmet Akif KaplanTürk Resim Sanatında Sembolik ve İkonografik Anlatım
38312Mehmet AkınKur’an’a Göre Göç Olgusu
384436Mehmet Ali Böyükparmaksız, Mehmet AksoyÇağdaş Sanatta Protest (Devrimci) Tavır Sergileyen Sanatçılar ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme
385347Mehmet Ali DemirTürk Bankacılık Sektöründe Mevduatlar ve Krediler: Çankırı İli Örneği
386292Mehmet AlptekinTürk Masallarında Deve
387102Mehmet AyazTürkiye'nin Sağlık Turizmindeki Yeri ve Dünyadaki Diğer Örneklerle Mukayesesi
388160Mehmet C. Marın, Yousif MusaÇevre Bilicinin Ekolojik Ayk İzi İleilişkisi:türkiye ve Sudanlı Öğrenciler Üzerine Bir Çalışma
389289Mehmet ÇınarÜniversite Öğrencilerinde Dini Motivasyon-Narsisizm İlişkisi
390243Mehmet Demir, Özcan Işık, Fikret AltanTürk Bankacılık Sektöründe Likidite Riskini Belirleyen Faktörler: Bir Panel Veri Uygulaması
391253Mehmet Demir, Sait Bardakçı, Yılmaz GünelÜniversite Personelinin Araç Kaskosu Yaptırmada Sigorta Şirketi Seçimini Etkileyen Faktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
392423Mehmet Denizdurduran, Murat SunkarKahramanmaraş Şehri ve Yakın Çevresinin Heyelan Duyarlılık Analizi
393136Ahmet Ulusoy, Mehmet ElaGlobal Finansal Krizin Sukuk Piyasasına Etkisi
394158Müslüm Polat, Mehmet Emin YaşarEkonomik Büyümenin Ülke Borsasına Etkisi Ülkeler Arası Kıyaslama
395227M.ertuğ YavuzGeorge Orwell’ın Düşünceleri
396799Mehmet Fatih SansarGöçer İle Şehirli: 19. Yüzyılda Çukurova Yörüklerinin Maraş Şehri İle İrtibatları Hakkında Bazı Tespitler
397811Mehmet KumruErken Çocukluk Dönemindeki Yaklaşımların Günümüz Eğitim Sistemine Yansımaları
398812Mehmet KumruErken Çocukluk Dönemi Çocuklarına Yönelik Yayınlanan Resimli Çocuk Kitaplarının Değişik Şiddet Türleri Açısından İncelenmesi
39961Mehmet Mansur GökcanKuşeyî’nin Nefsle Mücahede Anlayışı
400353Mehmet Marangoz, İlknur Akyıldız SarıbaşÖğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Ortamına İlişkin Görüşleri
401336Mehmet Nafi ArslanNevadir Kültüründe Nahivciler
402829Mehmet Nuri Gömleksiz, Şule ErdemEğitim Fakültesi Öğrencilerinin İngilizce Dil Öğreniminde Yaşadıkları Güçlüklere İlişkin Algıları
403831Mehmet Nuri Gömleksiz, Başak BilgiliBilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Görüş ve Tutumları
404792Mehmet Sarı“Vahdetname”Nin Bilinmeyen Bir Yazma Nüshası
405390Mehmet Şentürk, Fatih TıkmanÖğretmenlerin Suriyeli Öğrenciler Hakkındaki Görüşleri (Kilis Örneği)
406887Şemsettin Çiğdem, Mehmet SeyhanSosyal Bilimlerde Yayın İşbirliği Ağı: Web Of Scıence Turkiye İncelemesi
407149Mehmet Tayanç, Murat ToprakGöçebe Grupların Kent Gerçekliği İle Mücadele Biçimleri Üzerine Bir Araştırma: Siirt Örneği
408789Mehmet Tursun, Mehmet CihangirKobi’lerin Devlet Destekleri ve Teşviklerinden Yararlanma Düzeyleri ve Yararlanmama Nedenleri
409937Mehmet YılmazKentsel Alanda Sosyal Risk Analizi: Kavramsal Bir Çerçeve Denemesi
410886Nusret Göksu, Alaeddin Koska, Mehri Banu Erdem, Zeliha ÇakıroğluYenilik Yönetimi Uygulamalarının İnovasyon Kapasitesine Etkileri: Kahramanmaraş'ta Kobi’ler Üzerine Bir Araştırma
411850Yücel Öksüz, Melek Baba ÖztürkOkul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Görüşleri ve Yeterlik Algıları
412906Melek Tufan, Filiz Erden, E. Elhan Özus Reklamların Genç Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi
413932Melek Tufan, Filiz Erden, E. Elhan ÖzusDepresyon Sorununun Bayan Giyim Tercihlerine Etkisi Kayseri Örneği
414194Melis Yalçın, Ümit Akçakaya, Mustafa YalçınDönüşümcü Liderlik Özellikleriyle Güvenli ve Güvensiz Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
415275Mustafa Yalçın, Melis YalçınMarkalaşma Sürecinde Diyalogsal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Online Alışveriş Sitelerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz
416844Meltem Öztürk İşyeri Hekimlerinin Hukuksal Sorumluluğu
417855Merve AltınbaşOsmanlı Devleti’nde Çevre Hukukuna İlişkin Düzenleme ve Uygulamalar
