Program

Kabul Edilen Bildiriler

Kayıt

Title Author Category Kabul Mektubu Kabul Mektubu
Resi̇m Sanatında Işık ve Gölgeni̇n Önemi̇: Karakalem Çalışmalarından Örnekler Yıldırım Onur Erdi̇ren Güzel Sanatlar
Günümüz Ağ Toplumunda Görsel Kültür Eği̇ti̇mi̇ni̇n Önemi̇: Di̇ji̇talleşen İ̇mgeler Ebru Güler Güzel Sanatlar
Türkiye’de Alışveriş Merkezlerinde Bulunan Elektronik Ekranlardaki Dijital Yönlendirmelerin Tipografik İ̇çerik Analizi Zahide İ̇dil Kanmaz Güzel Sanatlar
Resi̇m Sanatında Ben'i̇n Aşkınlığı Kavramı Cemile A. Aytekin Güzel Sanatlar
1980 Askeri̇ Darbesi̇ Dönemi̇ndeki̇ Trt Haber Stüdyolarının İ̇ç Mekan Tasarımlarına Bi̇r Bakış Tane Doğan Güzel Sanatlar
Günümüz Sanatına Yeni Dışavurumculuğun Etkileri Melike Uçku Güzel Sanatlar
Tekstil Tasarım Alanı Olarak Çözgülü Örmecilik Başak Özkendirci Güzel Sanatlar
Somut Olmayan Kültürel Mi̇rasın Korunmasında Canlandırma Fi̇lm Kullanımı İ̇pek Fatma Çevik Güzel Sanatlar
Modada Sürdürülebi̇li̇rli̇k Etki̇si̇ Meltem Özsan Güzel Sanatlar
Çarpana ve Kolan Dokumacılığının Ortak ve Farklı Yönlerinin İ̇ncelenmesi Dilek Tüm Cebeci̇ Güzel Sanatlar
Nesne ve Mekânın Minimal Sanat İ̇le Olan İ̇lişkisi Bahar Oskay Güzel Sanatlar
Dünyayı Fotoğrafla Anlamak Şeni̇z Kabadayı Yuvarlak Güzel Sanatlar
Sokak Sanatı, Graffi̇ti̇ Tekni̇ği̇ ve Moda Alanındaki̇ Uygulamaları Çiğdem Taştepe-Seher Akdeniz Şahin Güzel Sanatlar
Profesyonel Ses Kullanımı ve Şan Eği̇ti̇mi̇nde Ses Hi̇jyeni̇ Hilmi Yazıcı Güzel Sanatlar
Tasarımcı Kimliğiyle Ahmet Yakupoğlu’nun Sanat Tarihindeki Yerinin İ̇̇ncelenmesi Seza Sinanlar Uslu-Fatih Erdoğmuş Güzel Sanatlar
Moda Tasarımcılarının Sosyal Medya ile İ̇lgili Görüşleri Üzerine Bir İ̇nceleme Sema Hatun Türker-Zehra Doğan Sözüer Güzel Sanatlar
Açık ve Uzaktan Eği̇ti̇m Programlarında Dekor Tasarımı; Açıköğreti̇m Fakültesi̇ Eği̇ti̇m Programları Örneği̇ Nilgün Benli̇ Güzel Sanatlar
Rene Magrıtte ve Düşünce: Işığın İ̇mparatorluğu Iı Örneği̇ Mehmet Remzi Demirel-Lütfü Kaplanoğlu Güzel Sanatlar
Moda Tasarım Ürünleri̇nde Farklılık Yaratmada Semboli̇k Özelli̇kleri̇n Rolü Cafer Arslan-Aslınida Laçinkaya Güzel Sanatlar
Ayakkabının Tarihi Süreç İ̇çindeki Yeri Neslihan Çamurdan Güzel Sanatlar
Dünya Markası Olma Yolunda Türk Çi̇ni̇si̇ Ayşegül Abalı Güzel Sanatlar
20. Yüzyıl Başı Avangart Yaklaşımlarda Dans Temasının Ele Alınışı Nilüfer Özel Güzel Sanatlar
Bi̇li̇şsel Esnekli̇ği̇n Görsel Sanatlar Eği̇ti̇mi̇ Yoluyla Öğrenme ve Öğretme Süreçleri̇nde Yaratıcı Değerlere Dönüşümü Ayşe Öztürk Güzel Sanatlar
Plastik Sanatlarda Bedene Eklenti Olarak Protez Nesnesi Tansel Çeber Güzel Sanatlar
