9. Uluslararasi Hukuk Sempozyumu

YAZIM YAYIN İLKELERİ

1. ÖZET KİTABI İÇİN

Türk katılımcılar bakımından özet dili Türkçedir.  Yabancı katılımcılar bakımından özet dili İngilizcedir. Katılımcının ayrıca sempozyumun benimsediği Almanca, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca dillerinden birinde daha özet göndermesi ihtiyaridir.

Özetler 250-400 kelime arası olmalıdır. 3 ila 5 arası anahtar kelime yazılması zorunludur. İngilizce Özet Başlığı/Özet/Anahtar kelimeler eklenmesi ihtiyaridir.

Yazı stili Calibri, yazı puntosu 11’dir.

Özet kitabı formatı için tıklayınız:

***Sisteme özet yüklenirken istenen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekir. Aksi halde Özet Kitabında yaşanacak eksiklikler yazarın sorumluluğundadır. Birden fazla özet yüklenmesi halinde önceki özetlerin kaldırılması ve incelemeye sunulacak özetin muhafaza edilmesi gerekir.

2. TAM METİN KİTABI İÇİN

Tam metin için kelime sınırı 4000 ila 10000 arasındadır. Özet metin de bu sınırlara dahildir.

Metinde Calibri yazı stili 11 punto kullanılmalıdır. Dipnotta Calibri yazı stili 10 punto kullanılmalıdır.

Paragraf ayarları: Aralık Önce 0-Sonra 6 nk; Satır aralığı Birden çok:1,25

Kaynakça alfabetik sıraya uygun olmalıdır.

Kaynakça için öngörülen sıralama ve gösterilen örnekler dikkate alınmalıdır.

İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler isteğe bağlıdır.

Dipnotlarda ilk atıf kaynakçada olduğu gibi tam yapılmalıdır. Diğer atıflar “Yazarın SOYADI, Sayfa numarası” olmalıdır. Aynı yazarın birden fazla eseri kullanılıyorsa sonraki atıflarda, eser ismine kısaltma ile yer verilmelidir.

Tam metin kitabı formatı için tıklayınız:

***Sisteme tam metin yüklenirken istenen tüm bilgilerin eksiksiz girilmesi gerekir. Aksi halde Tam Metin Kitabında yaşanacak eksiklikler yazarın sorumluluğundadır. Birden fazla tam metin yüklenmesi halinde önceki metinlerin kaldırılması ve yayına esas olacak metnin muhafaza edilmesi gerekir.