418147Metin Demirci, Merve DenduşSon Beş Yılda Türkiye'de Yayımlanan Dil Bilim Çalışmaları
41920Merve ErtaşŞapinuvanın Dini Önemi
420491Merve Sefa DemirYaşlı Bireylerin Yaşlılık Algılarının Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
421503Merve TaşkınDönem Filmlerinin Kostüm Uygulamalarının Zaman ve Mekan Açısından Yapım Gerçekçiliğine Katkısı: ‘‘Devrim Arabaları’’ Filmi Örneği
422217Meryem Berrin BulutBenlik Saygısı, Dini Dünya Görüşleri ve Hayatın Amacının Ölüm Kaygısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
423396Murat Türk, Meryem Derya YeşiltaşÇalışanların İş Akış Deneyiminin (Optimal Performans Duygu Durumu) İş Stresi İle İlişkisinin İncelenmesi
424350Meşkure YılmazBağımsızlıktan Günümüze Kazakistan’da Demografik Yapının Değişim Süreci
425140Mesut Gün, İlhami Kaya2006-2015 ve 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programlarında (6-7-8. Sınıflar) Yer Verilen Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri Eğitiminin Kazanım Düzeyinde Karşılaştırılması
426911Metin Aksoy, Faruk Taşkın Avrupa Birliği’nde Göçün Avrupalılaşması
42757Taşkıner Ketenci, Metin TopuzAugustinus, Leibniz ve Kant: Kötülük Üzerine Bir Rapsodi
428317Mikail Aydemir, Yusuf Emrah YamanLise Matematik Ders Kitaplarının Diğer Disiplinlerle İlişkilendirme Açısından İncelenmesi
429392Mine Sungur, Hatice Çınar, M.kübra MüezzinoğluAkademik Ofislerin Algısal ve Mekansal Boyutta Kişiselleştirilmesi; S. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi
430846Miray TürkerMihail Osorgin’in “Özgür Taş Ustası” Romanında Söz Dizimi
431306Mualla AkçadağÖzel Günlerde Seçili Ürünlerin Satış Tutarlarındaki Değişikliklerin Pazarlama Sistemi Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Uygulama
432115Müge GöncüBüyülü Gerçekçiliğin Kıyısında Sevgili Arsız Ölümün Yüzyıllık Yalnızlıkla Buluşması
433784Müge ÖzkebapçıElektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama ve Hedonik Tüketim
434369Muhammed Fazıl BaşYeni Bir Popülizm Mi? Popülizmin Bugünkü Algılanma Biçimleri
435847M. Said Tuğcu, Simge Ünlü Kurt, Mustafa Cankut KurtSemih Kaplanoğlu’nun Manevi Gerçekçi Sineması
436782Muhammed Zincirli, Özgün ZincirliKolektif Yeterlik İnancına Dair Öğretmen Algılarının İncelenmesi
437813Özgün Zincirli, Muhammed ZincirliOkul Öncesi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Algısı
438316Muhammet Fatih Kılıçİbnü’l-Heysem’in Güzellik Tasavvuru: O, Estetik Fenomenolojinin Müjdecisi Sayılabilir Mi?
439483Muhammet Saygın, Sibel Özafşarlıoğlu Sakallı Girişimci Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi: Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Örneği
440348Muhammet Volkan ÖzkanSağlıklı Yaşamanın İmkânı: Ebû Zeyd El-Belhî'nin Mesâlihu’l-Ebdân Ve’l-Enfüs Eseri Çerçevesinde Bir İnceleme
441863Münteha BekiTanrı ve Sonsuzluk: Kavramsal Bir Çözümleme
442485Murat Demirci, Sezer Kalkıci, Yakup BaydarGünümüzde Sosyal Düzende Komşuluk İlişkilerinin Kırılımı ( Elazığ İli Örneği )
443232Murat KarabulutKahramanmaraş İkliminde Meydana Gelen Değişim ve Eğilimler
444362Servet Önal, Murat Mat, Sevim Ezgi EroğluTürkiye Hava Taşımacılığı İşletmelerinin Karlılıklarının Analizi: Türkiye ve Avrupa Sektör Karşılaştırması
445724Müslim Alanoğlu, Zülfü DemirtaşÖğretmenlerin Örgütsel Adalet ve İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişki
446425Müslüme Akyüz, Kubilay ÖzyerGüneş Doğudan Yükselir: Günümüz Örgütlerine Yol Gösterici Olarak Ahilik Teşkilatı
44748Mustafa Akmanİmâm Hüseyin’in Şehadeti ve Şehadet Matemlerinin Hatırlattığı Kutlu Doğum Proğramları
448108Mustafa AkmanEş'arîlerin Nedensellik Anlayışı Üzerinden Ehl-İ Hadis'in Vardığı Sonuçlar
449216Mustafa AlkanCem Sultan’ın Türkçe Divanı’nda Sıradışı Benzetme ve Hayaller
450493Mustafa Berkay Aydın'işsizliğe' İşsizlerin Perspektifinden Bakmak: 'işler Mi Beğenilmiyor' Veya Beklentiler Mi Farklı?