"Fahi̇şeli̇k Kavramının Toplumsal ve Kültürel Yapı İ̇çi̇ndeki̇ Rölü ve Sanata Yansıması" Zeynep Çakar Güzel Sanatlar
1874 Salon Sergi̇si̇ ve Empresyoni̇zm Gülser Aktan Güzel Sanatlar
“günümüzün Yeni̇ Akımı Selfi̇ ve Hi̇pergerçekçi̇li̇ği̇” Zeynep Çakar Güzel Sanatlar
Fovi̇zm ve Dışavurumculuk Arasındaki̇ İ̇li̇şki̇ Gülser Aktan Güzel Sanatlar
Türk İ̇şleme Sanatının Dönemlere Göre Gelişimi Ebru Elpe Güzel Sanatlar
Harput (Elazığ) İ̇ğne Oyalarından Örnekler Elif Aksoy Güzel Sanatlar
Sanal Gerçekli̇k Ortamında Sanat Elif Sabancı Polat Güzel Sanatlar
Mi̇ni̇mali̇st Sanatta Işık Kullanımı Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Tolga Şenol Güzel Sanatlar
Si̇s Adlı Sergi̇si̇ Bağlamında Devabi̇l Kara’nın Eserleri̇ndeki̇ Bi̇çi̇m-Anlam İ̇li̇şki̇si̇ Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Tolga Şenol Güzel Sanatlar
Anadolu’da Artemi̇s Kültü ve Serami̇k Sanatına Yansıması Gülşah Aksoy Güzel Sanatlar
Fraktal Yapının Dokuma Tasarımında Örneklenmesi Cafer Arslan-İ̇rem Akkuş Güzel Sanatlar
Comparative Analysis Of Methods Used For Kanun And Some Other Instruments. Volkan Gi̇di̇ş-Hanefi Özbek Güzel Sanatlar
Modernizimden Günümüze Feminist Üretim Pratikleri Özlem Tekdemir Dökeroğlu Güzel Sanatlar
Âşık Veysel’in Ses Kayıtları Üzerinden “uzun İ̇nce Bir Yoldayım” Analizi ve Yıllardır Devam Eden Notasyon-Seslendirme Hataları Attila Özdek Güzel Sanatlar
K-Pop’ta İ̇dollük Kavramı ve Bts Örneği Simten Demirkol Toygu Güzel Sanatlar
Reklamda Katılımcılık ve Deneyimsel Pazarlama: Kültürler Arası Reklam Stilleri Üzerine İ̇nceleme İ̇rem Ela Yıldızeli Güzel Sanatlar
Bir Meşruiyet Sorunu: Mimarlık Tarihi ve Eleştiri Yeşim Duygu Ergüney Güzel Sanatlar
Béla Bartók’un Yaylı Çalgılar Dörtlüleri̇nde Ri̇tmi̇k Öğeler: Folklori̇k Materyali̇n Kompozi̇syonel Tasarıma Aktarım Strateji̇leri̇ İ̇çi̇n Bi̇r Yapısal Anali̇z Denemesi̇ Burak Eker-Hakkı Alper Maral Güzel Sanatlar
Gi̇ysi̇lerde Psi̇koloji̇k Konfor Üzeri̇ne Ni̇tel Bi̇r Araştırma Başak Boğday Sayğılı Güzel Sanatlar
Sanal Stüdyo Teknolojileri ile Oluşan Yeni Müzikal Yaklaşımların İ̇ncelenmesi Uğur Baloğlu Güzel Sanatlar
Tunceli̇- Hozat Yöresel Kadın Gi̇ysi̇leri̇ Başak Bilgili Güzel Sanatlar
Ni̇ki̇ de Sai̇nt Phalle'ni̇n " Nanas " Heykelleri̇ Yorumlamalarında Kadın,toplum ve Roller. Melek Şahindokuyucu Güzel Sanatlar
Hokusai̇ ve Sanatı Üzeri̇ne Görsel Bi̇r Okuma Özlem Tekdemir Dökeroğlu Güzel Sanatlar
Sihirli Flüt Operasının İ̇şleniş Farklılıkları ve Özellikleri Tuğçe Deli̇orman Güzel Sanatlar
Moda Endüstri̇si̇ni̇n Teknoloji̇ İ̇le Bütünleşmesi̇: Gi̇yi̇lebi̇li̇r Teknoloji̇ Tasarımları Nursen Geyi̇k Değerli̇ Güzel Sanatlar
