7. Uluslararasi Güzel Sanatlar Sempozyumu

Yazım Yayın İlkeleri

Sempozyum bildirilerinde Sobiad yazım yayın ilkeleri esas alınacaktır.
Bildiri özetlerinde en az 100, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe Özet, 3-5 kelimelik Türkçe anahtar kelimeler ile Türkçe başlık ile isteğe bağlı İngilizce başlık,özet ve anahtar kelime yer almalıdır.
Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:
Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek

ESER GÖNDERİM ŞARTLARI

Madde 1. VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu kapsamında düzenlenecek sergiye tüm sanat disiplinleri katılımına açıktır.

Madde 2. Her sanatçı daha önce sergilenmemiş ve ödül almamış en fazla 2 eserle başvuru yapabilir. Sempozyuma kişisel sergi ile de katılabilirsiniz.

Madde 3. Her türlü teknik ve malzemeyi kullanmak serbesttir.

Madde 4. Her çalışmanın arka yüzüne sanatçının adı, iletişim adresi ve eserin künyesi yazılmalıdır.

Madde 5. Eserin görseli 300 DPI çözünürlükte JPEG formatında olmalı ve uzun kenarı 100 cm.yi geçmemelidir.

Madde 6. Sergiye katılım ücreti 250 TL’dir. İki eserle katılım ücreti 200 TL’dir. Katılım ücretlerini son başvuru tarihine kadar belirtilen hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir.

Madde 7.  Eserlerin şovalede sergilenmeye hazır olarak gönderilmeleri gereklidir.

Madde 8. Yurt içi ve yurtdışından kargo ile gelen ve geri gönderilen eserlerin görebileceği her türlü hasardan ve kaybolmadan, ayrıca eserler teslim alındıktan sonra taşınma ve sergileme sırasında gereken tedbirlerin alınmasına rağmen oluşabilecek hasar ve olumsuzluklardan küratör, düzenleme kurulu sorumlu değildir.

Madde 9. Kabul edilen eserlerin gönderim ve iade masrafları sanatçıya aittir.

Madde 10. Katılan her sanatçıya Katılım Belgesi verilecek ve bir e-katalog hazırlanacaktır.

Madde 11. Sempozyumun kapanış tarihinden sonraki iki (2) hafta içinde eserlerin geri iadesi yapılacaktır.

Not: Sergiye; Resim, Baskı, Fotoğraf, Seramik, Çini, Geleneksel Türk Sanatları (Halı-Kilim, Tezhip, Hat, Minyatür ve Tekstil )…Gibi alanlardan eser kabul edilecek.

Sergi eserlerinin gönderileceği son tarih: 15.10.2019