451853Simge Ünlü Kurt, Mustafa Cankut Kurt, M. Said TuğcuLiderlik İletişimi Bağlamında Söylem
452230Mustafa CıngıSosyal Medya Kampanyası: Bir Model Önerisi
453383Mustafa DoğanoğluAltın Çağ Miti ve Mekan Üretimi: Ankara Kent Kapıları
454262Mustafa Emin Gül, Talip TorunFirma Büyüklüğü ve Düşük Fiyat Anomalisinin Borsa İstanbul’da Portföy Performansına Etkisi
455378Mustafa Emin Gül, Veli AkelFiyat – Kazanç ve Piyasa Değeri – Defter Değeri Oranına Göre Oluşturulan Portföy Performanslarının Değerlendirilmesi
45610Mustafa KarabulutNecip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde İsim-İçerik İlişkisi
457187Mustafa KavrazKonser Salon Tasarımları
458188Mustafa KavrazRüzgar Kulelerinin Teknik ve Estetik Açıdan Değerlendirilmesi: İran’da Yezd Kenti Örneği
459770Mustafa KayaKant'ta Kalıcı Barışı Sağlamanın Bir Aracı Olarak Savaş
460864Seher Meral Çeviren, Mustafa Kıllıİşletme Bölümü Lisans Öğrencilerinin Bilgisayarlı Muhasebe Derslerindeki Başarı Düzeylerinin ve Derse Bakış Açılarının Karşılaştırılması
461156Mustafa ÖztürkMünşeât-I Nâbî'nin Dil ve Üslûp Özellikleri
46252Emine Münevver Akdağ, Mustafa Serdar Köksal, Ayşe BirhanlıThe Effect Of Explıcıt – Reflectıve Teachıng In Two Complementary Courses On Nature Of Scıence Understandıngs
463936Mustafa UğraşOkul Öncesi Öğretmenlerinin Stem Uygulamalarına Yönelik Görüşleri
464385Mustafa ÜnverdiKuran Açısından İyi Davranışın Tanımı
465762Mustafa Unverdi, Mustafa Unverdi, Mustafa Unverdi, Mustafa Unverdi, Mustafa Unverdiİlahi Vahyin Ahlaka Katkısı
466925Muzaffer Şükrü Fettahlıoğlu, Tamara FettahlıoğluÖgretim Elemanlarının Demokratik Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Üzerine Alan Araştırması
467726Müzeyyen Sevtap AytuğMüzelerin Ülke Ekonomisine ve Teknolojik Gelişmelere Katkısı
468904Nadir İlhanGaribname'de Bitki Adları ve Kavram Alanları
469857Nadire KantarcıoğluKobi Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algısının İş Performanslarına Etkisi : Mavi ve Beyaz Yakalı İşgören Karşılaştırması
470193Nalan Altayİzmir’de Göçün Yöresel Niteliği ve Hemşehrilik Kümelenmeleri
471111Fatih Arslan, Nazlı Memiş BaytimurAra Nesil’den Bir Ses: Mehmed Celâl’in Hikâyelerinde Aşkın Zarar Veren/saplantılı Halleri
472298Necati DemirSosyal Bilimler De Pozitif (Nesnel) Bilimler Gibi Genel-Geçer Yasalara Ulaşabilirler Mi?
473928Necati Şimşek, Hanife Candır Şimşek, Salih TellioğluBir Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Engelli Çocuklarda Atla Terapi
474833Necla DağAbdurrahim Karakoç’un Şiirlerinde Gelenekselden Moderne Kadın Profili
475103Necla Öztürk Dünyadaki Aile Kurma Amaçlı Beraberlik Türleri: Genel Bakış
476104Necla ÖztürkTürk Hukukunda Uluslararası Çocuk Kaçırmaya İlişkin Düzenlemeler
477330Necmettin TanDin ve Şiddet Üzerine Felsefi Bir Yaklaşım
478379Nejla Ecerkale, Özcan BayrakMeb Yayınları Türkçe 7. Sınıf Ders Kitabındaki Metinlerin Değerler Bağlamında İncelenmesi
479764Nergiz Karadaş 2000’li Yılların Popüler Türk Sinemasında İdeal Eş: “Kocan Kadar Konuş” Filmine Bourdieu’cü Bir Yaklaşım
480894Nergiz GündelKüresel Kültürün Türk Televizyonlarına Yansımaları: Yabancı Dizi Dramaların Yerel Uyarlamaları
481414Nermin Demet Kırteke, Tuğba KonukTürkiye’de İnovasyon ve Ekonomik Kalkınma
48280Nermin Zahide AydınKilis'teki Milli Mücadele'de Bir Kahraman:yüzbaşı Kamil Polat Bey
48319Habib Akdoğan, Neşegül Parlak, Muhlis Özdemirİşletmelerinin Finansal Performanslarının Topsis Yöntemi ve Moora Yöntemi İle Analizi: Bist Perakendecilik Sektörü Üzerine Bir Uygulama
484110Neşet TokuTarih Felsefesi Ekseninde Modernite ve Medeniyet
485293Serkan Ünsal, Neslihan Avar VayvayÖğretmen Adaylarının Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları İle E-Öğrenmeye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
486207Neslihan DoygunKent Halkının Çevre İle Etkileşiminde Açık ve Yeşil Alanların Önemi
487208Neslihan Doygun, Ayşenur İskenderKentsel Yeşil Alanlarda ve Kent Mobilyalarında Kullanımlardan Kaynaklanan Zararlar Üzerine Bir Araştırma
488404Nesrin Şevik, Mehmet GündoğduÇevirmen Adayı Öğrencilerin Çeviri Edinçlerinin Çeviri Uygulaması Bağlamında İncelenmesi
489462Nevin EnginRenk ve Estetik
490868Nihal AloğluSosyal Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması
491157 Nil Dirlik Myken Tholos Mezarının Tanımı ve Mimari Karşılığı
492879Nimet Pınar Özgüner GülhanYesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nin Kültürel Miras Yönetimi Açısından Bir Değerlendirmesi
493517Nimet TeğinYolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Toplumsal Çatışma
494518Nimet TeğinYolcu Nereye Gidiyorsun Romanında Aydınlar ve Toplum.
495407Nisa SeçilmişHavayolu Taşımacılığında Türkiye’nin Oecd İçerisindeki Yeri
496785Hatice Çetinkaya, Nisa Sevimİnternet Kullanımının Türkçeye Etkileri
497186Havva Tel, Nuran Güler, Hatice Tel Aydın, Semra KocataşAlzheimer Tanılı Hastanın Bakım Vericisi Olmak: Fenomonolojik Bir Çalışma
498105Nazan Güngör Karyağdı, Nurettin Koca, Yusuf AkpınarMuhasebe ve Vergi Bölümü Öğrencilerinin, Bölüme İlişkin Bakış Açıları ve Meslekteki Beklentileri Üzerindeki Stajın Etkisinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Ksü, Beü ve Adyü Örneği
499424Aynur Gülenç Birsen, Yasin Bilim, Nurettin KocaDestinasyon Yaşam Döngüsü Niçin ve Nasıl Değerlendirilmelidir?
