asoscongress
Fırat Üniversitesi Logo
Fırat Üniversitesi Logo
Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler


PDF Versiyon:
Saygın Bilim İnsanları;
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu kabul edilen bildiri listesi aşağıdaki gibidir.
Sempozyuma toplamda 2029 bildiri/sergi/poster müracaatı olmuştur. 1643 bildiri/sergi/poster ise hakemler tarafından sunulabilir bulunmuş ve kabul almıştır.
Sempozyuma gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.
Kabul edilen bildiriler ile ilgili bilgiler (Yazar Sıralaması, Bildiri Adı) sorumlu yazarın beyanına göre düzenlenmiştir.
Sempozyumda görüşmek dileğiyle...
Düzenleme Kurulu

Tümü

Sıra No Başvuru ID Yazar İsmi Bildiri İsmi
11608Ali Cin Musa Hornasi (Musa Horanî)’nin Tarih-İ Ermenistan Adlı Eseri
2588A. Beril TuğrulÜçlü Enerji Açmazı (Paradoksal Enerji Üçlemesi) ve Sosyal Yansımaları
31684Abdilcelil KoçTürkiye'de En Büyük 1000 Sanayi Firmasında Toplam Katma Değer İçinde Emek ve Sermaye Gelirlerinin Politik İktisat Bağlamında Analizi (1982-2015)
41711Abdilcelil KoçTürkiye’de Neo-Liberal Dönemde Sendika Üyeliği İle Ücretler Arasındaki İlişkinin Analizi (1982-2015)
5401Abdulaziz KardaşXx. Yüzyılın Başında Bitlis’te Bir Aşiret Reisi: Hacı Musa Bey
61597Abdulbaki KınsünGünümüz Siyasetinde C. Schmitt’in “Siyasal Kavramı” ve Alternatif Çözüm Arayışları
7343Abdulhamit Eş, Cihan Çobanoğlu, Hakan Tahiri Mutlu, Bülent OrduFinansal Firma Performanslarının Farklı Ağırlıklı Topsis Yöntemiyle Karşılaştırılması: Demir Çelik Sektöründe Bir Uygulama
81495Abdulhamit Eş, Gülriz Hande YılmazMetal Üretim Sektöründe Tedarikçi Seçimi İçin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama
91853Abdulkadir Dağlı, Birol AkgülProje Tabanlı Yerel Kalkınma Çalışmalarında Proje Alanında İnceleme, Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
10706Abdulkadir GülSon Dönem Osmanlı Taşrasında İç Göç Olgusu (Kemah Kazası Örneği)
11707Abdulkadir GülOsmanlı Bürokrasisindeki Gayrimüslim Memurların Dil Öğrenme Düzeyleri
12264Abdulkadir Sağlam, Numan Saylık, Rıdvan TurunçAday Öğretmenlerin Adaylık Sürecindeki Mesleki Uygulamalara İlişkin Görüşleri
13390Abdulkerim BingölKur’an’ın Hiyerarşik Toplumsal Yapıya Yaklaşımı
14138Abdulkerim DiktaşBir Kültürel Miras Ögesi Olarak Ayasofya'nın Cami Kimliğiyle Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılması
15155Abdulkerim Diktaş, Ali Çağlar Deniz, Merve BalcıoğluUşak’ta Yaşayan Roman Öğrencilerin Eğitim Sürecinden Beklentileri
161635Abdullah Çevik, Akif KöseÖğretmenlerin Okul Kültürü Algıları İle Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelemesi
171404Abdullah CeylanGümrük Vergisi İle Vuk Kapsamındaki Vergilerinin Usul Açısından Değerlendirilmesi
18777Abdullah Coşkun, Hakan Tahiri MutluOrtaokul Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Algılarının Resim Çizme Tekniğiyle Araştırılması
19792Abdullah Coşkun, Hakan Tahiri MutluHazırlık Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumları
20159Abdullah Faruk Kılıç, Nuri DoğanMadde Ağırlıklandırmasının Testin Yapı Geçerliğine Etkisi
21107Abdullah Muaz Güven, Necati ŞahinKütüphanelerde Kullanılan Dewey Onlu Sınıflandırma Sisteminin İslami İlimler Tasnifi Açısından Değerlendirilmesi - İsam Kütüphanesi-Neü İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Örneği
22183Abdullah Oğrak, Okan Karakaş Aile İşletmelerinde Yönetim Sorunları: Van İlinde Bir Araştırma
231560İrfan Ertuğrul, Abdullah Özçil, Tayfun Öztaş, Gözde SarıÇıkarımsal İstatistiki Yöntemlerle Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Hayatı Beklentilerinin Karşılaştırılması
241996Abdullah ŞengönülTürkiye’de 4. Nesil Savaş Konseptinin Terör Olayları Üzerinden Yansımalarının Medya Organları Üzerinde Değerlendirmesi
25441Abdullahi Ahmed Adam, Zührem ErgünÜniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medya Reklamlarının Etkisi
26442Abdullahi Ahmed Adam, Zührem ErgünDetermınants Of Purchase Intensıons For Luxury Brands
27549Abdumalik TuychibaevFetvalar Işığında Semerkant (Xı. Yüzyıl)
281129Abdumurad TilavovAli Şiir Nevai’yi Nasıl Öğretmeliyiz?
291625Abdunnur YıldızSosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Anlayışında Meydana Gelen Değişiklikler Bağlamında Abd ve Türkiye’deki Sağlık Reformlarının Karşılaştırılması (2005-2015)
30653Abdurrahman Ekinci, Serdar BozanGöreve Başladıkları İlk Yıllarda Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
3111Abubakar Muhammad YahayaÖzgürlük Ya Da Baskı: Nijerya Sinemasında Kadının Yeniden Sunumu
32913Açelya Betül Gönüllüİllüstrasyondan İlhamla Şiir Yazmak
33161Adem Sağır, Zeynep AktaşBir Korku Kültürü Sosyolojisi Denemesi: Korkular, Riskler ve Yabancılar
34162Adem Sağır, Hülya Demirağ Din ve Gelenek Bağlamında Kadın ve Kadınlık Tartışmaları : Diyanet Hutbeleri Örneği (2006-2016)
35738Adil ÇorukAkademik Teşvik Uygulamasının Herzberg’in Çift Faktör Motivasyon Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
36440Adnan Adıgüzel Xıı. Yüzyıl Sonlarında Eyyubîler-Muvahhidler Devleti İlişkileri
371636Adnan OktayKanıtlanma Çabasında Bir Lisan; Türkçe
38801Adnan Veysel Ertemel, Doğukan ÇudinAkıllı Telefon Kullanıcılarının Ücretli Uygulama Satın Alma Niyetini Etkileyen Etkenler
3973Afif Ataman1960'lar Türk Sineması'nın Ulusallaşma Çabaları
402026Bekir Kayabaşı, Ahmet AkkayaYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Dil Öğretimi Sorunu Üzerine
411953Ahmet Ali ÇanakcıErgenlik/gençlik Dönemi Din Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
42641Ahmet Ali UganTürkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kadınların Temsiliyet Oranı ve Siyasi Partilerdeki Yeri
43713Ahmet Balcı, Yusuf UyarTürkiye’de Hazırlanan Okuma Alışkanlığı Konulu Lisansüstü Tezlerin Yöntem ve Sonuçlarının Değerlendrilmesi
441997Ahmet Cahid Hakseverİlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Tasavvuf ve Tarikat Algısı: Ankara ve Hitit Üniversitesi Örneği
45891Nesrin Sis, Ahmet Cihan BulunduHüseyin Nihal Atsız’ın “Türk Ülküsü” Adlı Eserinde Söz Varlığı -Derlem Temelli Bir Uygulama-
461709Ahmet EdiÇanakkale Savaşlarında İtilaf Devletlerinin ve Türk Askerlerinin Kullandıkları Askeri Teknolojiye Karşılaştırmalı Bir Bakış
4767Ahmet Ender UysalSelfie (Özçekim) Olgusunun Narsisizm Üzerinden Mcluhan ve Meyrowitz’e Dayalı İncelemesi
481609A. Erhan BakırcıTrafik Kazalarında Sürücü Yeterlilikleri Belgelenmesinde Prosedürel Bakış
49509Ahmet Evis, Mustafa KaradenizPostmodern Dil Felsefesinin Edebiyat Kuramındaki Yansımaları, Çok Dillilik ve Kültürlülük: Fındık Sekiz Örneği
501505Ahmet GüzelKadınların Siyasete Etkisi Bağlamında Hayzüran Örneği
51467Ahmet İhsan Aytek, Ayla Sevim ErolAntik Anadolu Kafataslarında Şekil Varyasyonları: Geometrik Morfometrik İnceleme
52468Ahmet İhsan AytekAnadolu Doğa Tarihi Müzeciliği ve Fosiller
53323Ahmet İlyas, Ebru Gül ÇobanAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Tarihsel Serüveni
541627Ahmet Kazım ÜrünHz. Peygamberin Şiire ve Şairlere Bakışı
551036Ahmet KılınçTürkiye’nin Avrupa Birliği Yolunda Yabancı Dil Eğitiminde Ki Konumu
56446Ahmet KoçyiğitDeğişen Reklam, Geleneksel Reklamcılıktan Dijital Reklamcılığa Geçiş
57900Ahmet Şahin, Aydın Özdemir, Mert ÖzgünerBankacılık Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Bankacılık Eğitimine Yönelik Beceri Gelişim Algısı
5830Ahmet Şenol OkMax Weber’de Otorite ve Meşruiyet Tipolojisi
591535Sühal Şemsit, Ahmet Uçar, İsmail BaşaranAvrupa Birliği Politikaları Bağlamında Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Yer Alan Sürdürülebilir Kent Önceliklerinin Değerlendirilmesi
601460Ahmet ÜnalHalkla İlişkiler Faaliyetleri Açısından Üniversite Web Siteleri
61247Ahmet UsluSon Dönem Türk Öykücülüğünde Mekân Algısı
62796Ahmet UyarNebevi Merhametin İbadetlerdeki İzdüşümleri
632039Ahmet YılmazDemokrasi Değeri Bağlamında Aytül Akal’ın Süper Gazeteciler Romanlarının Çözümlenmesi
641837Ahmet Yılmaz Albayrak, Necati Yılmaz, Recep İmamoğluSpor ve Oyun: Gümüşhane Köy Seyirlik Oyunları
651564Ahmet Zeki GüvenTürkçe Derslerinde Değer Aktarımında Deyimlerin Kullanımı
661943Ahmet Zeki GüvenTürkçe Öğretmeni Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
671105Akbota AbıyrYunus Emre ve Magjan Jumabayev’in Eserlerinde Hermeneutik Bağlantı
681569Akif Akto, Semra AktoOkul Öncesi’nde Din Eğitimi
69854Akif AltınbıçakAnamur İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi
70376Akif ArslanYolsuzluk ve Hukuksuzluk Algısı Oluşturulmasına Yönelik Bir Söylem Çözümlemesi
71263Akif KöseAday Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Alınan Eğitimlerin Öğretmenlik Uygulamalarına Katkısına İlişkin Aday Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi*
721119Akil Fikret TosunAlmanya'da Yaşayan Türk Yönetmenlerin Filmlerinde Göçmen Olgusu
73455Emin Akın, Akın AyKüresel Markaların Yerel Kültürlerin Dönüşümdeki Etkisi
74457Akın Ay, Uğur Dağtekin, Emin AkınYerel Medya Çalışanlarının Sektör Sorunlarına Bakışı:merzifon Örneği
75693Alev Dilek AydınFinans Alanında Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı ve Finansal Analizlerde Sağladığı Avantajlar
76603Alev DuranMacar Türkolog Ármin Vámbéry ve Türkoloji
771830Ali AkdoğanDinin Anlaşılmasında Sosyal Bilimlerin Yeri, Önemi ve Gücü
781492Ali Altınbay, Eyyüp GövBeyaz Yakalıların İşlediği Suçların Muhasebe Perspektifi Açısından Tespiti: Adli Muhasebe
791509Ali AltınbaySürdürülebilir Kalkınma Odaklı Çevre Muhasebesi
801898Ali Arıcı, İbrahim Alkara, Tufan Yaylaİkna Teorileri Çerçevesinde Yapı Reklamlarına Yönelik Söylem Analizi
811901Ali Arıcı, Tufan Yayla, İbrahim AlkaraHızın Toplumsal Rolü Üzerine Bir Tartışma: Hız Toplumu Modern Toplum Yaratır Mı?
8292Ali Aslan TopçuoğluOsmanlıda Alanyalı Fâkih ve Devlet Adamı: Minkârîzâde Yahyâ Efendi(1609-1678)
831125Ali BalkanYükseköğretim Yönetişiminde Öğrenci Konseylerinin Rolü
841485Ali Bayer, Duran Ali YıldırımEşlerarası Şiddet ve Din: Şiddetin Önlenmesinde Erkeğin Rolü
851896Ali Baz BiliciHayatı Anlamlandırma Sürecinde, Boşanmanın Ortaokul Çocukları Üzerindeki Psiko-Sosyal Etkileri - Fevzi Çakmak Ortaokulu Örneği
861825Ali Bilgiç, Tekin Bayrak, Aysel ÇimenSeramik Atölyesinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında Önleyici Uygulamaların Önemi
871832Mustafa Konuk, Ali Bilgiç, Derya KonukMesleki Yükseköğretim Vasıtasıyla Mahkûmların İyileştirilmesi
881654Ali Bora, Erdal ArslanTurgut Özal Döneminde Bankacılık: Yerli ve Yabancı Banka Karşılaştırması
891788Ali Büyükaslan, Ahmet Serkan OkayHaber Söylemi: Sağlık Sektörüne Yönelik Haberlerin Sunumu "karaman'daki 'kızın Öldü!' Haber Örneği"
90133Ali CanBourdieu'nun Sembolik Şiddet Konsepti ve Sosyal Değişim
91961Ali Fikret AydınMarka İletişimi Açısından Etkin Bir Kanal Olarak Sosyal Medya: Vodafone Freezone Örneği
92283Ali Kuzudişliİbnu’l-Mukaffa ve İslami İlimlerin Oluşumundaki Rolü
93772Ahmet Şahin, Ali SabancıPedagojik Formasyon Öğrencilerinin Eğitim Kavramlarına İlişkin Algıları: Metafor Çalışması
941579Ali Şenİktisat Eğitiminin Kişisel Çıkar -Toplumsal Fayda İlişkisi Üzerine Etkisi
951692Ali TekinMantık Tarihi Açısından Platon’u Konumlandırmak: Aristoteles’ten Önce Mantık Bilimiyle İlişkili Sorular Soruldu Mu?
961679Ali ÜnalGenel Sağlık Sigortası ve Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanımı Üzerine Bir Araştırma
971809Harun Kırılmaz, Ali ÜnsalTürk Sağlık Sisteminin Performansı: Sağlık Harcamaları Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
981812Türker Baş, Ali UnsalStratejik Karar Vermede Talep Tahmini: Sağlık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
992040Ali YakıcıAlanyalı Mutasavvıf Şair Kaygusuz Abdal’ın Türkçenin Gelişimine Katkısı
1001979Ali Yılmaz GündüzKayısı Üretiminin Sosyal ve Ekonomik Faydasının Yanında İnsan Sağlığı Açısından Önemi
101795Aliye Bilge Certel, Ayşe KalavKent Mekânında Sosyal Dışlanma ve Güvencesizleştirme
102144Alpaslan ÖngelDemokrat Parti Dönemi Basının Kıbrıs Politikasına ve 6-7 Eylül Olaylarına Etkisi
103687Alper KaravardarÜniversite Öğrencilerinin Vergi Kaçırma Konusundaki Algıları: Giresun Üniversitesi İibf’de Bir İnceleme
1041643Alper Tazegül, Savaş DurmuşMuhasebe Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Yolları: Tra-2 Bölgesi Meslek Yüksekokullarında Bir Uygulama
1051886Alper Tazegül, Bekir GerekanLisans Düzeyinde Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Tra2 Bölgesi Üniversitelerinde Bir Uygulama
106660Altan Fahri GülerciTicari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Hakkında Düşünceler
107459Anıl Çağlar ErkanKüresel Bakışla Rusya Federasyonu’nun Enerji Politikası ve Rus Arktika Bölgesi
108112Anıl GörkemKimsesiz Çocuklarda Duygu Algılama ve İfade Etmeye Yönelik Müdahale Programının İncelenmesi: Olgu Sunumu
109364Anjelika Hüseyinzade ŞimşekÇocuk Sahibi Olma Motivasyonları Ölçeği Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
1101012Ansu Yetiz ÖzdenBanka Mobilyalarının Tarihi Gelişimi ve Banka Mobilyalarının Tasarımını Etkileyen Ergonomi Faktörünün İncelenmesi
1111107Arcan Tuzcu, Dilber Ulaş, Esra SatıcıAkademik ve İdari Personelin Gözünden Yöneticiler(İ): Ankara Üniversitesi Tömer Örneği
1121899Arif DemirTürk Musikisinde Dini Muhteva ve Formlar (Religious Content And Forms İn Turkish Music)
113411Arif Yıldız, Barış AytekinSürdürülebilir Sanayileşme: “Kent Markası” Oluşturmanın Önemi
114287Arife Cibil YıldırımGirişimci, Gaeteci ve Eğitimci Tarihi Bir Şahsiyet: Afyonkarahisarlı Hacı Ali Bey
115840Arsun Uras Yılmaz, Didem PamukGöstergelerarası Çeviri Örneği Olarak "yaban" Romanının Filme Uyarlanması
116362Arzu BoyBelgeler ve Tanıklar Işığında Çanakkale Savaşlarını Zafere Dönüştüren Etkenler
117448 Arzu Boy, Meral Metin GöksuReşit Galip’in Eğitim Alanındaki Faaliyetleri
1181687Arzu Bozdağ Tulum, Yelda Sevimİnsanoğlunun Hiç Eskimeyen Medyası : Dedikodu’yu Anlamak
1191889Arzu CebeSemavi Dinlerin Oluşturduğu Kültürlerde Kudüs ve Kutsallık Kavramı
1201634Arzu Organ, Barış Can TurfandaMacbeth Yöntemine Dayalı Aras Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi
1211954Arzu Organ, Erhan KalaycıBulanık Electre ve Bulanık Topsis Yöntemlerinin, Tekstil Sektöründe Makine Seçim Problemine Uygulanması
122248Arzu ÖzyönAlbert Camus’nun Yabancı ve Zülfü Livaneli’nin Kardeşimin Hikayesi Adlı Romanlarında Yabancılaşmanın Farklı Boyutları
123249Arzu ÖzyönLorca’nın Yerma Adlı Oyununda Yaratıcı/yıkıcı Bir Güç Olarak Kadın
124104Nadire Ferah Yavuz, Arzu ÖzyürekEbeveynlerin Okul Öncesi Çocukların Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerine Katılımına İlişkin Görüşleri
125117Arzu Özyürek, Zuhal Begde, Nadire Ferah Yavuz, İsa ÖzkanOkul Öncesi Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirmeye İlişkin Görüşleri ve Tutumları Arasındaki İlişki
126452Arzu Uysal, Zührem ErgünMarka ve Ambalajın Tüketici Satın Alma Tutumları Üzerine Etkisi: Avm Müşterileri Üzerinde Bir Çalışma
1271724Asım ÇobanKıyı Ardı Orta Karadeniz Bölümünün İklim Özellikleri ve Yıllara Göre Sıcaklık İle Yağış Dağılışının Analizi
1281735Emel Erol, Aşır ÖzbekYem Sanayisinde Faaliyet Gösteren İşletmelerde İş Sağlığı Güvenliği Kriterlerinin Ağırlıklandırılması
1291740Merve Engür, Aşır ÖzbekÖğrenci Otomasyon Seçiminde Kriterlerin Önem Katsayılarının Belirlenmesi
130156Asiye Çığrı YıldırımTragedya Işığında Modern Trajedinin Tahlil Unsurları: Mezopotamya Üçlemesi’nde Trajik Ögeler
1311044Gökçe Deniz Güçlü, Aşkın ÇokövünArdıl Çeviride Araştırma Modelleri
1321945Aşkın ÇokövünDoğu ve Batı Toplumlarında Çeviri Çalışmalarına Bir Bakış
1331591Aslı ArslanBatı Siyasal Düşüncesinde Erdemlilikten Erdemsizliğe
134867Aslı Erciyeş TosunMagnum Fotoğraf Ajansı ve Basın Fotoğrafçılığı Tarihindeki Önemi
1351434Aslı GülerOynak Ekonomik Koşullar Altında Para Politikası Faiz Oranı ve Döviz Kuru Oynaklığı Arasındaki Etkileşim: Türkiye İçin Dinamik Zaman Serisi Analizi
13642Aslı Kahraman Çinarİlkçağ Kültürlerinde Sudan Çıkan Kurtarıcı Motifi (Musa Mitleri)
137207Asiye Uğraş Dikmen, Aslı Kılınçkaya, Seçil Özkan, Eda Ödün, Hakan TüzünTürkiye’de Aile Hekimine Başvuranların Sağlık Okuryazarlığı Konusundaki Yaklaşımları
1381424Aslı Köse Ünal, Ali ÜnalToplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
1391513Aslı Köse ÜnalYetkinlik Yeterlilik Paradoksunda Sağlık Yöneticiliği Eğitimi
14032Aslı ÖztopcuAğbağ ve Güvenin Küçük Ölçekli Firmaların İşgücü İhtiyacı Üzerindeki Etkisi
1411155Aslı Öztürk, Yakup Öztürkİletişim Teknolojilerinin Gelişmesiyle Değişen İş Yaşamında Kullanılan Mobil Uygulama Örnekleri
1421402Aslı Öztürk, Yakup ÖztürkSekreterlik Mesleği İmajının, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi
1431416Aslı Yönten BalabanTürkiye’de İklim Değişikliğiyle Mücadelede Barajların ve Hidroelektrik Santrallerin Yeri
1441032Asu Perihan KaradutJoseph Haydn No. V Do Majör Viyolonsel Konçertosu Çalışılması İçin Öneriler
1451092Gültekin Akengin, Asuman Aypek ArslanResim Sanatı ve Gelenek
146119Asuman GökhanSohrab Sepehrî ve Şiirlerinden Seçmeler
1471665Atalay Çağlar, Ferda Esin GülelEğitim İle Eğitimin Net Çıktıları Arasındaki İlişkinin İl Bazında İncelenmesi
148757Atay Akdevelioğluİran'da Rehberlik Kurumunun Dinsel Niteliği ve Dış Politikaya Etkisi
1491882Atilla Yücel, Yunus Emre Gür, Pınar CoşkunTrafik Kazaları Temalı Kamu Spotlarının Nöropazarlama Kapsamında Eeg Analizi Yöntemi İle İncelenmesi
150312Atilla Yusuf Turgut"16. Yy. Osmanlı Tuğralarının Tezhip Yönünden İncelenmesi"
151967Ayberk Nuri BerkmanTesting The Singer-Prebisch Hypothesis: The Evidence From Turkish Exports
152985Ayberk Nuri BerkmanA Causality Analysis Of The Impact Of Banking Sector On Economic Growth: Evidence From Turkey
153996Çağla Pınar Bozoklu, Aybige Demirci ŞenkalFormel İşlemsel Evredeki Adölesanların Demografik Özelliklerine Göre Akıllı İşaretlere Tepkileri: Ankara Örnekleminde Amprik Araştırma
1541522Aybike KılıkStanislaw Ignacy Witkiewicz'in "doyumsuzluk" Adlı Romanı Üzerine: Bozguna Uğratılan Kültür
1551042Aybüke Betül DoğanYesevi'nin Fakr-Nâmesindeki Deyim-Fiiller Üzerine
156767Aybüke Yurteri Tiryaki, Bağdagül Sarıtaş, Gülen BaranPrematüre Bebeğe Sahip Annelerin Doğum Sonrası Süreçteki Duygularının İncelenmesi
1571084Aycan Özyaşar, Tayfun Servi7. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Yeteneklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
1581875Aydın Görmez, Nevzat AğçakayaFemınıst Perspectıve On Wıtchcraft
159402Aydın Özdemir, Ahmet Şahin, Mert ÖzgünerÜniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Liderlik Eğilimlerinin Belirlenmesi
1601799Ayhan Bayram , Yusuf Yıldırım , Senem Ergan İçsel Motivasyonun Sağlık Çalışanlarının Etiksel İfşa Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
16170Ayhan Direk, Abdurrahman Açıkgöz, Barış ÖmürOrtaokul Öğrencilerinin Gündelik Zaman Pratikleri ve Sosyal Sermaye Düzeyleri
162460Güliz Uluç, Ayhan Küngerü, Arzu YavuzOryantalist Bir Strateji Olarak Sinemada Beyazlaştırma (Whıtewashıng) Olgusu
163520Güliz Uluç, Ayhan Küngerü, Arzu YavuzKurtar Bizi Beyaz Adam !: Hollywood Sinemasında Beyaz Kurtarıcı (Whıte Savıor) Figürü
164223Ayhan KuşculuoBatılı Kaynaklar Işığında Amerikan-Japon İlişkileri (1853-1858)
1651039Ayhan YalçınsoyYaşam Doyumu, Kaygı ve Motivasyon İlişkisi İle İlgili Üniversite Gençliğine Yönelik Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği
1661645Ayla DenizBinlerce Kilometrelik Bakım Yolculuğu: Türkiye’deki Filipinli Kadınlar
167705Ayla KaşoğluÇağdaş Rus Yazarı Lyudmila Yevgenevna Ulitskaya’nın Medeya ve Çocukları Adlı Romanında Geçmişin İzleri
168170Ayla OğuzAnthony Burgess'in Otomatik Portakal'ında Şiddet ve Sosyal Öğrenme
1691977Aylin Alkaya, M. Halide Yıldırım, Nimet ElmacıoğluÜniversite Öğrencilerinin Marka Giyim Tutum ve Davranışları: Ahi Evran Üniversitesi İle Erciyes Üniversitesi Örneği
170548Aylin Kılıç "homo Faber"in Dünyasından Totalitarizme: Hannah Arendt'in Siyaset Teorisinde Totaliter Tahakkümün Vücut Bulduğu İnsanlık Koşulları Üzerine Bir İnceleme
1711593Aynur Yıldırım, M.faysal Gökalpİktisadi Gelişme ve Boş Zaman: Türkiye’de Boş Zaman Tercihlerini Etkileyen Ekonomik ve Kurumsal Faktörler
1721038Ayşe AtayAnar’ın Çağdaş Hikâyelerinde Mizahi Unsurlar ve “Molla Nasreddin” Geleneği
1731013Nesrin Sis, Ayşe AteşYabancılara Türkçe Öğretiminde Vurgu
174110Ayşe Bengisoy‘Davranım Bozukluğu Tanısı’ İle İzlenen Çocuğa Müdahale Programının İncelenmesi: Olgu Sunumu
175890Ayşe ErginDış Ticaretin Liberasyonu ve Uluslararası Rekabet Gücü: Türkiye Örneği
1761998Ayşe EroğluAyasofya’nın Kubbesi'nde Töz-Form: "aristoteles'in Madde-Form Düalizmini Estetik Felsefesi Bağlamında Okuma;
1771079Ayşe KaptanPiyanoya Başlangıç Aşamasında Carl Czerny'nin Etütlerinin Literatürdeki Önemi
1781588Ayşe Nahide YılmazMelezlik, Çoğulluk, Bireysellik: 12 Eylül Darbesi Sonrası Sanatın Siyaseti
1791859Ayşe Nuray Cebeci, Hakan Uğur ErsözManisa İli Alaşehir Yöresinde Yaş Üzüm Pazarlama Kooperatifinin Gerekliliği Üzerine
1801616Ayşe ÖzAnonymus ve Simon Kézai’nin Kronik Çalışmalarında Hun-Macar Akrabalığı
1811828Melek Akgün, Ayşe Soy TemürTürkiye’de Yapay Sinir Ağları İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (1994-2016)
1821613Ayşe Ulusoy TunçelEdebî Eser Kahramanı Olarak Halide Edip Adıvar
183379Ayşe YanardağCumhuriyet Dönemi Darülfünun Tartışmaları ve 1933 Darülfünun Reformu
184631Ömer Beyhan, Ayşe Yavuz, Selin (İnağ) ÇenberciProspectıve Mathematıcs Teachers’ Perceptıons Regard To The Teachıng Styles Of Theır Mathematıcs Lecturers
185633Ayşe Yavuz, Selin (İnağ) Çenberci, Ömer BeyhanKonik Kesitleri Konusu Üzerinde Matematik Öğretmen Adaylarının Cebirsel ve Geometrik Temsilleri Çift Yönlü Kullanabilme Becerilerine İlişkin Bir İnceleme
186396Zeynep Karataş, Ayşe ZeybekoğluOrtaokul Öğrencilerinin Umut Düzeyini Yordamada Ebeveyn-Arkadaşa Bağlanma ve Depresyonun Rolü
187188Fatma Tezel Şahin, Ayşegül Akıncı Coşgun, Zeynep Nur Aydın KılıçAnne Babaların Oyuncak Seçimine Toplumsal Cinsiyet Rolleri Algısının Etkisinin İncelenmesi
1881549Ayşegül DoğrucanNihat Keklik Düşüncesinde “Akıl”
1891551Ayşegül Doğrucan, Aslıhan AlbayrakYönetim Felsefesi ve Farabi
1901756Ayşegül Koyuncu Okca, Mustafa GençYörük Göçlerinde Deve
191768Ayşegül Özdemir, Başak Koca ÖzerOkul Öncesi Dönem Çocuklarında Alt ve Üst Ekstremite Uzunluklarının Değerlendirilmesi
1921154Ayşegül ŞentürkTürkiye'de Ki Yunanlıların Sınır Dışı Edilmeleri ve 1964 Kararnamesi
193643Aysun DursunSözlü Kültürün Yazılı Kültüre Etkisi: “Toprak”I Ekmek
1941449Aytaç Kurtuluş, Tuba AdaKonik Kesitler İle Çizim Yapalım, Denklemini Yazalım ve Model Oluşturalım
1951952Aytuğ AltınYerelleşme ve Kamu Hizmetleri
196316Aziz UçakSiyasal Liderlerin Retorik Stratejileri Kullanımı: Süleyman Demirel Örneği
19724Bahadır EkiciTürk Tipi Başkanlık Sisteminin Teorik İncelemesi ve Sistem Önerisi
198224Bahadır GülbaharLider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
199225Bahadır Gülbahar, Gülşah Aksungur ŞahinÖğretmenlerin Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
200226Bahadır GülbaharYükseköğretimde Sınıflarda Karşılaşılan Olumsuz Öğretim Elemanı Davranışları ve Bu Davranışların Öğrenciler Üzerindeki Etkileriyle İlgili Nitel Bir Çalışma
201332Bahadır UçanTürk Çizgi Filmlerinde Nasreddin Hoca İmgesi: Evvel Zaman İçinde (1951), Nasreddin Hoca (1990)
202596Bahar GidersoyOsmanlı Reform Çağında Alışılmadık Bir Muhalefet: Prens Sabahaddin
203923Bahar İşigüzelYabancı Dil Öğreniminde Konuşma Becerisinin Algısal Boyutlarının İncelenmesi
204930Bahar İşigüzelAkış Yaşantısının Yazma Becerisi Üretimine ve Başarısına Etkisi
2051140Bahar MarabaModernite ve Popüler Kültürün Giysi Alışverişi Yapan Kadın Davranışları Üzerindeki Etkileri
2062007Bahar Öcal Apaydın, İdil Tuncer Kazancı6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunundaki Taşınır Varlık Kavramına İlişkin Sorunlar
2072008Bahar Öcal Apaydın, Emine Aslı KüçükaydınHükümsüzlük Yaptırımları: Medeni Hukuk Karşılıkları Bakımından Bir Değerlendirme
208821Bahar ÖzşenBirinci Dünya Savaşı Sonrası Klasik Müzikte Caz Etkileri
2091586Bahattin Cizreli, Alkan ÜstünYapısal-İşlevselcilikte Çağdaş Eğilimler
21081Gülay Temiz, Banu AkbaşHz. Mevlana’nın Mesnevi Adlı Eserinden Yararlanılarak Oluşturulmuş Çocuk Hikâye Kitaplarının Dış ve İç Yapısal Olarak İncelenmesi
21183Banu AkbaşAnadolu’da Bulunan Geleneksel Çocuk Oyunlarında Değer Aktarımı
2121566Banu Altınova“Şahsenem” ve “Nisan Ağlar Mayısa” Romanlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış
213835Banu Geboloğlu2010-2017 Yılları Arasında Türkiye’de Müzik Alanında Yapılan Çalışmalar (Bir Bibliyografya Denemesi)
2141475Ebru Hançer, Barbaros AndiçKadına Şiddetin Türk Tv Dizi ve Reklamlarında Meşrulaştırılması
2151480Kutup Ata TuncerMüzik Terapide Kültürel Çalışmaların Analitik Yöntemlerle Açıklanması
2161772Barış AlpaslanJaponya’nın Kapitalist Dönüşüm ve Yakalama Süreci (1860-1970): Devletin Rolü
2171102Zafer Cesur, Barış Demir, Ömer Güngör, Ekrem PehlivanMeslek Yüksek Okulunda İşletme Yönetimi Eğitimi Alan Öğrencilerin İşletme Yönetimi Eğitimine Yönelik Beklenti ve Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Araştırma: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu Örneği
2181108Barış Demir, Asiye Yüksel, Ömer Güngör, Zafer CesurÜniversite Öğrencilerinin İnstagram’da Gösterilen Reklamlara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
219533Hande Tunçel Gölpek, Barış KuleyinDeniz (Petrol) Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Merkezi Yer Seçiminde Çizge Teorisi Yaklaşımı: İzmir Körfezi Uygulaması
220540Barış YücesanItalo Calvino'nun Edebiyatta Hafiflik Kuramının Emlak Vurgunu Hikayesi Üzerinden İncelemesi
221487Başak Karakoç Öztürk, B. Erdem DağıstanlıoğluYabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazdıkları Öyküleyici Metinlerdeki Yazım Sorunları: Bir Hata Analizi Örneği
2221128Mustafa Aykaç, Bayram Balcı, Umut YertümLiberal Refah Devlet Modeli Bağlamında Abd’de Sosyal Güvenlik ve Obamacare’in İç Politikaya Etkisi
2231479Bayram ÇetinkayaKutadgu Bilig’de Kavramsal Deyim Aktarmaları
2241994Bayramali Nazıroğluİlahiyat Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Bakışı Üzerine Nitel Bir Araştırma
225492Bekir Değirmenci, Erkan Sarsıcı, Cahit ÖztürkKurumsal Kültür ve Değerlerin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
226526Bekir Karadağİslam Hukukuna Göre Kadının Hâkimliği
2271968Bekir Tatlı“Mehmet Feyzî Efendi’de (Ö. 1989) Türk-İslâm Sentezi Düşüncesi"
228591Beliz Köroğluİşyerinde Psikolojik Şiddetin Aleksitimi İle İlişkisini Belirlemeye Yönelik Kktc’de Özel ve Devlet Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
2291573Bengi Heval ÖzWoman School Theatre Structures
2301580Bengi Heval ÖzEkol Kadın Tiyatro Yapılanmaları
231621Gamze Ebru Çiftçi, Bengü Hırlak, Lütfi DoğanAlgılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Öğrenmenin İç Girişimcilik Düzeyi Üzerine Etkisi: Kırıkkale Belediyesinde Bir Araştırma
232730Mustafa Taşlıyan, Bengü Hırlak, Enise Fidan, Hatice GülDuygusal Zekânın İş Performansı ve Bazı Demografik Özellikler İle İlişkisi: Kahramanmaraş’ta Üretim Sektöründe Bir Uygulama
2331841Bengütay HayırseverBir Kültür ve İletişim Dili Olarak Seramik Sanatının Geçmiş Çağlarda Ekonomik İlişkileri Yansıtması
234433Berat Çiçek, Y. Emre Karakaşİşletme Kuluçkaları Döneminde İnovasyon Hedefi ve Performansı İlişkisi: İşgem Örneği
235696Berna Karakoç, Kevser Kara, Erdal BayGagne’nin Teknoloji Destekli Öğretim Etkinlikleri Modelinin Fen Bilimleri Dersinde Başarı Düzeyine Etkisi
236802Berna Ürün KarahanTürkçe Öğretmen Adaylarının Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algı Düzeylerinin İncelenmesi
237803Berna Ürün KarahanTürkçe Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi
2381528Sare Şengül, Berna Yıldızhan6. Sınıf Öğrencilerinin Harflerin Anlamı İle İlgili Düştükleri Kavram Yanılgılarının Aritmetikten Cebire Geçiş Süreci Bağlamında İncelenmesi ve Öğrencilerin Matematik Tutumları ve Öz Yeterlikleri İle Karşılaştırılması
2391555Berrin Oktay YılmazLizbon Stratejisi’nden Avrupa 2020 Stratejisi’ne Avrupa Birliği’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları Nerede Duruyor?