Teksti̇l ve Moda Tasarımında Sürdürülebi̇li̇rli̇k Uygulamaları Nursen Geyi̇k Değerli̇ Güzel Sanatlar
Fantastik Düş Gücü Bağlamında Roland Topor'un İ̇llüstrasyonları İ̇rem Akbaharer Arslan-Lütfü Kaplanoğlu Güzel Sanatlar
Türk Beşleri ve Opera Alanına Katkıları Dilara Ayteki̇n Güzel Sanatlar
Hoca Ali̇ Rıza'nın Resi̇mleri̇nde İ̇stanbul Burcu Pehlivan Güzel Sanatlar
Postmodern Sanat Özellikleri Bahman Razi Olyaei Güzel Sanatlar
Trabzon Keşan Dokumaları ve Hazır Gi̇yi̇m Örnekleri̇ Selda Güzel Öztürk-Hicret Zeynep Sofuoğlu Güzel Sanatlar
1918-2018 Tarihleri Arasında Avrupa’daki Çağdaş Sanat Kurumlarından Bir Seçki ve Resim Koleksiyonlarına Bakış Burcu Ayan Ergen Güzel Sanatlar
1950 Sonrası Soyut Resimde Espas Aslıhan Mumcu Güzel Sanatlar
Çağdaş Sanatta Yabancılaşma Kavramı Dilan Ay Güzel Sanatlar
Örneklerle A/r/tografi Deniz Ay Güzel Sanatlar
Türk Çini Sanatında Özgün Motif Oluşumu Latife Aktan Özel Güzel Sanatlar
Moda Koleksi̇yonu Geli̇şti̇rme Süreci̇nde Renk Duygu Erkan Güzel Sanatlar
Çağdaş Seramikte Görsel Bir Unsur Olarak Yazı Safiye Başar Güzel Sanatlar
Sultan Ahmed Camii’ne Sanat Katan Eller: Nakkâş ve Sedefkârlar Aliye Öten Güzel Sanatlar
Çağdaş Sanat Eğitiminde Sanatçı Deneyimi Desteği Abdül Tekin Güzel Sanatlar
Kamu Alanlarında Bulunan İ̇nterakif Reklam Panoların Sosyal Farkındalık Oluşturmadaki Rolü Amine Refika Zedeli Güzel Sanatlar
Gerçeklik ve Yanılsama / Aydınlık ve Karanlık İ̇kilikler Üzerine Postmodern Bir Sanatçı Analizi: Mat Callishaw Mustafa Kocalan-Pınar Atlı Danapınar Güzel Sanatlar
Televizyon Dizi Dramalarında Hikâye Anlatım Kaynağı Olarak Edebiyat Ürünlerinden Yararlanma Nergiz Gündel Güzel Sanatlar
Bi̇li̇m ve Sanat Eği̇ti̇m Merkezleri̇ 2018 Yılı Müzi̇k Alanı Öğrenci̇ Tanılama Testi̇ Hasan Hakan Okay-Sevilay Kaplan Ki̇lmen -Altay Eren -Ahmet Serkan Ece Güzel Sanatlar
İ̇nteraktif Reklamcılıkta Mobil Uygulamalarda Vb. Mecralarda Oyunlaştırma Advergaming Halid Dagci Güzel Sanatlar
Eserler Arası Yaratıcılık: Mizahı Yapılan Resmin İ̇zahı Doğan Çelebi-Turan Vardar Güzel Sanatlar
Görsel İ̇leti̇şi̇m Açısından Sosyal Medyada Yer Alan Ürün Reklamlarının Çözümlenmesi̇ Emel Bi̇rol-Amine Refika Zedeli̇ Güzel Sanatlar
Kağıt Üzerine Yapılan Görsel Çalışmaların, Görsel Sanatçılara Katkıları Mustafa Cevat Atalay Güzel Sanatlar
Hazır Nesne Olan Yemek Tabaklarının Yeni̇den Adlandırılması Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Mahpeyker Yönsel-Tolga Şenol Güzel Sanatlar
Tahtakuşlar Etnografya Galeri̇si̇: Kaz Dağı Tahtacı Türkmenleri̇ Yöresel Takı ve Nazarlık Kültürü Merve Taşkın Güzel Sanatlar