500808Nurgün TopallıEkonomik Büyüme ve İhracat Arasındaki Panel Granger Nedensellik Yaklaşımı: Brıcs ve Türkiye Örneği
50154Nuri ÇiçekEdebiyat-Felsefe İlişkisi Bağlamında Jean Paul Sartre
502310Nurşah TurhanTrabzon Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar
503181Nurten Kımter“Sahip Olmak” Yerine “Emanet Bilmek”: Çevre Bilinci ve Doğayı Korumaya Kur’an Temelli Psikolojik Bir Yaklaşım
504182Nurten Öztanrıkulu ÖzelBilimsel Bilginin Kesinlik İddiasının Skeptik ve Felsefi Bir Eleştirisi
50569Ogün Çakır, Gülsen Aslantaş Arslanİlkokul Öğretmenlerinin Okuma-Yazma Eğitiminde Bitişik Eğik Yazı ve Dik Temel Harflerin Kullanımına İlişkin Görüşleri
506843Oğuzhan Yavuzİşletmelerin Sürdürülebilir Üretim Sürecinde Uyguladıkları Politikaların Sürdürülebilir Üretim Performansına Olan Etkisi
507169Ökkeş Yılmaz, Bülent Özİşletme Bölümü Öğrencilerinin Matematik Tutumu ve Matematik Başarısını Etkileyen Faktörler
508766Oktay Kızkapan, Oktay BektaşFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlar Hakkındaki Görüşleri
509261Oktay Bektaş, Mustafa AydemirMaddenin Tanecikli Yapısıyla İlgili Tezlerin Yapısal ve Niteliksel Açıdan İncelenmesi
510438Olena KarpenkoOsıp Turyanskıy’nın “Acı Eşiğinin Ötesinde” İsimli Poetik Öyküsünde Yazarın Figürü
511356Ömer Faruk DemirkolŞanlıurfa Serbest Muhasebeci ve Mali Müsavirler Odasına Bağlı Meslek Mensuplarının Ttk - Tms/tfrs - Bağımsız Denetçilik Algıları : Ampirik Bir Çalışma
512101Ömer Faruk ElaltuntaşTürk Destanlarında Hâkimiyet Anlayışı ve İl'in Önemi
51336Ömer Oğuzhan DostiYabancı Basında Atom Casusluğu Vakası
514900Gülay Budak, Ömer Okan Fettahlıoğlu, Zahide AkdoğanGen Örgüt Yapıları ve Toksit Liderlik Davranışları İlişkisine Yönelik Alan Araştırması
515897Gülay Budak, Omer Okan Fettahlıoğlu, Zahide AkdoğanDijital Detoks ve Sosyal Zeka Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Alan Araştırması
516238Önder BaltacıÇocuk Resimlerinin Psikopedagojik Analiz Sürecinde Uzmanın Rolü
517500Kemal Birdir, Onur Kızılcık, Ahmet ErdemKahramanmaraş İlinde Faaliyet Gösteren Otel İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerin Analizi: Tripadvisor. Com Örneği
518152Serpil Altınırmak, İlkay Badurlar, Mehmet Yıldırım, Orkun Şen, Çağlar Karamaşa, Onur LakeçTüketim ve Tasarruf Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
519223Osman KayabaşıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Polis Meslek Ahlakı Bütünlüğü: Adli Polis Müdürlüğü Polis Mensuplarının Algısı
520287Osman KayabaşıPolis Meslek Ahlakı Bütünlüğü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Bakış
521308Osman TürkÖmer Seyfettin’nin “Pembe İncilli Kaftan” Adlı Hikâyesinde Yer Alan Arapça Kelimeler Üzerinde Bir Sözlük Çalışması
522504Ozan UyanıkSuprematizm ve Afiş Etkileşimi
523201Özgenur Reyhan Kurtuldu, Barbaros Andiçİletişim Kuramları Kapsamında 15 Temmuz Kısa Filmlerinin Göstergebilimsel Analizi
5241Özkan KaracaAnadolu Evlerinin Tarihsel Gelişimi
525100Özlem GümüşerAli Reşat ve Ali Seydi'nin Resimli ve Haritalı Tarih-İ Osmanî Ders Kitabından Sultan Abdulhamit Dönemi'nin ve 31 Mart Vakasının Anlatımı
526220Özlem KaleEdebiyat - Sinema Uyarlamalarında Kurgusal Anlatım ve Gölgesizler
527450Güzin Sancar, Sihem Altın, Özlem Kanat, Ayşe Gizem Şahin, Yeliz Kındap Tepe Evlat Edinmeye Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
528815Özlem Tuna, Duygu KızıldağAynı Lideri Farklı Görmek: Sağlık Çalışanlarının Liderlik Tarzı Algısındaki Farklılıkları Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
529399Özlem Yaşar Uğurlu, Duygu KızıldağTeknoparkta Faaliyet Gösteren İşletmeler Açısından Teknopark Yönetim Sorunları Gaziantep Örneği
530311Gökhan Duman, Öznur PurtaşOkul Öncesi Eğitim Programı Hareket ve Bütünleştirilmiş Hareket Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
531255Pelin Mastar Özcan, Gül KayalıdereTürkiye’de İş ve Yatırım Ortamının Dünya İş Yapma Endeksine Göre Değerlendirilmesi
532284Elif Anbarpınar, Rabia DemirGüncel Sanatta Form Olarak Işık ve Gölge
533277Rahim Hasanov, Elşen AbdurahmanovSovyet Hakimiyetinin İlk Yıllarında Azebaycanın Şeki Kazasında Sosyal, Toplumsal ve Siyasi Durum.