240378Beşir MustafayevTürk-İslam ve Batı Medeniyeti Çatışması Üzerine Akademik Görüşler
2411051Beste Nigar ErdemYerel Medyada Mülkiyet İlişkileri: Haber Medya Grubu Örneği
242670Murad Karaduman, Betül Akbulutgillerİnternet Gazeteciliği ve Haber Söylemi: Reina Saldırısı Haberlerinin Çözümlemesi
243719Betül Altay Topcu, Burcu Oralhan Türkiye ve Oecd Ülkeleri’nin Temel Makro Ekonomik Göstergeler Açısından Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Karşılaştırılması
244600Betül Cansu Özçakmak, Selim Coşkun, Fatma Merve Oğuz, Merve BaşaranAkademik Arge Destekleri Bütçe Tahsisinin Önceliklendirilmesi İçin Bir Model Önerisi
245789Selim Coşkun, Betül Cansu Özçakmak, Özlem Özkaya, Merve Başaran, Fatma Merve OğuzBir Fonlayıcı Kurumda Ahp Entegre Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi
2461712Betül Keray DinçelOrtaokul Öğrencilerinin Okuma ve Dinleme Kavramlarına İlişkin Metaforları
2471713Betül Keray DinçelOrtaokul Öğrencilerinin ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersi ve Türkçe Öğretmeni Kavramlarına İlişkin Metaforları
248960Betül Sayış1990 Sonrası Kocaeli’de, Mekan Bağlamında Değişen Seyir Deneyimi
249608Betül Serbest YılmazRubens’in “Kral Leucippus’un Kızlarına Tecavüz” İsimli Eserinin Biçim-İçerik Olarak İncelenmesi
250611Ahmet Hakan YılmazHun Sanatına Ait Buluntuların Günümüz Türk Plastik Sanatlarında Sembol Olarak Kullanımı
25187Betül TarhanOsmanlı Kıyafet Albümlerinde Yer Alan Sokak Satıcısı, Esnaf ve Sokak Görevlisi Tasvirleri
252834Betül Yalçınkaya AkçitErec ve Dede Korkut Kitabı’nda Erdem ve Kazanımlar
2531846Beyzade Nadir ÇetinTüketimin Popüler Jeopolitiği
254293Bilgehan Tekin, Burak Denizİyimserlik Önyargısının Firmalardaki Karar Verme Süreçlerine Etkisi
2551769Bilgit SağlamTürkçe Fiil Cümlelerinde Belirlilik
256476Birgül Alıcı, Gönül CengizPropaganda Aracı Olarak Sinema: “Devrimden Sonra” Filminin Göstergebilimsel Analizi
2571030Birgül Çiçek, Leyla Ateşoğlu, Sibel ErkalTürkiye’de 1991-2016 Yılları Arasında Kurum Ev İdaresi Alanında Yapılan Çalışmalara Yönelik Literatür İncelemesi
2581808Birgül Çiçek, Fahri Özsungur, Sibel ErkalHastanelerde Çalışan Kurum Ev İdaresi Personelinin Örgütsel Sessizliği: Adana Örneği
2591483Birgül Çiftci, Yavuz ÇiftciMuhasebe Meslek Etiği Düzenlemeleri Çerçevesinde İhbarcılık Kavramının Tartışılması
2602015Birol AkgülOdaklı Yerel Kalkınma Çalışmalarında Yerel Aktörlerin Fonksiyonel Etkisinin Analizi
2612016Birol Akgül, Mustafa ErenKalkınma Ajanslarında Mali Destek Programlarının İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Etkinliği
262703Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, Birol ErtanYoksulluk ve Gelecek Kuşaklar Ekseninde Çevresel Adalet ve Etik
263114Birol İpekBir Devrin Panoraması ve Cemal Amca Şiiri
264178Birol İpekŞiirimizde Ko(Y) Morfeminin İzin Vermek, Serbest Bırakmak, Ellememek Anlamında Kullanılması
265160Tuncay Yılmaz, Bora Yenihanİş Doyumu ve İş-Aile Çatışması Arasındaki İlişki: Turizm Sektöründe Nicel Bir Araştırma
266228Tuncay Yılmaz, Bora Yenihan, Bayram Balcıİşgücü Piyasası Verileri ve Göç Arasındaki İlişki: Kırklareli İli Üzerine Bir İnceleme
26796Bülent Cercis TanrıtanırBarbara Kıngsolver’ın Hayvan Düşleri ve Uçuş Davranışı Adlı Romanlarında Çevre Eleştirel Yaklaşımlar ve Endişeler
26897Bülent Cercis TanrıtanırThe Portraıt Of A Lady And The Wıngs Of Dove: Lıes And Deceıts
269340Bülent KilitTenis Eğitiminde Tek ve Çift El Backhand Tekniklerinin Karşılaştırılması
2701918Burak Şahin, Neriman AçıkalınRomanların Mesleki Olarak Damgalanması: Mersin Örneği
271594Arif Yıldız, Burak TelliTürkiye Türkçesi Ağızlarında Pazarlama İle İlgili Deyimler
2721021Burak TürtenSinema Sanatında Hava Görüntülerinin Yeri
273666Burçin Barut DikicigillerJohann Sebastian Bach: Solo Flüt İçin La Minör Partita’nın (Bwv 1013) Flüt Eğitim Repertuvarındaki Önemi
274502Burçin Cevdet ÇetinsözKaranlık (Dark) Alanları Ziyaret Eden Yerli Turistleri Motive Eden Etmenler: Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesine Yönelik Bir İçerik Analizi
275922Burcu AltıparmakYavaş Şehirlerde Turizm Potansiyeli: Sürdürülebilirlik ve Turizm Üzerine Bir Değerlendirme
2761069Burcu Çalıkuşu AykanatDemokrat Parti Döneminde Devlet-Din-Tarikat
277374Burcu Gülsevil Belber, Gülhan SözbilenYerel Halk Gözüyle Turistik Talebin Kültürel Mirasa Etkisi: Kapadokya Örneği
2781705Burcu Öksüz, Zülfiye Acar ŞentürkE-Aşk: Sosyal Medyada Aşk Paylaşımları
2791029Burcu Ören Özer, Serap Dursun Güvenbaş, Serdar Özer, Özgür KayapınarMeslek Yüksekokullarında Yabancı Dil Öğretiminin İtalya’da Kullanılan Drama Yolu İle Yabancı Dil Eğitiminin Karşılaştırılması
280292Buse AtalayKlasik Türk Edebiyatında "tâtâr"
281862Buse AtalayKlasik Türk Edebiyatında Şâirlerimizin “Sâkî” Kavramına Kazandırdığı Anlamlar
282419Büşra KanoğluTürk ve Yunan Edebiyatında Mübadele
283514Büşra KanoğluHasan Ali Toptaş Romanlarında Çocuk Kahramanlar
2841620Büşra Kutlu, Mehmet Can Hanaylı, Özel Sebetci, Gizem Gürel DönükTıp Fakültesı Hastanelerının Borçlanma Sebeplerının Hastane Bılgı Sıstemlerı Ile İlışkısının İncelenmesı
285724Osman Kürşat Acar, Büşra Soydemir Banka Sektöründe Çalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi; Isparta İli Örneğinde Nitel Bir Analiz
286620Çağatay Aşkitİö 215 Yılında Roma'da Seçimler ve Rahipler
287602Çağdaş Demren16. ve 17. Yüzyılda Yabancı Seyyahların Osmanlı Üzerine Gözlemleri Bağlamında Antropolojik Bir Değerlendirme
2881130Cansu Solmaz, Çağla Üst CanÖğrencilerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
289152Arş.gör.çağlar DanacıL. Tolstoy’un Pedagojik Çalışmaları: Yasnaya Polyana Okulu, Yasnaya Polyana Dergisi ve Azbuka
2901121Cahit Öztürk, Canan Gamze Bal, Erkan SarsıcıToplam Kalite Yönetiminin Üretim İşletmelerine Etkisi Bir Alan Çalışması
2911514Can KakışımAydınlanma Felsefesi, Modern Devlet ve Türkiye
2921762Canan Burcu Durmuş Hollywood’da Kadının Yükselişi ve Düşüşü: Bilimkurgu Sinemasında Hıllary Clınton Tasvirleri
293405Canan GüneriÇoklu Disiplinli Sanat’ın Kaynağı Olarak Postmodern Görüş
2941972Canan ParlaAnadolu Selçuklularının Uluslararası Ticarete Yönelik Politikaları ve Alanya Tersanesi
29529 Caner Çakı, Yaşar Zorlu, Mustafa Karaca, Gülbuğ Ebru Erol , Fatma İnce, İlker İspir Avrupa'daki Sosyalist Partilerin Siyasal İletişim Amaçlı Sosyal Medya Kullanımları
296101 Caner Çakı, Gülbuğ Ebru Erol , Mustafa Karaca, Fatma İnce, İlker İspirAdolf Hitler'in Reklamlarda Kullanımı: Mercedes ve Bıomen Reklamlarının Karşılaştırmalı İncelemesi
2971467Caner ÇiçekdağıPlaton’a Bir Bakış: Tek ve Bütün Bir Ruh Mu, Üç Ayrı Ruh Mu?
2981556Yasemin Özdemir, Cansu Alas, Zeynep Sözcan Cam Tavan Sendromunu Aşan Kadın Yöneticiler: Kariyer Öyküleri İncelemesi
299449Seçil Fettahlıoğlu, Cansu Birin, Sercan YıltayTeknoloji Kabul Modeline Göre Kuşaklar Arası Farklılığın İncelenmesi: Akıllı Telefon Uygulamaları Kullananlara Yönelik Bir Araştırma
3001611Cansu Filik İşçenİlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Azot ve Fosfor Döngüsü Hakkındaki Bilgilerinin Yazı ve Çizim Metoduyla Karşılaştırılması
301136Seçil Özkan, Cansu Özbaş, Fatma Nur Baran Aksakal, Asiye Uğraş Dikmen, Kağan KarakayaSağlık Personeline Sağlık Okuryazarlığı Konusunda Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme
302105Halime Yüceer Arslan, Cansu Özgören SolakModern Dönem Üniseks Modasında Feminen ve Maskülen Boyut
3031892Celal KızıldereUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Etkinlik ve Önemine Eleştirel Bir Bakış
3041909Celal KızıldereDünya Ekonomik Forumu Toplantıları: Eleştirel Bir Bakış ve 2017 Davos Zirvesi Değerlendirmesi
3051817Celil ArslanKayseri-İskenderun Limanı Yol Güzergâhı
306836Cem Şenol, Ahmet Kara, Suat ÇapukMeslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenmeye İlişkin Tutumları ve Algıladıkları Öğretim Elemanı Davranışlarının İncelenmesi
3071683Cemal EkinKula'da Karamanlıca Kitabeli Mezar Taşları
308356Cemaliye Direktör, Cahit NuriKayıp Balık Dori ve Kaynaştırma
309473Cemil ÖrgevSakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin İlk Yardım Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
3101006Cemil Örgev, Dilek ÇakmakÖğretim Elamanı ve Öğrencinin “Öğrenci Odaklı Öğretim Elemanı Algısı” Konulu Bir Araştırma
311490Cemile Bahtiyar Karadeniz, Saffet Sarı, M.ozan CinelMeslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Algıları (Ordu, Sbmyo Örneği)
3129Cemile Çetin, Pınar Kurban Çinar, Nazlı Müge BiliciSağlık Kurumlarında Sağlıklı İletişim: Bilgisayar Operatörleri, Güvenlik Görevlileri ve Yönlendirme Çalışanları Örneklemi
313372Ceren YıldırımRengin Arkeolojisi Kırmızının Simge Tarihi
3141596Cevdet Yılmazİstisna Durumun Riskli Ötekileri
3151407Ceyda GülseverSüleymaniye Kütüphanesi Fatih Kitaplığı,nr. 3874 De Bulunan Murâdî Dîvânının Tezhip Açısından İncelenmesi.
3161546Ceylan Çağıl Yetiş, Zuhal KırzıoğluÇocuk Psikiyatrisi Hastalarının Davranış İdaresi Problemleri, Diş Fırçalama ve Kötü Ağız Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
3171406Ceylan Erzincan, Gülşah TırışKent Hakkı Çerçevesinde Alternatif Bir Üretim: Geri Dönüşüm İşçileri
3181455Ceylan YıldırımAmin Maalouf’un Türkçeye Yapılan Çevirilerinin Çoğuldizge Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi
3191987Çiçek Hüseynova“Göçürülme” Romanında Psikolojik Detay
3201136Çiğdem KarışTürkiye’de Enerji Tüketimi, Co2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1960-2013 Dönemi
321709Çiğdem PankTürkiye’de Bürokrasinin Gücünün Kırılma Noktalarından Biri: Bakan Yardımcılığı
3222021Çiğdem Şahin, Fethiye KarslıBilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamalarına Etkisi: Kaldırma Kuvveti
3232022Fethiye Karslı, Yasemin Hacıoğlu, Koray KocamanFen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Stem) Eğitimi Etkinlik Örneği: Pıhtı Önleyici İlaç
32446Çiğdem ÜnalYaşam Endeksine Göre Türkiyenin Bölgesel Farklılıkları
325350Çiğdem ÜnalTürkiye’de Sanayi Sektöründeki Değişimler Üzerine Bir Analiz
3261082Çiğdem YıldızdökenHeidegger Bağlamında Batı Metafizik Geleneğinin Tahribi
32784Gonca Yıldırım, Cihan BecanÖğrencilerin Halkla İlişkiler Eğitimine Yönelik Tutumlarına ve Meslek İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Bir Değerlendirme: Halkla İlişkiler Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Saha Çalışması
3281638Cihan OruçBabürlü Hükümdarı Şah Cihan’ın Dış Siyasetinde Din Faktörü
32963Cihan Taşgın2000-2015 Arası Türk-Rus Siyasi ve Ekonomik İlişkileri
330503Cihan Yılmaz, Onur DemirciTürkiye Varlık Fonunun İslam Ülkeleri İle Kıyaslaması: Fondan Beklentiler ve Muhtemel Sonuçlar
3311776Damla Bulut, Yasemin GülsoyPiyano Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Araştırmalar
332880Davut DağabakanHerta Müller’in ‘Yürekteki Hayvan’ Romanında Diktatörlük
3331002Demet Şefika Mangırİnsan Hakları; Bir İnsan Hakkı Olarak Kalkınma
3341973Demet TurgutTürbe-Mescid İlişkisi İçinde Akşebe Sultan Mescidi
335392Deniz AkınTeknolojinin Tarihsel Örgütlü Yapısı Bağlamında Yeni Medya Üzerine Bir İnceleme
336496Deniz AşkınOsmanlı Eğitim Sisteminde Kırılma Dönemi: Medrese Eğitiminde Sadakat, Nepotizm ve Gerileme İlişkisi
3371061Deniz Atalay, Yasemin ÖzdemirTekstil Sektöründe Vardiyalı Çalışan Kadın İşçilerin İş-Yaşam Dengesine İlişkin Algılarının Belirlenmesine Yönelik Araştırma
338614Deniz Ayşegül Söğüt, Mehmet AbirMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşleri
339618Deniz Ayşegül Söğüt, Emel Özdemir , Yahya ÇıkılıÖğretmenlerin Etkili Kaynaştırma Uygulamaları İle İlgili Görüş ve Önerileri
340537Deniz Cengiz, Ayşe ÇağlayanSuriyeli Göçmenlerin Ulusaşırılaşma Süreci; Antakya Örneği
341552Deniz KürşadSlayt Tasarımlarında Tipografik İyileştirmeler
342665Deniz Ünal Adıgüzel, Emel Sarıtaş, Süleyman BarutçuBireysel Sorumluluk ve Sosyal Sorumluluk: Öğrencilerin Bireysel Sorumluluk Algılarının Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tutumlarına Etkisi
343488Derya AğcaAhmed Adnan Saygun’un “Köroğlu” Operasında Niyazi Tağızade’nin Yeri
3441135Derya AltıntaşToptancı Motivasyonunun Belirleyicileri : Gıda Toptancıları Üzerinde Bir Uygulama
345545Derya Benli, Petru GolbanDoğa, Eşyazarlık ve Meta-Şiir: Tintern Abbey’i Bildungsgedicht (Gelişim Şiiri) Olarak Okumak
3461581Derya Ceyhan, Zuhal Kırzıoğlu, Tolga EmekGenetik Geçişli Bir Dişsel Bozukluğun Çocuk-Genç Erişkin ve Ebeveyn Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
3471118Derya Demirdizen Çevik, Serpil GerdanYerel Yönetimler Önlisans Programları Ders İçeriklerinin Afet Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
3481095Derya GüneriKapadokya Bölgesi Zelve Vadisi’nde Bulunan 6 Nolu Kilise
349894Derya ÖztürkKobi’lerin Tam Zamanında Üretim Sisteminde Tedarikçi İlişkilerinin Belirlenmesi
350904Derya Öztürk, Ferit ArıcıFındık İşleme Tesislerinde Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi: Ordu İli Örneği
3511981Derya Özveri BezdekovskyKüresel Yönetişim Çerçevesinde Kriz Anlarında Birleşmiş Devletler-Devlet Egemenliği Sorunsalı
352833Derya Perk18. Yüzyıldaki İnfantisid Olgusunun Alman Edebiyatına Yansımaları
353238Derya Semiz ÇelikKüresel Dağıtım Sistemlerinin (Gds) Turizm Seyahat Acentelerinde Kullanımı ve Müşteri Memnuniyeti
354163Derya SönmezEğitim ve Öğretim Alanındaki Çevre Etiği Tez Çalışmalarının İncelenmesi
3551005Devrim Vural YılmazTürk Yükseköğretiminde Uluslararasılaşma Yönetimi: Tespit ve Öneriler
356122Dilara DoğanPostmodern Tüketim Kültürü İmgelerinin Yeni Medyadaki Görünümü: Instagram Evreni Örneği
3571806Dilay Güvenç , Benan Yücebalkan, Barış AksuEvlilik Programlarında Toplumsal Cinsiyet Kavramının İncelenmesi
3581924Dilay Güvenç, Murat Özgür GüvençMeslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama
3591922Dilek Avsan, Gülçin Pulat GökmenDenizli’de Konut Alanlarında Yaşanan Sosyal ve Mekansal Değişim
36038Dilek Çetindaş Kurgulanmış Hayatın Kurmacaları: Üstkurmacanın Sığınağında Türk Romanında Mehmed Siyahkalem
361129Dilek ÇetindaşPopüler Polisiye Roman Geleneği İçerisinde Bir Soylu Eşkıya Örneği: Fakabasmaz Zihni ve Maceraları
362672Dilek Erdogan Aydın, Melike Taşçıoğlu Görsel İletişim ve Etkileşim Bakımından Kitap ve E-Kitap Tasarımının İncelenmesi
363227Dilek Şahinİşte Var Olamama (Presenteeism) ve Sağlığı Geliştirme Programlarına İlişkin Bir Alanyazın İncelemesi
364386Dilek ŞahinÖzel Hastane Çalışanlarının Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
365819Dilek Sönmez, Özlem AcarAtıklarımızla Sanata Yolculuk
366186Dilşad Nağme AkbaşPopüler Bir İmge Olarak Mevlana
367625Diren ŞahinÜlkeleri Terörist Oluşumları Desteklemeye İten Durumların Ortadoğu Bölgesinde İncelenmesi
368629Diren ŞahinImmanuel Wallerstein’ın Dünya Sistemleri Analizi ve Rusya Federasyonu
3691829Doğanay EryılmazAra Güler'in Öykücülüğü: "babil'den Sonra Yaşayacağız"
370171Dönüş SarıtaşModern Dünyanın Bunalımı Karşısında Radikal Bir Eleştiri ve Alternatif Çözümler: Ivan Illıch
371797Dönüş SarıtaşSamiha Ayverdi: Medeniyet Problemi
3721474Deniz Taşcı, Burak ÖzdemirEntelektüel Sermaye Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Testi: Türkiye’nin İlk 1000 Sanayi Kuruluşu’nda Ampirik Bir Araştırma
3731481 Burak Özdemir, Deniz TaşcıÖrgütsel Yapı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
3741682Dudu Melek Sabuncuoğlu, Müzeyyen Yerlikaya, Özlem AkdenizÇocuk Hakları ve Okul Öncesi Öğretmenleri – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
3757Dündar AlikılıçSultan Iı. Abdülhamid Han’ın Türk Kütüphaneciliğine Katkıları
3761487Duran Ali Yıldırım, Ali BayerKur’an’da Ma’rûf ve İhsân Temelli Aile Anlayışının Değeri Üzerine
377518Duran EkizerHayvanlarla İlgili Metaforlar Özelinde Hz. Peygamberin Üslubunda Somutlaştırma
378462Duygu BölükbaşıKoruyucu Aile Bireylerinin Tanıtıcı Özellikleri İle Empatik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
37961Duygu Kayalık ŞahinTürk İslâm Edebiyatı’na Kaynaklık Bakımından Cönklerin Önemi: “06 Mil Yz Cönk 59” Numaralı Cönk Örneği
380523Duygu Kayalık ŞahinMetinlerarasılık Bağlamında İhsan Oktay Anar'ın Kitab-Ül Hiyel’inde Dinî Muhteva
3811015Duygu KoçakÜniversite Yaşamına Uyumun Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
3821502Duygu Koçoğlu, Ayşenur Soysal, Selçuk Burak HaşıloğluSağlık Sektöründe Müşteri Odaklılık ve Hizmet Kalite Algısı Üzerine Bir Araştırma
3831503Duygu Koçoğlu, Mustafa Onur KaçaroğluHizmet İşletmelerinde İçsel Pazarlamanın Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi Örneği
3841678Duygu Nil ÖzerSosyal Medyada İnşa Edilen Yeni Irkçılık
385778Duygu OruçTarihi Romanda Kurgu ve Gerçeklik Sorunsalı
386970Duygu OylubaşTarihi Roman ve Karakterleştirme Üzerine: ‘Hilal Görününce’den ‘Gözyaşı Çeşmesi’ne Bir İnceleme
3871826Ebru Açık TurğuterPolisiye Romanda Modern Birey: Dedektif Remzi Ünal
388463Ebru Balamirİtalyan Gerçekçi Yazar Giovanni Verga'nın Malavoglia'lar Adlı Romanında Nesil Farkları ve Aile Kavramının Önemi
3891794Ebru Elpe Antropolojinin Güzel Sanatlara Etkisi Üzerine
390580Ebru Gülbuğ ErolTürk Medyasında Abd İmajının Sunumu: Çerçeveleme Unsurunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma
3911554Ebru Gülşah GüzelMehmet Eroğlu’nun “9,75 Santimetrekare” Romanında Varoluşçu Temalar
3921912Barbaros Andıç, Ebru HançerSinema Filmlerinde Algı Yönetimi
393956Aslıhan Kılıç, Ebru Ocakcı, Osman Samancı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: 2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve 2017 Hayat Bilgisi Dersi Taslak Öğretim Programı
394542Ebru Onurlubaş, Bilge Gözener, Hamza Gençoğlu, Aslıhan AydemirÇay Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi (Tokat İli Merkez İlçe Örneği)
395543Bilge Gözener, Ebru Onurlubaş, Melek Yüksel , Kübra ÇakmakÜniversite Öğrencilerinin Coğrafi İşaret Kavramını Tanımaları (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Örneği)
396165Ebru OralTasvir Sanatında Boğa Üzerinde Akrobasi Sahneleri
397296Ebru Özer, Canan SevinçSiyasî ve Sosyo-Ekonomik Açıdan Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinin Edebiyata İz Düşümü: Dönemeçte Romanında Anadolu’da Ekonomi, Siyaset İlişkileri
398906Murat Topaloğlu, Ebru ÖzerTürkiye’deki Liderlik Kavramındaki Değişim: Türk Sineması Üzerinden Bir Değerlendirme
399148Ebru Yener GökşenliYabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Ortam ve Araçların Dil Edinimine Katkısı
400328Ebubekir Sıddık AtaGörsel Çeviri Yoluyla Uyarlama: Ahmet Zeki Kocamemi’nin Nü Çalışmaları
401878Ece ErenOrta Paleolitik-Üst Paleolitik Geçiş Döneminde Modern İnsan Davranışlarının Gelişimi
4021950Anıl Sağlam, Ece Özdoğan ÖzbalLisansüstü Öğrencilerin Nepotizm (Kayırmacılık) Algısının Motivasyon Üzerine Etkileri
403932Ece Sarıgülİlkokullarda Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Zorlukların Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
404544Ece Serrican KabalcıHüseyin Rahmi Gürpınar’ın Kaleminde Ahlak Kavramı
405962Eda Arısoy, Işkın Özbulduk KılıçKullanımlar ve Doyumlar Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı
4061526Ejder Güven, Asiye Toker GökçeÖğretmenlerin Mesleki Özgürlüğe İlişkin Metaforik Algıları
4071723Ekrem Ersin Cesurİşgücü Sunumunu Etkileyen Ücret Dışı Bir Unsur Olarak “Düzensiz İşgücü Göçü” ve Türkiye İşgücü Piyasasına Etkisi
408943Elif BakilerHastane Tasarımında Malzeme Kriterleri: Helsingor Psychiatric Hospital
409674Elif Bengi Ünsal Özberk, Hülya Gümüş, Meliha Ayşe ŞahinAdalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenciliği Hizmet Öncesi Uygulamalı ve Teorik Eğitimi Değerlendirme: Uyum Düzeyi Üzerine Bir Çalışma
4101651Elif Dastarlı DellaloğluYakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara Romanının İzinde: Erken Dönem Türk Resmine Dair Eleştirel Bir Okuma Önerisi
4111624Elif ErtemKadınların Mekan Deneyimleri Bağlamında Gecekondu ve Apartman: Ankara Akşemsettin Mahallesi Örneği
4121632Elif Kara, T. Şükrü YapraklıTutundurma Faaliyetlerinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Kahramanmaraş’ta Bir Saha Çalışması
4131660Elif KayaToplumcu Gerçekçi Yazar Kemal Bilbaşar’ın Cemo Adlı Eserinden Yansıyan Anadolu
4141602Elif ÖzerKültürel Miras: Aizanoi
4151765Elif Teceren, Esra DilTürkiye'de Kadın Konusu Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi
4161411Elif Tüba Akçay, Sema EtikanAntalya Müzesi Etnografya Bölümü’nde Sergilenen Ahşap Kaşıklar ve Süsleme Özellikleri
4171017Elif TürtenGeleneksel Dergi Yayıncılığına Karşı Yeni Bir Kavram: Tablet Dergileri
418369Elif Ulutaş Deniz, Bilge Sözen Şahne, Selen YeğenoğluNitel Araştırmaların Eczacılık Alanındaki Yeri
4192030Elif Yüksel Oktay, Bahar MenteşeTürkiye’de 2002 Yılından İtibaren Kadın İstihdamına Yönelik Uygulanan Sosyal Politikalar
4202031Elif Yüksel Oktay, Gülhan GüvenKüreselleşmenin Kadın Emeği Üzerindeki Etkileri
42123Elmas ŞahinSamuel Beckett'ın Godot'yu Beklerken ve Leylâ Erbil'in Clinton Godson Adlı Eserinde Hayatın Anlamsızlığı
42210Elvan KanmazGörsel İletişimde Grafik Sembolizm, İdeogram
4231860Elvettin Akman, Çiğdem Akman, Ayberk GüçlüYerel Kimliklerin Korunması ve Tanıtılmasında Tarihi Kentler Birliği: Alanya Örneği
4241865Çiğdem Akman, Elvettin Akman, Ayberk GüçlüTürkiye’de Kardeş Şehir Uygulamalarının Alanya Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirmesi
4251857Emel Aycan AsmaFranz Kafka’nın “Dönüşüm” Ya Da “Değişim”: “Die Verwandlung” ve Yaşar Kemal’in “İnce Memed” Adlı Eserlerinde‘Birey’,‘Aile’,‘Otorite’,‘Hayat Mücadelesi’ ve ‘Toplum’
426733Emel PoyrazTürkiye’de Kadın Girişimci Olmak Üzerine Bir Değerlendirme: Babaeski Örneği
427735Emel PoyrazYerel Yönetimlerde Siyasal Katılım ve Temsiliyet Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendirme: Belediye Meclislerinin Etkinliği
428710Emel Sarıtaş, Süleyman BarutçuDijital İletişimde Kuşaklar ve Kuşakların Dijital İletişim Unsurlarına Yönelik Tutumları
429928Emel SelimoğluYönetici Asistanının Staj ve İşyeri Eğitim Dönemlerinde Mesleki Yeterliliklerinin Araştırılması
4301751Emel SelimoğluSosyal Sermayenin Yönetici Asistanlığı Mesleği Açısından Önemi
4311649Emel Şener BoyGeleneksel Merzifon Evleri
432375Emel YeşilkayalıNitel Manevi Değerlendirmede, Manevi Geçmiş Alınması İle Manevi Çevre Haritalarının Karşılaştırılması
433417Emel Yeşilkayalı, Selda MeydanBir Ortaokul Özelinde Okul Sosyal Hizmeti İhtiyacının Belirlenmesi
4341405Gönül Türkan Demir, Emine Altunay ŞamHalk Dershane ve Konferansları Talimatnamesi Üzerine Bir İnceleme
435317Emine Arduç Kara, Hayrullah Yanıkİnternet Haberciliğinde Dil Sorunu-Argo Kullanımı Üzerine Bir Söylem ve İçerik Analizi
436921Emine CengÇerçeveleme Teorisinin Sosyal Medyaya Yansıması: Siyasilerin Hashtag Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
437667Emine Çetin, İsmail AğırbaşHastane Tekrar Yatışlarının Toplum ve Sağlık Sistemi Açısından Önemi
438499Emine Karakaplan Özer, Edip DoğanYaşam Doyumu ve Performans İlişkisi: Adıyaman Üniversitesi Akademik Personeli Uygulaması