Isaac Albeni̇z’i̇n ‘ıberıa Süi̇ti̇’ni̇n Nasyonali̇zm Açısından İ̇ncelenmesi̇ Alev Nil Günay Güzel Sanatlar
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişilik Özelliklerine Göre Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Görüşlerinin İ̇ncelenmesi Yasemin Uzun Güzel Sanatlar
Sanat Eğitiminde Yeni Estetik Paradigma Aygül Aykut Güzel Sanatlar
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan İ̇zzet Mehmet Paşa Vakfına Ait Yazma Eserlerin Bozulma Durumlarının İ̇ncelenmesi, Belgelenmesi ve Çözüm Önerileri Hülya Koç-Muna Silav Güzel Sanatlar
Brütali̇st Mi̇mari̇de Sanatsal Dokunuş Örneği̇ Olarak Serami̇k Pano Kullanımı Hüseyin Özçelik-Duygu Kornoşor Çınar Güzel Sanatlar
Soyut Resimde 1950 ve Sonrası Biçimlendirme Öğesi Olarak Espas Mustafa Cevat Atalay-Aslıhan Mumcu Güzel Sanatlar
Mi̇mari̇ Yapıların Kalıcı Değerleri̇: Duvar Serami̇kleri̇ Hüseyin Özçeli̇k-Sevgi Ki̇li̇nç-Aylin Alkan Güzel Sanatlar
Trafi̇kte Kadına İ̇sti̇smar Konulu Sosyal İ̇çeri̇kli̇ Afi̇ş Tasarımı Betül Müezzi̇noğlu-Çağrı Gümüş Güzel Sanatlar
İ̇konografik Çözümleme Yöntemiyle Leonardo da Vinci’nin “son Akşam Yemeği” Adlı Eserinin Analizi Bülent Polat-Tahi̇r Çeli̇kbağ Güzel Sanatlar
Toplumsal Olgu Bağlamında Kadın Algısının Görselleştirilmesi ve Güçlü Kadın Temalı Film Afişlerinin Estetik Açıdan İ̇ncelenmesi Ekin Su Topcu Kuzu Güzel Sanatlar
Emojilerin Duygu Transferindeki Yeterlilik ve Yetersizliklerinin Analizi (Tr Örneklemi) Zeynep Sakınç-Akgün Tokatlı Güzel Sanatlar
Albercht Dürer ve Ezoterizm. Aysel Güney Türkeç Güzel Sanatlar
Ezoteri̇k Düşünce ve İ̇konografi̇k Çözümleme Bağlamında El Greco’nun “i̇sa'nın Vafti̇z Edi̇li̇şi̇” Adlı Eseri̇ni̇n Anali̇zi̇ Süleyman Akgün Güzel Sanatlar
Dijital Çağda Dijital Tasarımlar Elif Sabancı Polat Güzel Sanatlar
Barry Jenkıns İ̇mzalı “medıcıne For Melancholy” ve “moonlıght / Ayışığı” Fi̇lmleri̇ Anali̇zi̇ Hilal S. Yilmaz Güzel Sanatlar
Çağdaş Resi̇m Sanatında Femi̇ni̇st Eği̇li̇mler (Türkiye Örneği) Aygül Aykut-Sibel Kırıcı Güzel Sanatlar
Oktay Ri̇fat’ın “yağmur Sıkıntısı” Oyununu Yönetmen Gözüyle Yeni̇den Okumak Sema Göktaş Güzel Sanatlar
Evde Su Tasarrufu (Video Gösterimi) Nilgün Benli̇ Güzel Sanatlar
Damla Sulama (Video Gösterimi) Nilgün Benli̇ Güzel Sanatlar
Fluxus Akımı Sanatçısı Joseph Beuys ve Sanatı Üzeri̇ne Bi̇r İ̇nceleme Leyla Önen Güzel Sanatlar
Eşi̇tli̇k Temalı Reklam Kampanyaları Üzeri̇ne Anlatısal ve Temati̇k Bi̇r Anali̇z; Dıesel Markası “make Love Not Walls” Reklam Fi̇lm İ̇leti̇si̇ Örneği̇ Begüm Aylin Önder-Onur Çokuludağ Güzel Sanatlar
Tiyatro Sanatında Fars Yonca Ender Sekmen Güzel Sanatlar
Serami̇k Aydınlatmalar Melda Genç Güzel Sanatlar (Poster)