534202Ramazan Işık, Abdullah AlakuşÇizgi/animasyon Filmlerde Yapılan Hıristiyanlık Propagandası: Max Maceraları 3 ve Aslan Kral I Filmleri Örneği
535116Ramazan Koca, Nurettin ÖzgenOrta Öğretim Coğrafya Ders Programında (2017) Mekân Okumaları ve Külterel Temalar
536235Ramazan TopdemirTürk Dili ve Edebiyatı Eğitiminde Teknolojinin Kullanımı
537830Lutfiye Özdemir, R.vedat SönmezÖrgüt Kültürünün Süreç İnovasyonu Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma
538300Ramazan Yirci, Nejmettin AydoğarÜniversite Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
539349Önder Can, Cüneyt Demir, Ramazan YirciLise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeyinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
540760Rauf Köse Artan Milliyetçiliğin Halk Bilimi Üzerindeki Etkileri
541269Recep DemirAlkış – Kargış Türü ve Türün Ustaları: “Dilenciler”
54253Reyhan ÇelikNikolay Gumilyov’un “Afrika Güncesi” Adlı Gezi Notlarında “Doğu” İmgesi
543375Reyhan Çelikİkinci Dünya Savaşı Yıllarında Rus Edebi Yaşamındaki Değişimler
544214Ruhan İri, Murat ToksarıAtıl Zamanlarını Sosyalleşme Üzerine Değerlendirmek İsteyen Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kafeterya Tercihlerini ve Algılamarını Etkileyen Faktörler Üzerine Ampirik Bir Araştırma
54575Rüstem MürseloğluAzerbaycan Tiyatrosunun Teşekkülünde M. F. Ahundov ve C. Cabbarlı Dramaturgiyasının Sentezi
546320S. Mustafa ÖnenTürkiye’de Kamu Yönetiminin Denetlenmesinde Reform
547204Sultan Selen Kula, Mutlu Pınar Demirci GülerSınıf Öğretmenlerinin İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi
548431Şaban Öztürk, Daha TaştanDevletçi Ekonomi-Liberal Ekonomi Karşılaştırması: Türkiye Örneği
549195Sabina AbidDede Korkut Destanında Basit Yapılı Belirli ve Belirsiz Özneli Cümleler
550307Sacide KoçMy Papa’s Waltz
55151Sadi Gedik, Lütfi AlıcıBaba Rahim Meşreb’in Elif-Nâmeleri
55282Şafak Kaypak, Armağan UçarÇocuk Haklarının Gerçekleşmesi Açısından Çocuk Dostu Kentler
55383Şafak Kaypak, Armağan UçarAntakya Kentinin Yemek Kültürüne Bakışı
554421Şafak Parlak Börü Esra Kararı Işığında Bir Hassas Denge Değerlendirmesi: Kişilik Hakkının Korunması Vs. Sanat Özgürlüğü
555225Safiye SariLisansüstü Öğrencilerin Sanatsal Farkındalıklarının Geliştirilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması
556226Safiye SariBir Kültür Mirası Olarak Erzurum Ehram Dokumalarının Güncel Giysi Tasarımları Üzerine Bir Model Önerisi
55786Neşe Uygun, Sakine HakkoymazKüreselleşmenin Dile Yansıması: Plaza Dili
55878Samet ZenginoğluAvrupa’nın “Medeni” Vs. “Barbar” Algı ve İnşasını Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe Karakteri Üzerinden Okumak
55988Samet Zenginoğluİngiltere’nin Avrupa Birliği’nden Ayrılma Kararının Taraflar Ekseninde Değerlendirilmesi
560881Ali Yıldırım, Kürşad Emrah Yıldırım, Sami ÖzcanBelediye Hizmet Kalitesinin Kalite Fonksiyon Göçerimi Tekniği İle Analiz Edilmesi
561882İbrahim Orkun Oral, Sami ÖzcanDöviz Kuru ve Petrol Fiyatlarının Bist100 Endeksi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
56232Sami Zariç, Haydar AlbayrakHalkla İlişkilerde Lobicilik Faaliyetlerinin Yeri
563797Sebahattin DeveciogluSürdürülebilir Kalkınmada Sporun Ekonomik Katkısı
564263Seçil Eda Kartal, Sultan Başak DemirYetişkinlerin Matematiğe Yönelik Görüşleri
565386Seçil Tümen AkyıldızFırat Üniversitesi Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Eğitimine Yönelik Tutumları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki
566387Seçil Tümen AkyıldızFırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun Sabit Hazırlık Programından Modüler Sisteme Geçiş Sürecine İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri
567763Nuriye Güreş, Seda Arslan, Damla Çınaroğlu, Elif Gülşen YıldızÇocuklu Yolcuların Havacılık İşletmelerinden Beklentilerinin Araştırılması
568842Seda Ekmen ÖzçelikÇin’in Küresel Değer Zinciri’ne Katılımı ve Bunun Belirleyicileri
569755Seda TaşGoing Beyond The Paratextual Presence: Translators’ Different Roles İn The Target Texts
570803Sedat BayChild Abuse And İts Results İn Five Kinds Of Silence By Shelagh Stephenson
5714Sedat Cereci, Şükrü BezirciRol Of Medıa On Understandıng Of Qualıty Musıc: Televısıon Factor
572835Sedat Coşkun, Mahmut YardımcıoğluHavacılıkta Yer Hizmetlerinde Katma Değer Vergisi İstisnasının Kapsamı ve Muhasebeleştirilmesi
57339Seferbor19@gmail.comNesîmî Divânında Geçen Ayetler ve Hurufilik Bağlamında Değerlendirmesi
574175Seher AtmacaKahramanmaraşlı Kalem Şairlerin Atışma Örnekleri
575145ÖğretmenÇocuk ve Gençlik Edebiyatından Ne Anlıyoruz? Gençlik Okuyor Mu? Okumak Nedir?