4391041Emine Koban, Jale BuluYükseköğretim Öğrencilerinin Vergi Farkındalığı ve Vergiye Gönüllü Uyuma Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
4401045Emine Koban, Tayfun ErcanHukuksal Yapısıyla Vergi İncelemeleri ve Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerindeki Etkisi
4411904Emine Yeşim BedlekEge'de Milliyetçilik, Homojenlik ve Göç
4421748Emine Zehra Turanİlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin 15 Temmuz Darbe Girişimine İlişkin Algıları
4431813Emine Zehra TuranBeyaz Zambaklar Ülkesinde’ki Çalışkanlık ve Dayanışma Değerlerinin Dkab Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi
444489Emra DurukanÇeviride Ölçme ve Değerlendirme
4451063Emrah GazneviJuliusz Słowacki ve Kordian
4461409Emrah IşıkRepresentatıons Of The Irısh Dıaspora, (Post)Memory And Identıty In Maude Casey’s Over The Water
44771Emre Savut1946’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Parti Sistemi
448111Emre VuralŞairin Açmazı
449609Emrullah YakutFeridî’nin Manzum Hâfız Divanı Tercümesinde Bir Eşdeğerlik Arayışı Olarak “Türk” İmgesi
450103Engin Çakır, Gülşah Sezen AkarBütünleşik Swara–Topsıs Yöntemi İle Makine Seçimi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
451218Engin Çakır, Ümit KacırAltı Sigma Karakuşak Eğitimi Alacak Personelin Swara-Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi: Bir Üretim İşletmesinde Uygulama
452426Engin Kanbur, Kubilay Özyer, Müslüme AkyüzNormatif Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
453427Mustafa Canbek, Engin Kanbur, Kubilay ÖzyerÇalışanların Sosyal Destek Düzeyleri İle Algıladıkları Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde Bir Araştırma
454336Enil Afşaroğlu-ErenÇocuğun Kendi Dili İçinden Resmini Değerlendirmek: Duygu ve Renk Çemberi İle Çocuk Resimlerinin Değerlendirilmesi
455337Enil Afşaroğlu-ErenÇocukluk Kayıtlarındaki Duygusal Şiddet Olgusunun Yetişkin Döneme Yansımaları
4562028Ensar YılmazTürkiye'deki Aydın Sınıfın Sosyal ve Politik Yapısı Üzerine Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu'nun Görüşleri
4571053Enser YılmazYusuf Atılgan’ın Aylak Adam Adlı Romanı İle Albert Camus’un Yabancı Adlı Romanın Yabancılaşma Bağlamında Karşılaştırılması
458219Ercan HaytoğluBekirağa Bölüğünden Malta’ya: Limni Sürgünleri
459483İbrahim Kaynar, Ercan Özen, Hakan Boz, Leyla ŞenyıldızA B Kişilik Tiplerinin İnternet Bankacılığına Duyulan Güvene Etkisi
4601858Ercan TopÖğretmen Adaylarının Temel Bilişim Becerileri Hakkındaki Görüşleri: E-Posta ve Youtube Kullanım Durumları
461180Ercüment YıldırımYazının İcadından Roma İmparatorluğu’na Tarihçilik Anlayışı
462285Erdal ArlıNormatif Bağlılık Anlayışının Özel ve Ticari Teknede Çalışan Yat Kaptanları Açısından Değerlendirilmesi
463147Erdal Güzel, Çetin TanSınıf Öğretmenlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri (Batman İli Örneği)
4641786Erdem TemeloğluKırsal Bölgelerdeki Turizmin Gelişimine Yönelik Tutumlar: Yerel Halk Açısından Değerlendirilmesi
465718Erdinc Arslan, Doç. Dr.6 ve 7. Sınıflarda Kaynaştırılmış Zihin Engelli Öğrencilerin Sosyal Kabullerinin İncelenmesi
4661435Eren Alper Yılmaz, Ahmet Akbulut, Hatice Can ÖziçTürk–Rus İlişkilerinde Uçak Krizi ve Yeni Bir Dönemin Başlangıcı
4671439Erhan AkdağFantastik-Gerçek-Ölüm Üçgeninde Ördek, Ölüm ve Lale
4681428Mehmet Cihangir, Nazan Şak, Samet Evci, Erhan ErginFinansal Oranların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: Bıst Sınai Endeksinde Bir Uygulama
4691881Erhan GörmezSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının “Telif Hakkı” Kavramı Hakkındaki Görüşleri
4701884Erhan Görmezİlkokul Sosyal Bilgiler Programının Dijital Vatandaşlık ve Alt Boyutları Açısından Yeterliliği
471815Erhan ŞenTürkçe Öğretmenlerinin Öğrencilere Kitap Önerirken İzledikleri Yaklaşımların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
472409Erkan Arı, Veysel Yılmaz, Hüseyin GürbüzServqual Hizmet Kalitesi Boyutları ve Sadakat Arasındaki İlişkinin Modellenmesi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
473410Erkan Arı, Veysel YılmazDumlupınar Üniversitesi Öğrencilerinin Şehir Yaşam Memnuniyetleri
4741698Erkan Atalmış, Akif Köse, Orhan YıldırımOkuldaki Yazılı Sınavların Teog Sınavıyla Karşılaştırılması
4751888Erkan AtalmışLisans Eğitim Sürecinde Yapılan Ara Sınav ve Final Sınavlarının Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
4761518Çağrı Köroğlu, Yusuf Kaderli, Erkan DendeşYeni Türk Ticaret Kanununda Muhasebe Denetimi Açısından Yapılan Düzenlemeler
4771520Çağrı Köroğlu, Aslı Erincik DendeşÜretim İşletmelerinde İleri Maliyet Muhasebesi İle Geleneksel Maliyet Muhasebesinin Karşılaştırılması: Aydın İli Örneği
478113Erkan Işıktaş1867 Nizamnamesine Göre Kafkasya Güzergâhının İran Ticari Faaliyetlerine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
479450Erhan Tecim, Erkan KavasErken Yaşlılarda Sosyal Medya Deneyimi
480664Erkan Sarsıcı, Bekir Değirmenci, Cahit ÖztürkSermaye Piyasalarına Yeni Bir Kavram Olarak Giren Türkiye Varlık Fonu Yönetimi ve Türk Finans Sektörüne Etkileri
4811603Erkan Taşkıran, Evrim KayaStk Üyelerinde Politik Yeti Davranışları: Jcı (Genç Liderler ve Girişimciler Derneği) Üzerinde Bir Araştırma
4821605Erkan Taşkıran, Evrim KayaÖrgütsel Adalet Algısının Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi
483761Erkan Turhan, Göksel KartumSürdürülebilir Lojistik ve İşletme Uygulamaları
48490Erkan Uzun, Ferhat UğurluMuhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Kalitesine Etkisi: Şırnak İli Örneği
4851448Erkan ZenginAlmanya’da Yaşayan Türk Kökenli Yönetmenlerin Filmlerindeki Mekân – Kadın İlişkisi
486968Erol Eroğlu, Yavuz KöktanAşık Kul Ahmet'in Şiirlerinde Türk Halk Kültürü Unsurları
487955Erşan ArslanGenç Futbolcularda Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Test (Seviye 1) ve Mekik Testi Performanslarının Tekrarlı Sprint Yeteneği İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
4881694Ersan ÖztenGençlik ve Özgürlük İlişkisinde Güncel Dini Sorunlar ve Çözüm Önerileri
4891018Ersin Diker, Murat KoçyiğitHalkla İlişkiler Algısı ve Marka İtibarı Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi
4901091Ersin Diker, Zekiye Tamer Gencer, Fatma Dilek DikerAkademisyenler Neden Instagram Kullanır?: Akademisyenlerin Instagram Kullanma Pratikleri Üzerine Bir Alan Araştırması
491205Ersin Kavi, Orhan KoçakTürkiye'de Ortaöğretim Düzeyindeki Mesleki Eğitim İle İlgili Sorun Alanları ve İskandinav Ülkelerindeki Mesleki Eğitimin Türkiye'de Uygulanabilirliği
492146Ertuğrul GüreşciTürkiye'de Kırsal Göçün Sorun ve Fırsat Yönü
493886Aydın Sarı, Ertürk AlptekinTürkiye’de Çerezlik Ayçiçeği Dış Ticareti: Çivril Örneği
494536Eşe ÇağlarTürk Ailesi ve Kadının Hukuki Durumunun Değişim Süreci
495979Esen Turan-Özpolat, Erdal Bay2015 Pisa Yıldızı Singapur’un Eğitim Sisteminin İncelenmesi
4961913Eser Ördemİngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerinde Temel Çeşitlilik ve Karmaşıklık
497389Eser Yeşildağ, Mesut Atasever, Necla Kuduz, Ahmet CoşkunAfyonkarahisar ve Kütahya İllerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi
4981811Esin De Thorpe MıllardToplum Müzik Yaşamını Etkilemede Kitle Medyası Kültürünün Yükselişi
4991496Esin Yüzbaşı, Bayram AkçaBilecik Halkevi’nin Teşkilat Yapısı ve Şube Faaliyetleri
5001951Esin Yüzbaşı, Bayram AkçaCumhuriyet Döneminde (1923-1980) Isparta’nın Sosyal Yapısı
501108Esma Akdemirci, Taner TunçÖğrencilerin Benlik Saygısını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Veri Madenciliği Kullanımı
502644Esma Gökmenİçerik Analizi ve Yıldız Falı Analizinin Kavram ve Unsurlarının İncelenmesi: Türk Siyasetinde Siyasal Dil Analizi Örneği
503344Esmeray AlacadağlıÇevre Kirlenmesi ve Denizlerin Hukuk Yoluyla Korunması
5041469Esra AlkanBir Huzursuluğun Romanı: Huzursuzluk
505321Esra Bayrak Ayaş, Atalay Gacar, Eyyup NacarÜniversite Öğrencilerinin Sosyotropik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi
506354Esra Bayrak Ayaş, Eyyup Nacar, Atalay GacarSpor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Otonomik Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi
5071403Ayşe Ediz, Abdullah Yıldızbaşı, Esra BaytemurOhsas 18001 Yönetim Sistemi Sürecinin Ahp İle Önceliklendirilmesi
5081916Esra BüyükbahçeciHint Ateş Tanrısı Agni’nin Yakarılma Biçimleri
5091917Esra BüyükbahçeciPançatantra’da Yer Alan Balıkçıl ve Yengeç Masalının Tahlili
510723Esra Ekinci19. Yüzyıl Sonu Mardin Kadınlarında Takı Kültürü
5111007Esra ElmacıoğluMaksim Gorki’nin “Ayaktakımı Arasında” İsimli Oyununda Hümanizm
512678Esra Gür, İlkay YıldızVergi Algısı ve Bilinci Üzerine Bir Araştırma: Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinde Vergi Bilinci
5131414Esra IşıkTüketim Toplumunda Genç Olmak ve Kimlik Arayışı
514999Esra Kaçmaz LeventYeni Assur Dönemi Ordusunda Kuşatma Mekanizmaları- Koçbaşları ve Kuleler
515168Esra Özay Köse, Sibel Sadi, Şeyda Gül Meb 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabında Yer Alan Bilim İnsanları
516234Osman Akın, Osman Kürşat Onat, Esra SakMuhasebenin Geleceği ve Alınan Muhasebe Eğitimine Yansımalarına Yönelik Bir Araştırma: Makü Örneği
5171511Emine Fırat, Esra Soyu, Alper BilgiçKadının Ekonomideki Yeri ve Önemi: Türkiye’deki Sosyoekonomik Değişimin Kadın İstihdamına Etkileri
518269Esra TaşOkul Yöneticiliği Yolunda Kadın Öğretmenlerin Karşılaştıkları Kariyer Engelleri Üzerine Bir Uygulama
5191982Esra ZeynelAkademisyenlerde Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler Üzerine Bire Araştırma
520439Evşen Altun Aslan, Tuğçe GürSiyasal Alanda Kadın Olmak: Siyasal Aktivizmin Görünmeyen Öznesi “Kadınlar”
521866Eylem BayrakçıZehirli Liderlik, Örgütsel Zehirlenme ve Zehirlenmeyi Gidermede İfşa Olasılığı Üzerine Nitel Bir Araştırma
5221615Eylem Ezgi Özdemir, Serdar Akbulut, Hakan ÇıvğınOrtaokul Öğrencilerinin Kitap ve Okumak Kavramları Üzerine Metaforik Algıları
5231718Eylem Perihan KibarUsing First Language İn Training Non-Native Teachers Of English
524599Eyüp YakaEmir ve Nehiy Bağlamında Sahabe’nin Kur’ân Bilinci
5251410Ezgi Deniz AlpanKüreselleşen Dünyada Güncel Tartışmalara Ortak Olmak: Tiyatro Alanında Çevirinin Önemi
5261413Ezgi Özmen, Gökçen Çetin, Meltem Yavuz, Burcu Özge Özaslan ÇalışkanElektronik Alışverişte Tüketicilerin Algıladıkları Web Sitesi Hizmet Kalitesi ve Bilişsel Çelişkileri Arasındaki İlişkide Kurumsal İtibarın Rolü
527164Ezgi TokdilVelazquez'in Nedimeler Tablosuna Postmodern Estetik ve Yeni Medya Açısından Yeni Bir Yaklaşım
5281101Fadime ÖzlerBibi Ka Makbara - Mini Tac Mahal
529658Fadime Tosik Dinç, Mehmet Emin DinçMilliyet Gazetesi’nin Şahitliği ve Yorumuyla Serbest Cumhuriyet Fırkası
5301472Fahri Akbaş, Emre ÜrünÖzel Güvenlik ve Koruma Eğitimi Alan Öğrencilerin Özel Güvenlik Sektörüne Bakış Açıları ve Algıları Üzerine Bir Araştırma
5311473Fahri Akbaş, Esra SoyuTürkiye’deki Terör Olaylarının Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisi
532663Fahriye Çakır, Hasan AtmacaDiplomaside Çeviri ve Kültür Birlikteliği
53386Ahmet Karaarslan, Faruk Kerem ŞentürkKyk Yurtlarında Sunulan Hizmetlerin Kalite Düzeylerine Yönelik Algı: Düzce Merkez Örneği
5341985Faruk SancarOsmanlı’dan Günümüze Dini Grup ve Cemaatlerin Devletle Olan Simbiyotik İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Okuma
535582Faruk SönmezAlî Şîr Nevâî’nin Mecâlisü’n Nefâyis Adlı Tezkiresinde Şairlerin Din Duygusu ve İnançları
536700Faruk Yahşi"türkiyelilik" Kavramı Üzerine Siyasal Bir İnceleme
537406Fasih DinçSınırdakiler ve Devlet: Geç Dönem Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet Dönemine Hemavend ve Halikanlı Aşiretleri
538273Fatih Akpınarİş Yargılamalarında Bilirkişilik Kurumunun Güncel Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi
539858Fatih Çelikel, Işıl TanrısevenOrtaokul Matematik Dersi Öğretim Programı Taslağının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
540863Fatih Çelikel, Tuğba Yanpar YelkenOrtaokul Matematik Uygulamaları Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri
5411430Fatih Duman, Damlanur TatAlexıs De Tocquevılle’de ‘Yerel Yönetim/hükümet’ ve ‘Sivil Toplum’ Bağlamında Demokrasi Analizi
5421453Fatih Duman, Damlanur TatKurgusal Yurttaşlıktan Reel Yurttaşlığa: Yurttaşlığın Geneolojisi
5431150Fatih Kaplan, Şule GüngörAda Ülkelerinde Turizm Gelirlerinin Ülke Ekonomilerine Etkisi: Panel Veri Analizi
5441571Fatih Kaplan, Sevda YapraklıAmerikan Doları Kur Endeksi İle Imf Emtia Endeksleri Arasındaki İlişki: Oynaklık Yayılma Etkisi Analizi
545493Fatih Mehmet Çuhadar, Ramazan ErdemAkademik Örgütlerde Çalışan Personelin Çatışma Nedenlerinin İncelenmesi
546844Fatih Mehmet ÖcalFinansal Ekonomi Krizleri: 1929 Büyük Buhran-2008 Mortgage Krizi Karşılaştırması
547990Fatih OğuzayHz. Peygamber ve Tarım
548576Fatih ŞahinoğluHollywood Sinemasında İstanbul Temsilleri
549154Fatih Volkan AyyıldızFelsefeden İktisada, İktisattan Krizlere, Krizlerden De Türkiye’ye Dersler
550158Fatih Volkan AyyıldızTürkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Hesaplama Tekniğinin Değişmesinin Analizi
551556Fatih Yılmaz, Gülnur BirolTürkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimine Karşı Tutumları
55249Ayşe Aypay, Fatma AltınsoyLise Öğrencileri İçin Etkili Ders Çalışma Ölçeği Geliştirme Çalışması
553194Ali Eryılmaz, Fatma AltınsoyOkula Aidiyetin Yordayıcısı Olarak Öfke Eğilimi
5541854Fatma Çalik OrhunDoğu Akdeniz Enerji Kaynaklarının Kıbrıs Sorunu’na Muhtemel Etkileri
5551895Fatma Hastaoğlu, Rahime Bıçakçıgil, Sevda Hastaoğlu Örgen, Gülşen Boztepe GüçlüSağlık Eğitimi Alan Öğrencilerinin Sosyal Kaygılarının Şiddet Eğilimleri Üzerine Etkisi
556975Fatma İnceSağlık Çalışanlarında Kişilik ve Örgütsel Narsizim
557416Fatma KaramanDramanın Yabancı Dil Öğretimine Etkisi
5581491Fatma Nalbant, Arslan Uluç Belediyelerde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemi Kullanımı: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Örneği
559626Fatma Öztürk DağabakanTürkçe ve Almanca Sosyal Medyada Gençlik Dili
560722Fatma ŞenyüzErmeni Harfli Kıpçak Türkçesinde Birleşik Kelimeler
561726Fatma ŞenyüzErmeni Harfli Kıpçak Türkçesinde İkilemeler
562359Fatma Temelli, Ömer Çınarİibf İşletme Bölümü Öğrencilerinin Finansal Analiz Dersine Yönelik Başarı ve Tutumları Arasındaki İlişki: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bir Uygulama
5631862Fatma Torun, Yasin DoğanÖğretmen Adaylarının Sözlü Mülakat Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
5641655Fatma ÜnalOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının ”Oyun” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
565892Fatma ÜnalOkul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların Sanat Çalışmalarını Değerlendirmesi
566134Fazlı YıldızTürkiye’de İller Düzeyinde Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yaygınlaşması ve Vergi Gelirleri İlişkisinin Analizi
567538Fazlı YıldızKamu Mali Yönetimi Perspektifinden Bütçe Uygulamalarında Mali Saydamlık ve Mali Saydamlığın Ölçülmesi
568504Abdullah Soysal, Fedayi Yağar, Pınar Öke, Özge Sedef ÖzübekHastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma
569505Abdullah Soysal, Fedayi Yağar, Pınar Öke, Necibe YıldızAile Hekimliği Uygulamasının Değerlendirilmesi: Hastalar Üzerinde Bir Çalışma
5701905Fehmi Turgut"assay The Power You Have": Power Games İn Shakespeare's Plays
571368Fehminaz Çabuk19. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Irza Tecavüz Vakaları ve Uygulanan Cezalar
572246Ferat Kaya, Serhat KayaTürkiye’de Artan Rüzgâr Enerji Kullanımının Avrupa Birliği İle Karşılaştırmalı Bir Şekilde Değerlendirilmesi
573464Emel Şölenay, Ferda Tazeoğlu21. Yüzyıl Mimari Pratiği Içerisinde Seramik Ekztrüzyon Yöntemi Ile Oluşturulmuş Yüzey Uygulamaları
574847Ferdi KoçXv. Yüzyıl Müzik Nazariyatçılarından Abdülaziz B. Abdülkadir Merâgî’nin Nekavetü’l-Edvâr’ında Enstrumanlar
575977Ferdi KoçXv. Yüzyıl Müzik Nazariyatçılarından Abdülaziz B. Abdülkadir Merâgî’nin Nekāvetü’l-Edvâr’ında İkā‘ Devirleri
5761024Ferhat ÇetinkayaSokaktaki Adam Romanında Aydın Sorunsalının Başkişi Merkezli Psikolojik Yansımaları
5771974Ferhat Topbaş, H. Hüseyin YıldırımFaiz Oynaklığının Kısa Vadeli Sermaye Akımları Üzerine Etkisi: Ardl ve Nerlove Modelden Kanıtlar
5781975Ferhat Topbaş, Ebru UnatPetrol Fiyatlarının Cari Açık ve Enflasyon Üzerindeki Etkisi: 2002-2016 Türkiye Örneği
579861Ferid Önder, Hüseyin AğırTürkiye’de Bireysel Emeklilik İle Finansal Gelişme İlişkisi
5801701Feridun Nizam, Müberra Nesibe BayramBir Stalker Olarak Sıradan İnsanın Magazinleşmesi/magazincileşmesi: Stalk-Paparazzi Etkileşimi
5811706Feridun Nizam, Mehmet Yılmaz Atila2019 Yaklaşırken Blade Runner’ı Kara Film-Bilimkurgu Kombinasyonu Olarak Yeniden Çözümlemek
582562Feriştah Funda ArıEdebî Roman: Çalıkuşu ve Popüler Roman: Piraye’nin Sosyal Psikolojik Açıdan Karşılaştırılması
5831534Ferit BelderAvrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinde Mülteci Meselesi ve Sınırlar
584573Ferit İzci, Mehmet SarıtürkKamuda Yönetiminde İyi Yönetişimin Etkili Bir Aracı Olarak Hesap Verebilirlik
585575Mehmet Sarıtürk, Ferit İzciDemokratik Kamu Yönetimi ve Kamu Yönetiminde Katılım Modelleri
586551Ferit KılıçkayaLearning English Vocabulary By Narrow Reading: Readlang
587232Feyyaz BodurUlusal Gazetelerin 1. Sayfa Haberlerinde Kullanılan Cumhurbaşkanı Fotoğraflarının Estetik Açıdan Analizi
588506Feyyaz BodurBir Fotoğrafın Haber Fotoğrafı Olabilme Ölçütleri Ulusal Gazetelerde Kullanılan Haber Fotoğraflarının Değerlendirilmesi
58994Ecenaz Çoşkun, Feyzullah ŞahinAilelerin Bakış Açısına Göre Erken Çocuklukta Üstün Zekaya İlişkin İşaretler
59095Mirza Tamtekin, Feyzullah ŞahinÜstün Zekalı Çocukların Gelişimsel Özellikleri
5911897Feza Solak Tuygun, Haluk AlkanAvrupa Parlamentosu’nda İntergruplar: Türk Çıkar Gruplarının İntergruplar'la Etkileşimi
592951Hicran Hanım Halaç, Fikret Bademci, Mehmet Ali ÇeliksoyTbf Uluslararası U16 Yıldız Erkekler Turnuvası İçin Konya’ya Gelen Takım Kafilelerinin Kültürel Mirasa Temasının Değerlendirilmesi
593174Fikret SözbilirA Relationship Between On The Job Training Practices, Self-Efficacy, And İnnovation: An Empirical Study At A Public Organization İn Turkey
594798Fikret YılmazJohn Locke'un Tolerans Anlayışına Bir Eleştir
5951641Fikret YılmazTolerans Paradoksu
596926Fikri AydemirÖmer Seyfettin’in Mensur Şiirleri Üzerine
597196Doç.dr.osman Kürşat Onat, Osman Akın, Fikriye AydınMehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Muhasebe ve Finansal Yönetim Okuyan Öğrencilerin Kaygı Durumlarının Araştırılması
5981721Ayşegül Ulutaş, Filiz Akdoğan , Burcu CoşanayXyz Kuşaklarının Özellikleri, Teknolojinin Z Kuşağı Üzerindeki Etkileri ve Eğitime Yansıması
5991019Filiz DaşkıranTürk İktisat Tarihinde Filmler
600893Filiz YetizBanka Birleşmeleri ve Devirlerinin Türk Bankacılık Sektörüne Etkileri
6011911Hicran Şahin Gökçe, Filiz Yıldırım“Yapabilirlikten Yoksunluk” Bağlamında Yaşlı Yoksulluğu
6021589Firoz Faozi Afganistan’da Yeni Açılan Türkoloji Bölümlerinin Türk ve Afgan Kültürüne Etkisi
6031716Fitnat AslanBabil’de Ölüm İstanbul'da Aşk’ta Eski Şiirimizin Ustaları
604529Fuat Korkmazer, Erhan EkingenÖrgütsel Yabancılaşmanın İş Tatmini İle İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama
605793Funda Arslan BilginMüze Eğitim İlişkisi Çerçevesinde Atatürk Dönemi Müze Faaliyetleri
606818Funda TemurNazım Hikmet ve Mayakovski’nin Şiirlerinde Makineleşme
6071674Füsun Çelebi Boz, Hayriye ŞengünAfet ve Kalkınma İlişkisinde Kadın
6081124Füsun Küçükbay, Ceyhun ArazPortfolio Selection Using Physical Programming
609964Hatem Türk, Gamze BulutMeşale’den Varlık Dergisine Uzanan Serüven: Yedi Meşale Topluluğu
610260Gamze GülerBağlantılı Metin Olarak Film ve Çevirileri
6111818Gaye Gökalp YılmazAvrupa’daki Türkiyeliler Üzerine Çalışmaların Tarihsel Dönüşümü ve Yeni Bakış Açıları; Gurbetçi ve Alamancı Söylemlerinin Yeniden Düşünülmesi
6121910Gaye Poçanİnterdisiplinerlik ve Tasarım
613142Gazi Giray GünaydınTanzimat, Algılar ve Abdülhamid’e Yeniden Bakmak
6141533Gizem Özgürel, Sibel Sü Eröz, Ali Kemal GürbüzRekreasyon İşletmecilerinin Yetkinliklerinin ve Sektöre Yönelik Düşüncelerinin Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma
615938Abdulsemet Yaman , Gökbörü ÖnalpKamu Yönetimi Alanında Teknolojinin Getirdiği Yeni Sistemlerden Bir Örnek: E-Konsolosluk
6162032Abdulsemet Yaman, Gökbörü ÖnalpKamu Yönetiminin Etkinleştirilmesi Açısından Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Önemi: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Örneği
617303Abdurrahman Benli, Gökçe CerevTurizm Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir İnceleme
618743Abdurrahman Benli, Gökçe CerevTürkiye’de Kayıt Dışı İstihdamın Önlenmesinde Eğitimin Önemi
619740Gökçe Deniz Güçlü, Aşkın Çokövün TurunçArdıl Çeviride Araştırma Modelleri
620308Gökçen KapusuzoğluÇin Kaynaklarına Göre Türk Devlet İdaresinde Kullanılan Unvanlar
62147Gökçen Şahmaran Can, Tahir ÇelikbağModern Dönemde Yaratma Sorunsalı ve Sanat
62213Gökhan Akİbn Haldûn’un Asabiyyet Kavramı: Siyaset Teorisinde Yeni Bir Açılım
6231890Gökhan Erşen, Hilmi Rafet Yüncü, Taki Can Metin, Hakan Uyguçgil, Alper ÇabukGastroturizm Rotalarının Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Desteği
6242027Gökhan Kartal, Serdar ÖztürkPolitik İstikrarsızlık - Ekonomik Büyüme İlişkisi Bağlamında Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir İnceleme
6251122Gökşen YıldırımOrhan Pamuk’un “Kırmızı Saçlı Kadın” Adlı Romanının Sosyo-Psikolojik Açıdan İncelenmesi
626299Goksu Urkan2'inci Nesil Devlet (Devlet 2. 0)
627300Göksu UrkanKant’çı Demokratik Barış Tezine İnşacı Bakış
6281146Gonca Akgün GüngörTürkiye İmalat Sanayinde Firma Ölçeği Değişmeleri ve İhracat Performansı İlişkisi
62937Gonca DemirTürk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/thmfns’nin Eğitsel/öğretisel Uygulamalara Aktarım/adaptasyon Süreçlerinde Kullanılması Öngörülen Modeller: Kaypentax®: Gerçek Zamanlı Spektogram Model 5129
6301752Gonca Manap Davras, Önder Gültepe, Murad AliliTurizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma
6311753Gonca Manap Davras, Abdullah Özkan Dünya’da ve Türkiye’de Medikal Turizm Gelişimi ve Ülkemizde Geleceğe Yönelik Planlamalar
632329Gönül TurgutTürkiye'nin Enerji Politikaları
6331789Gözde Algün Doğu, Gamze Erikoğlu ÖrerUyuşturucu Maddeden Dolayı Denetimli Serbestlik Altına Alınmış Yükümlülerin Boş Zamanlarını Yapılandırmasına Yönelik Uygulanan Halk Oyunları Çalışmalarının Sosyal Bütünleşmeye Etkilerinin Değerlendirilmesi
6341802Gözde MullaÖzne: Sanatçı, Yapıt, İzleyici
6351138Gözde Müşerref Gezgüç, Ceray Aldemir, Turgay UzunSiyaset Bilimi Eğitiminde Filmler
636787İrfan Ertuğrul, Gözde Sarı, Abdullah Özçil, Tayfun ÖztaşTürkiye’de ve Dünyada Turizm İstatistiklerinin Karşılaştırmalı Durum Analizi
637143Gözde YılmazThe Evolutıon Of The Subfıeld Of Foreıgn Polıcy Analysıs: Can We Develop A Comprehensıve Theory Of Foreıgn Polıcy?
