5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu’nun Saygıdeğer Katılımcıları,

Sempozyum Afiş

Sizleri 25-27 Ekim 2018 (www.asoscongress.com) tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek olan 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

5.Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu’nda nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve eğitim bilimleri alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir. İlkini Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde, ikincisini Alanya’da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde, üçüncüsünü Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde, dördüncüsünü ise Alanya’da Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdik. 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu’nu ise Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenleyeceğiz.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri özet kitabında yayınlanacak, bildirilerin tam metinleri yazarın seçeceği sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz yayınlanacaktır.  Ayrıca yazarların bildiri tam metinleri elektronik kitap olarak yayınlanabilir. Tüm bildiriler Sobiad veritabanında indekslenecektir.

Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir. Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir.

Sempozyum kapsamında; Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım, Heykel, Müzik, Plastik Sanatlar, Resim, Sahne Sanatları, Seramik ve Cam Tasarımı, Sinema, Tasarım, Televizyon, Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu, Tekstil ve Moda Tasarımı,  alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Sergi için detaylı bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayınız.Sempozyuma resim göndermek isteyen katılımcılar resimlerini özet gönder kısmından gönderebilirler.

Sempozyum bünyesinde Poster sunumları için oturumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, eğitim uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler ve sivil toplum kurum ve temsilcileri davetlidir.

İstanbul’da gerçekleşecek olan 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmeyi bekliyoruz.

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç-İlk Çağrı: 15.5.2018
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş: 07.09.2018
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 14.9.2018
Sempozyum Ödeme Son Tarih: 20.9.2018
Sempozyum Programının İlanı: 30.9.2018
Sempozyum Başlangıç Tarihi: 25.10.2018
Sempozyum Bitiş Tarihi: 27.10.2018
Dergi Seçimi ve Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi : 6.11.2018
Dergi Seçimi ve Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 30.11.2018

Sempozyum Düzenleme Kurulu

KONUŞMACILAR

ÇAĞRILI KONUŞMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS

Destekçilerimiz

SPONSORLAR