576146Seher KeçetürkerNemelazımcılık Yaptıklarımızdan Çok Yapmadıklarımızdan Sorumluyuz
577363Gülriz Germen, Şehrinaz GündüzOsmanlı Devleti’nin Batılılaşma Sürecinde Klarnetin Konumu
578856Selcen AltınbaşSiyasi Parti Tipolojilerinde Parti Disiplininin Yeri
579364Selcen Kök, Kifayet Kübra ŞerbetçioğluYarım Kalan Çocukluk: Kilis Örneğinde Çocuk Gelinler
58018Ayşe Kır, Selin CoşkunManisa İlindeki Muhasebe Meslek Mensuplarının Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Algısı Üzerine Bir Araştırma
581251Semra ÇevikSosyalleşme Aracı Olarak Cep Şak İmgeler, Sanat Eğitimi ve Kültürel Bellek
582117Serap Erçin KoçerKula’da Resimli Bir Ev Örneği: Külkömür Evi
583458Serdal IşıktaşAile İçi İletişimin Zayıflamasında Kitle İletişim Araçlarının Etkisinin İncelenmesi
584461Serdal IşıktaşHalkla İlişkiler Uygulamalarının, Sağlık Personeli ve Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
585757Serdar Yavuz, Serdar Bulut18. Yüzyılda Anadolu’da İstinsah Edilen Müstensih Derviş Mustafa Şâh-Nâme Çevirisinde Yer Alan Deyimler, Atasözleri ve Kalıp Sözler
586924Serdar BulutEspiye (Giresun) İlçesi Meskun Köy Adlarının Analizi
587472Şerife Kalaycı, Hüsnü Ezber BodurDürzîlerde Sosyal Yaşam
588910Şerife Kalaycı“A Class Wıth Ups And Downs! Investıgatıng The Reasons For Wıllıngness To Communıcate In An Esp Course”
589927Serkan Biçer, Gizem ÇıtakSosyal Medya Bağlamında Yurttaş Gazeteciliği ve Haber Yapım Süreci: Twıtter “140 Journos” Örneği
590351Serkan GüvercinSürdürülebilir Lojistik İçin Yeşil Lojistiğin Önemi, Dünya ve Türkiye’deki Uygulama Örnekleri
591451Yıldırım Beyazıt Önal, Serkan ŞahinTürkiye'de Bireysel Emeklilik Fonlarının Sermaye Piyasasının Gelişimi Üzerine Etkisi
592506İlhan Ege, Serkan ŞahinTürkiye'de Finansal Serbestleşme, Ticari Dışa Açıklık ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar
593361Serkan Ünsal, Fahrettin Korkmaz, Mikail Aydemir Matematik Öğreniminde Sosyal Değişkenler
594365Serkan ÜnsalFelsefe Öğretiminde Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması
595849Serpil Bardakçı TosunAlanya’ya Yerleşen Suriyelilerin Toplumda Görünürlülüğü ve Kabulü
596360M.mustafa Kısakürek, Seval Elden ÜrgüpTms-2 Stoklar Standardı İle Vergi Usul Kanunu’nun Maliyet Açısından İlişkisinin Karşılaştırılması ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
59792Seval PerkTunceli ( Ovacık )’ta Tuzun Farklı Kullanım Alanları
598908Oğuzhan Çolakkadıoğlu, Sevda DolapçıoğluRehberlik Çerçeve Programlarının Beceri Boyutlarında İncelenmesi;beceri Temelli Öğretim
599446Niyazi Can, Sevim SivikSınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Mizah Kullanımına İlişkin Tutumları İle Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
600732Sevinç KorkmazSağlıkta Yeni Bilinç: Nefes Alma Disiplini
601173Sevinc QasımovaXx Yüzyılın Başlarında Azerbaycanda Bolşevik Hareketine Yeni Bakış: Sovyet ve Çağdaş Dönemde Problemin İncelenmesi
602405Seyit TaşerKâtip Çelebi’nin Sosyal Bilimlere Katkıları
603162Bayram İlter, Şeyma GülBelediye Hizmetlerinde Sosyal Politika Geliştirmede Yeni Bir Alan:gönüllü Katılım - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği
604215Sezai KorkmazErol Güngör’de Ahlak Anlayışı: Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım
605737Sibel Işık Mercan, Berrin Özden, Atilla Özdemir, Perihan ÖzpınarSinop Bilim ve Sanat Merkezine Devam Eden Özel Yetenekli Çocukların Mutluluk Kavramına İlişkin Metaforik Algılarında Doğal Coğrafi Faktörlerin Yansımaları
606415Sibel KuruşcuoğluPostmodernizm ve Sanatta Yapı Olarak İroni Kavramı
607247Birsel Aybek, Sıddık Doğruluk, Yalçın Mutluay, Ayşe Rabia Başaran Ugur, Seda BaysalMeslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Yeterliliklerine İlişkin Akademisyen Görüşleri
608248Birsel Aybek, Sıddık Doğruluk, Yalçın Mutluay, Ayşe Rabia Başaran Ugur, Seda BaysalMeslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Algoritma Dersine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
609254Sıddık Ünalan Hz. Muhammed’in Cahiliye Arapları Üzerindeki Eğitim ve Öğretim Metodu
610854Simge Ünlü Kurt, Mustafa Cankut Kurt, M. Said TuğcuHalkla İlişkiler Çerçevesinden Kurumsal Yönetişim
611480Sinan PaksoyAnadolu'da Klasik ve Hellenistik Dönemlerde Savunma Mimarisinde "geländemauer" Planlı Kent Surları (Topografik Müstahkem Mevki Surları)
612874Sinan Tankut GülhanTürkiye’nin Güneydoğusunda Kentsel Kümelenmenin Sosyolojik Tahlili: Gaziantep Örneği
61374Sinan Yanar, Hasan KayaOrtaokul 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersine Yönelik Akademik Başarı Testi Geliştirme Çalışması
614125Sinan Yanar, Hasan Kaya6. Sınıf Işık ve Ses Konusuna Yönelik Akademik Başarı Testi Geliştirme Çalışması