638896Gözde Yirmibeşoğlu, Yasemin BilişliPerception Of University Students Regarding Violence Against Women
639899Gözde Yirmibeşoğlu, Yasemin BilişliReflection Of St. Valentine’s Day On Turkish Newspapers
6401558Gül Akbaba, Merve MercanÇocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Duygu Düzenleme Güçlüğü İle Çocukluk Örselenme Yaşantıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
6411532Gül Ceylan TokSekülerizm, Post-Sekülerizm ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
642640Gül ErenFelsefe-Edebiyat İlişkisi Bağlamında Albert Camus
643763Gülay Bulgan, Murad AliliAvrupa’daki ve Türkiye’deki Dark Turizm Destinasyonlarının Karşılaştırması Üzerine Teorik Bir Çalışma
644765Gülay Bulgan, Önder GültepeEko-Etiket Olarak Mavi Bayrak Uygulamasının Turizm Sektörü Açısından Yarattığı Rekabet Gücünün İrdelenmesi
6451028Gülay Büyüktopçu, Mehmet Burak BüyüktopçuMelda Akbaş’ın “Warum Fragt Uns Denn Keıner?” Adlı Eserinde Kültürlerarasılık ve Eğitim Sistemi Eleştirisi
646909Osman Kürşat Acar, Gülay DülgerKurumsal İtibar Yönetimi Algısının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: Antalya Özel Envar Okulları Örneği
6471458Gülay Özdemir AkgündüzHeterojen Akışın Homojen Zaman Üzerindeki Zaferi: Bergson ve Novalis Felsefesinde Yaşam
6481014Gülbahar AtaseverTürkiye’de Risk Primi (Cds), Merkez Bankası Rezervleri, Faiz Oranı ve Seçim Dönemlerine İlişkin Ekonometrik Analiz
6491016Gülbahar AtaseverTürkiye’de Seçimler, Hükümet Değişiklikleri ve Makroekonomik Göstergeler
650272Gülçin Taşkıran, Özlem Demir, Fatih AkpınarEğitim- İstihdam İlişkisinde Yeni Dönem: Mesleki Yeterlilik Belgesi Uygulaması
651741Gülçinay BaşdoğanKültür Endüstrileri/yaratıcı Endüstriler Çatısında Kentsel Yeniden Canlanma ve Kültür Eksenli Kentsel Stratejiler
6521961Güldane Araz AyResimde Doğal Işıktan Resmin Işığına Doğru Çağdaş Sanat
6531984Guldane Araz AyGüncel Sanatta Sunum - Anlam İlişkileri
6541080Gülden Akdağ Gürsoy Atölye Çalışmaları: Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları
6551689Gülden Akdağ Gürsoy, Abuzer AkgünÖlçme ve Değerlendirme Dersine İlişkin Keşifsel Bir Araştırma
6561761Gülden GökMeslek Yüksekokulunda Okuyan Kız Öğrencilerin Tüketici Hakları Farkındalık Düzeyi
6571955Gülden Öztürk Serter, Emre YamanerPozitif Psikoloji Bağlamında Öznel İyi Oluş ve Spor İlişkisi: Ergenler Üzerine Bir Araştırma
658940Sibel Atlı, Güler YılmazAnadolu Oyuncak Kültürü Kapsamında Mardin Müzesi Oyuncaklarının Değerlendirilmesi
659659Güley AbatayKktc’de “Okul Sağlığı Projesi” Kapsamında Gençlerin Mevcut Durumu
6601980Gülnisa AynakulovaMilletinin Selameti Mi Evladının Özgürlüğü Mü?
6611149Gülnur İlgün, Ali GüvenTürkiye’de Sağlık Hizmeti Sunan Hastanelerin İller Düzeyinde Verimliliklerinin Değerlendirilmesi
6621836Gülnur İlgün, Gülsüm Şeyma KocaSeçilmiş Olan Sağlık Göstergeleri Açısından Orta Gelirli Ülkelerin Sınıflandırılması
663429Gülreyhan ŞutanrıkuluKüreselleşen Türk Toplumunda Cinsiyet Sorunu
664642Gülru BayraktarAlbrecht Altdorfer’in ‘Die Alexanderschlacht’ İsimli Eserinde Doğu Batı İmgesi
665690Gülşah KaravardarY Kuşağının Yeşil Yönetime Bakışı
666616Gülşah Mete, Nesrin SisOkumaya Adanmışlık Modeli İle 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Geliştirilmesi
667702Gülşah MeteOrtaokul Türkçe Dil Bilgisi Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
66885Gülşen KırpıkAlgılanan Örgütsel Adaletin Algılanan İş Performansı ve Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisinin İncelenmesi İle İlgili Bir Araştırma: Adıyaman İli Banka Çalışanları Örneği
669245Gülşen Oran, Musa KayaBir Başyapıtın Öyküsü" Adlı Türkçe Çeviri Eserde Yer Alan Yanlış İfadelerin Tespiti ve Çözüm Önerileri
6701816Gülsüm Gürler HazmanGeçmişten Günümüze Belediyelere İlişkin Yapılan Reform Çalışmalarının Yerel Aktörlerce Değerlendirmesi
6711800Gülsüm Şeyma Koca, Gülnur İlgünHizmet Bölgelerine Göre Türkiye'nin İnsani Gelişim Endeksinin Değerlendirilmesi
672720İsmail Bakan, Burcu Erşahan, Tuba Büyükbeşe, Gülsün KalkanÇalışanların Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle Psikolojik Dayanıklılık ve Atılganlık Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması
673769Gülten Adalı Aydın Halkla İlişkiler Mesleğine Yönelik Çevrimiçi İş İlanlarının Teori ve Pratik Arasındaki İlişki Bakımından İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
6741630Gülten ŞenMeslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Maliye Bölümünü Tercih Etme Nedenlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma :dpü Emet Meslek Yüksekokulu Örneğ
675848Gülten UçanSol Nerede? 2009 Yerel Seçim Haberlerinde Solun Temsili
676250Gülyaşar DemirciMısır'da Öykücülük
6771851Mehmet Zaman, Günay KayaAtmosferik Özelliklerin Yaşamsal Faaliyetler Üzerindeki Etkisi
678184Güncel Gürsel ArtıktayRock Müzik İdeolojisinin Kapitalizmle Yumuşatılması: Rock’n Coke Festivali Örneği
679895Güner ÖzkanTürkiye-Kazakistan Dış Politikaları: ‘Özel İlişkiye’ Doğru Mu?
6801839Gürcü Aygün, Cengiz AkbulakTürkiye’de Çocuk Gelin Probleminin Bölgeler Ölçeğinde (Düzey Iı) İncelenmesi
681176Gürkan DağbaşıArapçadan Türkçeye Yapılan Şiir Çevirilerinde Ara Dil Kullanımı Problemi
682973Güven Arıklı, Nazmi PınarKktc Yazılı Basınında Kıbrıs Müzakere Haberleri: 12 Ocak 2017 Cenevre Zirvesi
683974Güven ArıklıSosyal Medya ve Marka İletişimi: Banka Şirketlerinin Twitter Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
6841459Güven Gümüş, M.aytaç Çınarİş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinde Güvenlik Kültürünün Önemi
6851559H. Birsen Hekimoğlu-ÖrsOtoriter ve Totaliter Rejimlerde Şiddetin Çeşitli Yüzleri
686236H. Buluthan ÇetintaşÖrgütsel İletişim Açısından Örgütsel Sosyalizasyon
687461H. Buluthan Çetintaşİnternet Konulu Araştırmaların "türkiye'de İnternet Konferansları" Çerçevesinde Değerlendirilmesi
688327H. Tezcan Uysal, Sibel AydemirDışsal Motivasyonun ve Aşırı İş Yükünün Kariyer Çapasına Etkisi
6891648Nuridə İsmayılzadə Azerbaycan ve Türkiye Müzik Kültüründe Shostakovich`in Yaratıcı ve Sosyal Faaliyetler Değeri.
6901578Habip Mehmet SevgiÖnlisans Öğrencilerinin Doğrusal Denklem Sistemlerini Günlük Hayat Problemleri İle İlişkilendirme Düzeyleri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
691817Hacı Hayrettin Tıraş, Hüseyin AğırTemel Sağlık Göstergeleri Açısından Türkiye - Ab Ülkelerinin Karşılaştırılması: Betimsel Bir Analiz
692676Hacı ÖnemKurtûbi ve Taberî’ye Göre Kur’an’ın İstinsahının Kıraatla İlişkisi
693677Hacı ÖnenKur’an’da Lisan Kavramı ve Lisanın Kökeni
6941719Hidayet Ünlü, Hakan BozdağBölgesel Kalkınmada Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi
6951720Hakan Bozdağ, Hidaye Tünlü Türkiye İçin Ekonomik Büyüme İle Enerji Tüketimi, Finansal Gelişme ve Uluslararası Ticaret Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi: Çok Değişkenli Model Yaklaşımı
6961055Hakan Cavlak, Yasin Cebeci, Necati GüneşNakit Akış Tablolarının İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi
697214Hakan Doygun, Şule KısakürekKahramanmaraş Ahir Dağı’nda Çevre Sorunları ve Halkın Çevre Bilinci Üzerine Bir İnceleme
6981639Hakan Kaya, Mehmet Sadık AydınNeoliberalleşme Sürecinde Türkiye’de Cari Açık Yoksulluk İlişkisi
6991436Hakan Tahiri Mutlu, Bülent Ordu, Abdülhamit EşKanal İstanbul’dan Geçecek Gemilere Rehberlik Edecek Sahil Güvenlik Ekibinin Toplamda Harcayacakları Sürenin Hesaplanmasına Yönelik Bir Simülasyon Çalışması
7001576Hakan Tahiri Mutlu, Abdulhamit Eş, Ahmet TaşÖğrencilerin Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimine Etkisinin İncelenmesi: Bir Örnek Olay Çalışması
7011141Hakan Yalap, Sercan DemirgüneşTürkçe Ders Kitaplarındaki Metin Türleri Bir Betimleme
702149Hale Eda Akduru, Fatih SemerciözDini Tutumların Çalışan Sesi Üzerindeki Etkisi
7031421Mahmut Dal, Hale Yayla UstacıRomantik İlişkilerde Çelişik Cinsiyetçiliğe Bakış: Pamukkale Üniversitesi Örneği
7041849Halenur Kutsal, Asena SoylukEğitim Yapılarında Çelik ve Betonarme Strüktür Karşılaştırılması
7051930Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu, Nuran Lekealmaz, Halenur OcaktanQuestioning Self-Control, Self-Perception, Motivation, Gender And Self-Efficacy İn Relation To Academic Achievement İn Elt?
7061959Halil ÇakırSığınmacı Sorununu Anlamaya Yönelik Sosyolojik Bir Kavram Olarak Yabancı: Eleştirel Bir Değerlendirme
707295Halil İbrahim BalkulSuriyeli Sığınmacılara Sağlanan Yazılı ve Sözlü Çeviri Hizmetleri: Türkiye Örneklemi ve Küresel Bakış
708744Mehmet Selami Yıldız, Halil İbrahim YazganBilgi Sistemleri
7092003Halil Tokcan, Emre KolyiğitOrtaokul Öğrencilerinini Türk Tarihinde Yer Alan Önemli Kadın Şahsiyetler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
7102004Halil Tokcan, Remzi Kılıç, Yusuf GençerÖğretmen Adaylarının Öğretmen Atama Sürecine İlişkin Görüşleri (Öabt, Mülakat, Sözleşmeli)
711318Halil Zorer, Saadettin TonbulBaşkale (Van) Havzasında Başkale Fay Kuşağının Akarsu Sistemlerine Etkisi
7121760Halime Kök, Feridun NizamMedyada Azınlıkların Temsili ve Nefret Söylemi: Ermeni ve Yahudi Örneğinde
713637Halime Ünaldı GökalpKamusal Alanda Kadının Görünürlüğünün Sosyolojik Tarihçesi
7141048Halis ÇavuşoğluDin Felsefesi Çerçevesinde İslamiyet ve Modern İslam Düşüncesi
715436Halise Kader ZenginÇocuklara Kur’an Ya Da Çocuk Kur’an’ı Üzerine Çalışmalar
7161939Halit Can Erakcaoğlu, Arş.görHalkla İlişkiler Uygulamaları Açısından Belediyelerin Sosyal Medya Hesaplarının İncelenmesi
7171831Haluk Aydınİntihal, Tevarüt, Nazire, Tazmin, Metinlerarasılık Kavramları Arasından Klâsik Türk Şiirinde Ortak Malzemenin Kullanımına Bir Örnek
7181893Haluk AydınRemzi'nin Kerbelâ Mersiyesi
7191793Haluk YerginSiyasi ve Ekonomik Krizlerde Küresel Yönetimlerin Etkileri; Demokratikleşen Dünyada Küresel Yönetimde Reform Talepleri: Imf ve Birleşmiş Milletler
720992Hamid Yeşilyayla, Hakan Demirİşsizliğe Etki Eden Makro Ekonomik Değişkenlerin İncelenmesi: Türkiye Uygulaması
7211493Nuri Avşarlıgil, Hakan Demir, Hamid YeşilyaylaElma Üretimi Maliyet Analizi: Denizli Çivril Örneği
722751Handan Haykır, Yavuz HaykırOsmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Yerel Basının Tarihsel Gelişimine Bir Bakış
723360Handan Şeker, H. Eylem KayaKamusal Hizmet Alanından Sektörel Yatırım Alanına Evrilen Yetişkin Eğitimi ve Kurumları
724355Hande İnan, Esra Bayrak Ayaş, Mehmet KartalTenis Branşıyla Uğraşan Sporcularda Sürekli Sportif Kendine Güvenin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
725994Hanife Gezer, Murat İmdatKur’an Tercümelerindeki Dinî Terim Çevirilerinin Bulundukları Dönemin Söz Varlığına Yansımaları
72635Hanifi SeverGüvenlik Çalışanlarının Örgütsel Zehirlenme ve Örgütsel Yabancılaşma Algılarının İncelenmesi
727451Harun Biçakcı, Gülzade Avcı Küreselleşmenin Öğrencilerdeki Etkileri ve Rehber Öğretmenlerin Küreselleşmenin Etkilerine Karşı Yaklaşımları: Samsun Örneği
7281431Harun Büber, Emrullah SevenGirişimcilik Özelliklerinin Göçerimi: Kütahya’da Ampirik Bir Çalışma
729877Harun Çelik, Mustafa UluMormonlar İle Müslümanlar Arasında Karşılıklı Hoşgörüye Dayanan İlişkilerin Nedenleri
730888Harun Geçer, Saffet KartopuPotlaç Geleneğinden Tüketim Kültürüne: Arkaik Bir Törenin Postmodern İzdüşümleri
731242Harun Sulak, Nihat Çetin, Aykut Çomar, Abdurrahim ErsoyTasaaruf Sezgiseli İle Araç Rotalama Problemi: Isparta Ptt’de Bir Uygulama
7321932Harun Türkmenoğlu, Dilek ÇulhaGrafik Tasarımda Tipografinin Deneysel Tavrı
7331126Harun Usanmaz, Hakan UlumÖğretmenlerin Kaynaştırmada Yeterliliğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Mersin İli Örneği
734694Hasan AktasBehçet Necatigil İle Asfalt Ovalarda Abdal Musa Dergâhı’na Doğru İki Başına Yürümek
735387Hasan Ali EsirBursalı Lamiî Çelebi’nin Münşeât'ındaki Arapça Sözler ve Şiirler
7361040Hasan Atmaca, Fahriye ÇakırCannibales Romanında Kaçak Göçmenler ve Sessizlik Sorunu
737686Hasan Cem Çelik, Ayhan KüngerüYabancılaşma Kavramının Türk Sinemasındaki Yansımaları
738456Hasan Çiftçi Televizyon Haberciliğinde Etiksel Bir Sorun: Magazinleşme
7391585 Hasan Hüseyin Yıldırım, Ferhat TopbaşFaiz Oynaklığının Kısa Vadeli Sermaye Akımları Üzerine Etkisi: Ardl ve Nerlove Modelden Kanıtlar
740116Hasan Mahmut Kalkışım, Kadir Caner DoğanEski Türk-İslam Devletleri'nde Yakınma (Şikâyet) Kurumları
7411842Hasan ŞenerBağlam Anlamları Bakımından Hamdullah Hamdî Divanı’ndaki Deyimler
7421920Hasan SurkhaylıÜcret Yönetiminin İnsan Kaynağı İçin Önemi
7431921Hasan SurkhaylıKüresel Kamusal Mallar
744166Hasan UzunKültürel Bariyerler Bağlamında, Kadına Yönelik Şiddet Olgusu
74551Hasan YürekBir Vicdan Romanı: Kusma Kulübü
7461052Hatice Can Öziç, İbrahim Hakkı Öziç, Eren Alper YılmazProje Yönetimi ve Pert Tekniğinin İnşaat Projesine Uygulanması
7471423Hatice ÇıvgınAkademik Bir Açılım Olarak Küçülme Hareketi
7481754Abuzer Akgün , Hatice Gülmez Güngörmez7. Sınıf Kuvvet ve Enerji Ünitesine Yönelik Geçerliliği ve Güvenirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması
7491766Abuzer Akgün, Diğer Ortaokul Öğrencileri İçin Bilimsel Muhakeme Becerileri Testinin Geliştirilmesi
7501870Hatice Kübra ArıkanEndüstrileşme Sürecinde Kadının Rolü
751578Hatice SargınÇankırı Yâran Kültürüne Geleneksel Türk Tiyatrosunun Yansımaları
7521787Hatice TaşkıranÜniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanma Alışkanlıkları İle Mutluluk Düzeyi ve Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
753391Yrd.doç.dr, Yrd.doç.dr, Şenay Özen Altınkaynak, Yrd.doç.dr, Devrim Erginsoy OsmanoğluOkul Öncesi Dönemdeki Çocukların Problem Durumlarında Kullandıkları Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi
754579Hayal Yetkin ŞaleKent Planlamasında Paradigma Değişimine Bir Örnek Olarak Taktik Şehircilik (Tactical Urbanism) Akımı
7551656Haydar Albayrak, S. Mustafa ÖnenTürk Kamu Yönetiminde Yeni Bir Model: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
7561047Hayri ŞenMeslek Yüksekokullarında Mesleki Uygulamaların Giyim Üretimi Teknolojisi Programı Öğrencilerine Faydaları
757516Hilmi Güney, Sibel KılıçGösterge Bilim Unsuru Olarak Mühür Yüzük Taşları
7581864Büşra Süngü, Sinan Tarkan Aslan, Hulusi AlpÖzel Gereksinimli Çocukların Yaşam Kalitelerine Fiziksel Aktivite ve Hareket Eğitiminin Etkisi
759901Hülya Bulutİmparatorluktan Ulus Devlet’e Türkçe Romanlarda “Büyük Kapatılma”
76034Hülya ErbabaRelated To "ın Cıvıl Socıety Women And Women Management Problems" Of Admınıstrator Women In Non-Governmental Organızatıons
7611704Hülya Eşki UğuzDevlet ve Piyasa Başarısızlığı Teorisi Temelinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Varoluşsal Gerekçeleri
762257Hülya Semiz TürkoğluSosyal Medya Çağının Çocuklara Etkisi Üzerine Alan Araştırması
7631999Hüsamettin KarataşBudizm’de Ahlak Anlayışı
7642000Hüsamettin KarataşHint ve Doğu Kökenli Dinlerde, Dini Bir Sembol: Mandalalar
7651691Hüseyin Çakırlar, Nevin Altuğ, Adil Oğuzhanİşletmelerin Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı: Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerinde Bir İnceleme
766447Hüseyin Demirİsmailağa Cemaatine Bağlı Kız ve Erkek Medreselerinde Öğretilen Arapça Dilbilgisi
7671599Hüseyin ElitokVakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Tescil Daire Başkanlığı Arşivinde Bulunan 092 Envanter Numaralı Beyhan Sultan Vakfiyesi ve Tezyinatı
7681734Hüseyin ErolOrtaokul Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Disiplinler Arası Açıdan İncelenmesi
7691738Hüseyin Saltan, Eda Kuman2008 Küresel Finansal Krizin Tükiye’nin Tasarruf Eğilimine Etkisi
770569Hüseyin ŞenGılgameş Destanı'nın Tiyatro Oyunu Olarak Yazılması
77119Hüseyin TezerNeo-Liberal İktisat Politikalarının Çöküşü ve Yeni İktisadi Düzen Arayışları
772851Tuba Yakıcı Ayan, Hüseyin Ünal, Serkan SamutTürkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri İle Karşılaştırılması: Kümeleme Analizi
773704Huseynaga Rzayev, Zana YalçınkayaOnce More On Text Organization Models
7741963Canan ErkanSanayi 4. 0 ve Türkiyede Uygulanabilirlik Analizi
7751964Hüsnü Erkan Bilimde Paradigmal Kayma : Nedensellikten Etkileşime
7761797Makbule Hürmet Çetinel, İbrahim Ethem Dağdeviren, Şakir MirzaLojistik Köylerin Amaçları ve Türkiye’deki Durumu
7771810Şakir Mirza, İbrahim Ethem Dağdeviren, Makbule Hürmet ÇetinelLojistikte Kirlilik Önleme ve Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Olarak Yeşil Lojistik
778294Okan Çoban, İbrahim AkşitSosyal Bilgiler Ders Kitabı İle Eğitim Bilişim Ağı (Eba) İçerik Karşılaştırması: 7. Sınıf Zaman İçinde Bilim Ünitesi Örneği
779370İbrahim AlsancakRenewable Energy & Global Political Dynamics: The Hurdles And Limitations Towards Reaching A Low Carbon Intensified Turkish Economy
7801631İbrahim Avcıİhracatta Uygulanan Teşviklerin Uluslar Arası Pazarlamaya Etkisi ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
7811437İbrahim AydınBalıkesir’de Salyangoz, Kurbağa ve Deniz Hıyarı İşletmeciliği
782771İbrahim Çankaya, M. Ali Çatalkayaİlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Sinizm ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
783384İbrahim Demirkale, Mustafa Selçuk Uzmanoğlu , Dilek VeysikaraniAdana İlindeki Alabalık İşletmelerinde Aşı ve Antibiotik Kullanımının Ekonomik Analizi
784385İbrahim Demirkale, Mustafa Selçuk Uzmanoğlu , Dilek VeysikaraniSu Ürünleri Yetiştiriciliğinde İnovasyon: Türkiye'de Farkındalık Oluşturma
7851856İbrahim KaplanÖteki İnanç Sistemlerinden Ayırdedici Özellikleriyle İslâm İnanç Esasları
786345İbrahim Şevket GüleçSaraydaki Otello: Siyahi Haremağası Sümbül'ün Trajedisi / Bir Kahvehane Operası
787593İbrahim TozluFacebook Ravilerinde Hadis Problemlerine Dair Bazı Tespitler ve Çözüm Önerileri
78822İbrahim YıldızDini Çoğulculuğun İslami Açıdan Değerlendirilmesi: Abdulaziz Sachedina Örneği
789192İclal Makbule Toprakkaya (Özdoğan), Erhan Alabay55-72 Aylık Çocuklara Dış Alanda Uygulanan Sorgulama Tabanlı Bilim Etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi
7901940İhsan Çapcıoğlu, Ertan Özçoban Türkiye’de Zincir Otel Uygulamaları: Turizm ve Pazarlama Stratejileri Üzerine Bir Alan Araştırması
7911941İhsan Çapcıoğlu, Ertan ÖzçobanSosyoloji-Teoloji İlişkisi Çerçevesinde Teolojinin Toplumsal Bağlamı
792647İhsan KurtbaşYerel Seçimlerde Siyasal Bilinç ve Aday Faktörü
793132İhsan SafiAbdülhak Hâmid Tarhan’ın Makber Adlı Eserinde Eşi Fatma Hanım
794581İkram DaştanGiyilebilir Teknoloji Ürünlerini Benimsemede Farklılıklar, Zaman İçinde Değişim; Sosyal ve Fen Bilimleri Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
795365İlayda AltınayDijital Dönüşüm ve Dijitalleşen Dünya
7961742Ilgım Kılıç, Şefika İzgi TopalakMüzik Öğretmeni Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Zihinsel İmgeleri
7971878İlhami GünayBazı Medenî Âyetler Merkezinde Birarada Yaşama Kültürüne Kur’ânî Bakış
798479İlhan EkinciXıx. Yüzyılda Doğu Karadeniz Yaylalarında Değişim, Rekabet ve Tartışmalar
799806İlhan KarasubaşıElsa Morante ve İnsan
800982İlkay Buğdaycı, Hüseyin Zahit Selviİlkokul Öğrencilerine Yönelik Analog ve Sayısal Ortamda Harita ve Harita Benzeri Ürünlerin Tasarımı ve Kullanıma Sunulması
801987İlkay BuğdaycıSosyal Bilgiler Eğitiminde Harita Kavramlarının Öğretimi; Lisans Öğrencileri İle Bir Araştırma
8021525İlke Bezen TozkoparanKentsel Planlamada Ütopyalar: Gökkuşağının Ötesi
8031151İlker Dere, Nurgül KızılayAile Tarihinin Araştırılmasında Sözlü Tarihin Kullanımı: İlkokul Öğrencilerinin Tecrübeleri
804841İlker Kefe, İrem Kefe, Veyis Naci TanışAlman ve Amerikan Maliyet Sistemlerinin Maliyet Merkezi Açısından İncelenmesi
805843İlker Kefe, İrem Kefe, Veyis Naci TanışYalın Üretim Süreci ve Endüstri 4. 0
8061877İlknur Çevik Tekin, Tahir AkgemciDuygusal Emeğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
8071880İlknur Çevik Tekin, Tahir AkgemciTükenmişliğin İş Tatmini Üzerine Etkisinin Araştırılması
808118İlknur EmekliHalîm Berekât ve Eserlerinde Öne Çıkan Sosyal İmgeler
8091083İlknur Gültekin ÖzmenAmasya Merkezdeki Türk İslam Dönemi Yapılarında Devşirme Malzeme Kullanımı
8101661İlknur GürgenAphrodite’in Kökenleri
811309Kadir Temurçin, İlknur HaydaroğluKadın Hükümlülerin “Suç, Kadın ve Coğrafya” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları: Antalya ve Mardin Ceza-Tevkifevleri Örneği
812948İlknur Nina Paslanmaz, Öykü Büyükçelikok, Tuğba MutluerSosyal Medyanın Etkileşim ve İfade Belirtmeye Katkısı, Ulusal Gazetedeki Kullanıcı Yorumları ve Köşe Yazarlarının Kişisel Sosyal Medya Hesaplarındaki Yorumlar Üzerine Bir Araştırma.
813469Gamze Ebru Çiftçi, İlknur TüfekçiÇalışanlarda Öfke İfade Tarzının Örgüt İçi İletişime Etkisi: Sungurlu Belediyesi Örneği
8141707İlkyaz Ariz Yöndem, Ali Akın AkyolMüzelerde Aydınlatma Kriterlerinin Sergideki Malzemelerin Korunmasına Etkisi: Çengel Han Rahmi Koç Müzesi
8151717Ahmet Akın, Merve Tunca, İmran Bayrakdarİş-Aile Çatışması Ölçeği (İaçö) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
8161685İnan KalaycıoğullarıŞemseddin Sami’den Ahmet Nebil’e Yeni İnsan Algısının Doğuşu
8171629İsmail Bakan, İnci Fatma Doğan, Y.sonay YılmazEtik Liderlik Psikolojik Sözleşme İhlallerini Engelleyebilir Mi?
