7. Uluslararasi Güzel Sanatlar Sempozyumu

Sizleri 25-27 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 7. Uluslararası Asos Congress Güzel Sanatlar Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

7. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu’nda nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve güzel sanatlar alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin özetleri, bildiri özet kitabında; bildirilerin tam metinleri tam metin kitabında İsbn’li olarak yayımlanacaktır. Ayrıca isteyen katılımcıların bildiri tam metinleri, sempozyumu destekleyen uluslararası hakemli dergilerde, hakem süreci tamamlandıktan sonra ücretsiz olarak da yayımlanabilecektir. Tüm bildiriler Sobiad veritabanında indekslenecektir.

Bütün bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirilecektir. Bildiriler İngilizce ve Türkçe olarak yazılabilir ve sunulabilir. Katılımcıların bildirilerini 15 dakikalık süre ile sözlü olarak sunmaları beklenmektedir.

Sempozyum kapsamında; Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım, Heykel, Müzik, Plastik Sanatlar, Resim, Sahne Sanatları, Seramik ve Cam Tasarımı, Sinema, Tasarım, Televizyon, Taşınabilir Kültür Varlıkları/Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu, Tekstil ve Moda Tasarımı, alanlarında bildiriler kabul edilecektir.

Sempozyum bünyesinde poster sunumlara da yer verilecektir. Poster sunum hazırlama kuralları için tıklayınız.

Sempozyuma, ulusal ve uluslararası düzeyde güzel sanatlar alanında çalışmakta olan akademisyenler, yöneticiler, güzel sanatlar uzmanları, öğretmenler, mezun öğrenciler, sivil toplum temsilcileri ve güzel sanatlara ilgi duyan dinleyiciler davetlidir.Çağrılı Konuşmacılar

Assoc. Prof. Dr. Bejtula DEMIRI

Faculty of Law, Department of Political Sciences,Balkan University


Prof. Dr. Sanjin KODRIC

Faculty of Philosophy, University of Sarajevo


Doç.Dr. Lindita Sejdiu RUGOVA

Priştine Universitesi Filioloji Fakültesi


Prof. Dr. Aljula JUBANI

Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi


Doç. Dr. Meryem Salim AHMED

Bulgaristan Şumnu Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı


Doç. Dr. Fatih KOCABAŞ

Yeditepe Üniversitesi


Prof. Dr. İbrahim Kavaz

Fırat Üniversitesi
SPONSORLAR