615203Nikolin Agallija, Sinan YazıcıSanayi – Endüstriyel Toplumda Çalışma Etiği Değerlerinin Analizi: Sakarya Üniversitesi Öğrencileri
616118Şinasi SönmezFransız Meclisinde Lozan Barış Antlaşması Kanununun Kabul Edilmesi
617723Sinem Canol, Pelin VardarlıerÖzel Hastanelerde Çalışan Sağlık Personelinin Kurumlarında Uygulanmakta Olan Performans Değerlendirme Sistemlerine Duydukları Memnuniyet ve Bir Örnek Uygulama
618735Songül BarotcuAureus Codex’indeki İsa Mucizelerinin İncil Işığında Değerlendirilmesi
619138Songül Kuru, Emel GürElazığ Yöresi Geleneksel Giyim Kültüründe Erkek Yelekleri
620505Suat Okay, Abdullah YıldırmazHedef Maliyetleme İle Geleneksel Maliyet Yöntemlerinin Günümüz İşletmelerinde Karşılaştırılması
621154Şükran AkpınarFilm Bu Sinemada, Oyuncakları Çıkışta Sağdaki Dükkanda…. : Animasyon Filmlerin Pazarlanma Mantığı, Çocukların Tüketim Algısı Üzerindeki Etkileri ve Yaratılan Sanal Kahramanlık Dünyası
622205Şule ArslanTürk Hukukunda Suçluların İadesi
623124Mehmet Akif Kara, Şule KayışEnerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik Analizi; Türkiye Örneği
624920Şule Kırkık, Selin CoşkunTms-12 Gelir Vergisi Standardı ve Tms-2 Stoklar Standardı Çerçevesinde Normal Maliyet Yönteminin Ertelenmiş Vergiye Etkisi: Bir Uygulama
625921Şule Kırkık, Sedat CoşkunTms-12 Gelir Vergisi Standardına Göre Vergilendirilebilir Geçici Farkların Muhasebeleştirilmesi: Faiz Gelirlerine Bir Örnek
62627Süleyman İrginKültür Algısı Bağlamında Çağdaş, Modern ve Postmodern Sanat
627765Sultan ArslankayaBir Devlet Adamı Olarak İsmet İnönü’nün Çok Partili Hayata Geçiş Sürecindeki Tavrı ve Düşüncesi
628256Salih Yeşil, İbrahim Fırat, Sümeyra CeyhanDönüşümcü Liderlik Özellikleri İle Yenilikçi Çalışma (İş) Davranışları İlişkisi
629128Sümeyye Aydın Gürler, Oktay BaykaraOrtaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersinde Dereceli Puanlama Anahtarı (Dpa) Kullanımı ve Akran Değerlendirmesi
630454Süreyya Ece, Emre BaşcıKobi’lerde Yönetim Sorunları: Kobi Yöneticileri İle Yapılan Nicel Bir Araştırma
631786Tahir ÇelikbağKlasik Osmanlı Resim Sanatında Nakkaş Osman’ın Önemi
632861Tahir ÇelikbağOsmanlı Yazmalarında Dini Konular
633409Talip Torun, Mustafa Emin GülBorsa İstanbul Katılım Endeksinde Yer Alan Firmalardan Oluşan Portföyün Karşılaştırmalı Analizi
634132Tamer Kavuran, Ali ÇetinkayaKurumsal Kimlik Oluşturma Bağlamında Logo ve Amblemlerde Mesajların Gizlenerek Sunumu: Stratejik Dönem Örneği
635753Taner SığındıMarka Bağıntısı Kültürel Boyutlardan Nasıl Etkilenir?
636153Temel Alper KarslıPsikolojik Travma İle Baş Etmede Psikososyal Yöntemler
637178Temel Alper KarslıRuhsal Bozukluk Geliştirme Eğilimindeki Gençler İçin Okul Ortamında Destekleyici ve Önleyici Psikososyal Rehabilitasyon ve Danışmanlık Programları Geliştirilmesi
638809Tsvetelina TsvetkovaThe Theocratic State Of Imam Shamil (1834–1859): From Confrontation To Unification
639249Özel Sebetçi, Tuğba KavluSürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilgi Sistemlerinin Kullanımı
640377Özel Sebetci, Tuğba Kavlu, Aslıhan Topal, Gizem Gürel Dönükİşletme ve İktisat Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Uygulamalarını Kullanımına Yönelik Algılarının Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde İncelenmesi
641168Fatma Kübra Astam, Tuğçe Esin PınarbaşıMedya - Toplum İlişkisi Çerçevesinde Kadın Programlarının İncelenmesi: ‘’ Irmak Kupal Örneğinde Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı ’’
642339Tuğçe ÖzdoğanFen Bilimleri Öğretmenlerinin Çevre Eğitimine Yönelik Görüşleri
643478Tuğçe YılmazAranmanoth ve La Torre Vigía'da Fantastik Atmosfer
644338Tuğrul Gökmen Şahin, Özcan BayrakDeyimlerin Drama Yöntemiyle Öğretilmesi
645326Tuncay Yavuz Özdemir, Aslı YıldızPozitif Algı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
646343Tuncay Yavuz Özdemir, Mustafa OrhanÖğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Görüşlerinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
647228Turgay Münyas, Selçuk YıldızKitle Fonlaması Uluslararası ve Türkiye Uygulamaları
648502Uğur TatlısumakOsmanlı’dan Günümüze Emperyalizmin Kıskacında Katar-Türkiye İlişkileri ve Uluslararası Sistemin Yeniden Dizaynı
649434Uğurcan Ayik, Sedat AvcıDönüşen İstanbul’da Sanayisizleşmenin Coğrafi Görünümde Yarattığı Değişiklikler
650439Ülkü Mazman İtik, Said Alpagut ŞenelAdli Muhasebecilik Mesleği ve Türkiye Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme
651827Məmmədov FərruxXx Əsrdə Sovet İdeologiyasının Azərbaycan, Qazax Və Qırğız Nəsrinə Təsiri (İsmayıl Şıxlının “Ölən Dünyam”, Əbdücəmil Nurpeisovun “Qan Və Tər”, Çingiz Aytmatovun “Qiyamət” Romanları Əsasında)
652825Ulkər YusifovaAnadolu Və Azərbaycan Masallarında Dərviş Obrazı