818879Fatma Öztürk, İnci Seda Kıvılcımlar ŞahinDevlet Tiyatrolarında Sahnelenen Çeşitli Dönemlere Ait Çalıkuşu Oyunlarının Kostüm Özelliklerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
8191863İncilay ErduruVergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Niğde İli Örneği
8201699Fatih Çevik, İpek Fatma ÇevikAmerika Birleşik Devletleri'nde Baby Shower Partisi ve Türkiye'de Kabullenme Süreci
8211408İpek GökbayrakBatı Avrupa'daki Göçmen Türklerin Türkiye-Ab İlişkisine Etkisi
8221574İpek GökbayrakAb Ülkelerine Olan Göç Hareketinin Ekonomi Üzerindeki Etkisi
823276İpek Özkal SayanTürkiye’de Toplu Sözleşmenin Kamu Personel Rejimine Etkisi
8241510İrem Nur TaşerÜniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Yeterlikleri Hakkında Öğretim Görevlilerinin Görüşleri
82566İrfan TosuncuoğluThe Importance Of Lınguıstıcs In The Processes Of Language Learnıng And Teachıng
826584İrfan Uygul, Mehmet Aytaç Çınar6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Gemilerdeki Uygulamaları ve İlgili Denizcilik Kuralları İle Karşılaştırılması
8271757Işıl Başaran, Yasemen Say ÖzerEısenman Mimarlığının Deleuze’ün Kıvrım Kuramı Üzerinden İncelenmesi
8282033İskender Daşdemir, Nurhak Cem DedebaliSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Derslerinde Kazandırılmak İstenen Dijital Vatandaşlığa İlişkin Tutumları
8291530Işkın Özbulduk KılıçSinema ve Yapısöküm: Rüya Filminin Yapısökümcü Okuması
830727İsmail BecenenElektrik Eğitiminde Okul Sanayi İşbirliğinin Önemi
831728İsmail BecenenMeslek Yüksekokullarında Uygulamalı Eğitimin Önemi
8321736İsmail Akkoyunluİslam Mezhepleri Tarihi Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir Araştırma
833553İsmail Bayerİşari Tefsirlerde Doğu ve Batı Aklı Karşılaştırmaları/ideal Akıl Arayışları
834736İsmail BayerKur’ân Kıssa Anlatımında Kesitler Arası Geçiş
835412İsmail Hakkı ErgüvenTarih Öğretiminde Dijital Kaynakların Kullanımı
836712Elif İncebacakoğlu, İsmail İncebacakoğluAntikçağ Mutfak Kültürü
837478İsmail Sevinç, Ayşe AlbayrakÇocukları İlkokula Devam Eden (7-10Yaş Grubu) Ebeveynlerin Ana-Baba Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Çumra İlçesi Örneği)
8381869İsmail Şıkİslam Düşüncesinde Vahiy ve İlham Kavramlarının İlişkisi
8391867İsmail ŞıkPeygamberlerlik Anlayışı Açısından Ulü’l-Azm Kavramı
840284İsmail TaşHatiboğlu Muhammed’in Bahrü’l-Hakâik Eseri ve Anlambilim Açısından Değeri Üzerine
8411894İsmail YazıcıoğluParlamenter Hükümet Sistemlerinde ve Türkiye’de Cumhurbaşkanının Parlamento Tarafından Seçiminde Yaşanan Sorunlar
8421815İsmet Çalık, Emrah Eroğlu, Esra Günaydın Çakır, Ali Osman AyanGiresun Vakıf Camilerinin Mimari Özellikleri ve Turizm Programı Önerisi
8431004İsmet EşmeliHenri De Lubac’ın Sosyal Kilise Anlayışı
844729İsrafil BabacanUmberto Eco’nun “Yorum ve Aşırı Yorum” Anlayışına Göre Bazı Klâsik Şiir Şerhlerinin Değerlendirilmesi
8451077Itır Aladağ GörentaşMülteci Krizinde Kurumsal Yükümlülükler ve Ötesi: İnsan Hakları Karnesinde İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya ve Belçika’nın Karşılaştırmalı Analizi
846830Jale KartalV. M. Şukşin’in “Kızıl Kartopu” Adlı Eserinde Sovyet Rejiminin İzleri
8471070Jamaladdin Shahbazov, Gökhan AyazlarDiaspora Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
848651Kader Altın, Nazan AydoğduKarahanlı ve Gazneli Döneminde Horasanın Siyasi ve Dini Yapısı
8491443Kader Sarıustaİdari Yaptırım Olarak Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi
850388Kadir Dönmez, Suat UsluTürk Hava Sahasında Meydana Gelen Ölümcül Uçak Kazalarına İnsan Faktörleri Analiz ve Sınıflandırma Sisteminin (Hfacs) Uygulanması
851403Kadir GülerZileli Ceyhunî’nin Bilinmeyen Dîvânı
8521451Kadir Pepe, Rabia ÖzkurtBeden Eğitimi ve Spor Bilimleri Alanında Okuyan Öğrencilerin Bilgi Teknolojileri Kullanım Düzeyleri ve Görüşlerinin Belirlenmesi
8531456Kadir Pepe, Mustafa BoyacıUluslararası Spor Organizazyonlarının Yapıldığı Yere Sağladığı Katkılara Yönelik Toplumsal Görüşlerin Araştırılması
8541872Kadir TuğKalkınmanın Temeli Olan Ticarette Rol Model Olarak Ahilik
8551067Kağan KayaYıkım: Euripides’in Medeası ve Ayckbourn’un Anne Figürü
8561675Hidayet Takçı, Kali GürkahramanYükseköğretime Geçiş Yapacak Öğrenciler İçin Uygun Bölüm Seçimini Destekleyen Bir Model Önerisi
857779Kamil Veli NerimanoğluFerdınand De Saussure’den Roman Jakopson’a Dilbilime Genel Bakış
858587Kamil DoğancıRoma İmparatorluğunun Bithynia Eyaletinde Uyguladığı Askeri Politikalar
859181Kamile ElmasoğluPierre Bourdieu Sosyolojisinde Bir Simgesel Şiddet Aracı Olarak Televizyon
860598Kamile Pınar SungurHedef Kitlesinin Tüketici Davranış Analizi ve Pazarlamayla İlişkisi
8611777Kartal Türk, Süleyman Bakkal, Dilek TürkSerbest Bölgeler; Türkiye Ekonomisine Yönelik Beklentiler ve Sonuçlar
8621090Kayhan Ahmetoğulları, Melike GüneşMyo Öğrencilerinin Kariyer Planlaması: Hilvan Örneği
8631094Rahmi Yücel, Kayhan AhmetoğullarıRekabet Yoğunluğu ve Teknoloji Yöneliminin Muhasebe Bilgi Sistemi ve Firma Performansı İlişkisine Etkileri
864203Kazım Kartal19. Yüzyıl Ortalarında İstanbul’da Bir Semt: Kuzguncuk
8651965Kazım MertŞehir Pazarlamasında Logoların Katkısı Var Mı? Türkiye’nin Sakin Şehir Logolarının İçerik Analizi
866301Kemal AvcıPartilerin Siyasal Halkla İlişkiler Faaliyetleri Açısından Medya Sıralamasının Önemi
8671868Kemal Dil, Sedat Yazıcı, Ensar Çetin, Hakan ArslanKırsal Alanda Aktif Yurttaşlık: Sosyolojik Bir Alan Araştırması
8681109Kemal Kantarcı, Murat Alper Başaran, Paşa Mustafa ÖzyurtTourısm Potantıal And Competıtıveness Factors Of The Most Vısıted Islamıc Countrıes
8691422Kemal Kantarcı, Murat Alper Başaran, Paşa Mustafa ÖzyurtThe Comparısons Of Three Caucasıan Countrıes’ Competıtıveness And Some Tourısm Indıcators By Usıng Multıdımensıonal Scalıng
8701412Kemal Vatansever, Yakup AkgülBilgi Yönetimi Alt Yapısı ve Süreç Yeteneklerini Etkileyen Faktörlerin Dematel Yöntemi İle Değerlendirilmesi
8711081Kemalettin Eryeşil, Mehtap Öztürk, Aykut BedükÖrgütsel Adalet ve Etik İklimi Arasındaki İlişki: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
8721085Aykut Bedük, Kemalettin Eryeşil, Mehtap ÖztürkSağlık Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Tatmini Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma
873237Kenjegul KalıevaKırgız Halk Hekimliğinde Bitkisel Tedavi Yöntemleri ve Anadolu (Sivas) Halk Hekimliği Uygulamalarıyla Karşılaştırma
8741823Kerem ÖzbeySınıra Sosyolojik Bakmak: Türkiye-Gürcistan Sınır Bölgesinde Yaşayanların Sınırı Algılama Biçimleri ve Sınır Deneyimleri
8751575Kerim Laçinbay, Meliha YılmazLisansüstü Öğrenim Gören Bireylere Yönelik Estetik ve Kiç Beğeni Bağlamında Bir Araştırma
876826Kevser Akyol Oktan, Ahmet OktanYeni Medya ve Feminist Hareketler: “Üniversiteli Kadın Kolektifi” ve “Uçan Süpürge” Örnekleri
8771960Keziban AcarKaradeniz’deki Beyaz Rus Mültecileri (1919-1920 Yılları)
8781540Birsen Çeken, Kübra ÇiçekliBilgisayar Oyunlarının İnternet Üzerindeki Canlı Yayın Kanallarında Marka ve Kurumsal Kimlik Algısı: Twitch Örneği
8791570Hatice Kübra GümüşBir Problem Durumuna Bağlı Olarak Öğrencinin Kullandığı Matematik Dilini Analiz Etme
880275Kübra Nur AtaseverBilişim Teknolojilerinin Haberleşme Kültürüne Etkisi
881331Kudret SavaşNamık Kemal'i Yeniden Düşünmek
882816Ali Yıldırım, Kürşad Emrah YıldırımOsmanlı Devleti’nden Günümüze Kamu Yöneticilerinin Eğitilmesinde Enderun Mektebi’nin Önemi
8831986Kürşat ÇelikOsmanlı Devleti’nin Ortadoğu’da Bir Sulama Projesi: Kasımiye Nehri Projesi
884782Kürşat Kargun, Zafer CambayFırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Genetik Hastalıklar Hakkındaki Bilgilerin Değerlendirilmesi
885783Kürşat Kargun, Zafer CambayFırat Üniversitesi Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranış Düzeylerinin Belirlenmesi
88698Kurtuluş MerdanDoğu Karadeniz’de Tarıma Dayalı Sanayi: Gümüşhane’de Pestil-Köme Üretiminin Maliyet ve Pazarlama Sorunları
88799Kurtuluş MerdanGümüşhane İlinde Arıcılığın İktisadi ve Toplumsal Boyutları
888210M. Selahattin Okuroğlu, Kurtuluş MerdanGümüşhane Üniversitesi Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri Üzerine Bir Değerlendirme (Esnaf- Öğrenci İlişkisi)
889212M. Selahattin Okuroğlu, Kurtuluş MerdanÜniversite Gençliğinin ve Kent Halkının Karşılıklı Algısı: Medya, Tüketim Kültürü ve Gümüşhane’de Ekonomik Beklentiler
890213Erdal Demir, Kurtuluş MerdanEkolojik ve Konvansiyonel Tarımın Karşılaştırmalı Ekonomisi: Doğu Karadeniz Örneği
8911672Laziza NurpeıısKazak Toplumu Açısından Tolerans Esaslarının Önemi
892229Dilek İnan, Lebriz SönmezDavid Greig'in Dunsinane Oyununun Mekanın Sorunsallığı ve Mekansal Olarak Yorumlanması
8931779Levent YaycıGrupla Psikolojik Danışmada Direnç: Önleme ve Müdahale Yolları
8941874Levent YaycıGrupla Psikolojik Danışmada Çatışma: Nedenler ve Müdahale Yolları
895838Oya Hazer, Leyla AteşoğluYaşam Kalitesine Geronteknolojik Bakış
8961637Leyla Harputlu, Chimedkhalam ErbaturYabancı Dilde Okumada Eleştirel Düşüncenin Önemi
897371Leyla ŞenerBaşlangıçtan 1917 Yılına Kadar Rusya’da Slavca Dilbilim Tarihine Genel Bir Bakış
89839Lokman TaşkesenlioğluEski Türk Edebiyatında Şairlerin Türk Dili Zevki
89940Lokman TaşkesenlioğluHalveti Şeyhlerden Dört Kuşak Uşşaki Şair
900837M. Abdulbasit Sezer, Fırat TaşMurathan Mungan’ın Dokuz Anahtarlı Kırk Oda Eserinde Masal İzlekleri
9011606M. Akif Arvas, Mustafa TorusdağTürk İmalat Sanayinde Teknoloji Seçimi-Firma Büyüklüğü İlişkisi
9021782M. Ali KirmanSekülerleşme Sürecinde Dinî Gruplar
903617M. Murat Civaner, Filiz BulutGılgamış'tan Crıspr'a: Ölümsüzlük Arayışında Tıbbi Uygulamalara Eleştirel Bir Bakış
904623Filiz Bulut, M. Murat CivanerTıbbi Gelişmelerle Kadının Bedeni Üzerindeki Kontrolünün Etkileşimi
9051681M. Emir İlhanKültürel Devam Veya Geleneğin İntikalinde İki Yol: Anlatı ve Anma
906254M. Said Ceyhan, Mehmet Akif PeçeYenilenebilir Enerji Kaynaklarından Üretilen Elektrik Miktarının Gsmh Üzerindeki Etkileri: Brics Ülkelerinde Bir Panel Veri Analizi
907472Mahmut BingölSinema Filmlerinde İnsan Onurunun İhlâli
908241Mahmut Dündar İslam’ın Irkçılık Karşısındaki Tutumu ve Kardeşlik Eğitimi
9091037İbrahim Doğan, Mahmut Şaban Afsal, Bayram AydınFaiz Oranları ve Döviz Kuru Dönemsel Analizi; Türkiye Örneği
9101417Mecit Aslan, Mustafa SağlamÖğretmenlik Uygulaması Dersinin Uygulama Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
91136Mehibe ŞahbazMakedonya Meselesi
9121978Mehmed Zahid Çögenli, Meltem Özerİş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürü
913120Mehmet Akalınİklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Politikaları İçin Kentsel Dönüşüm Bir Yöntem Olarak Kullanılabilir Mi? Sürdürülebilir Performanslı Kentsel Dönüşüm (Süperkent) Projesi Örneği
9141770Murat Canıtez, Fatih Cura, Mehmet Akif GündüzKümeleme Analizi: Bir İhracat Sofistikasyonu Uygulaması
915756Adalet Kandır, Mehmet Akif İnciOkul Öncesi Eğitim’de Dijital Teknolojinin Kullanımıyla İlgili Bilimsel Çalışmaların Değerlendirilmesi
916346Mehmet Akif KaraKadın Düşkünü Romanı Üzerinden Bir Döneme Bakmak: 1950'ler Türkiye'sinde Toplumsal Yapının Analizi
917253Mehmet Akif Peçe, M. Said CeyhanReel Faizler İle Gelir Dağılımı Adaleti İlişkisi : Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme
918570Mehmet AkınKur’an’da Bireysel ve Toplumsal Açıdan İyiliğin Önemi
919259Süleyman Dönmez, Mehmet Ali ÇelikTek Taraflı Birliktelik, Karşılıklı Fayda Birlikteliği ve Asalaklık Üçgeninde İnsan-Doğa İlişkileri
920348Mehmet Ali Çelik, Selin Yıldız, Selahattin Çelik, Ali Ekber GülersoyŞanlıurfa’nın Güneyindeki Ovalarda (Akçakale, Ceylanpınar, Suruç, Harran) Arazi Örtüsünün Zamansal Değişimi (1985-2016)
921887Mehmet Ali Özdemirİşitme Engellilerde Piyano/klavye Öğretimi
922531Mehmet Alptekin, Tuğba KoyuncuAdana-Yumurtalık Sugözü Köyünde Günler Etrafında Oluşan Halk İnanışları
9231988Mehmet Bakır ŞengülGöç Olgusu Odağında Bir Hikâye: Uzun Hikâye
9241989Mehmet Bakır ŞengülGülten Dayıoğlu’nun Fadiş Romanında Anne-Çocuk İlişkisi
9251008Mehmet Burak BüyüktopçuAlman Karikatüristlerin Gözünden Türkler
9261132Çağla Üst Can, Mehmet CanKültürel Miras Alanındaki Kültür Festivallerinin Turizme Etkisi: Güzelyurt Türk-Yunan Dostluk, Kültür ve Turizm Festivali Örneği
927338Mehmet CevherHititler’de Ülke Savunması
928465Behlül Tokur, Mehmet ÇınarSosyal Medya-Dindarlık İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma
9291710Mehmet Demir, Ayşe EkerMuhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Aflarının Etkinliğine Yönelik Görüşleri: Sivas İlinde Bir Araştırma
9301792Mehmet DönmezRomanya Babadağ Türklerinde Din Algısı
931425Mehmet Dursun Erdem, Emre AltuntaşYunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti A2 Seviye Yedi İklim Türkçe Ders Kitabında (2015) Okuma Yöntem ve Teknik İncelemesi
932157Mehmet Ertuğ YavuzGeorge Orwell's East
9331418Mehmet Fikret ArargüçModern Dünyanın Şehrazat’ı Ya Da Hikâye Anlatıyorum, Öyleyse Varım: Louis De Bernières’nin Partizan’ın Kızı
934458Mehmet Gülburnu, Ramazan GürbüzÖğrenme Alanlarına Özgü Sosyomatematiksel Normların İncelenmesi: Sayılar ve İşlemler
9351733Mehmet Hanifi BayramUluslararası Adalet Divanı Kararlarında Sınırlar ve Duvarlar
936941Mehmet İlgürelLuis García Montero Şiirinin İmgeler Dünyası
937204Mehmet Karahan, Müntaz Korkutan, Özkan YıldırımçakanSağlık Hizmetlerinde Markalaşma ve Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
938291Mehmet Karahanİşletme Yöneticilerinin Çevre Bilinci ve Yeşil Ürün Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
9391956Mehmet Kaya, Bahar Burtan DoğanEğitim-Öğretimin Tavanında Da “Cam Tavan” Yükseliyor
9401971Mehmet Kaya, Bahar Burtan DoğanEkonomik Krizler ve Ekonominin Kısır Döngüsü Üzerine
9411545Mehmet Kızıloğlu, Sabahat Bayrak KökMesleğe Yeni Başlayan Öğretim Elemanların Kariyer Planlamasına Yönelik Bir Araştırma: Pamukkale Üniversitesi Örneği
9421915Mehmet Köçer, Şule EgüzAtatürk İnkilabının Türk Kadınına Getirmiş Olduğu Yeniliklerin Uygulanma Süreci
943791Mehmet Kürşat Değer, Nazmiye Gizay Öztürk21. Yüzyıl Kütüphaneleri: Karma (Hyrid) Kütüphaneler
944423Mehmet Levent ErdaşKlasik Mortgage, Bai Bithamin Ajil (Bba) ve Musharakah Mutanaqisah (Mm) Sözleşmeleri İle Konut Finansman Yöntemleri
945466Mehmet Levent ErdaşPortföy Optimizasyonunda İşlem Maliyetleri ve Kredili İşlemleri İçeren Bir Doğrusal Programlama Model Önerisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Sigorta ve Banka İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama
946313Mehmet Levent KocaalanUnesco Yaratıcı Şehirler Ağı Kapsamında Bulunan Gaziantep İle Turizm Beldesi Antalya Arasındaki Gastronomi Zenginlikleri Üzerine Bir Çalışma
947500M. Mansur GökcanTasavvufta Kanaat Anlayışı
948501M. Mansur GökcanTamamen Dünyaya Bağlanmamak-Dünya ve Ahiret Dengesini Gözetmek
9491466Mehmet Nuri Gömleksiz, Sibel Aslan Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Öğreniminde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
9501470Mehmet Nuri Gömleksiz, Sibel AslanTeog Sınavının Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Dil Öğrenimine Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
951934Mehmet ÖzberkVasili Fiveyski’nin Travmatik Yaşamı
952746Mehmet Özkartal, Asena BaşerKurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Bağlamında İnteraktivitenin Etkisi
9531562Mehmet Ragıp EteYazar ve Okur İlişkisi Bağlamında: Bir Tereddüdün Romanı
9541601Mehmet Sadık Aydın, Hakan KayaDünya Yükseköğretim Sıralama Sistemleri ve Türk Yükseköğretim Kurumlarının Bu Sistemler İçerisindeki Yeri
9551123Mehmet Sagir, Seçil SağırAdli Antropometri ve Kullanım Alanları
95655Mehmet ŞahinÖğretmen Görüşlerine Göre Hizmetiçi Eğitim Etkinliklerinin İşlevselliği
957230Mehmet Sait ÇalkaOsmanlı-Rus Savaşlarında Esir Düşen Muallim Abdurrahim Pertev ve Rus Esir Kampında Aruz Vezniyle Kaleme Aldığı “Esir Çocuklara Ahlak Aşısı” Adlı Manzum Kitabı
9581096Mehmet Sait Şahinalp, Veysi Günal, Bedir ÇiftçiKaragül Televizyon Dizisi’nin Eski Halfeti Yerleşmesindeki Turizm Faaliyetlerine Etkisi
9591106Mehmet Sait Şahinalp, Veysi Günal, Erdal ÇelikDiyarbakır Şehrinde Yer Alan Alışveriş Merkezlerinin Yer Seçimi Özellikleri ve Müşteri Analizi
9601967Mehmet Saki ÇakırAkifzâde’nin Mühimmâtu’s-Sûfiyye Adlı Eserinde Tasavvufî Görüşleri
961151Mehmet Salmazzem“Sınırsız İtaat” Probleminin Kur’ân Açısından Değerlendirilmesi
962586Mehmet SarıFelâhî'nin İstinsah Ettiği İki Eser ve Bu Yazmalarda Bulunan Şiirleri
9631497Mehmet Şener, Özgür Yeşilyurt, Fuad SalamovTürk Devletleri`nin Sağlık Harcamalarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
9641803Mehmet Şengür, Sami TabanGelir Dağılımı Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Ekonomileri
9651822Mehmet Tamer Kaya, Yunus Emre Yüksel, Tuba KayaÖğretmen Adaylarının Çevresel Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
9661824Mehmet Tamer Kaya, Hakkı Yazıcı, Evren EkizSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Derslerinde Kullandıkları Öğrenme Stratejileri
9671116Mehmet Ünal, Nurettin ÇalışkanDivan Şiirinde Vatan Hasreti Üzerine
968577Mehmet YavuzMerkezi Yönetim Bütçesi İle Kamu Yatırım Programının Kodlama Sistemleri Bazında Karşılaştırılması, Tespitler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri
969202Mehmet Yılmaz, Remziye ÇölgeçenYahya Kemal’in Şiirlerinin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
970652Mehtap Aydıner Uygun, Özlem KılınçerEnstrümantal Müziği Çalışma ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi
9711074Mehtap Öztürk, Kemalettin Eryeşil, Aykut BedükÖrgütsel Sessizlik ve Mobbıng Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Konya Selçuklu Belediyesi Örneği
9721078Aykut Bedük, Mehtap Öztürk, Kemalettin EryeşilÖrgütsel Adalet Algısının Tükenmişlik Üzerine Etkisini Belirlenmeye Yönelik Bir Araştırma: Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Örneği
973920Melahat YeşilkayaSürdürülebilir Kalkınmada Dış Ticaretin Yeri ve Önemi: Türkiye ve Brıc Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi
9741450Tahire Hüseyinli, Melahet BerikanÇalışma Hayatında Kadın İstihdamı ve İstihdamı Etkileyen Faktörler
9751454Melahet Berikan, Tahire HüseyinliTürkiye İle Rusya Arasındaki Siyasi Sorunların Ekonomik İlişkiler Üzerindeki Etkisi
9761572Meliha Yılmaz, Kerim LaçinbayTarihsel Süreç İçerisinde Plastik Sanatlarda Mimesis
977398Melike EsenMesleki ve Teknik Eğitimde Uluslararası Hareketlilik ve Yabancı Dilin Önemi
978397Melike EsenOrtaöğretim Kurumlarında Madde Bağımlılığı Önleme Çalışmaları, Farklı Ülke Örnekleri
979507Melike KapıcıoğluMustafa Fevzi Bin Numan 'ın Mi'râc-Namesinde Motifler
9801696Melike KapıcıoğluKuyucaklı Yusuf'tan Kırmızı Pazartesi'ye Namus Cinayetleri
9811619Melike UçarBehçetü’l-Hadâyık’ta –Daç Eki ve Kullanımı
9821552Ahmet Tarhan, Melis KarakuşSiyasal İletişimde Web Sayfalarının Halkla İlişkiler Amaçlı Kullanımı: Siyasal Partiler Üzerine Bir Analiz
9831567Burcu Özge Özaslan Çalışkan, Meltem AkcaDamgalanma Algısı ve Sapma Davranışı İlişkisinde Kişilik Özelliklerinin Rolü
9841584Meltem AkcaHavalimanı Yeri Uygunluğu Algısının Hava Trafik Kontrolörü Görev Performansı Üzerine Etkileri
9851498Meltem KatırancıGörsel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerinin Gazi Üniversitesini ve Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme Nedenleri
9862017Meltem Özer, Mehmed Zahid Çögenliİş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürü
987737Halil Akmeşe, Sercan Aras, Meltem TuncelOtel İşletmelerinde Muhasebe Çalışanlarının İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesi: Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
988790Ahmet Büyükşalvarcı, Mustafa Cüneyt Şapcılar, Meltem TuncelOtel İşletmelerinde Engelli Olanaklarına İlişkin Yöneticilerin Görüşleri: Konya Örneği
9891658Meltem Yavuz, İnci Erdem Artanİş Zanaatkârlığı Kavramı: Birey ve Örgüt Açısından Önemi
990914Menderes Alpkutlu“Önalıcı” Güvenlik Paradigmasıyla Türkiye’nin Özel Güvenlik Şirketleri
991239Meral Timurturkan, Gönül DemezPopüler Sağlık Söylemi: Sağlık-Form Ekseninde Ticarileşen ve Denetlenen Bedenler
9921805Gönül Demez, Meral Timurturkan "toplumsal Değişme, Cezalandırma Sistemlerindeki Dönüşümler ve Yeni Tartışmalar"
9931957Meriç Aybar, Yusuf Ziya KeskinOsmanlı Devletinde Misyonerlik: Nebatatçı Örneği
9941958Meriç Aybar, İbrahim Caner TürkHoca İshak Efendi ve Eseri Hakkında Bir Değerlendirme
995952Mert KopuzAdnan Saygun’un Halk Müziği Çalışmaları ve Halk Müziğine Katkıları
99643Mert NamlıAnayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuru Kararları Işığında Medeni Yargıda Adil Yargılanma Hakkı
997522Mertkan ÜçüncüoğluUlusal Kimlik Oluşumunda Sporun Rolü: Litvanya ve Basketbol Örneği
998519Merve Çetin DağdelenMedya Manipülasyonu Bağlamında Yeni Bir Kavram: Medyatokrasi
9991595Birsen Çeken, Merve ErsanLogo Tasarımında Kaligrafik Yaklaşımlar
1000326Merve KayaduvarCan “Counter Movement” Explain The Development Of Welfare State?
1001470Merve Kolcu, Mümine Kalındemirtaş KüçükSağlık Alanında Öğrenim Gören Ön Lisans Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları
1002675Merve MenteşeKlasik Türk Şiirinde Ye’cûc ve Me’cûc
1003443Merve Sefa DemirYaşlı Bireylerin Yaşam Doyumlarının Analizi
10041612Merve Suna Özel Özcan, Emine Erden KayaTürk ve Batı Tarihlerinde Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi
1005925Meryem SalmanBir Meslek ve Bilim Dalı Olarak Sosyal Hizmetin Geleceğinde Disiplinlerarası Yaklaşımlar
1006636Mesude ArkımOsip İvanoviç Senkovski’nin Dergicilik Faaliyetleri
1007199Mesut Atasever, Merve Nur OkluKadın Tüketicilerin Online Alışverişte Kozmetik Ürünlerini Satın Almadaki Tutumları Üzerine Bir Çalışma
1008243Mesut Ataseverİşletme Kültürü ve Sosyal Medyada İşletme-Facebook Örneği
1009252Mesut Can, Talha FortacıTarihçi Olarak Şükrullah Amasyavî ve Behcetü’t Tevârîh Adlı Eserinde Diğer Dinlere Dair Vediği Malumatın Bir Eleştirisi
10101667Mesut Çiçek, İkram Daştan, Selime Demet SezginProbıng The Factors Affectıng Consumers’ Attıtude Towards Gray Market Goods: A Qualıtatıve Approach
1011421Mesut Gün, Buket Seda PişkinYabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kullanılan İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1 Düzeyinin Diyalog Türleri Açısından Değerlendirilmesi
1012424Mesut Gün, İlhami Kayaİlköğretim Türkçe Öğretmenlerinin Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitiminin Anadil Eğitimine Etkileri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
1013691İbrahim Yaşar Kazu, Mesut YılmazOkul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Çalışma Süresine ve Çalışma Zamanına Yönelik Metaforik Algıları
10141003Mete Tan, Emel Güler YılmazÇatışma Stillerinde Dil İfadelerinin Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme
1015773Metin İlhan Kelile ve Dimne ’ De Kullanılan Arkaik Kelimeler ve Bazı Çift Dilli Kullanımlar
10161148Metin MenekşeXıx. Yüzyıl Ortalarında Bodrum Kasabasında Aile Adları (1845 Tarihli Temettuât Defterlerine Göre)
1017760Metin TopuzKant'ın Radikal Kötülük Tezi
10181659Metin TürkmenSuçluluk ve Topluma Geri Dönüş
10192014Mevhibe Türkmen, Mustafa Bayhan, Ferhat KuzuDeğer Akış Haritalama Yöntemi: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama
10201111Mevlüt Gündüz, Vedat Aktepe, Mahmut Taş, Ayşegül Büyükkarcı, Dudu Duygu GündüzOkul Öncesi Dönemindeki Çocuklara Vatanseverlik Değerini Kazandırırken Öğretmenlerin Kullandıkları Etkinliklerin Tespit Edilmesi
10211114Mevlüt Gündüz, Vedat Aktepe, Ayşegül Büyükkarcı, Mahmut Taş, Burcu Çakır ElbirSınıf Öğretmenlerinin Doğa ve Çevreye Yüklediği Değerlerin Tespit Edilmesi
1022931Osman Çalışkan, Oğuz Nebioğlu, Mevlüt UyarMenü Kartı Olmayan Restoranlar: Bir Örnek Olay Çalışması
1023950Osman Çalışkan, Mevlüt UyarSomut Olmayan Kültürel Mirasların Gastronomik Kültür Açısından Değerlendirilmesi
10241871Mihraç KuluSosyal Bilgiler Eğitiminde Stem Uygulamaları ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri
10251515Mihriban Dudu Gizem Ozbay, Zuhal KırzıoğluGelişimsel Mine Defekti Görülen Çocuk ve Genç Erişkin Bireylerde Estetik Kaygının Değerlendirilmesi
10261144Miray TürkerAleksandr Soljenitsın’ın “Matriyona’nın Evi” Adlı Eserinde Rusça Tamamlanmış- Tamamlanmamış Eylemlerin İncelenmesi
10271145Mohammed A. Kadir,, Ayoub M. Al-Windawi, Al-SheiklyHead Lice Among Displaced And Local School People İn Kirkuk-Iraq Head Lice
1028559Ersin Kaya Sandal, Nadire Karademir, Ramazan Çiftçi, Muammer TaşırKuyumculuk Sektörü ve Gaziantep’deki Durumu
1029561Nadire Karademir, Ersin Kaya Sandal, Muammer TaşırKahramanmaraş'ta Deprem Olgusu ve Risk Algısı
10301547Mücahit Bıyıkoğlu6360 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Veya Sınırları Genişleyen Büyükşehir Belediyelerinin Mali Sorunları ve Çözümü Üzerine Bir Değerlendirme: Ordu Büyükşehir Belediyesi Örneği
1031812Mucip DemirKars İline Gelen ve Giden Göçlerin Çeşitli Nüfus Özellikleri Bakımından Analizi
10322009Muhammed AslanHadis Usûlü Kavramlarından Münker Hadisin Tarihi Süreçte Kazandığı Anlamların Değerlendirilmesi
1033849Muhammed Bahaeddin YükselKuran Yorumlarında Mecaz ve İhmâli
1034231Muhammed ÇelikResmi Ortaokul Müdürlerinin Örgütsel İletişimin Bir Aracı Olarak Okul Whatsapp Gruplarına Yönelik Metaforik Algıları
10351784Muhammed ErsözSavaş Kurallarını Konu Alan Ayetler Bağlamında Kur’an’da Tabiatın Korunması
1036775Muhammed Felat AktanBağdatlı Rûhî’nin Divanında Peygamberler
1037347Onur Özveri, Muhammed Kabak , İnan Yaman, İlknur İdin, Yaprak Uluferİzmir İlindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Algılanan ve Beklenen Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi
1038333Ali Özdemir, Muhammed Kabak Hizmet Sektöründe Bekleme Hattı Sorunlarına Dematel Yönteminin Uygulanması
1039850Muhammed Said TuğcuNuri Bilge Ceylan Sineması’nda Postmodernizmin Yansımaları
1040517Muhammet ÇakarPolitik Pazarlama Bağlamında Belediye Başkanlarının Performanslarının Genel Seçimlerde Mensubu Olduğu Partilere Etkisi: Bir Uygulama
1041865Muhammet Fatih KılıçTasavvufun İslam Sanatlarının Gelişimindeki Nazarî Etkisi: Türk Tasavvuf Mûsikîsi Örneği
1042654Muhammet İrğatTüketim Toplumu’nda Gençliğin Var Olma Biçimi Olarak Sanallaşma ve Bir Ahlâkî Değersizleşme Biçimi Olarak Sanal (İmajinal) Değerlenme
1043657Muhammet İrğatDeğer Krizi: Bir Değer Varlığı Olarak İnsanın Doğal ve Yapay Değerlerinin Çatışması
10441728Muhammet Öksüz‘Buralarda Yabancı Yok’: Ankara’da Oflu Hemşehri Derneklerinin Kentlileşme Üzerine Etkisi
10451622Muhammet Özcan, Zafer ŞaştımCenani Dökmeci'nin Şiirlerinde Varoluş
1046572Muhittin KapanşahinVelid B. Abdülmelik’in Dış Politikası ve Endülüs’ün Fethi
1047683Mukadder ErkanDoris Lessing’in “On Dokuz Numaralı Oda”Sı: Aydınlanma Düşüncesine İlişkin Bir Eleştiri Denemesi
1048494Mümine Kalındemirtaş Küçük, Merve KolcuAcil Sağlık Hizmetlerinde Geriatrik Aciller
1049936Muna SilavKültürel Mirasın Korunmasında Müzelerin Önemi
1050681Münire BaysanKütahya’da Bed-İ Besmele” Ya Da “Âmin Alayı’’ Geleneği
10511820Murat AkaTes, Tariat ve Şine Us Yazıtlarında Sözlüksel Çok Anlamlılık
10521461Murat AyarHalvetî Postnîşin Şâirlerin Divânları Işığında Bir Çetin Yol ‘Seyr U Sülûk’
1053274Murat Başarır, Mehtap Başarırİkinci Dünya Savaşı’nın Başlangıç ve Bitiş Evrelerinde Gazete Manşetleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz
10541438Murat Çalışoğlu, Aylin AslanSınıf Öğretmenlerinin İstihdam Alanları
1055953Murat Demirci, Sezer KalkıciZ Kuşağının Alternatif Arayışı: Trekking Turları
10561729Murat DemirkolErdem Ahlakında Yetkinleşme Arzusunu Motive Eden Güç
105768Özgür Erakkuş, Murat Dilmaç, Muhammet KutluAz Gelişmiş Yerleşim Yerlerine Farklı Yerlerden Gelmiş Tüketicilerin Beklentileri ve Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Oltu İlçesi Örneği
10581715Murat Hişmanoğlu, Raşit Çolakİngilizceyi Özel Amaç Olarak Öğrenen Türk Öğrenciler Tarafından Kullanılan Okuma Stratejilerine İlişkin Bir Araştırma
10591827Murat KatarEfsaneye Göre Roma İmparatorluğu'nun Kuruluşu
106033Murat Köylü15 Temmuz Sürecine Fetö/pdy Örgüt Yapılanmasının Etkisi
10611142Servet Önal, Ayhan Küçük, Murat Mat5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kamu Sektöründe İç Kontrol Faaliyetleri: Bir Üniversite Örneği
10621934Murat Öztürkİslam Öncesi Dönemde Türklerde Göçebelik Meselesi
1063310Murat SarıSosyal Medya Bağımlılığı
1064656Murat SümerDijital Oyunların 21. Yüzyıl Öğrenme Becerileri Üzerine Etkileri
1065898Canan Toplaoğlu, Murat YalçıntaşYerel Yönetimlerde Hizmetkar Liderlik Davranışları İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları ve İş Tatmini Arasındaki İlişki
10661072Mustafa Yıldırım, Murat YetkinTurizmde Yaşanan Krizin Müşteri Memnuniyetine Etkisi / Alanya Örneği
1067413Mürsel EthemSalih Akdemir ve “Son Çağrı Kur'an”In Mukaddimesi
1068752Mürsel Güler, İbrahim Kırmızı, Ömer Nasuhi Şahin, Cengiz Duranİktisat ve İşletme Bölümü Öğrencilerine Verilen Eğitimin Girişimcilik Eğilimlerine Etkilerinin Analizi
1069753İbrahim Kırmızı, Mürsel Güler, Ömer Nasuhi Şahin, Cengiz DuranKamu Kamu Yönetimi ve İşletme Bölümü Öğrencilerine Verilen Eğitimin Girişimcilik Hislerine Katkısının Ölçülmesi
10701653Mürsel Güler, İbrahim Kırmızı, Ömer Nasuhi Şahin, Cengiz DuranEğitimin Girişimcilik Kişiliği Üzerine Etkisi: İşletme - İktisat Bölümleri Karşılaştırması
10711462Mustafa Aça, Abonoz KüçükDoğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanları Arasında Halk Hukukunun Meslekî Temsilleri
107277Gürkan Uçar, Yılmaz Seçim, Mustafa AkturfanBitkisel Kaynaklı Antimikrobiyel Maddeler
107376Suzan Yalçın, Yılmaz Seçim, Mustafa AkturfanBalık Yağı Tüketimi ve Sağlık Üzerine Etkisi
1074475Mustafa Aydemir, Nusret YılmazBir Gerçek İki Hayal: Yaşar Kemal İle Kemal Tahir’in Romanlarına Yansıyan Doğu İnsanı
1075595Mustafa AydemirVaroluşçuluk Bağlamında Savaşın Edebiyata Yansıması: Özgürlük Yolları
10761991Mustafa AyyıldızNazan Bekiroğlu’nun Romanlarının Tematik ve Teknik Değerlendirilmesi
10771043Çağdaş Ceyhan, Mustafa Berkay AydınKüresel Yerel Etkileşiminde Bilim Gazeteciliği Dilinin Kuruluşu: “Popular Science” Örneği
10781669Mustafa Boz, Murat Çakırkaya, Polat YücekayaPerakende Sektöründe Müşteri Memnuniyetinin Önemi: Bir Süpermarket Örneği
1079988Mustafa Cagatay AslanPopulizm ve Liberal Demokrasi Rejimi Arasındaki Çelişki: Avrupalılaşma Sürecinde Bulgaristan Örneği
1080915Simge Ünlü, Mustafa Cankut KurtEşcinsellik Karşıtı Propaganda Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme
1081366Mustafa ÇobanSelçukludan Cumhuriyete Medreseler (Kırılma Noktası Osmanlı Modern Döneminde Medreseler)
10821521Mustafa ÇöpoğluBelediyelerde İnsan Kaynakları ve Sorunları
10831009Mustafa Durmuş, Abdullah Gerçek Sağlık Çalışanlarının Problem Çözme Becerilerinin Kanıta Dayalı Tutum Algısı Üzerindeki Etkisi
10841011Mustafa Durmuş, Abdullah GerçekÜniversite Öğrencilerinin Algılanan Stres Durumları, Biyo-Psiko Sosyal Durumları ve Stresle Baş Etme Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
10851737Mustafa Genç, Ayşegül Koyuncu OkcaYörüklerin Geçim Kaynağı ve Dokumalarında: Keçi
10861983Mustafa Gömleksiz, Birol MercanEndüstriyel Yığılma ve Uzmanlaşmanın Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme
10871486Mehmet Aykanat, Mustafa GüçyetmezOsmanlı Anayasal Belgelerinde ve Kanun-I Esasi’de Birlikte Yaşamaya İlişkin Hükümler
108814Mustafa Hakkı Aydogdu, Fikret Kaya, Mehmet Emre Eren, Hatice Parlakçı DoğanOrganik Ürün Tüketim Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Şanlıurfa Örneklemesi
1089607Mustafa KayaDoğal Hak Kavramı Bağlamında Hobbes ve Spinoza
1090563Mustafa Kemal SancarYaratıcı Yönetmen Sineması ve Yeşim Ustaoğlu
10911463Mustafa Kışoğlu, Özgül KeleşFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (Gdo) İle İlgili Algıları Üzerine Bir Araştırma
10921468Mustafa Kışoğlu, Safiye AslanÖğreterek Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevresel Bilgi, Çevreye Yönelik Duyuşsal Eğilimler ve Sorumlu Çevresel Davranışlarına Etkisi
10931628Mustafa Sami MencetTürkiye'deki Demokrasi ve Uzlaşma Kültürünün Sosyal Medya Üzerinden Okunması; Sosyal Medya Hesaplarında Siyasi İçerik Paylaşma Eğilimleri
1094102Mustafa Sarper AlapYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanacak Bir Sözlükte Bulunması Gereken Özellikler
1095613Mustafa TandoğanOtel İşletmelerinde Stratejik İnovasyon
10961617Mustafa Torusdağ, M. Akif ArvasTürkiye’de Alternatif ve Nükleer Enerji Kaynakları İle Ekonomik Büyüme İlişkisi’nin Nedensellik Analizi
1097297Mustafa ÜnlütepeArsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesindetarafların Üçüncü Kişilerle Yaptıkları Hukuki İşlemlere Dayalı Sorunlar
1098949Yusuf Tepeli, Mustafa UysalOrtaokul Öğrencilerinin Ses Olayı İçeren Özel İsimleri Telaffuz Becerileri Üzerine Bir Durum Çalışması
1099539Mustafa Yalçın, Melis YalçınSosyal Medya Kullanımı ve Aile İçi İletişim İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
1100939Z. Beril Akıncı Vural, Mustafa YalçınKent Markalaşması Sürecinde Kalkınma Ajanslarının Rolü: İzmir Kalkınma Ajansı Örneği
1101828Mustafa YiğitoğluÖmer Polat’ın Romanlarında Kadının Konumu
11021618Mutlu Uygun, Ebru GünerTüketicilerin Alışveriş Motivasyonları İle Hizmet Deneyimleri Arasındaki İlişkiler
11031607Mutlu Uygun, Ebru GünerÜniversite Öğrencilerinin Eğitim Hizmeti Deneyimlerinin Fotoğraflara Dayalı Öykülemelerle İncelenmesi
1104453Mutlu YorulduVergi Hukukunda Yorum ve Kıyas Yasağı
1105454Mutlu Yoruldu, Nilüfer Zeybek YorulduMücbir Sebep Halleri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi
11061866Mutluhan Taş, Ali Kemal Kakanİnsan Yetiştirmede Türk İslam Sanatlarının Rolü
11071834N. Betül GüneyXıx. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı-İran İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme
1108190Naci Atalay Davutoğlu, Birol Akgül, Erşan YıldızUlusal Düzeyde Sanayi 4. 0’a Göre Yeniden Yapılanmanın İşletme ve Sektörlere Ekonomik Etkileri
1109191Naci Atalay DavutoğluDördüncü Sanayi Devrimi Unsurlarından Bulut Bilişim Sistemi ve Hizmetlerin İnterneti Kapsamında İşletmelerde Sanal Organizasyonlar Oluşturma
11101115Nacide Uysal, Merve UzunAlanya’da Kültür Turizmi Potansiyeli ve Turizm İşletmeciliği Lisans Öğrencilerinin Buna İlişkin Algıları Üzerine Bir Uygulama
1111615Naciye AtışFelsefe Doğa İlişkisinde Spinoza Felsefesi
111269Naciye Çetinkaya, Şahin ÇetinkayaTürkiye Ekonomisinde Siyasi İstikrarın Orta Gelir Tuzağından Çıkışına Etkileri: 2002-2016 Dönemi
11131650Naciye SaglamBilge Karasu’nun Göçmüş Kediler Bahçesi İsimli Kitabından Aynı İsimli Öyküsü ve İngilizce Çevirisine Çeviri Göstergebilimi Yöntemi İle Bir Bakış
1114541Nagehan Uçan EkeTürk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin “Şiir” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
11151668Nagihan Durusoy ÖztepeÇalışma Yaşamında Emekliler
11161942Nahit Yılmaz, Vural ÇağlıyanHizmet İşletmelerinde İnovasyon: Sağlık Kurumları Çalışanlarının İnovasyon Algısı
1117235Nail KaragözSeyyid Ahmet Arvasi’nin İhmal Edilmiş Bir Eseri: “İlm-İ Hal” ve Düşündürdükleri
1118521Nail KaragözKastamonulu Çok Yönlü İlim Adamı İhsan Ozanoğlu’nun Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme
1119918Naile ÇevikÇağdaş Seramik Sanatında Kavramsal Süreçte Minimalistik Unsurlar ve Bireysel Uygulamalar
1120510Naile Rengin OymanGeçmişten Günümüze İpek Üzerine Bölgesel Renklendirme ve Çeşitleri
11211906Durmuş Ali Ceylan, Naim Çağlar DiriMeslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Profilini Belirlemeye Çalışan Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Örneği
1122265Naime DinçMadde-Alkol Bağımlılarında Çocukluk Dönemi Bağlanma Stilleri İle Aleksitimi Düzeyleri Arasındaki İlişki: Ankara Amatem Örneği
11231441Namık Huseyinli, Hakkı ÖzbaşUluslararası Sözleşmelerde ve Türk İş Hukukunda Geçici İş İlişkisi ve Özel İstihdam Bürolarına İlişkin Düzenlemeler
11241444Namık HuseyinliYıllık Fazla Mesai Sınırı Üzerinde Çalıştırılması Halinde İşçinin Fesih Hakkının Değerlendirilmesi (Karar İncelemesi)
11251098Namık Öztürk, Abdülkadir Özen, Erdal Yıldırım, Burcu Özge Özaslan ÇalışkanBirey-Örgüt Uyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgüte Bağlılığın Aracılık Rolü
1126200Nazife Burcu TakılBağlam Dışı Dil Kullanımının Okuma ve Yazma Becerilerine Etkisi
1127725Nazife Burcu Takıl Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Okuma ve Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Etkinlik: “Arkadaş Diktesi”
1128903Nazlıgül GülcanYeşil Yönetim-Finansal Performans İlişkisi: Bıst 50 Endeksi’nde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama
11291992Öğr.gör, Necati Akyüz, Necati.akyuz@alanya.edu.tr, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Yrd.doç.dr, Muhammed İhsan Çubukcu, İcubukcu@bayburt.edu.tr, Bayburt Üniversitesi, Nejla Binici DemirTürkiye’nin Lojistik Perfomansının Analizi
1130912Nazmi Özerol, Necla DağSait Faik Abasıyanık’ın Medarı Maişet Motoru Romanında Ütopya
1131428Necla Kuduz, Semra AytuğSatış Geliştirme Tekniklerinin Hazcı (Hedonik) Tüketim Etkisi Üzerine Bir Araştırma
11321885Nermin KişiGiyilebilir Teknolojilerle Mavi Okyanuslara Açılmak
11331914Nermin Kişiİnovatif Şirketlerin Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
11341060Neşe AğkurtAmasya Iı. Bayezid İlhalk Kütüphanesi’nde Bulunan 5 Adet Elyazması
11352005Neşe Arda Onar17. Yüzyıl Topkapı Sarayı Çini Panolarında Yer Alan Çiçek Motifleri
11362006Neşe Arda OnarJean Baptiste Vanmour’un Resimlerinde Türk Kahvesi
1137240Nesim SönmezSaray Şairi Mesture Mahşerefer Hanım (1804-1847)
11381680Neslihan ÇakıroğluKadına Yönelik Şiddet ve Medya: Gazete Haberlerinde Kadına Yönelik Şiddetin Görünürlüğü
1139215Neslihan DoygunKent Halkının Çevre İle Etkileşiminde Açık ve Yeşil Alanların Önemi
1140216Neslihan Doygun, Ayşenur İskenderKentsel Yeşil Alanlarda ve Kent Mobilyalarında Kullanımlardan Kaynaklanan Zararlar Üzerine Bir Araştırma
11411852Neslihan KıyarAlternatif Bir Uzam Olarak ‘Duvar’
1142864Neslihan KorkmazAmasya Taşova İlçesi Özbaraklı Köyü Camileri
1143251Neslihan ÖzgençKültürün Endüstrileştirilmesi Bağlamında Sanatın Üretimi ve Tüketimi
1144477Nesrin DeliktaşlıYemin Metinlerinin Dilsel Özellikleri
1145169S. Sibel Sevim, Nesrin YeşilmenGeleneksel Mardin Takıları ve Alternatif Malzemelerle Çağdaş Takı Örneklerı
1146933Namık Çençen, Neval Akça BerkKktc ve Türkiye Ders Kitaplarında Ortak Tarih: Ortaöğretim Tarih Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
11471432Nevra Vardal AtakMaria Kuncewiczowa'nın Cudzoziemka (Yabancı Kadın) Başlıklı Romanında Yabancılaşma Motifi
11481478Nigar Karagül, Veli Rıza KalfaPamukkale Üniversitesi’nde Okuyan Öğrencilerin Başarı Durumlarını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi: Honaz Myo ve Mühendislik Fakültesi Örneği
1149206Asiye Uğraş Dikmen, Nihan Ak, Seçil Özkan, Hakan TüzünBirinci Basamak Personelin Sağlık Okuryazarlığı İle İlgili Bilgi, Tutum, Davranışlarının Saptanması
11501771Nilay Karasakal, Benan Yücebalkanİş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Çalışanların Stres Düzeylerine Etkisi İle Demografik Özellikler - Stres İlişkisini Ortaya Koymaya Yönelik Alan Araştırması
1151547Nilgün Atıcı KöktaşFeminizm ve Ekonomi Politik: Türkiye Örneği
1152534Nilsen KundakcıTablet Bilgisayar Seçimi İçin Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımı
1153109Nilüfer Öztürk AykaçMahalle Dokusunun Televizyonda Temsili: “Hangimiz Sevmedik” Dizisi
1154639Nilüfer Tanç, Süleyman YiğitLâmi’î’nin Vâmık U Azrâ’sında Mahallîleştirme Yöntemleri
11552023Nilüfer Tanç, Jülide ErkenNecâtî Bey’in Gazellerinde Hüsn-İ Ta’lîl Sanatının İşlevi
11561068Niyazi İpek Rus Dış Politikasının ‘Yapanı’ Olarak Ulusal Rol Algısı
1157897Nizamettin DoğarTürk Sineması Örneklemi Bağlamında, Türkiye’nin Batı İle Kültürel Yakınlaşma Serüveni
11582034Halil Akmeşe, Sercan Aras, Nuh Muhammet KetenciOtel İşletmelerindeki Yöneticilerin Muhasebe Eğitiminden Beklentileri: Konya’da Faaliyet Gösteren Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
11591523Fidan Korkut Owen, Nur Demirbaş Çelik, Türkan DoğanPsikolojik Sağlamlık ve İyilik Hali
1160632Nuran Çakır, Canan GürselLise Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Cinsiyet, Yaş, Sınıf Düzeyi ve Bazı Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
11611907Sibel Kılıç, Nuray Öz Cevizİran Geleneksel Kadın Giysi Geleneği ve Yaşanan Toplumsal Hareketlerin Giyim Kültürüne/aksesuarlarına Etkisi
11621790Nurbiye Uz, Ayfer UzMavi Dünya: Yves Klein’ın Resim ve Heykelleri
1163217Nurcan KutluBıo-Couture: Giyilebilir Gelecek
11641876Nurcan Yücel, Bihter YaldızNöropazarlama Çerçevesinde Kadına Yönelik Şiddet Temalı Kamu Spotlarının Eye Tracking Analizi Yöntemi İle İncelenmesi
1165383Yalçın Yılmaz, Nurgül Soydaşİzleyici Kitlenin Demokratik Katılım Beklentisi: Bireysel Bir Yanılsama
1166131Nurhan KocanDoğaya Saygı Doğa(N)In Hakkı
1167868Kemal Vatansever, Nuri AvşarlıgilPortföy Yönetim Şirketlerinin Etkinlik Ölçümü:veri Zarflama Analizi Uygulaması
1168279Nuri YazıcıÇok Uluslu Yapıdan Ulus Devletlere Geçiş Süreci Üzerine Bir İnceleme (Yugoslavya Örneği)
11691594Nuriye GaripağaoğluBölge Planlamada Coğrafi Haritaların Önemi ve Kullanımı
1170555Nursel KaracaTürk Çini Sanatında Kullanılan Motifler ve Anlamları Üzerine Bir Derleme
1171908Nurten KımterDkab Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Algıları İle Mental İyi Oluş Durumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
11721550Nurullah EsendemirElif Şafak'ın Aşk Romanında Taassup-Tasavvuf Çatışması
11731027Nurullah Karta Osmanlı Şehirlerinin Oluşumu İaşesi ve Finansmanı The Formatıon, Subsıstence And Fınance Of Ottoman Cıtıes
1174361Ogün Çakır, M. Cihangir DoğanPostmodern Etik ve Pedagoji
11751488Oğuzhan Ece, Elif Kızılgöz, Dursun Ali TakmazDeğer Maksimizasyonunda Değer Temelli Yönetim İle Kurumsal Sürdürülebilirlik İlişkisinin Belirlenmesi: Bıst’da Bir Uygulama
117660Oğuzhan Gözek Beynimiz Bizi Kandırıyor Mu?
1177635Oktay DumankayaEski Anadolu ve Mezopotamya'da Nehir Taşıtları
11781970 Oktay Kızılkaya, Emrah SofuoğluTürkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Portföy Yatırımlarının Cari İşlemler Açığı Üzerindeki Etkisi
1179508Ömer Aydınlıoğlu, Birgül AlıcıAnimasyon Filmlerin Kent Markalaşmasına Yönelik Kullanımı: Ayas ve Kötü Kedi Şerafettin Örneği
11801798Ömer Aytaç Aykaç, Aydın GörmezPaul Auster’ın Yalnızlığın Keşfi Adlı ve Diğer Otobiyografik Kurgu Eserlerinde Travma Etkisi
1181986Ömer Faruk Aslan, Emine Demet Ekinci HarmancıKadın Yoksulluğuyla Mücadelede Mikrokredinin Rolü: Erzurum İli Örneği
1182414Ömer Fatih TekinBilim Felsefesinde İlgi Kayması: Popper-Kuhn
11831452Ömer Güngör, Zafer Cesur, Barış Demir, Öznur Gökkayaİş Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasında Eğitimin Önemi
1184198Ömer Oğuzhan DostiAmerikan Basınında Rıza Pehlevi'nin Atatürk'ü Ziyareti
1185394Ömer Okan Fettahlıoğlu, Alican AfşarPsikolojik Sözleşme İhlali, Duygusal Zeka ve Yabancılaşma Algısallığı Üzerine Alan Araştrması
1186395Ömer Okan FettahlıoğluLieratüre Yeni Bir Kavram Önerisi: İndigo Liderlik ve İndigo Liderlik Ölçeği Gelişirilmesi
1187535Ömer Şirin, Şevval NeslizadeEvliya Çelebi Seyahatnamesin’ De Harput ve Çevre Yerleşim Yerleri İle Kültür Envanterinin Diğer Kaynaklarla ve Günümüzdeki Hali Üzerine Karşılaştırmalı Araştırması
1188381Ömür Alyakut, Emine Zafer ÖçbeArap Turistlerin Kartepe Destinasyonu Tercihlerine Yönelik Görüşleri
11891883Önder Kethüda, Süleyman Ağraş, Öznur KarayelOtomobil Yetkili Servislerinde Sunulan Hizmetlerden Memnuniyetin Başkalarına Tavsiye Üzerindeki Etkisi
1190125Onur AykaçHalk Şiirinde ‘Şathiye’ Yazma Geleneği ve Modern Bir Şathiye Örneği
119174Onur Kaya20. Yüzyılın Başında Britanya'daki Sosyo-Ekonomik Koşullar ve Shaw'ın Major Barbara Oyunu
119275Onur KayaAmerikan Tarihinde Kitlesel Medya ve Eğlencenin Dönüşümü
1193172Onur KılıçKorku Sinemasının İç Mekan Tercihlerine Bir Bakış
1194173Onur KılıçSürdürülebilir Mimaride Atık ve Geri Dönüştürülen Malzemelerin Rolünün İrdelenmesi
1195150Ayşen Tükel, Onur Köksal2013 Okul Öncesi Eğitim Programı İle İlgili Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
11961873Ozan Bahar, Mehmet Avcı, Nur Çelik, Onur YıldızKültür Turizminin Dalyan Bölgesindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
11971147Onur Yılmaz, Sezen Ceren Yılmaz1848 - 1871 Almanya’nın Ulus Devlet Olma Süreci ve Osmanlı Devletine Etkisi
1198486Orçun AlpayThe Irony Of Socıal Realısm: Sots-Art As An Early Stage Of Russıan Postmodernısm
11991778Orhan HanbayErken Yaştaki Çocuklarda Anadili Gelişimine Yönelik Uygulama Önerisi
12001902Orhan IrkBağımsızlıklarının 70. Yılında Hindistan-Pakistan Arası İlişkilerin Değerlendirilmesi
12011714Orhan Kandemir, Esra GökbeşeYabancı Uyruklu Müslüman Öğrencilerin Kastamonu İlinin Helal Turizm Potansiyeline Yönelik Düşünceleri
120256Orhan Sami SezginMedya Etik Kuralları Çerçevesinde Radyo Televizyon Üst Kurulu Uygulamaları ve İdari Yargı Kararları
12031557H. Bahadır Yanık, Osman Bağdat10. Sınıf Matematik Ders Kitabının Bağlamsal Açıdan Değerlendirilmesi
12041561Osman Bağdat, H. Bahadır YanıkMesleğe Yeni Başlayan İki Matematik Öğretmeninin Sorgulama Becerilerinin Gelişiminin İncelenmesi
12051731Osman Bülent YorulmazBir Osmanlı Subayı, Resneli Çarkçı Yüzbaşı Osman Efendi
12061732 Osman Bülent Yorulmaz Osmanlı Dönemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bulunan Mezar Taşı ve Çeşme Kitabeleri
12071110Osman Çimen, Mehmet Yılmaz, Gamze KarakuşOrtaöğretim Öğrencilerinin Su Sorunu İle İlgili Algılarının Senaryolar İle Değerlendirilmesi
12081117Bahar Şebnem Eldeniz, Mehmet Yılmaz, Osman ÇimenKızılcahamam Halkının Nesli Tükenmekte Olan Kara Akbaba (Aegypius Monachus) İle İlgili Farkındalık Düzeyleri
1209650Aytekin Kalkan, Osman Çulha“Ölmez Ağacın” Ölümsüz Lezzetleri: Didim’de Zeytin ve Zeytin Yağından Hazırlanan Yöresel Yiyecekler
12101500Osman Nuri ŞahinTms - 18 Hasılat Standardı ve Muhasebe Uygulamaları
12111640Osman Nurullah Berk, Emel Gelmez, Derya Özilhan ÖzbeyYükseköğretimde Servqual Ölçüm Modeli İle Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Üzerine Bir Uygulama: Selçuk Üniversitesi Örneği
1212776Osman TürkReşat Nuri Güntekin’in “Yeşil Gece” Adlı Romanında Yer Alan Birleşik Zamanlı Bildirme (Haber) Kiplerinin Tespit Edilmesi
12131676Özcan BayrakMilli Edebiyat Dönemi Romanlarında Anadolu’ya Bakış ve Anadolu’nun Bakışı
12141677Özcan Bayrak, Tahsin YaprakTevfik Fikret’in Şiirlerinde Bellek Mekânlar
1215963Nuri Doğan, Özge Bıkmaz BilgenMonoton Homojenlik Modeli İle Madde Analizi
12161621Özge Bıkmaz Bilgen, Berker BulutÇok Katmanlı Okur Yazarlık Ölçeğinin Madde Tepki Kuramı İle Analizi
1217126Özge Demirdelen, M. Tevfik OdmanKüresel Isınmanın Yol Açtığı Sorunlardan Biri: İklim Mültecilerinin Hukuki Statüsü
1218106Özge KaripBir Ruhta İki Kadın: Sylvıa Plath ve Nilgün Marmara
12191001Özgül EkinciKapitalizmin Araçsal Aklının Getirisi Olarak Kültürel Dönüşüm ve Adorno’nun Eleştirisi
12201519Özgür ÇetinerSiyahın En Güçlü Tonu: Zonguldak Kömür Havzasında Şirket Kompleksinin Oluşumu, 1923-1940
12211527Alper Yılmaz, Özgür ÇetinerTürkiye Ekonomisinde Risk: Kredi Temerrüt Takası, Cari Açık ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki
12221768Abdullah Yiğit Güngör, Muhammet Kutlu, Özgür Erakkuş, Murat Dilmaçİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlarına Yönelik İş İlanlarının Genel Değerlendirmesi
1223907Özgür Kayapınar, Pınar Yürük, Burcu Ören Özer, Serdar ÖzerÖğrencilerin Algıladıkları Hizmet Kalitesi İle Memnuniyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
12241900Özgür KoçakOrtaokul Öğrencilerinin Müzik Dersine İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Sinop Örneği)
1225671Özgür Önen, Abdullah KayaoğluMeslek Liselerinde Öğrenci Devamsızlık Nedenleri
122657Özgür SarıKentsel Soylulaştırmada Kültür Endüstrisinin Rolü: Santral İstanbul Örneği
1227267Özgür YıldızFransız İhtilali’nin Tarih Derslerinde Öğretimi Üzerine Düşünceler
1228268Özgür YıldızYakınçağ Tarihi Öğretimi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
12291774Özlem Akın, Gözde Sungu-Esenİçerden Öğrenenlerin Ticaretinin Bilgi İçeriği: Türkiye’den Bulgular
1230682Özlem Acar, Dilek SönmezSanatını Seç Keşfe Çık
12311936Özlem Aydoğmuş Ördemİletişimsel Eylem Kuramı Çerçevesinde Mikro-Kosmos Yaşam Alanları
1232717Özlem Bektaş Öztaşkın, Engin ZabunOrtaokul Öğrencilerinin Sosyal Duyarlılıkları
12331139Özlem BelkısDramatik Yazarlık Eğitiminde Yeni Eğilimler
12341157Özlem Belkıs, Hatice ŞaşmazTiyatro Sanatında Oyun Metninin Yeri
1235845Özlem Çetinkaya Bozkurt, Nil Esra DalAntalya’da Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kobi’lerin Pazarlama Sorunları Üzerine Bir Araştırma
1236852Gülin Tuğçe Söyleyici, Özlem Çetinkaya BozkurtSosyal Medya ve Tüketici Davranışları İlişkisi: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma
1237271Özlem Demir, Gülçin Taşkıranİibf Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma
123854Özlem Demirel DönmezDobruca Türk Ağızlarında Kullanılan “Bitta” Sözcüğü Üzerine Bir İnceleme
1239137Özlem Demirel DönmezSilistre İli Dulovo İlçesi Türk Ağızlarında Bektaşilikle İlgili Sözcükler ve Kullanımları Üzerine Bir Değerlendirme
1240605Özlem DemrenMacaristan’da Türk-Kuman Çobanlık Kültürünün İzleri
12411425Özlem Duğan, Emre Vadi Balcı, Salih TiryakiYabancı Uyruklu ve Türk Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Karşılaştırılması: Uşak Üniversitesi Örneği
12421415Özlem Ersoy, Zeynep Kurtulmuş, H. Kübra Özkan, K. Büşra Kaynak EkiciKaynaştırma Sınıflarında Bulunan 5 Yaş Çocuklarının Özel Gereksinimi Olan Çocuklara İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
12431446Zeynep Kurtulmuş, Özlem Ersoy, K. Büşra Kaynak Ekici, H. Kübra ÖzkanOkul Öncesi Öğretmenlerinin Özel Gereksinimi Olan Çocukla Çalışma Konusundaki Görüşleri
1244754Özlem KayabaşıYakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Hikâyelerinde Karakterler
1245805Özlem KoçyiğitAntonio Vivaldi: Op. 10 Flüt Konçertolarının Flüt Repertuvarındaki Önemi Üzerine Bir İnceleme
12461565Özlem ŞahinAli'den Muazzam Bir Mansûrnâme Örneği: Manzûme-Yi Hikâye-Yi Mansûr
12471143Özlem UğuroğluKorku Kavramı ve Sinemaya Yansıması
1248306Özlem ÜnalanKadın Halk Şairlerinin Şiirlerindeki Mizahi Unsurlar
12491427Öznur Yemez , Damla YükünçOedipus Complex Rebound: A Comparative Reading Of Yusuf Atılgan’s Aylak Adam And Virginia Andrews’ Garden Of Shadows
1250261S. Sibel Sevim, Öznur Yıldırımİşlevsel ve İşlevi Dışlanan Özgün Sofra Seramikleri Üzerine Değerlendirmeler
12511646Öznur YılmazTürkiye'de Müzik Sosyolojisi Bağlamında Popüler Kültür ve Popüler Müzik Tartışmaları: Arabesk Örneği
1252884Pakize Çoban Karabulutİsmet İnönü Döneminde Ziraat Bankası’nın Köylüye Verdiği Krediler
1253280Pelin Avşar Karabaş, Merve ÖzkanResim Sanatında Figürün Kullanımı ve Figüratif Resimleriyle Lucıan Freud
1254619Pelin Avşar Karabaş, Rabia Sena TuğKavramsal Sanat Süreci İçerisinde Öncü Sanatçıları ve Eserleriyle Yoksul Sanat
1255445Pelin BudakZaman Mefhumu Karşısında Ölüm Olgusunun Tüketilen ve Değişen Yüzü
12561664Pelin Mastar Özcan, Gül KayalıdereKaldor Tipi Vergileme:teorik Bir Yaklaşım
12571113Pelin Öğüt Yıldırım, Aslıhan Ardıç Çobaner Üniversite Gençleri Kamu Spotlarını Nasıl Okuyor: Madde Bağımlılığı Üzerine Bir Alımlama Çalışması
1258823Pelin ÜgümüSimülasyon Evreninde Hipergerçeklik Satmak: “Türk Hava Yolları - Batman V Superman: Dawn Of Justıce” Örneği
1259481Perihan Ölker, Gökhan Ölkerİtalyancada Türkçenin Seyri
126079Pınar AkarçayKavramsal Bir Değerlendirme: Kent Yönetimine Katılma Hakkı ve Kent Hakkı
126180Pınar Akarçayİsveç ve Türkiye’de “Devlet Baba”
1262695Pınar Çomuk, Sibel SelimTürkiye’de Yoksunlukve Sosyal Dışlanma: Karşılaştırmalı Bir Analiz
12631838Pınar Evrim Mandacı, Efe Çağlar ÇağlıTürkiye’ De Konut Fiyatlarında Balon Var Mı? İller Üzerine Bir Araştırma
1264745Pınar SomakcıSanatçı ve Akademisyen Bağlamında Türkiye’deki Kadın Kanun İcracıları
1265747Pınar SomakcıOsmanlı Döneminde Müzik Eğitimi ve Kurumları
1266785Özlem Tan, Pınar Yürük, Özgür KayapınarÖğrencilerin Sosyal Medyaya ve Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Algılarının İncelenmesi
12671976R. Ilker Gokbulut , Özgür KaragülleTestıng The Valıdty Of ‘Bad Luck’ And ‘Bad Management’ Hypotheses In Turkısh Bankıng Industry
12681440Kadir Pepe, Rabia ÖzkurtLise Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Yönelik Tutumlarının Okul Türü ve Aktif Spor Yapıp Yapmama Değişkenleri Açısından Değerlendirilmesi
1269935Rabiye ÖzberkSergey Dovlatov’un Bavul’undan Çıkanlar
1270624Rafig İmraniArkeoloji Kazıntılarda Karapapak Türklerinin Saz, Âşıklık Geleneği Tarihi
1271808Ayten CeferovaArkeoloji’de Türk Halay Dansları’nın Tarihi ve Özellikleri
12721050Yunus Demir, Rahime Fulya YükselKemalist İdeolojide Kadın İmgesi Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi Bir Lütuf Mu Yoksa Kazanılmış Bir Hak Mı?