653907Müslüm Polat, Ümit AktekinBireysel Yatırım Araçlarından Faiz Oranının Döviz Kuruna Etkisi: Hdı Ülkelerine Yönelik Bir İnceleme
65424Ümran Erkoyuncu, Halit Buluthan ÇetintaşSağlık İletişiminde Sosyal Medyanın Rolü: Sağlık Kampanyaları Üzerine Bir Değerlendirme
65571Ünal BüyükCengiz Aytmatov’un Beyaz Gemi’sinde Geçen Mitolojik Unsurlar
656395Ünal KalaycıOnomastik Açıdan Beyrut’ta Türkçe Tabelalar
657397Ünal KalaycıKutadgu Bilig ve Şairlerle Münasebet
658127Berat Çiçek, Vedat AlmalıE-Devlet Uygulamalarının Lider Üye Etkileşimi Üzerindeki Etkisi
65926Vedi AşkaroğluSessiz Ev: Karşıt Dünyalar
660135Veli UrhanToplumsal Değişme Sürecinde Kişilik ve Ahlaksal Değerler
661759Veysel YılmazYeni Ekonomik Düzen: Yeşil Büyüme
662914Veysel YılmazDünyanın Efendileri ve Brııcs
663807Bedrettin Varol, Yahya AktuEngelli Kentler, Engelli Dostu Kentler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
664788Yakup YıldızBergsoncu Felsefenin Necip Fazıl 'ın Eserlerine Yansıması
665112Yaşar BedirhanSovyetler Zamanında Geleneksel ve Dini Hayatın Korunmasında Orta Asyalı Müslüman Kadının Rolü
666752Yaşar DaşkıranBağlamın Anlama Etkisi
66798Yavuz DemirtaşTürk Mûsikîsi Makamları’nın İnsanlar Üzerindeki Etkileri
668355Handan Haykır, Yavuz HaykırKondüktör Mektebinden Teknik Okula, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Nâfıa Vekâleti’ne Bağlı Tekniker ve Mühendislik Okulu
669931Yavuz Haykır, Handan HaykırDemokrat Parti İktidarının İlk Yıllarında Türkçü Bir Yayın: Orkun Dergisi (1950-1952)
67079Yeliz Şirin, Enver DöşyılmazÜniversiteli Sporcu Öğrencileri Spor Branşına Yönelten Unsurlar ve Beklentileri
671296Yeşim AydoğanBedri Rahmi Eyüboğlu’nun Çalışmalarında Kültür Mirası
672367Yeşim Aytop, Cuma AkbayMaraş Biberi Üreticilerinin Üretim ve Pazarlama Sorunları
673368Yeşim Aytop, Cuma AkbayBaharatlık Kırmızı Biber Üreticilerin Aflatoksin Bilinç Düzeyinin ve Aldıkları Önlemlerin Belirlenmesi: Maraş Biberi Örneği
674837İ. Ethem Taş, Yeter Çiçek, Melike KayıralKüreselleşen Dünyada Politika Transferi ve İdari Reform: Türkiye ve Malezya Karşılaştırması
675114Yılmaz BüktelGabarili Beton Köprüler
676242Salih Yeşil, Yüksel MaviBilgi Paylaşımı, Performans ve Yenilikçi Davranış İlişkisi Üzerine Bir Alan Araştırması
677400Zeynep Hatunoğlu, Yusuf AkpınarBir Üretim İşletmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemiyle Maliyet Analizi
678333Yusuf Emrah Yaman, Mikail Aydemirİstasyon Tekniğiyle Noktalama İşaretlerinin Öğretimi Konusundaki Öğrenci Görüşleri
679878Yusuf Emrah Yaman, Mikail AydemirAktif Öğrenmenin Genel Açıdan Değerlendirilmesi
68043Yusuf İpek, Ayşegül PalazTürkçe Dersinde Kullanılan Materyallerin Türkçe Öğretimi Üzerine Etkisi
681804Tuncay Ardıç, Yusuf İslam Bolat, Kasım SezginÖğretmen Adaylarının Mobil İhmalkarlık Davranışlarının İncelenmesi
682922Yusuf Kaya, Mustafa Tuncay ÖzdemirGirişimcilik Eğitiminin Ön Lisans Öğrencileri Üzerindeki Etkileri:buldan Myo Örneği
683777Zafer Çambay, Ülkü ÖzbeySağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Hıv/aıds Konusunda Bilgi Düzeylerinin Saptanması
684722Zehra Nuray Nişancı, Emine Özge KaplanY Kuşağının Otantik ve Bütünleştirici Liderlik Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
685870Zeki YakaHelal Kazanç Kapsamında Mesleklerin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
686474Zerrin Dürrü, Gökhan KonatEnflasyon, Gelir ve Sağlık Harcamaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Yeni Sanayileşmekte Olan Ülkeler (Nıcs) Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
687742Zerrin Dürrü, Sıddık DoğrulukMeslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
688294Zeynep Dilek Alptekin Ali Berat Alptekin’in Hayvan Masalları Adlı Eserinin Değerler Açısından İncelenmesi
689873Zeynep Erdal Öztopanlar"hizmetçiler" Neden Rol Yaparlar?
690427Zeynep Hatunoğlu, Cebrail İspirYükseköğretim Kurumlarında İç Denetim Sisteminin İşleyişi ve Etkinliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
691337Zeynep Müjde SakarTürkiye’de Tarımda Mevsimlik Çalışan Kadın İşçilerin Yaşam Koşulları ve Ekonomik Politikalar Üzerindeki Etkileri
692241Zhuldyz KanapiyanovaPutin Rusya’sının Güvenlik Politikaları
693802Zuhal Dağİrade ve Beyan Teorileri Perspektifinden Mecelle
69431Zuhal Gülerİnternette Yaşlılık ve Ölüm Temsili
695266Zümrüt Hatice Şekkeli, İsmail BakanLojistik Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Kahramanmaraş İlinde Bir Alan Çalışması
696345İsmail Bakan, Zümrüt Hatice ŞekkeliÜçüncü Parti Lojistik (3Pl) Firmaları İle Hizmet Sundukları İşletmeler Arasındaki İletişim, İşbirliği ve Bilgi Paylaşımının Lojistik Performans Üzerine Etkisi: Kahramanmaraş İlinde Bir Alan Çalışması