12731725Rahiya UmirbekovaKazakların Aile Değerlerinin Şekillenmesinde Ulusal Mantalitesinin Rolü
1274546Ramazan Arı“Kötü Son”La Neticelenen Tahkiyevî Metinlerde Kelebek Etkisi -Yaprak Dökümü Örneği-
1275601Ramazan ErdağSuriye Denkleminde Türkiye’nin Fırat Kalkanı Harekâtı: İç ve Dış Etkiler
1276307Ramazan TopraklıGelendost’tan Söğüt’e Kayıların Meçhul Mâcerası
12771804Rasim Babahanoğlu, Doğa Başer Türkiye'de Okul Sosyal Hizmetinin Önemi ve Gerekliliği: Konya Örneği
1278749Rebiyyet AslanovaKültürlerın Ortakyaşamının Azerbaycan Modelı
1279270Recep ÇakrakBilirkişilerin Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenlemesinin Hukuki Sorumluluğu
1280277Recep ÇakrakYemin Delilinin Gerçeğe Aykırı Olmasının Cezai Sonuçları
128148Recep DikiciOsmanlı Dönemi Antalyalı Âlimler
1282281Recep ÖzdemirSahih Halvetin Nikâha Etkisi
1283282Recep Özdemirİslam Hukukunda Ödünç Rehni
12841548Suzan Çoban, Resul ÖztürkDemografik Özelliklere Göre Seçmen Davranışlarındaki Farklılıklar: Konya İli Örneği
12851064Resul Telli, Dilek SayAnalitik Hiyerarşi Prosesi (Ahp) Yaklaşımı İle Türk Gıda Sektörünün Avrupa Birliği Ülkelerindeki Hedef Pazarının Belirlenmesi: Yöresel Peynir Örneği
1286786Reyhan Arslan AyazlarOtel İşletmelerinde Kapalı Alan Hava Kalitesinin Önemi
1287314Reyhan ÇelikGöçmen Şair Raisa Bloh ve Şiirlerinde Peterburg İmgesi
1288315Reyhan ÇelikL. Ulitskaya’nın “Medeya ve Çocukları” Romanında Kadın Karakter: “Medeya”
12891887Birgül Özkan, Reyhan EskiyurtHemşirelik Öğrencilerinin Kanser Hastalarına Yönelik Problem Çözme Eğitimi Sonrası Yaptıkları Psikososyal Müdahalelerinin İncelenmesi
1290262Rıdvan ErdoğanTürkiye'de Otomotiv Sanayi
1291528Ferihan Polat, Rıdvan İlbekSiyasi Ahlak İkilemleri: Pamukkale Üniversitesi Örneği
129220Ruhal Samanlıİşsizliğin ve Yoksulluğun Azaltılmasında Sosyal Yatırımların Rolü
12931690Ruhan İri, Murat ToksarıSiyasal Pazarlama Kapsamında 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerine Katılan Muhtar Adaylarının Pazarlama Faaliyetlerine ve Tutundurma Çabalarına Yönelik Bir Araştırma: Niğde İli Örneği
1294699Rukiye ArıkRoma Yazınında Aşk Elegeiası Ozanları ve Birbirleriyle Karşılaştırılması
1295167Gonca Yayan, Rüveyda GümüşsoyHalkla İlişkilerde Görsel Ürünler ve Sokakların Dili
12961539Saadet Büyük GülerApolloncu ve Dionysosçu Sanat Yaklaşımında Herbert’in Apollon ve Marsyas Şiiri
12971034Saadet İder Yetişkinlerde Din Eğitiminin İçselleştirilmesi İhtiyacına Bir Çözüm Önerisi: Dini Danışma ve Rehberlik
12981517Sabahattin ÇelikE-Ticaret ve Değişen Tüketici Profili
1299655Sabira NematzadeXx Yüzyılın Başlarında Azerbaycandan “Beyin Göçü”
1300742Sabriye ÖzkanCarl Maria Friedrich Ernest Von Weber: Andante Rondo Hungarian Opus. 35, Üzerine Müzikal İnceleme
1301495Sacide Güzin Mazman AkarPedagojik Formasyon Öğrencilerinin Web Pedagojik İçerik Bilgileri ve Teknoloji Kabul Düzeyine İlişkin Algıları
13021633Sadettin Paksoy, Mine Karadeniz ÖzgüvenKilis'te Yaşayan Suriyeli Sığınmacılar
13031703Sadi Gedik, Ramazan Yıldızİstanbul'un Fethi İle İlgili Bilinmeyen Bir Eser: Feth-İ Kostantiniye ve Tarif-İ Ayasofya
1304187Sadık Erol Er, Ömer Tuğrul Kara, B. Erdem DağıstanlıoğluTürkçe Öğretmeni Adaylarının “Felsefe” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
1305571Şadiye Nur GüleçÖzel Hastane Tercihinde Kurumsal İmajın Rolü
1306557Şafak Kaypak, Ahmet GündüzKent Uygarlığı ve Demokrasi Üzerine Bir İnceleme
1307564Şafak Kaypak, Ahmet GündüzKente Kimlik ve Kültür Üzerinden Bir Bakış
13081508Safiye GençSlanting – Haberde Yönlendirme
130959Şahin ÇetinkayaKirlilik Sığınağı Hipotezi ve Kirli Endüstrilerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
13102029Şahin Kızıltaş Virginia Woolf’un Av Partisi ve Lappin ve Lapinova Adlı Öykülerinde Ataerkil Toplumda Kadın İmgesi
13111990Şahin Kızıltaş Amin Maalouf’un Doğu’dan Uzakta Romanında Sürgündeki Bireyin Doğu – Batı Paradoksu
1312842Şahin SaruhanTürkiye’de Geleneksel Vokal İcracılık Türlerinde Kurumsallaşma ve Metodolojik Bağlamda Yaşanan Problemin Kaynağı Olarak ‘Müzik Devrimi’
1313758Şakir Orçun Akgün, Derya Karaburun DoğanDoğanşehir (Polat) Müzik Kültürü
1314991Salih AcarKültür-Sözlük İlişkisi ve Kültürdilbilim Sözlükleri
1315606Salih AybeyAile ve Dini Rehberlik Büroları Ekseninde Aile İçi Şiddet ve Boşanma
13161807Salih Birinci, Çağlar Kıvanç Kaymaz, Mehmet ZamanTürkiye’de İller Arası Göç Hareketinde Cinsiyet Yapısının Analizi (2014-2015)
1317924Salih Tellioğlu, Mehmet BayırlıÖğrenci Kentlerinin Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri: Alanya Örneği
131815Salimya GaniyevaKişisel Verilerin Korunması İle İlgili Hukuki Güvenceler
13191120Nazan Şak, Mustafa Kıllı, Samet Evciİşletmelerin Sermaye Yapılarının Öz Sermaye Karlılığı Üzerine Etkisi: Bist Teknoloji Endeksi Üzerine Bir Uygulama
13201538Samet YilmazGenel Sistemler Teorisi ve Uluslararası İlişkiler
1321980Sami Emrah Gerekten, Nurtuğ Barışeri AhmethanGüzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin 'türk Halk Müziği' Kavramına İlişkin Algıları
1322981Sami Emrah Gerekten, Attila ÖzdekTrt T. H. M. Repertuvarında Yer Alan Sözlü Dinar Türkülerinin Notasyon Problemleri
1323258Sami ZariçSiyasal Yönetim Sistemlerinden Parlamenter Sistem ve İtalya Örneği
13241152Sanem Berkün, Banu Özbucak AlbarKadın İstihdam Sorunlarının Aşılmasında Belediyelerin Üzerine Düşenler
1325645Satı Dil, Kemal Dil, Güzin Yasemin TunçayBir Yükseköğretim Kurumunda Çalışan Akademisyenlerin Mesleki Profesyonellik Tutumlarının Belirlenmesi
1326382Melahat Avşar, Savaş ArtuğerYabancı Turistlerin Belek Bölgesi’ni Bir Golf Destinasyonu Olarak Tercih Etmesinde Etkili Olan Çekici Faktörler
1327302Halil Kızılaslan, Savaş NalinciTarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinde Finansal Performans Analizi (Amasya İli Un Sanayi Sektöründen Bir Örnek)
13281780Saye Nihan Çabuk, Verda Canbey Özgüler, Taki Can Metin, Hilmi Rafet Yüncü, Alper ÇabukKırsal Kalkınmanın Sağlanmasında Agroturizm Olanaklarının Değerlendirilmesi
13291663Sebahattin DevecioğluTürk Sporunda Markalaşma Problemi
13301673Sebahattin Devecioğlu, İsmail Polatcan Spor Sektöründe Hatırlı Pazarlama Yöntemi
1331221Seçil SoytokMüzik Eğitimi Anabilim Dallarında Oda Müziği Dersinde Flütün Yeri
133265Seçkin YavuzdoğanOlağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi İle İhraç Edilen Kamu Görevlisinin Yargı Kararı İle Görevine Dönmesi Mümkün Müdür?
1333750Seda Alpaslan, Yüksel KaştanSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)
1334759Seda ArıkanNadine Gordimer’ın The Conservationist Adlı Romanında Toprak Etiği
1335874Nuriye Güreş, Harun Yılmaz, Seda Arslan, Cemal DurmuşçelebiHavalimanı Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
13361031Muhsin Yörük, Fatma Tezel Şahin, Seda Eskidemir MeralOkul Öncesi Öğretmenlerinin Ödül ve Cezaya İlişkin Görüşleri İle Ödül ve Cezaya Yer Verme Durumları
13371908Seda Eskidemir Meral, Fatma Tezel Şahin, Muhsin YörükOkul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretme ve Öğrenme Anlayışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
13381536Mukadder Boydak Özan, Seda GündüzalpÖrgütsel Çeviklik Kavramı Bağlamında "çevik Okullar"
13391543Mukadder Boydak Özan, Seda Gündüzalp, Zübeyde Yaraş, Hakan PolatEğitim Kurumlarında Sosyal Kaytarma
1340976Seda Önol, Zuhal KırzıoğluOtistik Çocuklarda Ağız Sağlığı İle İlişkili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
13411785Seda Şahin, Ramazan Gürbüz, Zeynep Çavuş Erdem, Muhammed Fatih DoğanMatematiksel Modelleme Problemi Mi, Değil Mi?
1342583Seda Topgül, Ahmet GüvenYaşlı Dostu Kent Kavramının Sosyal Politikalar Açısından Önemi Antalya Örneği
1343195Sedat BayHoward Brenton’s Thirteenth Night: A Contemporary Path To Tyranny
1344220Sedat Çavlı, Murat KoçYükseköğretimde Kalite Uygulamalarının İş Tatmini Üzerine Etkileri
13452011 Sedat Erol, İlhan ErdemOrtaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Tema Eğilimlerinin İncelenmesi
1346721Sedat KaragülOrtaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Öykülerde Yer Alan Karakter Geliştirme Yollarının İncelenmesi
1347872Sefa Bayraktar, Şeyda BayraktarBilgi Merkezlerinde Bulut Bilişim: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Merkez Kütüphane Örneği
13481647Segah Yeşilyurt Ataerkil Sistemde Kadın ve Erkek Rollerinin Çocuk Üzerindeki Etkileri
1349944Seher Ersoy Quadir, Gülay TemizYaşlısına Bakan Bireylerin Bakım Verme Yükünü Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
1350946Seher Ersoy Quadir, Nuran Erdemİşletmelerin Sosyal Sorumluluk Bağlamında Çevre Koruma Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği)
13511506Selahattin Kaymakcı, Mehmet Akpınar, Kerem ÇolakSosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Derslerinde Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Tekniği Kullanma Durumunun İncelenmesi
13522002Selahattin Kaymakcı, Hakan AkdağTemel Eğitimde Sosyal Bilgiler Dersinin Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma
13531671Selami Özcan, H.yunus Taş, Mahmut KüçükoğluSınır Ticareti ve Bölgesel Girişimciliğin Ekonomik Gelişmeye Etkisi: Edirne Örneği
13541919Selcen Sarı Aytekin, Elif Sis Atabay, Tarhan OkanÖrgütsel Sessizlik Kültürel Bir Sonuç Mudur?
1355567Selda Polat Erdoğan, Elif ŞengülSürdürülebilir Kentleşmede Dezavantajlı Kesimler: Politikalar, Uygulamalar
1356474Selim Yılmaz, Sultan Arzu AyBir Fransız Yazını Çevirisinde Dil ve Söylem Çözümlemesi (Emile Zola’yı Türkçeye Çevirmek)
1357484Selime ÜnalYeni Bir Meslek Alanı Olarak Yaşam Koçluğu ve Yaşam Koçluğunun Topluma Sunumu
1358319Bedrettin Türker Palamutçuoğlu, Selin Çavuşoğlu, Aynur PalamutçuoğluPerformans Değerlendirme Sürecinde Geleneksel Yöntem İle Topsis Yönteminin Karşılaştırılması
1359592Selin (İnağ) Çenberci, Ömer Beyhan, Ayşe YavuzProspectıve Mathematıcs Teachers’ Preferences For Teachıng Styles
1360320Selin ÇimçekDestinasyon Markası Yaratılmasında Halkla İlişkilerin Önemi: Alanya Örneği
1361716Selin TekeliRusçadaki İncil Kaynaklı Deyimlerin Oluşumları Üzerine Bir Değerlendirme
13621962Selma GögemTükenmişlik: Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Akademik Personeli Üzerine Bir Araştırma
1363649Sema OruçUygur Göç Destanında Sembolik Çevrim
13641076Sema Sevinç, Vahide Bahar YiğitKoro Eğitiminde Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenmenin Önemi
13651745Semih SoranSibernetik Teori ve Ekip Kaynak Yönetimi Çerçevesinden Pilotlar Üzerinde Bir İnceleme
13661747Ali Osman Kılıç, Semih SoranKültürlerarası Farklılığın Yönetilmesinde Kültürel Zeka'nın Rolü
1367764Semiha Önder BalamanYabancı Unsurlu Elektronik Tüketici Sözleşmelerinin Möhuk Kapsamında İncelenmesi
13681433Semir TemizDünya Sorunlarına Özel Mülkiyet Bağlamında Genel Bir Bakış
1369201Semra Cintosun, Ahmet Turan SinanNezihe Meriç’in Yandırma Adlı Romanındaki Deyimlerin Kavram Özellikleri
1370781Semra Kılıç Karatay, N. Rengin OymanAksaray-Gülağaç İlçesinde Sele Sepet Örmeciliğin Günümüzdeki Durumu
1371824Şenay SabahGenişletilmiş Benlik Kuramı ve Tüketim Bağlamında Futbol Taraftarlığı ve Benlik Oluşturma
13721623Şenay Saraç, Servet KapçakÇalışan Kadınların Çalışma Kararlarını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler: Zonguldak İli Örneği
13731644Senem Ermumcuİş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmesi
137416Şener Şükrü YiğitlerHaldun Taner’den Bir Dostoyevski Uyarlaması: Timsah
13751524Seniha Ünay SelçukSanat Piyasası ve Sanatçı
1376358Şeniz Bıyık, Emel Güler YılmazToksik İletişimin Sosyal Dışlanma Üzerine Etkisi
1377634Şerafettin Erten, Mehmet AktelTürkiye’de Kamu Politikası Yapım Sürecine Katılım Örneği Olarak Engelli Şûraları
13782018Serap Çoban, Selen YılmazTürkiye’de İller Bazında Yatırım Teşviklerinin Etkinliğinin Analizi ve İstihdama Etkisi: İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama
1379668Pınar Göklüberk Özlü, Serap Dengin SevinirÜrün Tasarımında “Duygu” Kavramı
1380902Semiha İsmailoğlu, Serap DurmuşMimarlıkta İç-Dış İlişkisinde Geçirgen Bir Arayüz Olarak Işıklık (Skylıght)
1381357Serap Gacsi İlhanSöz Dizimi İncelemelerinde Kelime Gruplarının Önemi ve Tasnifi Üzerine Bir Değerlendirme
13821693Serap Palaz, Kemal YıldızGezici Orman İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları Üzerine Bir Araştırma; İnegöl Örneği
1383822Serap Ürüt KelleciKamu Harcamaları ve Büyüme Arasındaki İlişki: Orta Asya Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme
1384141Sercan Acar, Ziynet Çınar, Faruk Ay, Akgül Dalkıran, Gülüşan Özgün Başıbüyükİç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Yaşlılarının Obezite Referans Değerleri
1385984Serdal IşıktaşKültürlerarası İletişim Eğitiminde Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık Gelişiminin Değerlendirilmesi
1386989Serdal Işıktaş, Melahat ArıklıHalkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya: Kktc Turkcell ve Telsim Markalarının Kurumsal Hesapları Üzerine Bir İnceleme
1387692Serdal KaraHaõâ Kitâb-I Äanâyiè-İ Òafiyye
13881819Serdar BulutSerik ve Alanya İlçeleri Ağızlarından “Derleme Sözlüğü”Ne Katkılar
13891821Serdar BulutAlanya Ağzında Atasözleri ve Deyimler
13901089Serdar NerseToplumsal Aktörler Olarak Çocuklar: Tüketim ve Çocukluk Sosyolojisi Üzerine Bir Araştırma
1391856Serdar Özer, Burcu Ören Özer, Özgür Kayapınar, Pınar YürükMeslek Yüksekokullarının Üniversite Sanayi İşbirliği Entegrasyonu
13922012Serdar YavuzTürkiye Örneğinde Toponimi Kavramına Genel Bir Bakış
13932013Serdar Yavuz, Serdar BulutŞah-Nâme Yazma Geleneği, Şelçuklu-Osmanlı Sahasına Ait Şah- Nâmeler ve 18. Yüzyılda İstinsah Edilen Derviş Mustafa Şah- Nâme Çevirisi
1394800Serenat İstanbulluHalk Aşıklarının Dilinden Kadın Olgusu: Yoksul Derviş Örneği
1395140Şerife Serap Mutluay, İbrahim Onur GökdoğanOkul Öncesi Eğitimde Etwinning Fen Eğitimi Projesi Small Scientists "discovering The Sky"
1396408Şerife Serap Mutluay, Melike EsenMeslek Lisesi Öğrencilerinin Beslenme Bozukluklarının İncelenmesi
1397698Serkan Ercoşkun Vergi Politikaları ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi
1398610Serkan ErdoğanAfrika Delili Esere Göre Mısır Da Eğitim ve Basın
13991686Serkan GüçOrta Öğretim Coğrafya Dersleri İçin Dünya’nın Eksen Eğikliği Modeli
1400983Serkan VuralSosyal Medyanın Grafik Tasarım Sürecine Yaratıcı Katkısı
14011022Serpil Ağcakaya, Ökkeş YücelAnayasal İktisat Perspektifinden Anayasal Mali Sınırlandırmalar: Abd Eyaletleri Analizi
1402804Serpil AkdağlıMona Hatoum'un Eserlerinde Arzunun ve Kuraldışılığın Temsili Olarak 'saç'
14031066Serpil Bardakçı TosunTürkiye’deki Mülteci Kadınların Sorunları
14041855Serpil KaptanGörsel Tasarım Eğitiminde Deneysel Tipografi
1405286Süleyman Çiğdem, Serpil Sevim KartalM. Ö 1800-1200 Yılları Arasında Ugarit Şehrinin Ekonomik Önemi
14061835Sertaç ArıMeslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Demografik ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Çalışması: Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu Örneği
14071850Sertaç Sert, Mustafa YıldırımOtel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin İntikam Davranışları
1408305Viktoriya SerzhanovaPolitical Responsibility Of The Government Before The Parliament İn Poland
1409739Harun Terzi, Seval Akbulut Bekar Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Turizm ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki: 1974-2014 Dönemi.
1410153Seval Topcu, Halil Aslan, Mustafa Buğra GülerÖzel Yetenekli Öğrencilerin Göçmenlerin Oy Kullanmalarına Yönelik Düşünceleri: Elazığ Örneği
14112035Sevcan Bayrak, Esra Bayrak AyaşOkul Öncesi Eğitimde Oyunun ve Jimlastik Dersinin Çocuğun Motor Gelişimine Etkisi
14121512Sevda Karaseyfioğlu PaçalıÖmür Boyu: Kusama
1413335Sevgi IlıcaOlga Berggolts’un Şiirlerinde Leningrad Kuşatması
1414130Yavuz Selim Gülmez, Sevgi Tüzün RadGıda Sanayiinde Yeşil Ekonomi Uygulamaları: Tokat İli Örneği
14151112Z. Beril Akıncı Vural, Sevilay UlaşKurumsal Markalarda Sosyal Medya Etkileşim Faktörleri: Garanti Bankası Örneği.
1416298Sevinç KorkmazBir İletişim Modeli Olarak Nefes Dilinin İncelenmesi
1417352Sevinç Üçgül18. ve 19. Yy Rusya’sında Sosyalleşme Mekânı Olarak Kadın Edebiyat Salonları
1418870Şeyda Bayraktar, Sefa BayraktarBilgi Merkezlerinde Kullanıcı Odaklı Web Siteleri: Makü Merkez Kütüphanesi Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma
1419491Esra Özay Köse, Şeyda GülBiyoloji Öğretmenlerinin Biyoloji İle İlgili Sosyal Konulara Yönelik Görüşleri
1420701Şeyda YıldırımEko-Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Çocuk Evinde Kalan Çocukların Sosyalleşme Sürecindeki İlişkilerinin Değerlendirilmesi
14211010Şeyda Yıldırım, Gülten Uçan, Hakan BaydurSosyal Hizmet Eğitimi Alan Öğrencilerin İletişim Becerileri Düzeyi ve Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
14221695Seyhan UçarRus Edebiyatında Modernizm Hareketleri
1423558Hüseyin Şimşek, Şeyma ErbayLise Öğrencilerinde Gelecek Beklentisi ve Özgüven Algısı
14241749Sezai ArusoğluMütercim-Tercümanlık Bölümlerinde Tıp Çevirisi Eğitiminin Değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi’nde Okutulan Tıp Çevirisi Dersleri Örneklemi
1425889Sezen KılıçEnver Paşa’nın Suriye ve Irak Seyahatine Dair Bir Değerlendirme (Mart 1917)
1426289Sezgin Demir, Ayşe ErdoğanAna Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri
1427290Ahmet Turan Sinan, Sezgin Demir, Fatma Döner DoğanAna Dili Eğitiminde Çocuk Edebiyatının Yerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
14281426Sibel GökçeLudwıg Wıttgensteın: Tractatus’un Dil Dünya Bağlantısı Üzerine Bir İnceleme
1429853Başak Koca Özer, Mehmet Sağır, Seçil Sağır, Sibel Önal, Ayşegül Özdemir, Sercan Acar, Duygu Hilal Akça, Cansev MeşeÜniversite Öğrencilerinde Vücut Algısı ve Antropometrik Değişkenlerin Analizi
1430855Sibel ÖnalKent Parklarının Yararları: Kentten Kaçış
14311937Sibel PaşaoğluAşk ve Ayrılık Üzerine: Kent Şarkılarının "tatlı Kanaryası" Roza Eşkenazi
14321944Aydan Erdoğan, Sibel PaşaoğluKaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Geleneğin İzinde: Teke Yüzü
1433513Sibel Sadi YılmazSınıf Öğretmenlerinin Sınıf Öğretmenliği Bölümü Programı Hakkındaki Görüş ve Önerileri
1434175Sinem ŞahnagilKüreselleşme Ekseninde Devletin Değişen Rolü ve Yeni Güvenlik Algısı
14351938Sırma Oya TekvarErkek Dergilerinde Erkeklik: Gq Türkiye'nin Niteliksel Bir İncelemesi
14361583Soner AlgıMüzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Toplu Olarak Verilen Bağlama Dersinin Verimliliğinin İncelenmesi
14371026Songül Kuru, Pınar OlgaçGiysilerde Yaşayan Doğa Temalı Posta Pulları
14381049Pınar Olgaç, Songül KuruDans ve Kostüm Tasarımı
1439883Suat Çapuk, Mahir ÜnsalKöy Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimlerini Etkileyen Faktörler
14402010Suat Kartal, Tahir Benli, Kübra KaraosmanoğluKuşaklar Arası Helâl Sertifikalı Ürün Tercihleri ve İlgilenim Düzeylerinin Demografik Özelliklere Göre Farklılıkları
1441881Suat Polat5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kültür ve Miras Öğrenme Alanında Doğal ve Kültürel Varlıklarla İlgili Kazanımların Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
1442882Suat PolatSosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Işık Kirliliği Hakkındaki Görüşleri
1443197Süha Oğuz AlbayrakKamu Personel Rejiminde Performans Esaslı İstihdam Dönemi: Sözleşmeli Öğretmenlik Örneği
14441059Şükrü AydınAmerikan İstisnacılığı Bağlamında Hollywood’un Eve Dön(E)Meyen Odysseus’ları: The Deer Hunter, Amerıcan Snıper ve Good Kıll Filmleri Üzerine Bir İnceleme
14451814Şükrü Cicioğlu, Abdülkerim KaplanTerör Eylemlerinin Ekonomik Maliyetleri
1446762Emine Özdil, Şule Aydın TuranAlışveriş Merkezlerinde Esnek Çalışma Deneyimlerine İlişkin Eleştirel Etnografik Bir Alan Araştırması
1447766Cansu Kırmızıgül, Şule Aydın TuranProfesyonel Sosyal Medya Mecralarının Kullanımında İş Dünyası - Akademi Kıyaslaması: “Linkedin” ve “Academia” Örneği
144827Derya Karaburun Doğan, Şule Sayan, Caner ÇakıSiyasi Partilerin İdeolojileri Doğrultusunda Partilerin Seçim Müzikleri ve Propaganda Afişlerinin Kullanımı: 1999 Genel ve Yerel Seçimleri Örneği
14491657Şule SayanKamusal Alanda Yazı
14501131Melahat Arıklı, Süleyman AksuKktc Yazılı Basında Edebiyat Eleştirisi ve Kitap Ekleri Üzerine Bir İnceleme
1451430Süleyman Bakkal, Kartal Türk, Dilek TürkGümrük Birliği Sonrası Türk Dış Ticaretinin Görünümü ve Yapısal Değişimi
1452380Süleyman Dost, Semiha Önder BalamanDevletlerin Kendi Ülkesine Yabancıların Girişini Sınırlandırması
1453511Süleyman DostSuriye’deki Silahlı Çatışmalara Diğer Devletlerin Destek ve Müdahaleleri İle Uluslararası Hukuki Sonuçları
145418Süleyman İrgin21. Yüzyılda Sanat ve Sanat Eğitimi Yönsemeleri
14551087Süleyman KalenderTüketici Kredisi Sözleşmelerinde Cayma Hakkı
14562037Süleyman ÖzderinSanatın Resmini Yapabilir Misin Abidin ? Soyutlama Sanatında “Abidin Dino”
14571652Süleyman TuranEngellilik Teolojisi'nin Engellilik Konusunda Hıristiyan Düşüncesinde Meydana Getirdiği Değişim
14581429Süleyman TürkoğluTeknolojinin Görsel Tasarım Olarak Kullanımı ve Sunumu Mobil İletişim Örneği
1459407Sümeyra GazelBıst Sınai Endeksi İle Çeşitli Metaller Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi
1460393Yusuf Adıgüzel, Sümeyye AçıkgözZorunlu Göçün Zorlu Yolları: Kabil-İstanbul Mülteci Ağları
1461311Sümeyye Dinler KöksalMurat Gülsoy'un Bu Kitabı Çalın Hikâyesinde Postmodernizmin Görünümleri
14621529Mithat Yılmaz, Sümeyye ÖzbekKitlelerin Kültür Endüstrisine Uyumunu Kolaylaştırmada Grafik Tasarımın Rolü
1463437Taha Emre Çiftçi, Doğan BakırtaşVergi Güvenlik Önlemleri Açısından Emlak Vergisinin Değerlendirilmesi
14642025Tahir Çelikbağ16. Yüzyıl Osmanlı Minyatür Sanatında İkonografik Çözümlemeler
14651127Tahsin YaprakAhmet Haşim’in “O Belde” Şiirinin Ontolojik Tahlil Yöntemiyle İncelenmesi
14661477Taki Can Metin, Sayen Nihan Çabuk, Halil Cem Sayın, Ayşe Can Akşit, Alper ÇabukKentsel Mekan Tasarımı Sistemindeki Dönüşüm Gerekliliği ve Sürdürülebilir Bir Model Önerisi
14671484Cem Sayın, Ayşe Can Akşit, Taki Can Metin, Saye Nihan Çabuk, Alper ÇabukYere Dair - Yeri Tanımlı Olmayan Ekolojik Yaşam Birimleri Tasarlamak
14681494Taki Can Metin, Alper ÇabukRekreasyon Aktivite Türleri ve Rekreasyon Aktivitelerinin Kategorileştirilmesine İlişkin Bir Envanter Çalışması
14691801Verda Canbey Özgüler, Ayşecan Akşit, Halil Cem Sayın, Saye Nihan Çabuk, Alper ÇabukKüreselleşen Dünya’da Öncelikli Olarak Barınma İhtiyacını Karşılayamayan Göçmenler İçin Barınma, İstihdam ve Mekansal Çözümleri Kapsayan Yeni Yerleşim Modeli
1470480Talat ŞafakOsman Cemal Kaygılı'nın “Çingeneler” Romanında Çingenelerin Art Zamanlı Olarak Toplum Dilbilimsel Durumları
147162Taleh HalilovXıx Yüzyılın Sonu Xx Yüzyılın Başlarında Nahçıvan'da Gori ve İrevan Öğretmenler Seminariyası Mezunlarının Aydınlanma Hareketi
1472256Mesut Can, Talha Fortacıİslam Fetihleri Döneminde Orta Asya’da Nasturiler
1473860Talha Göktentürk, Nil Ucuzsatar, Emre YazıcıTürkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Konuşma Etkililiklerinin Ölçülmesi
1474527Tamer Kavuran, Recep AltayMedya Okuryazarlığının Önemi ve Etkisi (Elazığ İli Örneği)
1475554Tamer Kavuran, Merve BarutTürkiye’ De 15 Temmuz Darbe Girişiminin Yazılı Basında Temsili (Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet Gazeteleri Örneği)
14761600Taner GüneyTutum, Hukuksal Yapı ve Etnik Değişkenlerin Gelir Üzerindeki Etkisi
147782Fatih Komitoğlu, Taner Tunçİstatistik Tutum Ölçeği İçin Öğrenci Eğilimlerinin Ridit ve Gri İlişki Analizi İle İncelenmesi
1478910Tansen Taygur Altıntaş, Müdriye Yıldız BıçakçıSosyo-Ekonomik Düzeyin Çocukların Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi
14791054Tarık Iliman, Recep TekeliÇin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye’de Devlet Bütçesi Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi
14801057Tarık Iliman, Recep TekeliPiyasa Ekonomisi Düzenleyicileri: Rekabet Kurumu İle Amerikan Federal Ticaret Komisyonu Karşılaştırmalı Teorik Analizi
1481958Tarık Masud QuadirThe True Value Of The Islamic Sciences Today
1482648Tarık ÖzcanBozkurt Destanı’nın Arketipsel Yöntem Bakımındam Çözümlenmesi
1483278Aysel Köksal Akyol, Taşkın Taştepe, Sebahat Aydos, Emrullah Can YavuzErken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Oyunlarında Babanın Rolü
14841419İrfan Ertuğrul, Tayfun Öztaş, Abdullah Özçil, Gözde Sarıİstatistiksel Süreç Kontrol Teknikleri Bağlamında Üniversite Öğrencilerinin Ders Başarı Durumlarının Analizi
14851840Tekin Bayrak, Mustafa Konuk, Oğuzhan AytarSanat Eğitiminin Birey ve Toplum Üzerindeki Olumlu Yansımaları
1486885Temel Öztürk18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Toplumunda Kitap Okuma Düzeyi: Trabzon Örneği
14871949Temel Topal, Olgunay Yağcıİlkokul Öğretmenlerinin Bakış Açısından İdeal Bir Okul
14881153Tevhide Aydın Türk Düz Dokumalarında Kullanılan Hayat Ağacı Motifleri
1489661İsmail Bakan, Burcu Erşahan , Tuba Büyükbeşe, Timuçin SağerPlanlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde Firmaların Fuarlara Katılım Kararları
1490662İsmail Bakan, Burcu Erşahan, Tuba Büyükbeşe, Timuçin SağerÖrgütsel Desteğin İşyeri Maneviyatı Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması
1491211Timur Bilir"istanbul Eyüp Sultan Türbesi’nden 16. Yy’a Ait Bir Çini Panonun Restorasyonu"
1492342Tolga Bahadır ŞimşekSosyal ve Liberal Demokrasinin Karşılaştırmalı Analizi İskandinav Ülkeleri ve Türkiye Uygulamaları
149321İhsan Koluaçık, Tolga GürocakJames Bond Filmlerinde Erkeklik Temsili: Sean Connery Örneği
14941445Tuba Ada, Aytaç KurtuluşGeometride Soyut Kavramların Öğretiminde Manipülatiflerin Kullanılması: Homoteti ve İnversiyon
1495810Fatma Kızdırıcı, Tuba Kaplan, Didem KarayakupoğluB2 Seviyesinde Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Sesli Okuma Becerisiyle İlgili Tespitler
1496972Tuğba KulaKrzysztof Kieslowski "dekalog" : Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi
1497774Tuğba Sömen, Meral Metin Göksu, Zeynep TaşyürekDemokrasinin Serüveni Ünitesinde Sosyal Katılım Becerisinin Yeri
149893Tuğba TaşdemirReenkarnasyon İnancı
14991903Göksel Göker, Tülay Cengiz, Tuba AdıgüzelSanal Dilin Evrilmesi
1500530Tuncay Çelik, Muhittin Kaplan, Doğan BarakTürkiye’de Turizm Gelirlerinin Cari Açığın Sürdürülebilirliğine Etkisi
1501565Doğan Barak, Tuncay ÇelikOrta Gelir Tuzağı, Nedenleri, Çıkış Yolları ve Türkiye
15021775Tuncay KoçayIşık Sanatı: Yapay Işık Teknolojilerinin Plastik Sanatlarda Kullanımı
150344Turan AkkoyunTarih Bilimi Açısından Afyonkarahisar Kent Müzesi'nin Kuruluş Çalışmaları
1504679İsmail Bakan, Burcu Erşahan, Tuba Büyükbeşe, Turan KurtÖrgütsel Şeffaflık ve Çalışan Memnuniyeti Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması
1505680Turgay Kabak, Mustafa AçaTrabzon Yöresi Geleneksel Çocuk Oyunlarının Halk Bilimsel Çözümlemesi
15061420Turgay Kalaycı, Suat KaragözKarar Vermede Bulanık Dilsel Niceleyicilerin Özellikleri ve Uygulanması
15071590Turgay Yavaş, Nurgül SoydaşAltıncı Duyu Organı: Snapchat
15081767Muammer Nurlu, Türkan Güler Arı1933-1948 Yılları Arasında Halkevleri Kütüphanelerine Seçilen Eserler Üzerine İnceleme
1509784Ufuk ÇetinMeındert Hobbema'nın Eserlerinin Yorumlanması Üzerinden 17. Yüzyıl Hollanda Resim Sanatında "gerçeklik"
15101670Uğur Doğru, Ayşen Yılmazİş Hukuku Mevzuatında Yapılan Düzenlemelerin Kadınlar ve Engelliler Açısından Değerlendirilmesi
1511177Uğur KeskinVedat Özdemiroğlu’nun Eserlerinde Otoritenin Güç Kaynakları
1512959Uğur KeskinMahmut Tibet’in Kitaplarındaki Örgüt Kültürü Unsurları Üzerine Bir İnceleme
151345Uğur KurtaranXvııı. Yüzyıla Aıt Ikı Isyanın Karsılastırılması: 1703 Ve1730 Isyanı Ile Ilgılı Yenı Yaklasımlar Çerçevesınde Karsılastırmalı Bır Bakış
1514827Uğur SerçeBatı Trakya Türklerinin Eğitim Sorunu
1515813Uğur TatlısumakTarihsel Olayların ve Uluslararası İlişkilerin Analizinde “Yeni Güç Denklemi”Nin Uygulanması
1516969Uğur Uğur, Hakan SaraçÇalışan Kadınların Eğitim Düzeyleri ve İllerin Yaşam Endeksleri İlişkisi
15171948Ülkü GöktürkYargı Kararları Çerçevesinde İnternet Alışverişlerinde Tüketici Hakları
15181035Mehmet Demir, Ülkü Mazman İtikAcente Personelinin Bakış Açılarıyla Müşterilerin Kasko Yaptırma Düşüncesini Etkileyen Faktörler: Sivas İlinde Bir Araştırma
151931Ülkər YusifovaAnadolu Və Azərbaycan Masallarında Dərviş Obrazı
1520193Ümit AkınBir Deneme Yazarı Olan Suut Kemal Yetkin’in Şair Kişiliği
15212001Ümit ErkanOsmanlı Resmî Dinî Düşüncesinin Alevî(Kızılbaş) Zümreler Üzerindeki Etkisi
1522222Ümran ÇağlayanMedyada Cinsiyet Ayrımcılığı: Bingöl Medyası Örneği
15231088Ümran Ozan KarahanHellenistik Dönemde Anadolu’ya Yapılan Yahudi Göçü ve Bunların Hakları
15241642Ümran Özbalcı AriaRembrandt’ In İçselliği ve Yaratım Olgusu
152588Umut DağÇağdaş Siyaset Felsefesinde Adalet Problemi
1526432Umut Yertüm, Bayram BalcıKısmi Süreli Çalışma ve Yoksulluk İlişkisi: Kuzey-Güney Avrupa Örneği
15271133Sibel Sü Eröz, Ünal GürselÖrgütsel Bağlılık ve Yenilik Yönetimi İlişkisi: Mutfak Personeli Üzerine Bir Araştırma
1528770Ünal TaşkınGülbaba Türbesi İle İlgili Birkaç Kayıt
15291490Ünal Yıldırım“Öl” Sözcüğü Üzerine Etimolojik Bir İnceleme
1530400Utku Ongun, Bekir Gövdere, Uğur ÇiçekKırsal Alanlarda Kurulan Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri
15311781Utku OngunDeğişen Turistik Eğilimlere Bir Cevap: Kırsal Turizm ve Türkiye Uygulamaları
15321568Üzeyir YıldızFınancıal Practıce At Busıness
1533646Vahide Bahar Yiğit, Sema SevinçMüzik Öğretmen Adaylarının Bağlama Kavramıyla İlgili Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi
15341065Vahide Bahar Yiğit, Nurtuğ Barışeri AhmethanMüzik Öğretmen Adaylarının Okul Kavramıyla İlgili Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi
15351966Vecihi SönmezKesinlik Açısından En İleri Derecede Bulunan Doğru Bilgi Anlamında Bir Terim: Hakka’l-Yakin
15361025Veli Ozan Çakır, Sevda Korkmaz, Rıza Tayfur ÖzkanUluslararası Tesis ve Rekreasyon Alanlarının Kullanım Devamlılığının Sağlanabilmesi İçin Gerekli Yer Seçim Kriterleri
15371476Veli Rıza Kalfa, Nigar KaragülAkademisyenlerin Öğretim Performansını Değerlendirme Anketleri İle Ders Başarısı Arasındaki İlişki: Karşılaştırmalı Analiz
15381093Veysi Günal, Mehmet Sait Şahinalp, Fatma Altuğİl Nüfuslarındaki Değişimi Etkileyen Yapay Faktör: Türkiye’de İdari Taksimat Alanındaki Düzenlemeler (1927-2017)
15391097Veysi Günal , Mehmet Sait ŞahinalpTercih Bağlamında Harran Üniversitesi Coğrafya Bölümünün Etki Alanındaki Değişim (2005-2015)
15401100Mehmet Işık , Veysi Günal, Mehmet Sait ŞahinalpAntalya Şehrindeki Genel Seçimlerin (1980-2015) Coğrafi Analizi
15411071Volkan Akçit, Esin BarutçuÜniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Honaz Myo Örneği
1542857Volkan BektaşTürkiye'de Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme: İbbs 2. Düzey İçin Bir Panel Veri Uygulaması
15431739Volkan Çil, Yeşim Mualla ÇilErzurum ve Kars İllerinde Yeni Bir Takı Materyali: “Obsidyen”
1544377Volkan Gidiş Konservatuarda Kanun Egitiminde Çoklu Ögrenme Ortamlarının Kullanımının Kanun İcrasina Etkileri
15451758Vugar MemmedzadeTürkiye-Rusya Yakınlaşması: Dağlık Karabağ Sorununa Çözüm Olabilecek Mi?
1546604Vugar SavzaliyevRusya'nın Suriye Politikasının Tarihi, Askeri ve Ekonomik Boyutları
15471541Yakup BaydarTarihsel Gelişim Sürecinde Modernleşmenin Okzidantal ve Oryantal Aile Yapısına Etkisi: (Elazığ ve İstanbul İli Karşılaştırması)
15481537Yakup Karakuş, Ali Yasin Kalabak Avrupa Birliği Yakın Gelecek Senaryosu ve Türkiye Prospektif Yaklaşım
15491935Yakup KarakuşMülteci Sorunu Türkiye Yansıması: Analiz ve Öneriler
1550997Yakup ÖzkayaYerel Yönetimlerin Kamu Politikalarının Oluşumunda Kent Konseyleri: İzmir Kent Konseyi
1551998Yakup Öztürk, Aslı ÖztürkÖnlisans Öğrencilerinin Staja İlişkin Beklenti ve Algılarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma
15521000Yakup Öztürk, Aslı ÖztürkÖn Lisans Öğrencilerinin İletişimde ve Öğrenmede Akıllı Telefon ve Sosyal Ağları Kullanımını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
1553124Yalçın Kaya, Emin AltınokTakım Sporu ve Bireysel Spor Yapan Beden Eğitimi Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının İncelenmesi
1554127Yalçın KayaAllah’ın Müslümanlara İrade Mutluluk ve Asalet Emri
1555373Abdurrahman Akyıldız, Yalçın YılmazSosyal Ağlarda Kendini Temsilin Maddi ve Manevi Kazanımları
1556532Yasal ÖzdemirBilgi Toplumu Mu Enformasyon Toplumu Mu: Türkiye Yolun Neresinde?
1557748Yasal Özdemir, Erkan TurhanEnformasyon Toplumu Ölçümünde Kullanılan Modeller ve Küresel Değerlendirme
15586Yaşar BedirhanOrtaçağda Kafkasya Türk Şehirlerinde Esnaf Teşkilatları (Tebriz Örneği)
15591730Yaşar DaşkıranArapça Türkçe Karşılıklı Çevirilerde Eşdizim Yapılarının Önemi
1560367Yaşar Serhat Yaşgül, Burak Güriş, Yavuz TurguterAbd’de Nanoteknoloji Alanında Araştırma Çıktısı ve Ekonomik Büyüme
1561471Yasemin AltaylıEdebi ve Basın Örnekleriyle 17-19. Yüzyılda Gerçekleşen Macar Bağımsızlık Mücadeleleri
15621726Yasemin Aydoğan, Gülümser Gültekin Akduman, Gözde BalabanÜniversite Öğrencilerinin Uyku Alışkanlıkları ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi
15631727Gülümser Gültekin Akduman, Yasemin Aydoğan, Gözde Balaban3-36 Aylık Okul Öncesi Dönem Çocukların Uyku Alışkanlıklarının İncelenmesi
1564971Yasemin Taşdemir1492'den Bugüne Ladino Dilinin Serüveni ve Yazılı Edebiyatı
1565673Yasemin Türkkan TunalıKapitülasyon Hukukunun Yeniden İnşası: İzmir İspanya Konsolosu’nun Yetki Belgesi Meselesi
1566831Yasin Cebeci, Hakan CavlakTürk Ticaret Kanununda Finansal Raporlama
15672036Yasin Doğan, Fatma TorunÖğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Geliştirilmesi: Suriyeli Sığınmacı Çocuklar Örneği
15681697Yasin Yılmazİslâm ve Pedagojik Verilere Göre Çocuk Terbiyesi Üzerine Bazı Mülahazalar
15691482Yavuz Çiftci, Fırat Botan ŞanArmağan Ekonomileri Bağlamında A. B. D. ve Türkiye Zaman Bankaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
15702038Yavuz DemirtaşKur'ân ve Sünnet Açısından Mûsikî
1571755Yavuz Haykır, Handan HaykırElazığ'ın Sosyal ve Kültür Hayatının Gelişiminde Elazığ Halkevi ve Faaliyetleri (1934 - 1951)
15721993Yavuz UysalAdıyaman Halk Kültüründe Evlilik ve Evlenme Törenleri
15738Yektanurşin Duyan1980 Sonrası Türkiye Sinemasında Kürt Kadın Temsiline Aykırı Bir Örnek: Hakkari’de Bir Mevsim
1574927Yeliz BolatÖzel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve Bilsem Kavramlarına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
15751062Yeliz Mohan Bursalı, İbrahim Aksel, Sabahat Bayrak Kökİyi Yöneticinin Cinsiyeti Var Mı? “Erkeksi”, “Kadınsı” Ya Da “Androjen”
1576966Fatma Pervin Bilir, Yeliz ŞirinBriç Sporcularının Profillerinin Zeka Alanlarına Göre İncelenmesi
15771933Yeliz Tuna Ölümün Fotoğraf Yoluyla Estetize Edilmesi
15781563Yeşim Can, Uğur EyidikerYerel Ekonomik Kalkınma İçin Kobi'lerin İhtiyaç Analizi: Kırklareli İli Örneği
157972Yeşim Helhel, Sezer Karasakal İşletme Sermayesi Yönetiminin Piyasa Değeri ve Aktif Karlılığa Etkisi: Turizm Sektöründe Panel Veri Analizi
1580839Faruk Burak Selçuk, Aytakin Mammadli, Yeşim HelhelThe Impact Of Open Markets Aspect Of Economıc Freedom On Economıc Growth: A Study Of Guam Countrıes
1581875Yeşim İpekçiA Postcolonial Ecocritical Reading Of Indra Sinha’s Animal’s People
1582965Yetkin Utku Kamuk10 Haftalık Spınnıng Egzersizlerinin Sedanter Kadınların Vücut Kompozisyonları Üzerine Etkisi
1583339Yıldırım Onur ErdirenTasarım Bölümlerinde Estetik Dersinin Önemi ve Öğrencilere Katkısı
15841103Yıldırım Özsevgeç(U)Mutsuz Bir Kadın Olarak Edith Hope/ Edith Hope As An Unhappy Woman
15851531Yılmaz Akgündüz, Doktora Öğrencisi Sabahat Ceylin Şanlı, Bilim Uzmanı Gaye KızılcalıoğluÇalışanların İşe Gömülmüşlüklerinin Öncül ve Sonuçlarını Belirlemeye Yönelik Kurumsal Bir İnceleme
1586351Yılmaz Mutlu, İhsan Söylemezİlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri İçin Matematik Kaygı Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
15871688Yılmaz Mutlu, İhsan SöylemezGeogebra Matematik Yazılımı İle Dönüşüm Geometrisi Konusunun Öğretiminin Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısına Etkisi
158850Yılmaz Seçim, Ali Şen, Yusuf YiğitGastronomik Açıdan Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi ve Osmanlı-Selçuklu Mutfağı
158978Gürkan Uçar, Yılmaz Seçim, Mustafa AkturfanTurizm Pazarlamasında Sosyal Medyanın Etkisi
1590597Yılmaz ToktaşReel Efektif Döviz Kuru, Reel Efektif Döviz Kuru Oynaklığı ve Türkiye'nin Ab-28 Ülkelerinden Gelen Turist Sayısı Arasındaki İlişki : Sınır Testi Yaklaşımı
1591288Yüksel ÇelikArap Dili Öğretiminde; Riyad İslam Üniversitesi Yabancılara Arap Dili Öğretim Enstitüsü Modeli
15921843Yüksel ErsanEdebi Eserlere Yansıması Eşliğinde Yeni Dünya Amerika Algısı: "franz Kafka-Amerika, Demir Özlü-Amerika 1954"
1593688Yüksel Kaştan, Neslihan DemirelOsmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde İlköğretimin Tarihi Gelişimi
1594689Yüksel Kaştan, Neslihan DemirelGündoğmuş Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’ndaki Yöneticilerin Yaşadıkları Problemler: Bir Durum Çalışması
15951722Yüksel Şahin Yaşayan Bir El Sanatı, Zonguldak İşlemeleri ve Düşündürdükleri
1596515Yunus AkyürekMısır’da İlk Dönem Türk İdari Uygulamaları, Ahmed B. Tûlûn Örneği
159741Yunus AlıcıTanzimat’ta Çocuk Kütüphanesi Oluşumu Ekseninde Ahmet Mithat Efendi’nin Bilinmeyen Bir Antolojisi: Çiçekler
1598788Yunus Güder, Ramazan GürbüzSosyal Bilimler Perspektifinden Stem: Disiplinler Arası Model Oluşturma Etkinliği
15991783Yunus Vuran, İbrahim Sani MertKarizmatik Lider Olarak Recep Tayyip Erdoğan
1600100Yunus Zengin, Erdoğan KaygınStratejik Liderliğin Örgütsel Atiklik ve Titanik Sendromuyla İlişkisi
16011969Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel, Ahsen ÖzsoyÇevre Davranış Çalışmalarında Disiplinlerarasılık ve Potansiyelleri
160258Yusuf AtasevenMesîhî Dîvânı'nda Günlük Hayatın İzleri
1603179Yusuf AydoğduKemal Özer'in Şiirlerinde Toplumcu Gerçekçi Temalar ve Öğeler
16041507Yusuf Bahadır Doğru, Sema DoğruBireylerin Twıtter'daki Haber ve Bilgilere Yönelik Doğruluk Algısını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma
16051773Yusuf CeylanDin Eğitiminde Sosyal Bilimler Felsefesinin İşlevselliği
16061947Yusuf Eşitİslam Siyasi Düşüncesinin Dinamizmi
1607560Kamile Akın, Yusuf KeşTürk Kültüründeki Çadır Geleneğinin Osmanlı Minyatür Sanatına Yansımaları
16081666Sıla Aydoğan, Yusuf KeşGüncel Konuların Reklam Kampanyalarına Yansımalırı
1609957Yusuf Öcel, Hakan Tahiri Mutlu, Kahraman Çatı, Abdülhamit EşGsm Operatörlerinde Marka Algılama Haritaları: Düzce İlinde Bir Uygulama
16101489Kahraman Çatı, Osman Kartal, Yusuf ÖcelTürkiye’de Pazarlama ve Finans Literatürünün On Yıllık Gelişiminin Bibliyometrik İncelemesi
1611438Yusuf ŞahinYabancı Dil Öğrenen Çocukların Anne-Baba Üzerindeki Dilsel Etkileri
16121763Yusuf Söylemez, Pınar SöylemezTürk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Ders Kitaplarında Kullanılan Metinlerin Nitelikleri İle İlgili Görüşleri
16131923Yusuf Söylemez, Oğuzhan Sevim, Bünyamin SarikayaÖğretmen Adaylarının Konuşacakları Konuyla İlgili Akademik Bilgi Düzeyi İle Konuşma Kaygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
16141743Yusuf YıldırımSiyasal Yönetim ve Süreklilik Anlayışında Meslek Odalarının Yeri
16151833Yusuf Ziyaettin TuranA Stylıstıc Analysıs Of Hemıngway’s Hılls Lıke Whıte Elephants
1616937Zabitə Teymurlu , Təzəgül Məmmədova Güney-Batı Oğuz Türk Dillerinin (Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi) Edebi Dil ve Ağız Karşılaştırması
1617917Zafer Çambay, Kürşat KargünSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kan Bağışı İle İlgili Bilgi Düzeyleri
1618919Zafer Çambay, Kürşat KargünSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uygulama Derslerinde Hastane Enfeksiyonları Konusunda Bilinçlendirilmesi ve Anket Çalışması
16191058Zafer DoğruFutbol Seyircisinin Sosyo-Ekonomik Yapısının Şiddet Eğilimindeki Rolü (Çorum Belediyespor Örneği)
1620139Zafer Kılınçer, Derya Karaburun DoğanTürkiye Çukorava Romanlarında Sosyo Kültürel Yapı ve Müzik Uygulamaları
1621115Ferda ZambakMai ve Siyah’ta Melankolik Erkeklik: Duyumsanmaktan Vazgeçilmeyen Kayıp
16221457Zana Yalçınkayaİngilizce Öğretiminde Söylem Kullanımının Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
1623304Zehra Kaplanİlk Edebi Roman “İntibah”Taki Ebedi Çatışma: Kadın Psikolojisi, Anneden Kopma ve Oğulun Bireyleşme Mücadelesi
1624905Zehra ÖztürkEdebiyat ve Felsefe İlişkisi – Sünbülzade Vehbi’nin Şiirlerinde Felsefî Unsurlar
1625255Zehra Seda Boztunalı, Fatih BaşbuğAdnan Çoker’in Sanatında Minimal Simetrik Kurgusal Formlar ve Espasla Bütünleşen Anıtsal Resim Anlayışı
16261795Zeki Coşkuner, Abdurahman Kırtepe, Yunus Emre Karakaya, Oguzhan Altungul2016/17 Sezonu Tff 1. Lig İlk Yarı Değerlendirmesi
16271796Zeki Coşkuner, Zarife Pancar, Talha Murathan, Abdurahman Kırtepe2016/2017 Sezonunda Tff 1. Lig’de Oynayan Yabancı Futbolcuların Değerlendirilmesi
16281516Zeki Taştan, Lale AdıyamanAcılarıyla Eğlenenlerin Oyunu: Hıdrellez
16291744Zeki Yakaİslam İktisadının “Adil Gelir Dağılımı” İlkesi ve Bunun Sosyal Refaha Katkısı
16301755Zekiye ÖzerThe Relationship Between Reading Strategy Use Of Pre-Service English Language Teachers And Their L2 Reading Achievement
163189Zeliha Kapukayaİlyada Destanı'ında İda Dağı (Kaz Dağları)
1632399Zeliha Yazıcı, Hacer TekerciOkul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mentör Öğretmen Algılarının İncelenmesi
16332019Z. Zuhal Güven , Zeynep Balaban Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
1634809Zeynep AytekinKastamonu-Taşköprü İlçesinde Osmanlı Dönemi Kamu Yapıları
16351708Zeynep ÇalışkanYabancı Yatırımların Teşviki: Turkuaz Kart Uygulaması ve İstisnai Yolla Türk Vatandaşlığının Kazanılması
16361861Zeynep Oyuryüz Kadınların Girişimcilik Sürecinde Karşılaştıkları Engellerin Analizi
16371764Zeynep ÖzmenSosyal Güvenlik Reformu Bağlamında Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Finansmanının Değerlendirilmesi
16381931Zeynep ÖzmenAvrupa’da Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı : Farklı Refah Devletleri Üzerine Bir İnceleme
1639208Zeynep Şahin, Fikret ÇankayaSürdürülebilirlik Raporlarının Sektörlere ve Yıllara Göre Analizi
1640209Zeynep Şahin, Fikret ÇankayaKobi’lerde Sürdürülebilirlik Raporlaması
16411464Zeynep Tunçİlkokul Öğretmenlerinin Müdürlerinin Ders Denetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
16421023Zeynep YükselVaizlerin İş Doyum Düzeyleri (Akdeniz Bölgesi Örneği)
1643330Zihniye OkrayGazetelerdeki Tecavüz Haberlerinin Eleştirel Söylem Çözümlemesi Modeliyle İncelenmesi
1644732Zilola KhudaybergenovaTürkçe`den Özbekçe`ye Çeviri Meseleleri: R. N. Güntekin’in ‘Dudaktan Kalbe’ Romanı Özbekçe Tercümesinde Çevirmen Maharati
16451582Zuhal Güler, Doğancan ÖzselYaşlılık ve Siyasette Temsili
1646929Züleyha YılmazVaka Analizi İle Eğitim ve Adli Muhasebe Alanında Bir Uygulama
1647734Zulfiya Mamarajabovaİşitim Engeli Olan Çocukların Okul Eğitimine Hazırlamanın Elverişli Pedagojik Yöntemleri
16481746Zulfiye Tutar, Feridun NizamFırat Üniversitesi Öğrencileri Örneğinde Kültürlerarası İletişimde Empati Sorunu
1649945Zülküf Ayrangöl, Mustafa Tekdere, Bülent Diclehan ÇadırcıErzincan İli Vergi Profili Doğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye Karşılaştırması
1650947Zülküf Ayrangöl, Bülent Diclehan Çadırcı, Mustafa TekdereVergi Mükelleflerinin Vergi Algılaması ve Vergi Psikolojisi Üzerine Bir Analiz: Erzincan İli Örneği